VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Rektor på VID Gymnasier og uddannelseschef for EUD fastansættes på Viden Djurs

På Viden Djurs er vi glade for at meddele, at Mikkel Gottlieb Bennetzen og Christoffer Pedersen tiltræder som henholdsvis uddannelseschef på VID Erhvervsuddannelser og 10. klasse og rektor for VID Gymnasier. Efter at have fungeret som konstituerede i de respektive stillinger siden årsskiftet, som følge af en omstrukturering af ledelsen på Viden Djurs, vil Mikkel Gottlieb Bennetzen og Christoffer Pedersen officielt tiltræde fra d. 1. september.

"Jeg ser frem til at kunne fortsætte det gode samarbejde med Mikkel G. Bennetzen og Christoffer Pedersen om løbende at udvikle vores uddannelser på Viden Djurs til glæde for Djurslands unge og de lokale virksomheder," udtaler uddannelsesdirektør Morten Bang Sørensen.

Mikkel Gottlieb Bennetzen har mange års erfaring hos Viden Djurs, hvor han startede som underviser og studievejleder på de merkantile erhvervsuddannelser i 2011 og senere blev uddannelsesleder. Siden konstitueringen som uddannelseschef for VID Erhvervsuddannelser og 10. klasse har han arbejdet tæt sammen med uddannelsesdirektøren og rektor Christoffer Pedersen i forbindelse med flytningen af de merkantile erhvervsuddannelser til VID Gymnasier på N. P. Josiassensvej, som nu er samlet med HHX og HTX.

"Målet er, at det tættere samarbejde imellem de forskellige uddannelser vil kunne medvirke til at skabe et endnu bedre studiemiljø – både fagligt og socialt, men også nye muligheder for faglig og kollegial udvikling blandt lærerne. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde på tværs af Viden Djurs med uddannelseslederne og underviserne. Det er en opgave, jeg ser meget frem til og er ydmyg overfor," siger Mikkel Gottlieb Bennetzen.

Christoffer Pedersen blev ansat ved Viden Djurs i 2022 som uddannelsesleder på handelsgymnasiet i Grenaa og kom med mange års erfaring som lektor på Aarhus Handelsgymnasium. Han blev siden konstitueret rektor for VID Gymnasier, der dækker over det tekniske gymnasium i Grenaa og handelsgymnasierne i Grenaa og Rønde. Som rektor vil han bl.a. have et stort fokus på at sikre elevernes trivsel:

"Det giver for mig rigtig meget mening og værdi at arbejde med at sikre unge mennesker den bedst mulige uddannelse. At sikre, at eleverne både bliver dannet og uddannet, så de er klar til deres næste skridt i livet. Vi er et mangfoldigt gymnasium med mange forskellige elevtyper og et inkluderende læringsmiljø. Trivsel og læring er hinandens forudsætninger, og det er et stort fokus for os at sikre, at eleverne trives undervejs i deres uddannelsesforløb," siger rektor på VID Gymnasier Christoffer Pedersen.

Andre nyheder