VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Kvalitet i VID Skoleoplæring

VID Skoleoplæring er målrettet handel, kontor og detailelever, samt smede- og industrioperatører på Viden Djurs, på en sådan måde, at skoleoplæringselever og -lærlinge får en relevant og spændende uddannelse, der samtidig kvalitetsmæssigt er mindst lige så god som den ordinære vekseluddannelse i en virksomhed. VID Skoleoplæring afspejler hverdagen i en virksomhed, hvor der et samspil mellem produktion og administration.

I VID Skoleoplæring, som vi kalder vores skoleoplæringscenter i daglige tale, kommer du til at arbejde med arbejdsopgaver, der ligner dem, du kommer til at arbejde med i en virksomhed. I VID Skoleoplæring har du en erfaren instruktør, der sørger for din oplæring. Der er dog visse dele af uddannelsen, som det kan være svært at få erfaring med i et skoleoplæringscenter, fx hvordan tonen, tempoet og det sociale er i en virksomhed inden for din branche. Derfor er det vigtigt, at du i løbet af din læretid har kortere eller længere ophold i en virksomhed. Allerbedst vil det være, hvis du får mulighed for at få en aftale med en virksomhed om at færdiggøre din uddannelse.

På Viden Djurs kan du færdiggøre din uddannelse som skoleoplæringselev/lærling inden for følgende brancher

Følg os På Instagram