VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

Tjener

Uddannelsen som tjener er for dig, der kan lide at yde god service. Som tjener er du med til at sikre, at kunderne får den bedst mulige oplevelse, når de er ude at spise. Du taler med gæsterne, anbefaler dem mad og drikkevarer fra menukortet og servere maden for dem. 

Tjener

Uddannelsen som tjener er for dig, der kan lide at yde god service. Som tjener er du med til at sikre, at kunderne får den bedst mulige oplevelse, når de er ude at spise. Du taler med gæsterne, anbefaler dem mad og drikkevarer fra menukortet og servere maden for dem. 

Uddannelsen som tjener

Det er en kunst at være en dygtig tjener. Tjenerfaget er for dig, der er hurtig på fødderne, besidder en skarp hukommelse og kan bevare det kølige overblik i travle og pressede situationer. Det er et krævende job at være tjener, og arbejdstiderne ligger ofte, når andre mennesker har fri. Til gengæld åbner uddannelsen dine muligheder for en fremtid, hvor du står ansigt til ansigt med glade og tilfredse kunder.

På uddannelsen til tjener lærer du om mad og drikkevarer, og hvordan det bør serveres for gæsterne. Du bliver trænet i at levere en god service og betjening, der er tilpasset kunden og situationen. På uddannelsen får du også indblik i arbejdet i køkkenet, hvor du får viden om smage, råvarer og tilberedningsmetoder, så du er klædt på til at være bindeleddet mellem gæsterne og køkkenet.

Selvom branchen kan være hård og konkurrencepræget, er uddannelsen til tjener kendetegnet ved en stærk fællesskabsånd. Du vil møde et godt studiemiljø, hvor der også løbende arrangeres sociale arrangementer. Et eksempel er vores årlige gourmetuge, hvor eleverne fra fødevareuddannelserne tilbereder forskellige måltider til familie og venner, og eleverne fra tjeneruddannelsen står for at servere og betjene gæsterne.

 

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger. Her opnår du de nødvendige faglige kompetencer, for at du kan gennemføre det hovedforløb, du skal fortsætte på.

På uddannelsen til tjener foregår undervisningen i tæt samspil mellem teori og praksis. Her lærer du om gastronomi, drikkevarer og menu lærer, og du bliver trænet i opdækning, servering og praktisk tjenerarbejde.

Desuden kan du vælge forskellige valgfag som dansk, matematik og engelsk på C-niveau.

EUV - for dig der er +25 år

Hvis du er 25 år eller derover, og drømmer om at blive faglært, skal du tilmelde dig EUV (erhvervsuddannelse for voksne).

Du kan læse mere om dine muligheder som EUV-elev her.

Hovedforløb

Efter grundforløbet kan du starte på hovedforløbet, hvor du udbygger din viden og dine færdigheder inden for tjenerfaget.

Hovedforløbet som tjener kan du tage på en af vores samarbejdsskoler, f.eks. Teknisk skole Silkeborg. Du kan kontakte vores vejleder, hvis du har brug for vejledning om dine muligheder.

På hovedforløbet kan du vælge mellem to forskellige specialiseringer. Hvert af specialerne har forskelligt indhold og længde.

Konference- og selskabstjener

På uddannelsen til konference- og selskabstjener bliver du undervist i gastronomi, i at modtage bestillinger, og i hvordan du serverer ved større og mindre selskaber.

Uddannelsen til konference- og selskabstjener tager 1 år og 8 måneder.

Specialtjener

På uddannelsen som specialtjener får du viden om gastronomi og sundhed, og du får et omfattende kendskab til salg og service. Uddannelsen giver dig et fagligt fundament, så du fremover kan varetage mange forskellige typer af jobs inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Uddannelsen til specialtjener tager 3 år og 4 måneder.

Obligatoriske fag

Udover det uddannelsesrettede fag skal du på grundforløbet gennemføre en række grundfag. For at kunne starte på hovedforløbet på uddannelsen til tjener, er det et krav, at du på grundforløbet består følgende fag:

Du skal desuden tage følgende certifikater for at kunne starte på hovedforløbet som tjener:

 • Almen fødevarehygiejne
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Elementær brandbekæmpelse

Praktikforløb

Som elev på uddannelsen til tjener skal du undervejs i praktik i en virksomhed. Du skal selv finde din praktikplads, men får støtte af skolens vejledere, der hjælper dig gennem processen.

Den bedste måde, du kan få en praktikplads på, er ved at skrive en uopfordret ansøgning, som du personligt afleverer til den virksomhed, du gerne vil i praktik hos. Skolens vejledere kan hjælpe dig med, hvordan du skal gribe ansøgningsprocessen an.

På uddannelsen til tjener er der ikke mulighed for skolepraktik. Du kan kontakte vores vejleder, hvis du har brug for vejledning om dine muligheder.

Uddannelsesstart

På uddannelsen til tjener er der uddannelsesstart på følgende tidspunkter

 • Januar
 • August

Økonomi

SU
Du kan få SU under grundforløbet på din erhvervsuddannelse, hvis du er fyldt 18 år.

Løn
Har du en uddannelsesaftale allerede fra grundforløbets start, modtager du lærlingeløn under hele din uddannelse.

Hvor meget du får i løn, afhænger af hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen stiger løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn, både når du er i praktik og på skoleophold.

Du kan læse mere om SU og løn på erhvervsuddannelser her.

Eksamen

Ved den afsluttende grundforløbsprøve på VID Erhvervsuddannelser har vi en særlig eksamensform på alle uddannelser inden for fødevarer. På uddannelsen til tjener skal du vise, at du behersker dit fag ved at planlægge og gennemføre en optimal betjeningssituation. Ved hjælp af en Power Point præsentation skal du desuden gøre rede for din proces og dit valg af metoder.

På den måde får du mulighed for at demonstrere de metoder og færdigheder, du har lært gennem uddannelsen og dine praktikforløb.

Fremtidsmuligheder

Tjeneruddannelsen giver dig mange forskellige jobmuligheder fremadrettet. Hvis du kan tale flere sprog, er der også gode muligheder uden for Danmarks grænser.

Særligt hotel- og restaurationsbranchen tilbyder mange forskellige muligheder for tjenere, hvor du kan få en spændende og varieret hverdag.

Undervisningsplan og eksamensreglement

Alle erhvervsskoler udarbejder lokale undervisningsplaner for både grundforløb og hovedforløb. 

På VID Erhvervsuddannelser kan du finde vores undervisningsplaner- og beskrivelser på VIDOnline, som er vores virtuelle læringsmiljø. Her kan du læse mere om læringsaktiviteter, læringselementer, bedømmelseskriterier, eksamensreglement mv. for din uddannelse.

Du finder VIDOnline her. Vælg punktet ”log ind som gæst”, og vælg herefter punktet ”lokale undervisningsplaner”.

Sport i skolen

Som elev på VID Erhvervsuddannelser har du mulighed for at dyrke sport i skoletiden. Du kan kombinere din uddannelse med din interesse for fodbold, ridning, e-sport, håndbold eller crossfit, eller du kan være med i vores gå-klub.

Du kan læse mere om dine muligheder her.

Kom på virtuel rundvisning

Du kan besøge værkstederne og resten af VID Erhvervsuddannelser i Grenaa hjemme fra sofaen. Her kan du se klasseværelser, værksteder og køkken, og danne dig et indtryk af skolen. Rundvisningen er fyldt med videoer og links, som kan fortælle dig mere om lige det område, der interesserer dig.

På uddannelsen til tjener bruger du det meste af tiden i vores restaurant og i køkkenet.

 • Blå ikoner er information om de forskellige studieretninger.
 • Røde ikoner er information om skolen og de forskellige lokaler.

Afspil video

Oplev vores køkken

På VID Erhvervsuddannelser har vi et helt fantastisk køkken, hvor vores elever bliver undervist og dygtiggør sig i optimale rammer.

Vi hjælper dig på rette vej

Vores studievejleder er altid klar til at

 • vejlede dig om, hvordan du bedst gennemfører din uddannelse
 • hjælpe dig, hvis du har faglige, sociale eller psykiske problemer på din uddannelse
 • give dig information om PIU-ordningen (praktik i udlandet)
 • formidle kontakt til andre relevante studievejledere og videregående uddannelser
 • hjælpe i forbindelse med SU-ansøgning
 • hjælpe ved jobsøgning og udarbejdelse af jobansøgninger
 • tage en uformel snak med tavshedspligt

Kontakt vores studievejleder

Nyttig viden

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID Erhvervsuddannelser dækker over mange forskellige erhvervsuddannelser. Her fokuserer vi på at gøre dig klar til at arbejde i erhvervslivet fremadrettet. Uddannelserne veksler mellem skoleforløb og praktik i virksomheder eller et praktikcenter.

Undervisningen på alle uddannelser er praksisnær og erhvervsrettet. Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i virkelige cases fra erhvervslivet, så du bliver klædt bedst muligt på til at tage dine kompetencer og færdigheder med dig ud på arbejdspladsen.

Afhængigt af din alder og hvilken baggrund du kommer med, er der forskellige måder at starte på en erhvervsuddannelse.

 

Adgangskrav til grundforløb 1 (GF1)

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste to år, starter du din erhvervsuddannelse på grundforløb 1 (GF1).

For at starte på grundforløb 1 skal du opfylde disse adgangskrav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 9. eller 10. klasse
 • Du skal have indsendt din studievalgsportfolio

Eller:

 • Du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløb 1. Med en uddannelsesaftale springer du som udgangspunkt grundforløb 1 over, medmindre uddannelsesaftalen også omfatter denne del af grundforløbet.

GF1+

Opfylder du ikke adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse eller fra 10. klasse eller en tilsvarende prøve, kan du tilmelde dig forberedende forløb på GF1+.

Kommer du fra 9. klasse, kan du søge ind på 10KCD eller EUD10

Adgangskrav til grundforløb 2 (GF2) – for dig under 25 år

Hvis det er mere end to år siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og du er under 25 år, starter du din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (GF2).

For at starte på grundforløb 2 skal du opfylde disse adgangskrav:

 • Du har gennemført grundforløb 1 (GF1)

Eller:

 • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du har modtaget undervisning på en GFU i mindst 1 år. Undervisningen på GFU skal have været rettet mod optagelse på en erhvervsuddannelse
 • Du har gennemført 1 år af en gymnasial ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX eller HF)
 • Den erhvervsskole du søger om optagelse ved, skal på baggrund af en samtale vurdere, at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Eller:

 • Du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløb 2

 

 

Adgangskrav til grundforløb 2 (GF2) - for dig over 25 år (EUV)

EUV er erhvervsuddannelse for voksne. Det er et uddannelsesforløb rettet mod dig, der er 25 år eller ældre, når du starter din erhvervsuddannelse. Her bliver uddannelsesforløbet tilrettelagt på baggrund af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse.

Adgangskravene til EUV er de samme som for erhvervsuddannelser for unge. Det betyder, at du skal opfylde de generelle adgangskrav for optagelse på grundforløb 2. Du skal altså have et karaktergennemsnit på minimum 2,0 i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse eller på forhånd have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring og opfylder visse fastlagte kriterier, kan du få forkortet dit grundforløb 2 eller starte din erhvervsuddannelse direkte på hovedforløbet. Denne afklaring sker gennem en realkompetencevurdering på skolen.

Når du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Dette er en aftale mellem dig og virksomheden.

Hovedforløb/praktik

Før du kan starte på hovedforløbet, skal du bestå GF2 og de overgangskrav, der er til din uddannelse. Overgangskrav er udvalgte fag, som du skal bestå på et bestemt niveau.

Du skal også have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed eller en skolepraktik, hvis du ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed

Skolepraktik

Hvis du ikke får en uddannelsesaftale om en praktikplads i en virksomhed, kan du i stedet færdiggøre din uddannelse som skolepraktikelev. Når du er i skolepraktik, opnår du de samme faglige færdigheder som de elever, der er i ordinær praktik. Du følger også de samme skoleforløb som disse elever.

Hos VID Erhvervsuddannelser er det muligt at være i skolepraktik ved praktikcenteret Viden Djurs Skillz. Vi kan tilbyde skolepraktik indenfor følgende uddannelser

Du kan læse mere om dine muligheder for skolepraktik her.

 

Uddannelsessted

Uddannelserne på VID Erhvervsuddannelser er fordelt på tre adresser. Vi har to afdelinger i Grenaa og én i Rønde.

Aarhusvej 49, 8500 Grenaa

Ydesvej 5, 8500 Grenaa

Skovridervej 3, 8410 Rønde

Bo på skolehjem

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, kan du bo på skolehjem, hvis din samlede rejsetid fra hjemmet til skolen er mere end 75 minutter med offentlige transportmidler.

Tjek f.eks. din afstand fra hjem til skole via rejseplanen.dk. 

På skolehjemmet bor du på to-mandsværelser med fuld kost og logi på alle hverdage.

Hvis du er under 18 år, kan du bo gratis på skolehjem, mens prisen er 565 kr. pr. uge., hvis du er over 18 år.

Ofte stillede spørgsmål

Overvejer du at tage en erhvervsuddannelse? Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores håndværks og businessuddannelser.

Livet på skolen

Vores skole er mere end bare en skole. VID Erhvervsuddannelser har et traditionsrigt studiemiljø med mange tilbagevendende kulturelle og festlige begivenheder og events.

I løbet af skoleåret kan du deltage i en lang række arrangementer i form af f.eks. foredrag, kaffemøder, gallafest for nuværende og gamle elever, fester, fredagscaféer, politiske valgmøder, juletræspyntning og meget mere, og hvert år kommer nye traditioner til.

 

Elevråd

Elevrådet på VID Erhvervsuddannelser repræsenterer eleverne og varetager dine interesser over for skolens bestyrelse, ledere og lærere.

Som medlem af elevrådet, har du mulighed for at få indflydelse på mange af de beslutninger, der træffes i skolens dagligdag. F.eks. hvordan studie- og ungdomsmiljøet kan optimeres, du bliver en aktiv del i at arrangere aktivitetsdage, fester og foredrag på skolen.

Der er valg i starten af september. Formanden for elevrådet har også mulighed for at blive elevrepræsentant i skolens bestyrelse.

Studiecafe og åbne værksteder

På VID Erhvervsuddannelser har vi en række forskellige tilbud, som giver dig mulighed for at få endnu mere ud af din tid på uddannelsen og at styrke dine kompetencer.

Hvis du har brug for hjælp til dit studie, kan du på vores afdeling på Århusvej i Grenaa hver torsdag aften deltage i vores åbne værksteder. Her er auto- og smedeværkstedet åbent, og der er undervisere til stede, som kan hjælpe dig med dine lektier.

Fester og fredagsbar

På VID Erhvervsuddannelser lægger vi vægt på din sociale trivsel. Derfor går vi op i, at du også tilbringer tid sammen med dine klassekammerater uden for klasseværelset.

Vi arrangerer løbende forskellige sociale arrangementer, hvor du kan opleve dine klassekammerater i andre rammer end i undervisningen. Det er både fester, fredagsbarer og andre hyggelige aktiviteter.

Du gør både dig selv og dine venner en tjeneste, hvis du er en del af det sociale liv på skolen. Det bliver uden tvivl en sjovere fest, hvis du er med.

Studieture

På VID Erhvervsuddannelser er studieturene er en del af undervisningen. Programmet kan f.eks. indeholde:

 • Virksomhedsbesøg – enten på en udenlandsk virksomhed eller en dansk virksomhed i udlandet
 • Besøg på den lokale ambassade med oplæg om f.eks. kultur, erhvervsliv og politik
 • Besøg på uddannelsesinstitutioner
 • Besøg på historiske og kulturelle seværdigheder. 

De sociale arrangementer og tiden til at styrke venskabet blandt eleverne er også en vigtig del af studieturene.

Sport i skolen

Som elev på VID Erhvervsuddannelser har du mulighed for at dyrke sport i skoletiden og kombinere din uddannelse med din sportslige interesse.

Du kan læse mere om dine muligheder her.

 

Sociale Medier

På vores sociale medier kan du følge med i, hvad der sker på din uddannelse. Her opdaterer vi løbende med nyheder og informationer om forskellige arrangementer

Sådan søger du ind

Du søger om optagelse på VID Erhvervsuddannelser på www.optagelse.dk.

Inden du søger ind, skal du sikre dig, at du opfylder adgangskravene, som du kan læse her på siden under fanen "uddannelsen”. Adgangskravene er forskellige alt efter dit uddannelsesvalg, din alder og din erfaring.

Hvis du har spørgsmål om optagelse på VID Erhvervsuddannelser, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder.

Vær opmærksom på, at vi sender alt post digitalt til din e-Boks. Tjek din postkasse på e-boks.dk

 

 

 

Vigtige datoer og feriekalender

Værksteds og Medieuddannelserne

Opstart sommer 2021:
Opstart for GF1 og GF2 d. 9. august 2021

Ferie og helligdage:

 • Efterårsferie uge 42
 • Juleferie uge 51 og 52

Afslutning d. 14. januar 2022

Opstart vinter 2022:
Opstart for GF2 d. 17. januar 2022

Ferie og helligdage:

 • Vinterferie uge 7, d. 14.-18. februar 2022 – begge dage inklusive
 • Påskeferie d. 14.-18. april 2022 – begge dage inklusive
 • Store Bededag d. 13. maj 2022
 • Kr. Himmelfartsdag d. 26.-27. maj 2022 – begge dage inklusive
 • 2. pinsedag d. 6. juni 2022

Afslutning d. 24. juni 2022

 

Businessuddannelserne

Opstart sommer 2021:
Opstart for GF1 og GF2 d. 13. august 2021

Ferie og helligdage:

 • Efterårsferie uge 42 d. 18.-22. oktober 2021
 • Juleafslutning d. 23. december 2021
 • Juleferie d. 24. december 2021 – 2. januar 2022

Afslutning d. 14. januar 2022

Opstart vinter 2022:
Opstart for GF2 d. 17. januar 2022

Ferie og helligdage:

 • Vinterferie uge 7, d. 14.-18. februar 2022 – begge dage inklusive.
 • Påskeferie d. 8.–18. april 2022 – begge dage inklusive
 • Store Bededag d. 13. maj 2022
 • Kr. Himmelfartsdag d. 26.-27. maj 2022 – begge dage inklusive
 • 2. pinsedag d. 6. juni 2022

Dimission d. 24. juni 2022

Aflysninger

I tilfælde aflysninger grundet vejrmæssige forhold, læs mere her

Studie- og ordensregler

Studie – og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som elev skal du følge disse studie- og ordensregler.  

Ordensreglerne omfatter også din adfærd uden for skolen, i det omfang den har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, ordenen og samværet på skolen.

 

Aktiv deltagelse i undervisningen
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Du skal møde til og deltage i den undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • Du skal aflevere dine opgaver til tiden, og de skal følge de krav, der er fastsat. Du skal desuden selv have produceret dem.
 • Du skal deltage i eksamener, terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Du skal deltage i studieture, ekskursioner mv. Det gælder også ture med deltagerbetaling
 • Du skal deltage i andet fastlagt undervisning. Det gælder også selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 • Du skal deltage i vejledning

I hver lektion registreres fremmøde/fravær

 

Almindelig orden og adfærd på skolen
På skolen, og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet:

 • at du møder til tiden, rydder op efter dig selv, ikke taler i mobiltelefon i timerne og lignende
 • at du udviser respekt og taler ordentligt til de øvrige studerende på skolen og overfor skolens ansatte, både mundtligt og skriftligt.
 • at du udviser respekt overfor de fysiske rammer på skolen
 • at du uden tøven eller diskussion efterkommer anvisninger fra skolens ansatte
 • at du følger den gældende IT-politik på skolen
 • at du skriver i Uddata+, hvis du er syg
 • at du passer på de materialer, du låner. Det er f.eks. bøger, computere mv.
 • De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning eller anden form for diskrimination, herunder tilskyndelse eller påvirkning af elever til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd.

 

Mødepligt
Reglerne for mødepligt og fravær gælder for VID Erhvervsuddannelser både i Grenaa og Rønde.

Som elev på VID Erhvervsuddannelser har du pligt til at møde i skole. Når du er her og følger undervisningen, kan vi lære dig det, du skal kunne, for at gennemføre uddannelsen. Hvis du ikke er i skole, kan vi ikke lære dig den nødvendige faglige viden.

Du kan selvfølgelig blive forhindret i at komme i skole. Den kan f.eks. være på grund af sygdom, lægebesøg m.m. Det ved vi godt, men det er vigtigt, at dit fravær er så lavt som overhovedet muligt.

Hvis du ikke er i skole en dag, bliver resten af din klasse stadig undervist og lærer noget denne dag. Det er derfor dit eget ansvar at indhente det, som din klasse har lært, mens du var fraværende.

Hvis du på forhånd ved, at du skal være fraværende en dag, så bed en klassekammerat om at hjælpe dig med at indhente det, du mangler.

Protokol
Der bliver ført protokol hver time. Hvis du ikke er der, når protokollen bliver ført, kan du risikere at få fravær for hele timen.  Så kom altid til tiden.

Hvis du ikke er til stede i undervisningen, får du fravær, uanset hvilken årsag der ligger bag dit fravær.

Hvis du er fraværende, skal du ALTID skrive en besked i UDDATA+ om, hvorfor du er fraværende. Din underviser kan se din besked, og kan derfor se, hvis du er fraværende af en god grund f.eks. indlæggelse, session eller dødsfald i familien.

Fraværsregler
Hvis du har for meget fravær, vil din kontaktlærer se nærmere på, hvorfor du har været fraværende. Kontaktlæreren læser alle dine fraværsbeskeder.

Din kontaktlærer skal også vurdere, om du kan følge med fagligt i fagene, på trods af dit fravær. Kontaktlæreren vil spørge dine øvrige undervisere, og de vil derefter sammen vurdere, om du kan følge med i fagene.

Kontaktlæreren vil også se på, om du har lavet alle skriftlige opgaver i alle fag, og om kvaliteten af disse opgaver har været acceptabel.  

Hvis du har for meget fravær, skal du være forberedt på, at du vil blive indkaldt til ekstra test og ekstra terminsprøver.  Dette er for at give dig en chance for at vise, at du godt kan følge med i fagene. Disse ekstra test og terminsprøver vil ligge på tidspunkter, hvor de øvrige elever har fri.

Fravær kan få betydning for den gennemførelse af uddannelse – læs mere under punktet konsekvenser og sanktioner.

Godkendt fravær
Hvis du er med til en aktivitet, som foregår i Viden Djurs’ navn, og som forhindrer dig i at deltage i undervisningen, kan vi give dig ”godkendt fravær”.

Det kan f.eks. være praktik i en virksomhed eller elevrådsarbejde. Hvis du kan få godkendt fravær, er det altid efter konkret aftale med en lærer eller studievejleder.

 

Retningslinjer for virtuel undervisning
Ved al virtuel undervisning skal du, ligesom ved almindelig undervisning, rette dig efter lærerens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Derudover gælder følgende regler for virtuel undervisning.

 • Dit kamera skal være tændt under undervisningen, hvis læreren beder om det
 • Din mikrofon skal være slukket, når undervisningen går i gang
 • Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning
 • Det er ikke tilladt at udelukke eller mute andre elever fra Teams-undervisningen, eller at give adgang til uvedkommende deltagere
 • Du skal være undervisningsparat og deltage aktivt under hele den virtuelle undervisning. Det betyder, at du skal være til stede i hele modulet. Du kan blive ført som fraværende, hvis din underviser vurderer, at du ikke er til stede. Hvis du kommer for sent til online-undervisningen, skal du gøre underviseren opmærksom på, at du er ankommet

Den enkelte lærer har mulighed for at afvige fra ovenstående regler, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den virtuelle undervisning.

Overtrædelse af ovenstående retningslinjer og al øvrig misbrug af de virtuelle hjælpemidler kan føre til sanktioner.

 

Ordensregler på studieture
På VID Erhvervsuddannelser passer vi på os selv og hinanden, når vi rejser. Derfor skal alle studerende underskrive og overholde disse regler.

 • Alle henstillinger og beskeder fra underviserne skal efterkommes
 • Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også på turen
 • Du må kun indtage alkohol i begrænsede mænger, hvis der er givet tilladelse hertil af uddannelseschefen eller dennes stedfortræder. Andre rusmidler må ikke indtages (se alkohol- og rusmiddelpolitik)
 • Ingen elever må færdes alene – ALLE har ansvar for, at alle hele tiden følges ad mindst to og to. Ingen må gå alene eller lade andre gå alene
 • Arrangementer eller aftaler, hvor der er mødepligt, skal overholdes. Gælder også fastsatte komme-hjem tider til hotellet eller lignende
 • Du skal udvise almindelig god opførsel i alle situationer og alle steder
 • Hvis du lider af en sygdom, eller bruger medicin, skal du oplyse det til underviserne før turen
 • Du er selv ansvarlig for at sikre, at du kan rejse på almindelige forsikringsvilkår

Overtrædelse af reglerne vil altid medføre en sanktion.

 

Ordensregler ved fredagscaféer og fester
Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også ved fester og fredagscafeer.

 • Arrangementet foregår i Cave-In eller på andet udpeget område
 • Rygning og indtagelse af alkohol skal ske i henhold til skolens rygepolitik og alkohol- og rusmiddelpolitik
 • Alkohol skal indtages ansvarligt
 • Du må ikke drikke andre steder, end de områder der er indrettet til formålet
 • Du må ikke rykke rundt på skolens møbler
 • Ved fredagscafe er der tale om et lukket arrangement. Du må derfor ikke medbringe gæster udefra. Ved fester er der adgang for alle, der har købt en billet
 • Alle skal forlade skolen når fredagscaféen/festen lukker
 • Under hele fredagscaféen/festen skal der være 2 - 3 Undervisere til stede
 • Ved både fredagscafe og fester skal alle henstillinger fra skolens personale og/eller evt. vagtpersonale omgående efterleves
 • Festudvalget er ansvarligt for oprydning og rengøring efter fredagscaféer og fester

 

Alkohol- og rusmiddelpolitik
Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller møde beruset op i skoletiden

 • Alle arrangementer på VID Erhvervsuddannelser er som udgangspunkt alkoholfrie
 • Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens uddannelseschef eller dennes stedfortræder
 • Ved fester, fredagscaféer og lignende kan du udover alkoholfrie drikke købe øl, vin, Cult Shaker, Sommersby, cider og lignende drikke. Stærk spiritus sælges ikke. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. Ved særlige lejligheder som f.eks. klassearrangementer kan skolens ledelse give dispensation for dette.
 • Der må under ingen omstændigheder indtages, opbevares eller distribueres euforiserende stoffer på skolens område. Det er forbudt at møde op på skolen påvirket af stoffer. Dette gælder ligeledes på ekskursioner, studieture, introture mv. Skolen forbeholder sig ret til at teste dig, hvis der er en begrundet mistanke om, at du er påvirket af euforiserende stoffer. Er du under 18 år involveres dine forældre/værge altid.

 

Røgfri skole
På VID Erhvervsuddannelser er der røgfri skoletid. Det gælder fra du møder ind, og indtil dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at du hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Reglerne om røgfri skoletid gælder alle tobaksrelaterede produkter. Det vil sige alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende. Det gælder også relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Disse regler gælder både elever, kursister, gæster og ansatte. I forbindelse med visse arrangementer i forbindelse med uddannelsen gælder der særlige regler

 • Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • Ved fredagscaféer er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved svendeprøver og afslutninger er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved elevfester og andre særlige arrangementer kan der gives tilladelse til at bruge tobak uden for skolens matrikel.
 • På skolehjem/Campus er det tilladt at ryge på henviste områder efter skoletid

 

Udspredelse af lyd og billeder
Det kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser af begivenheder på skolens område – eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – til internt brug på skolen. Lyd- og billedoptagelser skal altid ske med samtykke fra de involverede jf. proceduren vedrørende samtykkeerklæring. Udspredelse af optagelserne på internettet eller andre steder kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Det er ikke tilladt at udsprede/dele lyd- og billedoptagelser, som kan krænke elever eller personale på Viden Djurs. Det kan være optagelser, der handler om private forhold eller andre omstæn­digheder, som den pågældende ikke ønsker at dele. Det gælder ikke mindst optagelser med et indhold, som kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

 

Konsekvenser og sanktioner

Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilken konsekvens/sanktion der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel, før den griber til mere omfattende sanktioner. I særlige tilfælde kan skolens ledelse beslutte, at du ikke må være til stede på skolen, mens din sag undersøges nærmere.

Oversigt over mulige konsekvenser/sanktioner:

 • En eller flere samtaler
 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel. Er du under 18 år vil dine forældre/værge blive involveret
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår (registreres som fravær)
 • Nægte en elev oprykning til næste klassetrin
 • Bortvisning (Udskrivning fra skolen)
 • Stop af SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller børne- og ungeydelse
 • Involvering af forældre/værge, praktikvirksomhed, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Ved snyd ved skriftlige afleveringer og/eller til interne prøver, beslutter skolens ledelse, hvilken sanktion der skal gives. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til eksamen.
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.
 • Ved snyd til eksamen bortvises eleven fra eksamen, og der kan først aflægges prøve til næstkommende eksamenstermin
 • Ved længerevarende sygdom kan skolen kræve, at du dokumenterer fravær med en lægeerklæring, som du selv skal betale
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Erstatningskrav ved manglende aflevering af skolens materialer, bøger, computere mv. Der opkræves altid nypris
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer), jf. ordensregler på studieture.
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Kommunernes Rusmiddelcentre), jf. alkohol- og rusmiddelpolitikken.

Iværksættelse af en sanktion kan gøres betinget af at du gennemfører bestemte aktiviteter. Det kan f.eks. være mægling, forsoningsmøde, oprydning/rengøring mv.

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelser, skal du klage skriftligt og begrundet til skolens ledelse. En klage har ikke opsættende virkning. Proceduren er som følger:

 • Inden to uger efter at du har fået besked fra skolen, skal du aflevere din skriftlige klage til skolens leder
 • Skolens leder laver en udtalelse om sagen
 • Du har én uge til at kommentere udtalelsen skriftligt
 • Er klagen af principiel betydning for din uddannelse, kan skolens leder sende din klage, skolens egen udtalelse og din skriftlige kommentar til Børne- og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kommer herefter med en afgørelse i sagen.

Egenbetaling/deltagerbetaling

Undervisningen på VID Erhvervsuddannelser er gratis.

Du må dog forvente en mindre egenbetaling til f.eks. transport og forplejning i forbindelse med studieture, ekskursioner og lignende. Studierejser har maksimalt en egenbetaling på mellem ca. 3000 - 8.000 kr. afhængigt af rejsemål.

Hvis du ikke deltager i studierejser, skal du modtage anden undervisning på skolen.

Forsikringsforhold

Som elev ved VID Erhvervsuddannelser er du dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder eller modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Hvis skaden opstår på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved forkert brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skaden.

På studieture til udlandet tegner skolen en rejseforsikring for alle deltagere på turen.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

Hvis du i privat regi benytter et produkt/ting, der er lavet på Viden Djurs som en del af undervisningen, og der opstår en ting- og/eller personskade i forbindelse med brugen, er det ligeledes din egen ansvarsforsikring, der skal dække eventuelle skader.

Evalueringer og eksamen

Du kan læse om skolens eksamensreglement her (vælg ”log ind som gæst”). Her kan du også læse om, hvordan man indstilles til eksamen, og hvornår de forskellige eksaminer foregår.

Åbent hus

Hvis du gerne vil høre mere om uddannelserne på VID erhvervsuddannelser kan du besøge os til Åbent Hus. Her kan du se vores faciliteter, snakke med elever og undervisere og mærke studiemiljøet på skolen.

Håndværksuddannelserne

 • Fredag d. 19. november 2021 kl. 15.00 – 18.00
 • Lørdag d. 29. januar 2022 kl. 11.00 – 14.00

Businessuddannelserne

 • Fredag d. 19. november 2021 kl. 15.00 – 18.00
 • Torsdag d. 27. januar 2022 kl. 16.00 – 17.30

Medieuddannelserne (3D College)

 • Fredag d. 19. november 2021 kl. 15.00 – 18.00
 • Lørdag d. 29. januar 2022 kl. 11.00 – 14.00

Kalø Økologisk Landbrugsskole

 • Lørdag d. 4. december 2021 kl. 10.00 – 14.00
 • Lørdag d. 29. januar 2022 kl. 11.00 – 14.00

Læs mere om Åbent Hus her

Uddannelsesmesser

Du kan møde VID Erhvervsuddannelser på flere uddannelsesmesser. Her kan du høre mere om vores forskellige uddannelser og blive klogere på dine karrieremuligheder

 • Den 4. november i Grenaa Idrætscenter
 • Den 25. november i Rønde Idrætscenter

Læs mere om uddannelsesmesser her

Brobygning

Som elev i folkeskolen har du mulighed for at komme i brobygning på VID Erhvervsuddannelser. Her får du indblik i hverdagen og undervisningen på den enkelte uddannelse, og du prøver kræfter med det praktiske arbejde på uddannelsen.

 • 8. klasse: uge 9, 10 og 11
 • 9. klasse: uge 43 og 44
 • 10. klasse: uge 45, 47 og 48

Læs mere om vores brobygningsforløb her

Uddannelsen

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID Erhvervsuddannelser dækker over mange forskellige erhvervsuddannelser. Her fokuserer vi på at gøre dig klar til at arbejde i erhvervslivet fremadrettet. Uddannelserne veksler mellem skoleforløb og praktik i virksomheder eller et praktikcenter.

Undervisningen på alle uddannelser er praksisnær og erhvervsrettet. Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i virkelige cases fra erhvervslivet, så du bliver klædt bedst muligt på til at tage dine kompetencer og færdigheder med dig ud på arbejdspladsen.

Afhængigt af din alder og hvilken baggrund du kommer med, er der forskellige måder at starte på en erhvervsuddannelse.

 

Adgangskrav til grundforløb 1 (GF1)

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste to år, starter du din erhvervsuddannelse på grundforløb 1 (GF1).

For at starte på grundforløb 1 skal du opfylde disse adgangskrav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 9. eller 10. klasse
 • Du skal have indsendt din studievalgsportfolio

Eller:

 • Du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløb 1. Med en uddannelsesaftale springer du som udgangspunkt grundforløb 1 over, medmindre uddannelsesaftalen også omfatter denne del af grundforløbet.

GF1+

Opfylder du ikke adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse eller fra 10. klasse eller en tilsvarende prøve, kan du tilmelde dig forberedende forløb på GF1+.

Kommer du fra 9. klasse, kan du søge ind på 10KCD eller EUD10

Adgangskrav til grundforløb 2 (GF2) – for dig under 25 år

Hvis det er mere end to år siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og du er under 25 år, starter du din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (GF2).

For at starte på grundforløb 2 skal du opfylde disse adgangskrav:

 • Du har gennemført grundforløb 1 (GF1)

Eller:

 • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
 • Du har modtaget undervisning på en GFU i mindst 1 år. Undervisningen på GFU skal have været rettet mod optagelse på en erhvervsuddannelse
 • Du har gennemført 1 år af en gymnasial ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX eller HF)
 • Den erhvervsskole du søger om optagelse ved, skal på baggrund af en samtale vurdere, at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Eller:

 • Du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløb 2

 

 

Adgangskrav til grundforløb 2 (GF2) - for dig over 25 år (EUV)

EUV er erhvervsuddannelse for voksne. Det er et uddannelsesforløb rettet mod dig, der er 25 år eller ældre, når du starter din erhvervsuddannelse. Her bliver uddannelsesforløbet tilrettelagt på baggrund af din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse.

Adgangskravene til EUV er de samme som for erhvervsuddannelser for unge. Det betyder, at du skal opfylde de generelle adgangskrav for optagelse på grundforløb 2. Du skal altså have et karaktergennemsnit på minimum 2,0 i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse eller på forhånd have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring og opfylder visse fastlagte kriterier, kan du få forkortet dit grundforløb 2 eller starte din erhvervsuddannelse direkte på hovedforløbet. Denne afklaring sker gennem en realkompetencevurdering på skolen.

Når du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Dette er en aftale mellem dig og virksomheden.

Hovedforløb/praktik

Før du kan starte på hovedforløbet, skal du bestå GF2 og de overgangskrav, der er til din uddannelse. Overgangskrav er udvalgte fag, som du skal bestå på et bestemt niveau.

Du skal også have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed eller en skolepraktik, hvis du ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed

Skolepraktik

Hvis du ikke får en uddannelsesaftale om en praktikplads i en virksomhed, kan du i stedet færdiggøre din uddannelse som skolepraktikelev. Når du er i skolepraktik, opnår du de samme faglige færdigheder som de elever, der er i ordinær praktik. Du følger også de samme skoleforløb som disse elever.

Hos VID Erhvervsuddannelser er det muligt at være i skolepraktik ved praktikcenteret Viden Djurs Skillz. Vi kan tilbyde skolepraktik indenfor følgende uddannelser

Du kan læse mere om dine muligheder for skolepraktik her.

 

Uddannelsessted

Uddannelserne på VID Erhvervsuddannelser er fordelt på tre adresser. Vi har to afdelinger i Grenaa og én i Rønde.

Aarhusvej 49, 8500 Grenaa

Ydesvej 5, 8500 Grenaa

Skovridervej 3, 8410 Rønde

Bo på skolehjem

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, kan du bo på skolehjem, hvis din samlede rejsetid fra hjemmet til skolen er mere end 75 minutter med offentlige transportmidler.

Tjek f.eks. din afstand fra hjem til skole via rejseplanen.dk. 

På skolehjemmet bor du på to-mandsværelser med fuld kost og logi på alle hverdage.

Hvis du er under 18 år, kan du bo gratis på skolehjem, mens prisen er 565 kr. pr. uge., hvis du er over 18 år.

Ofte stillede spørgsmål

Overvejer du at tage en erhvervsuddannelse? Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores håndværks og businessuddannelser.

Studielivet

Livet på skolen

Vores skole er mere end bare en skole. VID Erhvervsuddannelser har et traditionsrigt studiemiljø med mange tilbagevendende kulturelle og festlige begivenheder og events.

I løbet af skoleåret kan du deltage i en lang række arrangementer i form af f.eks. foredrag, kaffemøder, gallafest for nuværende og gamle elever, fester, fredagscaféer, politiske valgmøder, juletræspyntning og meget mere, og hvert år kommer nye traditioner til.

 

Elevråd

Elevrådet på VID Erhvervsuddannelser repræsenterer eleverne og varetager dine interesser over for skolens bestyrelse, ledere og lærere.

Som medlem af elevrådet, har du mulighed for at få indflydelse på mange af de beslutninger, der træffes i skolens dagligdag. F.eks. hvordan studie- og ungdomsmiljøet kan optimeres, du bliver en aktiv del i at arrangere aktivitetsdage, fester og foredrag på skolen.

Der er valg i starten af september. Formanden for elevrådet har også mulighed for at blive elevrepræsentant i skolens bestyrelse.

Studiecafe og åbne værksteder

På VID Erhvervsuddannelser har vi en række forskellige tilbud, som giver dig mulighed for at få endnu mere ud af din tid på uddannelsen og at styrke dine kompetencer.

Hvis du har brug for hjælp til dit studie, kan du på vores afdeling på Århusvej i Grenaa hver torsdag aften deltage i vores åbne værksteder. Her er auto- og smedeværkstedet åbent, og der er undervisere til stede, som kan hjælpe dig med dine lektier.

Fester og fredagsbar

På VID Erhvervsuddannelser lægger vi vægt på din sociale trivsel. Derfor går vi op i, at du også tilbringer tid sammen med dine klassekammerater uden for klasseværelset.

Vi arrangerer løbende forskellige sociale arrangementer, hvor du kan opleve dine klassekammerater i andre rammer end i undervisningen. Det er både fester, fredagsbarer og andre hyggelige aktiviteter.

Du gør både dig selv og dine venner en tjeneste, hvis du er en del af det sociale liv på skolen. Det bliver uden tvivl en sjovere fest, hvis du er med.

Studieture

På VID Erhvervsuddannelser er studieturene er en del af undervisningen. Programmet kan f.eks. indeholde:

 • Virksomhedsbesøg – enten på en udenlandsk virksomhed eller en dansk virksomhed i udlandet
 • Besøg på den lokale ambassade med oplæg om f.eks. kultur, erhvervsliv og politik
 • Besøg på uddannelsesinstitutioner
 • Besøg på historiske og kulturelle seværdigheder. 

De sociale arrangementer og tiden til at styrke venskabet blandt eleverne er også en vigtig del af studieturene.

Sport i skolen

Som elev på VID Erhvervsuddannelser har du mulighed for at dyrke sport i skoletiden og kombinere din uddannelse med din sportslige interesse.

Du kan læse mere om dine muligheder her.

 

Sociale Medier

På vores sociale medier kan du følge med i, hvad der sker på din uddannelse. Her opdaterer vi løbende med nyheder og informationer om forskellige arrangementer

Optagelse

Sådan søger du ind

Du søger om optagelse på VID Erhvervsuddannelser på www.optagelse.dk.

Inden du søger ind, skal du sikre dig, at du opfylder adgangskravene, som du kan læse her på siden under fanen "uddannelsen”. Adgangskravene er forskellige alt efter dit uddannelsesvalg, din alder og din erfaring.

Hvis du har spørgsmål om optagelse på VID Erhvervsuddannelser, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder.

Vær opmærksom på, at vi sender alt post digitalt til din e-Boks. Tjek din postkasse på e-boks.dk

 

 

 

Praktisk info

Vigtige datoer og feriekalender

Værksteds og Medieuddannelserne

Opstart sommer 2021:
Opstart for GF1 og GF2 d. 9. august 2021

Ferie og helligdage:

 • Efterårsferie uge 42
 • Juleferie uge 51 og 52

Afslutning d. 14. januar 2022

Opstart vinter 2022:
Opstart for GF2 d. 17. januar 2022

Ferie og helligdage:

 • Vinterferie uge 7, d. 14.-18. februar 2022 – begge dage inklusive
 • Påskeferie d. 14.-18. april 2022 – begge dage inklusive
 • Store Bededag d. 13. maj 2022
 • Kr. Himmelfartsdag d. 26.-27. maj 2022 – begge dage inklusive
 • 2. pinsedag d. 6. juni 2022

Afslutning d. 24. juni 2022

 

Businessuddannelserne

Opstart sommer 2021:
Opstart for GF1 og GF2 d. 13. august 2021

Ferie og helligdage:

 • Efterårsferie uge 42 d. 18.-22. oktober 2021
 • Juleafslutning d. 23. december 2021
 • Juleferie d. 24. december 2021 – 2. januar 2022

Afslutning d. 14. januar 2022

Opstart vinter 2022:
Opstart for GF2 d. 17. januar 2022

Ferie og helligdage:

 • Vinterferie uge 7, d. 14.-18. februar 2022 – begge dage inklusive.
 • Påskeferie d. 8.–18. april 2022 – begge dage inklusive
 • Store Bededag d. 13. maj 2022
 • Kr. Himmelfartsdag d. 26.-27. maj 2022 – begge dage inklusive
 • 2. pinsedag d. 6. juni 2022

Dimission d. 24. juni 2022

Aflysninger

I tilfælde aflysninger grundet vejrmæssige forhold, læs mere her

Studie- og ordensregler

Studie – og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som elev skal du følge disse studie- og ordensregler.  

Ordensreglerne omfatter også din adfærd uden for skolen, i det omfang den har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, ordenen og samværet på skolen.

 

Aktiv deltagelse i undervisningen
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Du skal møde til og deltage i den undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • Du skal aflevere dine opgaver til tiden, og de skal følge de krav, der er fastsat. Du skal desuden selv have produceret dem.
 • Du skal deltage i eksamener, terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Du skal deltage i studieture, ekskursioner mv. Det gælder også ture med deltagerbetaling
 • Du skal deltage i andet fastlagt undervisning. Det gælder også selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 • Du skal deltage i vejledning

I hver lektion registreres fremmøde/fravær

 

Almindelig orden og adfærd på skolen
På skolen, og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet:

 • at du møder til tiden, rydder op efter dig selv, ikke taler i mobiltelefon i timerne og lignende
 • at du udviser respekt og taler ordentligt til de øvrige studerende på skolen og overfor skolens ansatte, både mundtligt og skriftligt.
 • at du udviser respekt overfor de fysiske rammer på skolen
 • at du uden tøven eller diskussion efterkommer anvisninger fra skolens ansatte
 • at du følger den gældende IT-politik på skolen
 • at du skriver i Uddata+, hvis du er syg
 • at du passer på de materialer, du låner. Det er f.eks. bøger, computere mv.
 • De almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning eller anden form for diskrimination, herunder tilskyndelse eller påvirkning af elever til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd.

 

Mødepligt
Reglerne for mødepligt og fravær gælder for VID Erhvervsuddannelser både i Grenaa og Rønde.

Som elev på VID Erhvervsuddannelser har du pligt til at møde i skole. Når du er her og følger undervisningen, kan vi lære dig det, du skal kunne, for at gennemføre uddannelsen. Hvis du ikke er i skole, kan vi ikke lære dig den nødvendige faglige viden.

Du kan selvfølgelig blive forhindret i at komme i skole. Den kan f.eks. være på grund af sygdom, lægebesøg m.m. Det ved vi godt, men det er vigtigt, at dit fravær er så lavt som overhovedet muligt.

Hvis du ikke er i skole en dag, bliver resten af din klasse stadig undervist og lærer noget denne dag. Det er derfor dit eget ansvar at indhente det, som din klasse har lært, mens du var fraværende.

Hvis du på forhånd ved, at du skal være fraværende en dag, så bed en klassekammerat om at hjælpe dig med at indhente det, du mangler.

Protokol
Der bliver ført protokol hver time. Hvis du ikke er der, når protokollen bliver ført, kan du risikere at få fravær for hele timen.  Så kom altid til tiden.

Hvis du ikke er til stede i undervisningen, får du fravær, uanset hvilken årsag der ligger bag dit fravær.

Hvis du er fraværende, skal du ALTID skrive en besked i UDDATA+ om, hvorfor du er fraværende. Din underviser kan se din besked, og kan derfor se, hvis du er fraværende af en god grund f.eks. indlæggelse, session eller dødsfald i familien.

Fraværsregler
Hvis du har for meget fravær, vil din kontaktlærer se nærmere på, hvorfor du har været fraværende. Kontaktlæreren læser alle dine fraværsbeskeder.

Din kontaktlærer skal også vurdere, om du kan følge med fagligt i fagene, på trods af dit fravær. Kontaktlæreren vil spørge dine øvrige undervisere, og de vil derefter sammen vurdere, om du kan følge med i fagene.

Kontaktlæreren vil også se på, om du har lavet alle skriftlige opgaver i alle fag, og om kvaliteten af disse opgaver har været acceptabel.  

Hvis du har for meget fravær, skal du være forberedt på, at du vil blive indkaldt til ekstra test og ekstra terminsprøver.  Dette er for at give dig en chance for at vise, at du godt kan følge med i fagene. Disse ekstra test og terminsprøver vil ligge på tidspunkter, hvor de øvrige elever har fri.

Fravær kan få betydning for den gennemførelse af uddannelse – læs mere under punktet konsekvenser og sanktioner.

Godkendt fravær
Hvis du er med til en aktivitet, som foregår i Viden Djurs’ navn, og som forhindrer dig i at deltage i undervisningen, kan vi give dig ”godkendt fravær”.

Det kan f.eks. være praktik i en virksomhed eller elevrådsarbejde. Hvis du kan få godkendt fravær, er det altid efter konkret aftale med en lærer eller studievejleder.

 

Retningslinjer for virtuel undervisning
Ved al virtuel undervisning skal du, ligesom ved almindelig undervisning, rette dig efter lærerens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Derudover gælder følgende regler for virtuel undervisning.

 • Dit kamera skal være tændt under undervisningen, hvis læreren beder om det
 • Din mikrofon skal være slukket, når undervisningen går i gang
 • Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning
 • Det er ikke tilladt at udelukke eller mute andre elever fra Teams-undervisningen, eller at give adgang til uvedkommende deltagere
 • Du skal være undervisningsparat og deltage aktivt under hele den virtuelle undervisning. Det betyder, at du skal være til stede i hele modulet. Du kan blive ført som fraværende, hvis din underviser vurderer, at du ikke er til stede. Hvis du kommer for sent til online-undervisningen, skal du gøre underviseren opmærksom på, at du er ankommet

Den enkelte lærer har mulighed for at afvige fra ovenstående regler, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den virtuelle undervisning.

Overtrædelse af ovenstående retningslinjer og al øvrig misbrug af de virtuelle hjælpemidler kan føre til sanktioner.

 

Ordensregler på studieture
På VID Erhvervsuddannelser passer vi på os selv og hinanden, når vi rejser. Derfor skal alle studerende underskrive og overholde disse regler.

 • Alle henstillinger og beskeder fra underviserne skal efterkommes
 • Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også på turen
 • Du må kun indtage alkohol i begrænsede mænger, hvis der er givet tilladelse hertil af uddannelseschefen eller dennes stedfortræder. Andre rusmidler må ikke indtages (se alkohol- og rusmiddelpolitik)
 • Ingen elever må færdes alene – ALLE har ansvar for, at alle hele tiden følges ad mindst to og to. Ingen må gå alene eller lade andre gå alene
 • Arrangementer eller aftaler, hvor der er mødepligt, skal overholdes. Gælder også fastsatte komme-hjem tider til hotellet eller lignende
 • Du skal udvise almindelig god opførsel i alle situationer og alle steder
 • Hvis du lider af en sygdom, eller bruger medicin, skal du oplyse det til underviserne før turen
 • Du er selv ansvarlig for at sikre, at du kan rejse på almindelige forsikringsvilkår

Overtrædelse af reglerne vil altid medføre en sanktion.

 

Ordensregler ved fredagscaféer og fester
Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også ved fester og fredagscafeer.

 • Arrangementet foregår i Cave-In eller på andet udpeget område
 • Rygning og indtagelse af alkohol skal ske i henhold til skolens rygepolitik og alkohol- og rusmiddelpolitik
 • Alkohol skal indtages ansvarligt
 • Du må ikke drikke andre steder, end de områder der er indrettet til formålet
 • Du må ikke rykke rundt på skolens møbler
 • Ved fredagscafe er der tale om et lukket arrangement. Du må derfor ikke medbringe gæster udefra. Ved fester er der adgang for alle, der har købt en billet
 • Alle skal forlade skolen når fredagscaféen/festen lukker
 • Under hele fredagscaféen/festen skal der være 2 - 3 Undervisere til stede
 • Ved både fredagscafe og fester skal alle henstillinger fra skolens personale og/eller evt. vagtpersonale omgående efterleves
 • Festudvalget er ansvarligt for oprydning og rengøring efter fredagscaféer og fester

 

Alkohol- og rusmiddelpolitik
Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller møde beruset op i skoletiden

 • Alle arrangementer på VID Erhvervsuddannelser er som udgangspunkt alkoholfrie
 • Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens uddannelseschef eller dennes stedfortræder
 • Ved fester, fredagscaféer og lignende kan du udover alkoholfrie drikke købe øl, vin, Cult Shaker, Sommersby, cider og lignende drikke. Stærk spiritus sælges ikke. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. Ved særlige lejligheder som f.eks. klassearrangementer kan skolens ledelse give dispensation for dette.
 • Der må under ingen omstændigheder indtages, opbevares eller distribueres euforiserende stoffer på skolens område. Det er forbudt at møde op på skolen påvirket af stoffer. Dette gælder ligeledes på ekskursioner, studieture, introture mv. Skolen forbeholder sig ret til at teste dig, hvis der er en begrundet mistanke om, at du er påvirket af euforiserende stoffer. Er du under 18 år involveres dine forældre/værge altid.

 

Røgfri skole
På VID Erhvervsuddannelser er der røgfri skoletid. Det gælder fra du møder ind, og indtil dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at du hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Reglerne om røgfri skoletid gælder alle tobaksrelaterede produkter. Det vil sige alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende. Det gælder også relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Disse regler gælder både elever, kursister, gæster og ansatte. I forbindelse med visse arrangementer i forbindelse med uddannelsen gælder der særlige regler

 • Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • Ved fredagscaféer er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved svendeprøver og afslutninger er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved elevfester og andre særlige arrangementer kan der gives tilladelse til at bruge tobak uden for skolens matrikel.
 • På skolehjem/Campus er det tilladt at ryge på henviste områder efter skoletid

 

Udspredelse af lyd og billeder
Det kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser af begivenheder på skolens område – eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – til internt brug på skolen. Lyd- og billedoptagelser skal altid ske med samtykke fra de involverede jf. proceduren vedrørende samtykkeerklæring. Udspredelse af optagelserne på internettet eller andre steder kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Det er ikke tilladt at udsprede/dele lyd- og billedoptagelser, som kan krænke elever eller personale på Viden Djurs. Det kan være optagelser, der handler om private forhold eller andre omstæn­digheder, som den pågældende ikke ønsker at dele. Det gælder ikke mindst optagelser med et indhold, som kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

 

Konsekvenser og sanktioner

Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilken konsekvens/sanktion der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel, før den griber til mere omfattende sanktioner. I særlige tilfælde kan skolens ledelse beslutte, at du ikke må være til stede på skolen, mens din sag undersøges nærmere.

Oversigt over mulige konsekvenser/sanktioner:

 • En eller flere samtaler
 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel. Er du under 18 år vil dine forældre/værge blive involveret
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår (registreres som fravær)
 • Nægte en elev oprykning til næste klassetrin
 • Bortvisning (Udskrivning fra skolen)
 • Stop af SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller børne- og ungeydelse
 • Involvering af forældre/værge, praktikvirksomhed, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Ved snyd ved skriftlige afleveringer og/eller til interne prøver, beslutter skolens ledelse, hvilken sanktion der skal gives. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til eksamen.
 • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.
 • Ved snyd til eksamen bortvises eleven fra eksamen, og der kan først aflægges prøve til næstkommende eksamenstermin
 • Ved længerevarende sygdom kan skolen kræve, at du dokumenterer fravær med en lægeerklæring, som du selv skal betale
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Erstatningskrav ved manglende aflevering af skolens materialer, bøger, computere mv. Der opkræves altid nypris
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer), jf. ordensregler på studieture.
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Kommunernes Rusmiddelcentre), jf. alkohol- og rusmiddelpolitikken.

Iværksættelse af en sanktion kan gøres betinget af at du gennemfører bestemte aktiviteter. Det kan f.eks. være mægling, forsoningsmøde, oprydning/rengøring mv.

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelser, skal du klage skriftligt og begrundet til skolens ledelse. En klage har ikke opsættende virkning. Proceduren er som følger:

 • Inden to uger efter at du har fået besked fra skolen, skal du aflevere din skriftlige klage til skolens leder
 • Skolens leder laver en udtalelse om sagen
 • Du har én uge til at kommentere udtalelsen skriftligt
 • Er klagen af principiel betydning for din uddannelse, kan skolens leder sende din klage, skolens egen udtalelse og din skriftlige kommentar til Børne- og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kommer herefter med en afgørelse i sagen.

Egenbetaling/deltagerbetaling

Undervisningen på VID Erhvervsuddannelser er gratis.

Du må dog forvente en mindre egenbetaling til f.eks. transport og forplejning i forbindelse med studieture, ekskursioner og lignende. Studierejser har maksimalt en egenbetaling på mellem ca. 3000 - 8.000 kr. afhængigt af rejsemål.

Hvis du ikke deltager i studierejser, skal du modtage anden undervisning på skolen.

Forsikringsforhold

Som elev ved VID Erhvervsuddannelser er du dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder eller modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Hvis skaden opstår på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved forkert brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skaden.

På studieture til udlandet tegner skolen en rejseforsikring for alle deltagere på turen.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

Hvis du i privat regi benytter et produkt/ting, der er lavet på Viden Djurs som en del af undervisningen, og der opstår en ting- og/eller personskade i forbindelse med brugen, er det ligeledes din egen ansvarsforsikring, der skal dække eventuelle skader.

Evalueringer og eksamen

Du kan læse om skolens eksamensreglement her (vælg ”log ind som gæst”). Her kan du også læse om, hvordan man indstilles til eksamen, og hvornår de forskellige eksaminer foregår.

Åbent hus

Hvis du gerne vil høre mere om uddannelserne på VID erhvervsuddannelser kan du besøge os til Åbent Hus. Her kan du se vores faciliteter, snakke med elever og undervisere og mærke studiemiljøet på skolen.

Håndværksuddannelserne

 • Fredag d. 19. november 2021 kl. 15.00 – 18.00
 • Lørdag d. 29. januar 2022 kl. 11.00 – 14.00

Businessuddannelserne

 • Fredag d. 19. november 2021 kl. 15.00 – 18.00
 • Torsdag d. 27. januar 2022 kl. 16.00 – 17.30

Medieuddannelserne (3D College)

 • Fredag d. 19. november 2021 kl. 15.00 – 18.00
 • Lørdag d. 29. januar 2022 kl. 11.00 – 14.00

Kalø Økologisk Landbrugsskole

 • Lørdag d. 4. december 2021 kl. 10.00 – 14.00
 • Lørdag d. 29. januar 2022 kl. 11.00 – 14.00

Læs mere om Åbent Hus her

Uddannelsesmesser

Du kan møde VID Erhvervsuddannelser på flere uddannelsesmesser. Her kan du høre mere om vores forskellige uddannelser og blive klogere på dine karrieremuligheder

 • Den 4. november i Grenaa Idrætscenter
 • Den 25. november i Rønde Idrætscenter

Læs mere om uddannelsesmesser her

Brobygning

Som elev i folkeskolen har du mulighed for at komme i brobygning på VID Erhvervsuddannelser. Her får du indblik i hverdagen og undervisningen på den enkelte uddannelse, og du prøver kræfter med det praktiske arbejde på uddannelsen.

 • 8. klasse: uge 9, 10 og 11
 • 9. klasse: uge 43 og 44
 • 10. klasse: uge 45, 47 og 48

Læs mere om vores brobygningsforløb her

Kom tættere på uddannelserne

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Følg os På Instagram