VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Fastholdelsesstrategi, VUC

I VUCs uddannelser arbejder vi med at skabe rammerne for et godt uddannelses- og studiemiljø, der kan rumme de mange forskellige kursister, vi har.

Det betyder, at der skabes en klasserumskultur, der er baseret på fællesskab, samarbejde, tolerance, gensidig lydhørhed og forståelse. Den enkelte skal sikres et individuelt råderum under ansvar for det fælles arbejde.

Den enkelte kursist skal føle sig respekteret, synlig og nødvendig for det fælles arbejde. Læreren skal stille tydelige krav til kursisternes indsats og give feed-back, der viser, i hvilken grad den enkelte opfylder kravene. Læreren skal ligeledes vise forståelse og fleksibilitet over for den enkelte kursist.

Undervisning i studieteknik er en integreret del af uddannelsen, og der er mulighed for værkstedstimer.

Frafaldstruede
Erfaringerne viser, at det er vigtigt med en hurtig indsats. Derfor reageres der hurtigt på fravær. Læreren reagerer i første omgang og giver besked til studievejlederen, hvis der er brug for yderligere samtale.

Studievejlederen indkalder til samtale, så evt. problemer kan klarlægges og så vidt muligt afhjælpes.

Såfremt fraværet fortsætter, orienteres afdelingslederen, som indkalder til fraværssamtale, der kan resultere i en skriftlig advarsel og evt. framelding.

Også manglende skriftlige afleveringer kan være et tegn på problemer. Derfor tilbydes der på HF ekstra lærerhjælp til kursister, der mangler to afleveringer.

Skolen indsamler data om fravær og årsager hertil, så indsatsen for fastholdelse kan forbedres løbende.

 

Følg os På Instagram