VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

En verden af uddannelsesmuligheder

Viden Djurs – din uddannelsesportal til en verden af muligheder
Viden Djurs er én af de vigtigste uddannelsesaktører på Djursland. Her finder du fremtidens uddannelser indenfor et væld af spændende områder. Viden Djurs sætter eleven i centrum uanset alder og uddannelsestrin.

Viden Djurs sikrer dig fagligt stærke og innovative uddannelser – med tag i virkeligheden. Vi hjælper dig med at få studenterhuen i hus, med udviklingen af dine håndværksmæssige kompetencer og med din efter- og videreuddannelse. Undervisningen er virkelighedsnær og nytænkende, og udvikles løbende i samspil med lokale og internationale virksomheder. Det sikrer dig kvalitetsbevidste, erhvervsrettede uddannelser med gode fremtidssikrede muligheder.

VID Gymnasier
Hos Viden Djurs kan du tage de gymnasielle uddannelser HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Begge uddannelser giver adgang til et væld af videregående uddannelser. Du kan læse mere om vores Gymnasiale uddannelser her

VID Erhvervsuddannelser
Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af gode erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer. Du kan læse meget mere om vores Erhvervsuddannelser lige her.

10KCD i Grenå og EUD10 Kalø i Rønde – en del af Viden Djurs
På vores 10. klasser har vi særligt fokus på den faglige udvikling, din afklaring omkring valg af ungdomsuddannelse samt din personlige og sociale udvikling, så 10. klasse er et godt valg hvis du:

  • har lyst til at prøve et anderledes skoleår
  • gerne være en del af et fedt ungdomsmiljø
  • gerne vil blive bedre til at møde op og få lavet mine lektier til tiden
  • vil være lidt mere sikker på mig selv, og styrke min selvstændighed

Flyt på college og bliv klogere på fremtiden
Viden Djurs har nogle unikke uddannelser indenfor 3D, computerspil og fodbold, hvor du som elev enten kan bo på vores skolehjem eller Campus Djursland kollegiet. Vi kalder koncepterne 3D College, Game College eller Brazil Football College. Livet på college giver dig mulighed for at investere endnu mere af dig selv i studielivet, interesserne og vennerne. Det handler om DIN fremtid – vælg en fagligt stærk og inspirerende college-uddannelse hos Viden Djurs.

VID Efter- og videreuddannelser
Drømmer du om at videreuddanne dig, eller er tiden inde til en god efteruddannelse? Så står Viden Djurs klar til at hjælpe. Vi tilbyder skræddersyede efter- og videreuddannelser, som kan udvikles i samspil med din arbejdsgiver eller jobkonsulent. Vi rådgiver selvfølgelig også i forhold til tilskudsmuligheder. Sammen finder vi den helt rette løsning for dig, så du sikrer dine jobmæssige muligheder fremadrettet.

Bliv en del af et innovativt fællesskab, og form din egen fremtid, hos Viden Djurs

Strategi 2025

VISION
Viden Djurs ønsker at have eleven/kursisten i centrum ved at værdien af beslutninger og adfærd vurderes på, om de bidrager til eleven/kursistens dannelse, læring og markedsværdi. Viden Djurs ønsker med innovation som den bærende kompetence og drivkraft i alle vores uddannelser, at sikre kreativ og systematisk fornyelse af vores virke. Viden Djurs ønsker via et meningsfuldt samarbejde funderet på gensidig respekt, kvalitet og ordentlighed at markere sig tydeligt og seriøst over for de omkring sig liggende interessenter.

MISSION
Viden Djurs arbejder med uddannelse og vi dækker de unges/voksnes og virksomheders brede uddannelsesbehov på de tekniske, merkantile, økologiske og almene fagområder. Inden for udvalgte nicheområder ser vi os selv som en national og/eller international uddannelsesaktør.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

  • Skoledrift
  • Kalø Økologisk Landbrugsskole
  • Øge tilgangen og fastholdelse af elever og kursister
  • Øge værditilvæksten for kunder via elever/kursisters videnstilvækst

KUNDEPERSPEKTIV

Skolens værdier

Værdier fungerer som pejlemærker, der guider os i alt, hvad vi gør og siger i det daglige. Værdierne kendetegner vores adfærd indadtil i organisationen, og samtidig kendetegner de vores måde at agere i forhold til omverdenen på.

Vi er innovative
Vi stiller os aldrig tilfredse med at gøre tingene, som vi plejer. Innovation er gode ideer, der bliver anvendt og skaber værdi (omsætning) eller på anden måde stiller vores organisation bedre. Innovation er nye produkter, men også nye services og nye interne arbejdsgange. Vi er kreative, innovative og har evnen til at opnå succes sammen.

Vi er selvstændige
Vi tager selvstændigt ejerskab for alle opgaver i organisationen, både på tværs i organisationen og i de enkelte afdelinger. Vi tør selvstændigt gå forrest og vi tør tænke nyt og anderledes.

Vi er ansvarlige
Vi er ansvarlige og initiativrige, fordi vi inddrages, og fordi vores indsats gør en forskel.

Vi er troværdige
Vi holder, hvad vi lover og gør, hvad vi siger, vi vil. Vi er troværdige og loyale overfor hinanden og overfor de studerende. 

Vi anerkender
Vi anerkender hinanden og hinandens arbejde. Vi viser hinanden, at vi har tiltro til hinanden og viser hinanden respekt. 

Vi løfter i fællesskab
Vi tænker vores egen opgave som en delopgave, og vi er optaget af, at løfte den samlede opgave i flok.

Skolens historie

2017 er jubilæumsår og i den forbindelse er skolens historie nedskrevet i en jubilæumsbog.

Henrik Nordbek er forfatteren til “Viden Djurs – En innovativ skole med kant”, der indeholder de seneste 25 år af Viden Djurs 125 års lange historie.

Henrik var også forfatter til “FRA PEN TIL PC” der fortæller om (Handels)skolens første 100 år.

Året i billeder
Én gang årligt samler vi en stor del af årets mange begivenheder i et magasin, som vi kalder Året i billeder.

Følg os På Instagram