VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

En verden af uddannelsesmuligheder

Viden Djurs – din uddannelsesportal til en verden af muligheder 

Viden Djurs er én af de vigtigste uddannelsesaktører på Djursland. Her finder du fremtidens uddannelser indenfor et væld af spændende områder. Viden Djurs sætter eleven i centrum uanset alder og uddannelsestrin.

Viden Djurs sikrer dig fagligt stærke og innovative uddannelser – med tag i virkeligheden. Vi hjælper dig med at få studenterhuen i hus, med udviklingen af dine håndværksmæssige kompetencer og med din efter- og videreuddannelse. Undervisningen er virkelighedsnær og nytænkende, og udvikles løbende i samspil med lokale og internationale virksomheder. Det sikrer dig kvalitetsbevidste, erhvervsrettede uddannelser med gode fremtidssikrede muligheder.

VID Gymnasier

Hos Viden Djurs kan du tage de gymnasielle uddannelser HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Begge uddannelser giver adgang til et væld af videregående uddannelser. Du kan læse mere om vores gymnasiale uddannelser her

VID Erhvervsuddannelser

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer. Du kan læse meget mere om vores erhvervsuddannelser lige her.

10KCD og EUD10 i Grenaa – en del af Viden Djurs

På vores 10. klasser har vi særligt fokus på den faglige udvikling, din afklaring omkring valg af ungdomsuddannelse samt din personlige og sociale udvikling. 10. klasse er et godt valg, hvis du:

 • har lyst til at prøve et anderledes skoleår
 • gerne være en del af et fedt ungdomsmiljø
 • gerne vil blive bedre til at møde op og få lavet mine lektier til tiden
 • vil være lidt mere sikker på mig selv, og styrke min selvstændighed

Flyt på college og bliv klogere på fremtiden

Viden Djurs har nogle unikke uddannelser indenfor 3D, computerspil og fodbold, hvor du som elev enten kan bo på vores skolehjem eller Campus Djursland kollegiet. Vi kalder koncepterne 3D College, Game College eller Brazil Football College. Livet på college giver dig mulighed for at investere endnu mere af dig selv i studielivet, interesserne og vennerne. Det handler om DIN fremtid – vælg en fagligt stærk og inspirerende college-uddannelse hos Viden Djurs.

Voksenuddannelsescenter (VUC)

Voksenuddannelsescenteret (VUC) på Viden Djurs varetager uddannelsestilbud på grundskole- og gymnasieniveau til unge og voksne, der ønsker et fleksibelt uddannelsestilbud. På Viden Djurs udbyder vi

 • HF, der er en af de fire gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX, HF)
 • AVU (Almen Voksen Uddannelse) der er undervisning for unge og voksne, der har brug for at afslutte eller forbedre fag svarende til folkeskolens 9. og 10. klasse
 • FVU (Forberedende Voksenundervisning) - for dig der vil blive bedre til dansk, matematik, IT eller engelsk
 • OBU - Undervisning til dig som er ordblind - tilrettelagt så det passer ind i din hverdag.

VID Efter- og videreuddannelser

Drømmer du om at videreuddanne dig, eller er tiden inde til en god efteruddannelse? Så står Viden Djurs klar til at hjælpe. Vi tilbyder skræddersyede efter- og videreuddannelser, som kan udvikles i samspil med din arbejdsgiver eller jobkonsulent. Vi rådgiver selvfølgelig også i forhold til tilskudsmuligheder. Sammen finder vi den helt rette løsning for dig, så du sikrer dine jobmæssige muligheder fremadrettet.

Bliv en del af et innovativt fællesskab, og form din egen fremtid, hos Viden Djurs

Strategi 2025

VISION
Viden Djurs ønsker at have eleven/kursisten i centrum ved at værdien af beslutninger og adfærd vurderes på, om de bidrager til eleven/kursistens dannelse, læring og markedsværdi. Viden Djurs ønsker med innovation som den bærende kompetence og drivkraft i alle vores uddannelser, at sikre kreativ og systematisk fornyelse af vores virke. Viden Djurs ønsker via et meningsfuldt samarbejde funderet på gensidig respekt, kvalitet og ordentlighed at markere sig tydeligt og seriøst over for de omkring sig liggende interessenter.

MISSION
Viden Djurs arbejder med uddannelse og vi dækker de unges/voksnes og virksomheders brede uddannelsesbehov på de tekniske, merkantile, økologiske og almene fagområder. Inden for udvalgte nicheområder ser vi os selv som en national og/eller international uddannelsesaktør.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

 • Skoledrift
 • Kalø Økologisk Landbrugsskole
 • Øge tilgangen og fastholdelse af elever og kursister
 • Øge værditilvæksten for kunder via elever/kursisters videnstilvækst

KUNDEPERSPEKTIV

Skolens værdier

Værdier fungerer som pejlemærker, der guider os i alt, hvad vi gør og siger i det daglige. Værdierne kendetegner vores adfærd indadtil i organisationen, og samtidig kendetegner de vores måde at agere i forhold til omverdenen på.

Vi er innovative
Vi stiller os aldrig tilfredse med at gøre tingene, som vi plejer. Innovation er gode ideer, der bliver anvendt og skaber værdi (omsætning) eller på anden måde stiller vores organisation bedre. Innovation er nye produkter, men også nye services og nye interne arbejdsgange. Vi er kreative, innovative og har evnen til at opnå succes sammen.

Vi er selvstændige
Vi tager selvstændigt ejerskab for alle opgaver i organisationen, både på tværs i organisationen og i de enkelte afdelinger. Vi tør selvstændigt gå forrest og vi tør tænke nyt og anderledes.

Vi er ansvarlige
Vi er ansvarlige og initiativrige, fordi vi inddrages, og fordi vores indsats gør en forskel.

Vi er troværdige
Vi holder, hvad vi lover og gør, hvad vi siger, vi vil. Vi er troværdige og loyale overfor hinanden og overfor de studerende. 

Vi anerkender
Vi anerkender hinanden og hinandens arbejde. Vi viser hinanden, at vi har tiltro til hinanden og viser hinanden respekt. 

Vi løfter i fællesskab
Vi tænker vores egen opgave som en delopgave, og vi er optaget af, at løfte den samlede opgave i flok.

Skolens historie

Viden Djurs er en lokal forankret erhvervsskole med elever fra hele landet

Viden Djurs er en selvejende uddannelsesinstitution med afdelinger over hele Djursland.

Det er en uddannelsesinstitution med historiske rødder helt tilbage til 1892, da Grenaa Handelsskole blev etableret. I 1981 blev Grenaa Tekniske Skole genåbnet, efter årtiers lukning. I 2009 blev Djurslands Erhvervsskoler til Viden Djurs. I 2014 blev Kalø Økologisk Landbrugsskole indfusioneret i det samlede uddannelseskompleks. I dag tilbyder Viden Djurs således et bredt udvalg af erhvervsuddannelser (EUD & EUX) samt 10. klasse gennem EUD-10 & 10KCD. Endvidere tilbyder institutionen de gymnasiale uddannelser HHX og HTX gennem tre gymnasier: HTX Grenaa, HHX Grenaa og HHX Rønde. Hertil kommer desuden, at skolen via VID Detail tilbyder såvel elevuddannelse som efteruddannelse med skræddersyede kurser for ledere og medarbejdere til detailhandelssektoren.

Videns Djurs repræsenterer således ”en verden af uddannelsesmuligheder”, som appellerer bredt. Halvdelen af eleverne kommer uden for lokalområdet. Skolens udviklingsmæssige mindset har bidraget til udvikling af uddannelser, der trækker unge til fra hele landet, og for enkelte uddannelsers vedkommende også fra udlandet. Denne udvikling har også været afgørende for, at skolen har kunnet fastholde og udbygge det brede uddannelsestilbud til de unge på Djursland. Foruden de klassiske EUD/EUX- og er-hvervsgymnasiale uddannelser omfatter skolens udbud bl.a. unikke uddannelser inden for 3D animering og visualisering, spiludvikling og brasiliansk fodbold, hvor elever fra hele landet bor på skolehjemmet eller på Campus Djursland kollegiet.

Læs mere om skolens historie:

2017 er jubilæumsår og i den forbindelse er skolens historie nedskrevet i en jubilæumsbog.

Henrik Nordbek er forfatteren til “Viden Djurs – En innovativ skole med kant”, der indeholder de seneste 25 år af Viden Djurs 125 års lange historie.

Henrik var også forfatter til “FRA PEN TIL PC” der fortæller om (Handels)skolens første 100 år.

Grenaa Tekniske Skoles 25-års jubilæum:
Poul Nowack, ansat på teknisk skole/Djurslands Erhvervsskoler i perioden 1.07.1981- 1.07.2010 som underviser, udviklingskonsulent og afdelingsleder, skrev i anledning af Grenaa Teknisk Skoles 25-års jubilæum i 2006 artiklen Grenaa Tekniske Skole - Et historisk tilbageblik

En del af viden djurs

Følg os På Instagram