VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Job på Viden Djurs

Se ledige jobs på Viden Djurs. Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. 

Job på Viden Djurs

Se ledige jobs på Viden Djurs. Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. 

Underviser til EUX

EUD/EUX Business på Viden Djurs søger en gymnasielærer til at varetage undervisningen i dansk A, erhvervsinformatik C, organisation C og samfundsfag C.

Vi søger en underviser:

  • med kompetence til og erfaring i at undervise i ovenstående fag
  • som kan lide at arbejde med unge mennesker
  • som gerne vil være en del af vores skolemiljø i Grenaa og Rønde
  • der kan starte 1. august 2022

EUX-Business er en erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse i én, hvor eleverne går 2 år i skole og derefter skal 2 år i lære inden for detailhandel, B2B eller kontor. Eleverne undervises i fag på A, B og C-niveau, i almene og erhvervsrettede fag.

EUD/EUX Business udbyder undervisning i både Grenaa og Rønde, hvor vi har flest elever i Grenaa. Selvom vi udbyder undervisning begge steder, så er vi en mindre afdeling hvor alle kender hinanden. 

Foruden undervisning kan der også være tale om afvikling af særlige pædagogiske støttetimer samt udviklingsopgaver i forbindelse med projekter.

Ansøgning:
fremsendes senest den 26. maj 2022 på mail til mgbe@videndjurs.dk mærket ”Underviser til EUX”. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingsleder, Mikkel Bennetzen på 20596796.

Ansættelsen er formelt på Viden Djurs, hvor aflønning vil blive iht. gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

 

Viden Djurs dækker over paraplyorganisationen for VID Gymnasier og VID Erhvervsuddannelser samt VID detail og Viden Djurs Skillz, men også 3D College, Game College, Brazil Football College, Kalø Økologisk Landbrugsskole, EUD10 og 10KCD er en del af Viden Djurs.

IT-pædagogisk konsulent

VID detail søger en IT-pædagogisk konsulent med flair for kommunikation.

Du har nu chancen for at komme med ombord hos VID detail – en af Danmarks største udbydere af elev- og efteruddannelse for detailbranchen. Vi søger dig, der både kan undervise og udvikle – og som også kan fortælle den gode historie.

Hent hele stillingsopslaget som pdf-fil

VID Gymnasier søger årsvikarer til undervisning på HHX og HTX

Vi søger undervisere i fagene engelsk og virksomhedsøkonomi på HHX, og i fagene engelsk, kemi og teknologi på HTX. Der er tale om en fuldtidsstilling som underviser i teknologi. For de øvrige fag kan der blive tale om både deltids- og fuldtidsansættelse afhængig af ansøgerens fagkombination.

Vær opmærksom på, at man som gymnasielærer på HHX og HTX skal have en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau, der giver faglig kompetence i et eller flere af de nævnte fag.

Teknologifaget er et projektorienteret fag der handler om konkrete løsninger på samfundsrelevante problemstillinger, kombineret med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Du skal derfor være stærk i rollen som vejleder såvel som underviser og brænde for at formidle din viden og dit håndværk. Du er god til at bevare overblikket i situationer med mange mennesker omkring dig, og du er grundlæggende en meget tålmodig person. Du er uddannet ingeniør eller lignende, meget gerne med relevant erhvervserfaring.

Som underviser på VID Gymnasier arbejder man i teams, hvor man i fællesskab planlægger og forbereder en stor del af undervisningen. Vi tilstræber et studiemiljø præget af høj faglighed, passende udfordringer, imødekommenhed og trivsel for både medarbejdere og studerende. Vi tilbyder stor fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstid, og mulighed for at sætte sit præg på uddannelsen.

For yderligere information kontaktes Rektor Morten Bang Sørensen på tlf. 2021 0647 eller på mbs@videndjurs.dk. Endvidere henvises til skolens hjemmeside her, hvor du kan læse mere om vores uddannelser.

Skriftlig ansøgning skal være skolen i hænde senest onsdag d. 27. maj 2022 kl. 12.00. Alle interesserede uanset baggrund opfordres til at søge stillingerne på mailadressen: mbs@videndjurs.dk. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

 

VID Gymnasier, N.P. Josiassens Vej 44, 8500 Grenaa
VID Gymnasier udgør sammen med VID Erhvervsuddannelser den organisatoriske enhed Viden Djurs.
Vi lægger vægt på selvstændighed, troværdighed, fællesskab, ansvarlighed og anerkendelse.

VID Gymnasier søger en underviser i Teknologi til HTX i Grenaa

Vi søger en underviser på fuld tid til vores HTX-afdeling i Grenaa, der kan undervise i faget Teknologi.

Teknologifaget er et projektorienteret fag der handler om konkrete løsninger på samfundsrelevante problemstillinger, kombineret med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Det praktiske arbejde udmøntes i konkrete produkter hvor design og målgruppeovervejelser spiller en væsentlig rolle. Du skal derfor være stærk i rollen som vejleder såvel som underviser og brænde for at formidle din viden og dit håndværk. Du er god til at bevare overblikket i situationer med mange mennesker omkring dig, og du er grundlæggende en meget tålmodig person.

Som Teknologiunderviser er du typisk uddannet ingeniør eller lignende, meget gerne med relevant erhvervserfaring. Det praktiske arbejde fylder meget i faget og det kan udspille sig i både design- og håndværksværksteder som f.eks. elektronik, software eller træ.

Vi søger en underviser med erhvervsrelevant erfaring, som har interesse og viden inden for: CAD og produkt visualisering. Du er praktisk anlagt og digitale løsninger og værktøjer indgår som en naturlig del i dit projektarbejde. Det er et plus hvis du har erfaringer med 3D print.

Som underviser på VID Gymnasier arbejder man i teams, hvor man i fællesskab planlægger og forbereder en stor del af undervisningen. Vi tilstræber et studiemiljø præget af høj faglighed, passende udfordringer, imødekommenhed og trivsel for både medarbejdere og studerende. Vi tilbyder stor fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstid, og mulighed for at sætte sit præg på uddannelsen.

For yderligere information kontaktes Rektor Morten Bang Sørensen på tlf. 2021 0647 eller på mbs@videndjurs.dk. Endvidere henvises til skolens hjemmeside her, hvor du kan læse mere om vores uddannelser.

Skriftlig ansøgning skal være skolen i hænde senest fredag d. 27. maj 2022 kl. 12.00. Alle interesserede uanset baggrund opfordres til at søge stillingerne på mailadressen: mbs@videndjurs.dk. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

 

VID Gymnasier, N.P. Josiassens Vej 44, 8500 Grenaa
VID Gymnasier udgør sammen med VID Erhvervsuddannelser den organisatoriske enhed Viden Djurs.
Vi lægger vægt på selvstændighed, troværdighed, fællesskab, ansvarlighed og anerkendelse.

Er du til sauce og surdej?

Tryller du med anretninger og sund mad? Drømmer du om at undervise? Viden Djurs søger underviser til uddannelserne inden for køkken og restaurant.

Hent hele stillingsopslaget som pdf-fil

Følg osPå Instagram