VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

10KCD, Grenaa

Et fedt, lærerigt og udfordrende år! 
Kickstart din ungdomsuddannelse med et år i 10. klasse. Her får du tiden til at finde ud af, hvilken vej der er den rigtige for dig, og du bliver klar til at starte på den uddannelse, som du drømmer om. 

10KCD - første skridt i din rigtige retning! 

10KCD, Grenaa

Et fedt, lærerigt og udfordrende år! 
Kickstart din ungdomsuddannelse med et år i 10. klasse. Her får du tiden til at finde ud af, hvilken vej der er den rigtige for dig, og du bliver klar til at starte på den uddannelse, som du drømmer om. 

10KCD - første skridt i din rigtige retning! 

Kom i 10. klasse i Grenaa!

For dig, der:

- Kan lide et fedt ungdomsmiljø nær by og øvrige uddannelser

- Trives i et skoleskema med forskellige fag og undervisningsformer

- Kan se dig i et af følgende linjefag: Idræt, Design, Musik, Håndværk eller FTX

- Vil blive klogere på din fremtidige uddannelsesretning

- Vil have en efterskolestemning – uden dog at overnatte

- Vil udfordres og udvikles både personligt, socialt og fagligt

Ses vi til august 2024?

Nye rammer – ny motivation

På 10KCD finder du fornyet motivation, når du møder nye kammerater, nye lærere og nye rammer. Her bliver du en del af et fedt ungdomsmiljø, hvor du bliver inspireret og motiveret til din fremtidige uddannelse. Vi har et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser og virksomheder i forhold til f.eks. faglokaler, afklaringsforløb, brobygning og praktikker. På den måde har vi mange muligheder for at skabe en alsidig undervisning og samtidig bliver overgangen fra 10. klasse til en ungdomsuddannelse lettere for dig. Din faglige udvikling sker nemlig ikke kun i klasselokalet!

På 10KCD får du også undervisning, der styrker dine kreative, håndværksmæssige og kropslige kompetencer. På den måde får du afprøvet dine interesser, og du bliver klædt på til at træffe valget om, hvilken ungdomsuddannelse, du vil fortsætte på.

Hos os er omdrejningspunktet, at få hver enkelt styrker frem. Derfor forsøger vi hele tiden at skubbe til dine faglige, sociale og personlige grænser, men med respekt for de forudsætninger du kommer med. Vi tror på, at du på den måde udvikler dig som menneske.

Almen 10. klasse

I almen 10. klasse får du et stærkt fagligt fundament for at fortsætte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Du bliver undervist i grundfagene dansk, engelsk og matematik samt forskellige valgfag og linjefag.

EUD10 Grenaa

EUD10 er for dig, der har brug for lidt mere tid til at blive helt klar til at skifte folkeskolen ud med en ungdomsuddannelse, og for dig, der ikke er helt sikker på, hvilken ungdomsuddannelse der er den rette. Vi forbereder dig fagligt og udvikler dig personligt, så du er klædt på til at tage næste skridt i livet.

EUD10 Syddjurs

EUD10 Syddjurs er også en del af 10KCD i Grenå. Alle elever tilmeldt EUD10 i Syddjurs Kommune får buskort, hvis de bor mere end 9 km. fra skolen. 

Kontakt Gitte Lai Præstekjær på tlf. 8758 0425 for yderligere info om den erhvervsrettede 10. klasse.

Vigtige datoer

VIGTIGE DATOER

Juleferie

21/12-3/1

Skriftlige prøver

Afvikles fra 6/5-8/5

Sidste skoledag

17/5

Mundtlige prøver

Afvikles fra 23/5-21/6

For kommende elever gælder flg.:

 • Infomøde: Torsdag d. 25. april 2024, kl. 17-19
 • Skolestart: Mandag d. 12. august 2024, kl. 8.40

 

Afspil video

VI MØDER JER, HVOR I ER OG SOM I ER

Det betyder, at vi bestræber os på at møde jer i hverdagen med tillid, medindflydelse og respekt. Vi arbejder hele tiden på at skubbe jeres grænser både faglige, socialt og personligt - men altid med respekt for jeres personlige forudsætninger, og altid med følelsen af at lykkes som vores omdrejningspunkt.

Her vil I møde tiltag og aktiviteter, som ikke alene styrker jer i valget af kommende uddannelsesvalg, men også hjælper jer med at at mærke jer selv, og hvad I hver især står for.

 

Nyttig viden

Undervisningen

Ud over grundfagene dansk, matematik og engelsk, er der i 10KCD fagprojekter, linjefag, valgfag, brobygning, mulighed for praktikker, fællesamlinger, studieture og forskellige sociale arrangementer.

Skoledagen strækker sig fra 8.45 til 13.45 alle dage. Ud over grundfagene dansk, engelsk, matematik samt kontakt- og klassens tid vælger man selv et linjefag og to valgfag.

For os betyder de gode relationer meget, derfor har du en (Du får en) kontaktlærer, som du løbende mødes med og som kan hjælpe dig med stort og småt i relation til din uddannelse og udvikling.

Vi prioriterer IT højt på 10KCD - både i undervisningen og i kommunikationen mellem eleverne og lærerne.

Har du behov for ekstra støtte, er der læsevejleder og mentorer på skolen.

Vi har mulighed for at søge SPS-støtte til vores elever. Det betyder, at du som ordblind kan få en ”IT-rygsæk” med forskellige redskaber, der kan hjælpe dig i undervisningen. Denne rygsæk kan også overføres til dit kommende valg af ungdomsuddannelse. Vi har også muligheden for at søge om ekstra timer til individuel støtte, hvis du har særlige udfordringer fagligt, socialt eller personligt.

 

Obligatoriske fag

Dansk
I faget dansk bygger vi videre på det, du tidligere har arbejdet med i folkeskolen. Vi arbejder med forskellige teksttyper og genrer og debatterer teksternes indhold. Vi træner I at tage ordet, tage stilling og kunne kommunikere i både skrift og tale.

Du skal også udarbejde en synopsis, som du skal bruge til den mundtlige prøve ved afslutningen af 10. klasse. Den skriftlige prøve består af tre dele – grammatik, modtagerrettet kommunikation og fri skriftlig fremstilling.

Engelsk
I 10. klasse arbejder vi meget med det at udtrykke sig mundtligt på engelsk. Det kan både foregå individuelt, i par, i grupper eller samlet i klassen.

Ved afslutningen af 10. klasse er der en skriftlig prøve, hvor du skal vise dine evner inden for grammatik og skriftlig fremstilling på engelsk. Ligesom din mundtlige prøve tager afsæt i din out-line.

Matematik
I faget matematik i 10. klasser tager vi udgangspunkt i hverdags- og samfundsproblemer og behandler dem matematisk. I løbet af året arbejder vi inden for emnerne algebra, geometri og statistik. Vi bruger blandt andet en interaktiv formelsamling og programmer som GeoGebra, Word og Excel.

Du afslutter faget med både en skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er med hjælpemidler og ligner meget den, du har haft i 9. klasse, mens den mundtlige prøve er en gruppeopgave, der varer to timer. Du får en individuel karakter til begge prøver.

Linjefag

På 10KCD vælger du et linjefag. På den måde kan du forme din 10. klasse, så den passer til dine interesser og fremtidsdrømme. Du kan vælge mellem følgende fag:

Musik
Har du lyst til at udfolde din musikalske interesse? På linjefaget Musik vil du møde en række musikalske genre, få mulighed for at spille på alverdens instrumenter, synge lungerne ud af halsen og alt sammen i fællesskab med andre musikglade elever og undervisere.

Sammenspil er godt, sammenspil er sundt. Det er en helt speciel følelse at mødes i musikken, når det hele bare går op i en højere enhed. Det giver selvtillid og gode samarbejdsevner, som også kan overføres til mange andre sammenhænge. Målet er at mødes i og om musikken og få opbygget en musikalsk rygsæk, så man er klar til at tage næste skridt på fx gymnasiet.

For at skabe bedst mulige rammer, vil linjefaget være præget af en stor grad af eksternt samarbejde.

Idræt, Krop og Sundhed
På linjefaget idræt bliver du præsenteret for en bred vifte af de aktiviteter, som idrættens verden byder på. Vi garanterer, at du får sved på panden og smil på læben.

Du kommer igennem en masse spændende forløb, som udfordrer dig og gør dig klogere på dig selv og dine kammerater. Vi fordyber os i de klassiske boldspil som håndbold, fodbold og tennis, men også mere alternative grene af idrætten som f.eks. udeliv, dans og leg. Udover at dyrke en masse idræt kan du også få indsigt i kost, anatomi, fysiologi, sundhed og idrætsteori.

Vi vægter medbestemmelse og engagement højt. Derfor får du også indflydelse på, hvilke aktiviteter vi i fællesskab skal kaste os ud i, og du får mulighed for at instruere de andre i de idrætsgrene, hvor du er stærk. Derudover får vi i løbet af året besøg af flere gæstelærere, der introducerer os for bestemte idrætsgrene.

På dette linjefag har du mulighed for at tilvælge træning med Brazil Football College (tirsdag og torsdag de første to lektioner og mandag eftermiddag). Der er en egenbetaling for dette på 300 kr. om måneden.

Design og iværksætteri
Kan du lide at være kreativ og føre dine ideer ud i livet? Så er linjefaget design og iværksætteri noget for dig. Her arbejder vi med idégenerering, skabelse og markedsføring.

Undervisningen tager skiftevis udgangspunkt i et tema eller en bestemt udtryksform. Du kommer derfor til at arbejde med mange forskellige materialer og teknikker, som du tilfører dit eget aftryk

Vi fokuserer på at skabe ud fra en idé. Du skal f.eks. tegne, male, lave skulpturer, filme, upcycle, fotografere, lave smykker og pitche dine produkter. Her har du mulighederne for at virkeliggøre alle dine ideer.

Håndværk og byggeri
På linjefaget håndværk og byggeri prøver du forskellige håndværk af – både gennem undervisning, virksomhedsbesøg og evt. personlige praktikforløb. Linjen er oplagt for dig, der gerne vil undersøge, hvilket håndværksfag der passer bedst til dig med henblik på din videre uddannelse. Vi skal bygge, smede og være i auto.

FTX – forberedende til det gymnasiale niveau
På FTX udvider du dit globale udsyn og forbereder dig samtidig på de udfordringer – både fagligt og personligt – som du kommer til at møde på en gymnasial ungdomsuddannelse.

Er du nysgerrig på verden? Er du interesseret i at udvide din horisont? Vil du diskutere og udfordre egne meninger og holdninger til livet og verden? Vi vil i det hele taget udvikle og træne færdigheder, der gør dig parat til en gymnasial ungdomsuddannelse?

Valgfag

På 10kcd har man to valgfag, man selv vælger sig ind på. Man får mulighed for at skifte valghold halvårligt, hvor man på ny ønsker to valghold. Ønsker man at fortsætte sit valghold ind i anden halvdel af året, så vælger man bare det.

Science
Valgfaget indeholder både fysik, kemi og biologi. Her arbejder du med den naturvidenskabelige verden og tester teorierne af i praksis gennem forsøg og eksperimenter. Undervisningen foregår på HTX i deres gode lokaler.

Fodbold
Er du vild med fodbold? Så skal du da have fodbold hver torsdag! Der er plads til alle niveauer og køn. Der bliver lavet øvelser og spillet mod hinanden til træning. Der kommer også kampe mod andre skoler i løbet af året!

Mind Your Body
På Mind Your body er der fokus på at have en sund krop og et sundt sind. Vi arbejder med fysisk træning og teori.

Matematik fokuseret
I faget matematik fokuseret arbejdes der målrettet mod af få det grundlæggende matematik på plads. Faget er for dig, der skal op i 9. klasses matematik.

Madglad
Faget for dig, der elsker at lave mad. Vi går i køkkenet hver gang og tilbereder diverse retter.

Stemningen er afslappet og god, samtidig med at vi sammen får en masse viden om, hvordan man håndterer madvarer og hygiejne. Alle gange afslutter vi dagen med spisning af det tilberedte.

Ud at se
Faget for dig, der er nysgerrig på dine omgivelser. Vi tager ud i det omkringliggende; natur, virksomheder, foreninger mm. Ligesom vi sommetider arbejder på skolen med afsæt i vores nære omgivelser.

Tech
Er for dig der er interesseret i teknologi og computere.

Vi vil arbejde med teknologiforståelse og se mulighederne  i det digitale univers. Ligesom der også bliver plads til leg og fordybelse i kodning og gaming.

Læsevejledning

Ved starten af skoleåret i 10. klasse får alle elever testet deres læsehastighed, læseforståelse, ordforråd og stavestandpunkt. Læsevejlederen tager herefter en individuel samtale med dig om dine resultater, og I snakker om, hvad du eventuelt skal fokusere på at arbejde videre med.

Vi har på skolen et stort fokus på læsning i alle fag, og der er tildelt ekstra timer i både dansk, engelsk og matematik til alle fordelt hen over skoleåret.

Hvis du har læse- og/eller skrivevanskeligheder tilbyder vi tilrettelagte forløb, der kan hjælpe dig i undervisningen. Det kan være i form af IT-hjælpemidler, ordblindeundervisning, skriveforløb og træning af udvalgte fokusområder. Skolens læsevejleder sørger for, at du bliver tilbudt det forløb, der passer bedst til dine udfordringer.

Hvis du har yderligere spørgsmål til dine muligheder for hjælp, kan du kontakte vores læsevejleder Hanne Hundebøl Clausen på hhcl@videndjurs.dk.

Se vores folder om læsevejledning her

Kom i Brobygning

I uge 45 skal alle elever i 10. klasse i to brobygningsforløb á henholdsvis to og tre dages varighed. Her får du mulighed for at komme ud og opleve forskellige uddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelser.

I brobygningsforløbene får du indblik i de praktiske og teoretiske elementer på forskellige uddannelser, og du bliver oplyst om, hvilke forskellig erhverv uddannelsen peger hen imod. Du får også mulighed for at snuse til undervisningsmiljøet på uddannelsen, så du er klædt godt på til at træffe valget om, hvilken ungdomsuddannelse du vil fortsætte på efter 10. klasse.

Afklaringsforløb

I løbet af skoleåret skal du vælge dig ind på afklaringsforløb á tre dages varighed. Her giver faglærere fra forskellige ungdomsuddannelser dig indblik i undervisningen og indholdet på uddannelsen.

Du kan både vælge forløb fra gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Du har også mulighed for at komme i praktikforløb i stedet, hvis det giver mere mening for dig i forhold til dine ønsker for fremtiden.

Du kan læse mere om de forskellige afklaringsforløb her.

Aktivitetskalender (LOGIN)

Se aktivitetskalender for 10KCD

Kræver login til Studie+

Introtur

I starten af skoleåret bliver der arrangeret en introtur. Her lærer vi hinanden at kende og bliver rustet godt sammen socialt. Vi kører sammen i bus ud til et sted, hvor vi laver nogle fede aktiviteter, laver mad sammen, spiller spil og hygger os.

Introturen plejer at være med én overnatning. Yderligere information om tid og sted for turen bliver sendt ud til elever og forældre i god tid.

Læsecamp

Hvert år afholder vi på EUD10 og 10KCD en læsecamp. Her får vi besøg af en forfatter, der holder et foredrag for os.

Herefter finder alle elever en plads på skolen, hvor de sidder og læser. Det handler dog ikke kun om læsning, ro og fordybelse, men også om samvær, chips, cola og masser af grin.

Om aftenen kan der være film, bordtennis, bordfodbold eller andet på programmet. Nogle elever er oppe hele natten, mens andre tager plads i soveposen hen på aftenen eller natten.

Studietur

STUDIETUR

I løbet af skoleåret har vi tre studieture

 • I uge 41 tager vi på sprog og kultur rejse til Dublin
 • I uge 41 kan man også komme en tur til København
 • I uge 10 tager vi på skitur til Sverige

Brazil Football College

Kombiner dit år på 10KCD med fodboldtræning på Brazil Football College. Her bliver du en del af et fedt fællesskab, hvor du udvikler dig som fodboldspiller.

På Brazil Football College har du tre ugentlige træninger – to morgentræninger og én eftermiddagstræning. Vi har de rette faciliteter, så du kan træne på højt niveau hele året rundt. I sommerhalvåret træner vi på gode græsbaner, mens vi i efteråret og vinteren rykker træningen til en moderne kunstgræsbane. I vintermånederne træner vi futsal indendørs til de to ugentlige morgentræninger.

Hvis du er interesseret i at blive en del af Brazil Football College, så kontakt Anette Liebe på telefon 2344 6745 eller e-mail: anli@videndjurs.dk

Vores 10KCD er for alle, uanset om du er erklæret uddannelsesparat eller ej. Du tilmelder dig på www.optagelse.dk senest d. 1. marts. Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte din nuværende UU-vejleder.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil både du og dine forældre blive inviteret til et informationsmøde. Her vil du høre mere om det kommende skoleår, få en rundvisning og du vil møde dine kommende klassekammerater.

Åbent hus

 • Torsdag d. 14. november 2024, 15:00-18:00 på VID Erhvervsuddannelser (Århusvej 49, 8500 Grenaa)
 • Lørdag d. 25. januar 2025, 10:00-14:00 hos os på Stadion Allé 5, 8500 Grenaa

Er du interesseret i at besøge os og blive klogere på, hvad du får ud af et år i 10. klasse? Vi har åbent for besøg efter aftale. Her vil en underviser vise dig rundt på skolen og fortælle om de mange forskellige aktiviteter.

Kontakt Trine Rossau Haugaard på tlf. 23 67 84 44 for at aftale en tid, der passer dig. Hvis du foretrækker et online møde, er det også en mulighed.

Du kan læse mere om Åbent Hus her

Buskort

Der kan søges buskort til 10KCD for elever bosiddende i Norddjurs kommune og med mere end 9 km afstand til skolen.

Der kan søges buskort for elever EUD10 bosiddende i både nord - og Syddjurs kommune med mere end 9 km afstand til skolen.

Alle elever tilmeldt EUD10 i Syddjurs Kommune får buskort betalt af Syddjurs Kommune.

UU-vejleder

Vores UU-vejleder følger dig hele skoleåret, uanset om du er elev på EUD10 eller 10KCD. Hun kan give dig vejledning om dine mange muligheder efter 10. klasse.

Du vil også få tilknyttet en kontaktlærer. Hvis du har behov for yderligere støtte og vejledning, er der tilknyttet flere mentorer til skolen, som kan hjælpe dig både fagligt og personligt.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores UU-vejledere

10KCD: Gitte Banner Jespersen gibj@norddjurs.dk, tlf. 29650549

Skolens madbod

I den første pause kan du købe en bolle eller en lille snack i vores egen kantine. I 12 pausen har vi en aftale med Campus, om at I må gå derned og købe varmt mad.

Studie- og ordensregler

Tal pænt

Vi taler pænt både i skolen, og når vi har fri. Både ansigt til ansigt, på sociale medier og eller via mobiltelefon, iPad og computer.

Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning og øvrige aktiviteter som fremgår af skemaet.

Sygefravær

Hvis du bliver syg, skal du skrive en fraværsbesked på Studie+ senest kl. 8. Det gælder ALLE dage, hvor du er syg. Husk også at skrive, hvis du har fravær i forbindelse med andre ting.

Orden

Ryd op efter dig. Alle deltager i let rengøring og oprydning (også efter andre).

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være ”usynlige” i undervisningstiden, hvis ikke andet er meldt ud fra underviseren. Hvis I har aftale om brug af stille musik i ørerne, SKAL dette foregå fra playlister som ligger på PC’er, og KUN efter aftale med underviseren.

Mad og drikkevarer

Frugt, myslibarer og vand må tages med i klassen. Energidrikke må ikke medbringes i skolen. Mad spises i pauserne i kantinen

Røgfri skole

På 10KCD og EUD10 er der røgfri skoletid. Det gælder fra du møder ind, og indtil dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at du hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Reglerne om røgfri skoletid gælder alle tobaksrelaterede produkter. Det vil sige alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende. Det gælder også relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Disse regler gælder både elever, gæster og ansatte.

Alkohol og euforiserende stoffer

Al indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt hverken i skoletiden eller på ture eller andre arrangementer i regi af 10. klasse.

Ved deltagelse i fredagscaféer eller øvrige festarrangementer i regi af Viden Djurs, gør de gældende regler for indtagelse af alkohol i forhold til alder sig gældende. Derudover gælder selvfølgelig de aftaler, du måtte have med dine forældre.

Personale

UU Vejledere

10KCD

Gitte Banner Jespersen, gibj@norddjurs.dk, tlf. 29650549

Undervisningen

Undervisningen

Ud over grundfagene dansk, matematik og engelsk, er der i 10KCD fagprojekter, linjefag, valgfag, brobygning, mulighed for praktikker, fællesamlinger, studieture og forskellige sociale arrangementer.

Skoledagen strækker sig fra 8.45 til 13.45 alle dage. Ud over grundfagene dansk, engelsk, matematik samt kontakt- og klassens tid vælger man selv et linjefag og to valgfag.

For os betyder de gode relationer meget, derfor har du en (Du får en) kontaktlærer, som du løbende mødes med og som kan hjælpe dig med stort og småt i relation til din uddannelse og udvikling.

Vi prioriterer IT højt på 10KCD - både i undervisningen og i kommunikationen mellem eleverne og lærerne.

Har du behov for ekstra støtte, er der læsevejleder og mentorer på skolen.

Vi har mulighed for at søge SPS-støtte til vores elever. Det betyder, at du som ordblind kan få en ”IT-rygsæk” med forskellige redskaber, der kan hjælpe dig i undervisningen. Denne rygsæk kan også overføres til dit kommende valg af ungdomsuddannelse. Vi har også muligheden for at søge om ekstra timer til individuel støtte, hvis du har særlige udfordringer fagligt, socialt eller personligt.

 

Obligatoriske fag

Dansk
I faget dansk bygger vi videre på det, du tidligere har arbejdet med i folkeskolen. Vi arbejder med forskellige teksttyper og genrer og debatterer teksternes indhold. Vi træner I at tage ordet, tage stilling og kunne kommunikere i både skrift og tale.

Du skal også udarbejde en synopsis, som du skal bruge til den mundtlige prøve ved afslutningen af 10. klasse. Den skriftlige prøve består af tre dele – grammatik, modtagerrettet kommunikation og fri skriftlig fremstilling.

Engelsk
I 10. klasse arbejder vi meget med det at udtrykke sig mundtligt på engelsk. Det kan både foregå individuelt, i par, i grupper eller samlet i klassen.

Ved afslutningen af 10. klasse er der en skriftlig prøve, hvor du skal vise dine evner inden for grammatik og skriftlig fremstilling på engelsk. Ligesom din mundtlige prøve tager afsæt i din out-line.

Matematik
I faget matematik i 10. klasser tager vi udgangspunkt i hverdags- og samfundsproblemer og behandler dem matematisk. I løbet af året arbejder vi inden for emnerne algebra, geometri og statistik. Vi bruger blandt andet en interaktiv formelsamling og programmer som GeoGebra, Word og Excel.

Du afslutter faget med både en skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er med hjælpemidler og ligner meget den, du har haft i 9. klasse, mens den mundtlige prøve er en gruppeopgave, der varer to timer. Du får en individuel karakter til begge prøver.

Linjefag

På 10KCD vælger du et linjefag. På den måde kan du forme din 10. klasse, så den passer til dine interesser og fremtidsdrømme. Du kan vælge mellem følgende fag:

Musik
Har du lyst til at udfolde din musikalske interesse? På linjefaget Musik vil du møde en række musikalske genre, få mulighed for at spille på alverdens instrumenter, synge lungerne ud af halsen og alt sammen i fællesskab med andre musikglade elever og undervisere.

Sammenspil er godt, sammenspil er sundt. Det er en helt speciel følelse at mødes i musikken, når det hele bare går op i en højere enhed. Det giver selvtillid og gode samarbejdsevner, som også kan overføres til mange andre sammenhænge. Målet er at mødes i og om musikken og få opbygget en musikalsk rygsæk, så man er klar til at tage næste skridt på fx gymnasiet.

For at skabe bedst mulige rammer, vil linjefaget være præget af en stor grad af eksternt samarbejde.

Idræt, Krop og Sundhed
På linjefaget idræt bliver du præsenteret for en bred vifte af de aktiviteter, som idrættens verden byder på. Vi garanterer, at du får sved på panden og smil på læben.

Du kommer igennem en masse spændende forløb, som udfordrer dig og gør dig klogere på dig selv og dine kammerater. Vi fordyber os i de klassiske boldspil som håndbold, fodbold og tennis, men også mere alternative grene af idrætten som f.eks. udeliv, dans og leg. Udover at dyrke en masse idræt kan du også få indsigt i kost, anatomi, fysiologi, sundhed og idrætsteori.

Vi vægter medbestemmelse og engagement højt. Derfor får du også indflydelse på, hvilke aktiviteter vi i fællesskab skal kaste os ud i, og du får mulighed for at instruere de andre i de idrætsgrene, hvor du er stærk. Derudover får vi i løbet af året besøg af flere gæstelærere, der introducerer os for bestemte idrætsgrene.

På dette linjefag har du mulighed for at tilvælge træning med Brazil Football College (tirsdag og torsdag de første to lektioner og mandag eftermiddag). Der er en egenbetaling for dette på 300 kr. om måneden.

Design og iværksætteri
Kan du lide at være kreativ og føre dine ideer ud i livet? Så er linjefaget design og iværksætteri noget for dig. Her arbejder vi med idégenerering, skabelse og markedsføring.

Undervisningen tager skiftevis udgangspunkt i et tema eller en bestemt udtryksform. Du kommer derfor til at arbejde med mange forskellige materialer og teknikker, som du tilfører dit eget aftryk

Vi fokuserer på at skabe ud fra en idé. Du skal f.eks. tegne, male, lave skulpturer, filme, upcycle, fotografere, lave smykker og pitche dine produkter. Her har du mulighederne for at virkeliggøre alle dine ideer.

Håndværk og byggeri
På linjefaget håndværk og byggeri prøver du forskellige håndværk af – både gennem undervisning, virksomhedsbesøg og evt. personlige praktikforløb. Linjen er oplagt for dig, der gerne vil undersøge, hvilket håndværksfag der passer bedst til dig med henblik på din videre uddannelse. Vi skal bygge, smede og være i auto.

FTX – forberedende til det gymnasiale niveau
På FTX udvider du dit globale udsyn og forbereder dig samtidig på de udfordringer – både fagligt og personligt – som du kommer til at møde på en gymnasial ungdomsuddannelse.

Er du nysgerrig på verden? Er du interesseret i at udvide din horisont? Vil du diskutere og udfordre egne meninger og holdninger til livet og verden? Vi vil i det hele taget udvikle og træne færdigheder, der gør dig parat til en gymnasial ungdomsuddannelse?

Valgfag

På 10kcd har man to valgfag, man selv vælger sig ind på. Man får mulighed for at skifte valghold halvårligt, hvor man på ny ønsker to valghold. Ønsker man at fortsætte sit valghold ind i anden halvdel af året, så vælger man bare det.

Science
Valgfaget indeholder både fysik, kemi og biologi. Her arbejder du med den naturvidenskabelige verden og tester teorierne af i praksis gennem forsøg og eksperimenter. Undervisningen foregår på HTX i deres gode lokaler.

Fodbold
Er du vild med fodbold? Så skal du da have fodbold hver torsdag! Der er plads til alle niveauer og køn. Der bliver lavet øvelser og spillet mod hinanden til træning. Der kommer også kampe mod andre skoler i løbet af året!

Mind Your Body
På Mind Your body er der fokus på at have en sund krop og et sundt sind. Vi arbejder med fysisk træning og teori.

Matematik fokuseret
I faget matematik fokuseret arbejdes der målrettet mod af få det grundlæggende matematik på plads. Faget er for dig, der skal op i 9. klasses matematik.

Madglad
Faget for dig, der elsker at lave mad. Vi går i køkkenet hver gang og tilbereder diverse retter.

Stemningen er afslappet og god, samtidig med at vi sammen får en masse viden om, hvordan man håndterer madvarer og hygiejne. Alle gange afslutter vi dagen med spisning af det tilberedte.

Ud at se
Faget for dig, der er nysgerrig på dine omgivelser. Vi tager ud i det omkringliggende; natur, virksomheder, foreninger mm. Ligesom vi sommetider arbejder på skolen med afsæt i vores nære omgivelser.

Tech
Er for dig der er interesseret i teknologi og computere.

Vi vil arbejde med teknologiforståelse og se mulighederne  i det digitale univers. Ligesom der også bliver plads til leg og fordybelse i kodning og gaming.

Læsevejledning

Ved starten af skoleåret i 10. klasse får alle elever testet deres læsehastighed, læseforståelse, ordforråd og stavestandpunkt. Læsevejlederen tager herefter en individuel samtale med dig om dine resultater, og I snakker om, hvad du eventuelt skal fokusere på at arbejde videre med.

Vi har på skolen et stort fokus på læsning i alle fag, og der er tildelt ekstra timer i både dansk, engelsk og matematik til alle fordelt hen over skoleåret.

Hvis du har læse- og/eller skrivevanskeligheder tilbyder vi tilrettelagte forløb, der kan hjælpe dig i undervisningen. Det kan være i form af IT-hjælpemidler, ordblindeundervisning, skriveforløb og træning af udvalgte fokusområder. Skolens læsevejleder sørger for, at du bliver tilbudt det forløb, der passer bedst til dine udfordringer.

Hvis du har yderligere spørgsmål til dine muligheder for hjælp, kan du kontakte vores læsevejleder Hanne Hundebøl Clausen på hhcl@videndjurs.dk.

Se vores folder om læsevejledning her

Kom i Brobygning

I uge 45 skal alle elever i 10. klasse i to brobygningsforløb á henholdsvis to og tre dages varighed. Her får du mulighed for at komme ud og opleve forskellige uddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelser.

I brobygningsforløbene får du indblik i de praktiske og teoretiske elementer på forskellige uddannelser, og du bliver oplyst om, hvilke forskellig erhverv uddannelsen peger hen imod. Du får også mulighed for at snuse til undervisningsmiljøet på uddannelsen, så du er klædt godt på til at træffe valget om, hvilken ungdomsuddannelse du vil fortsætte på efter 10. klasse.

Afklaringsforløb

I løbet af skoleåret skal du vælge dig ind på afklaringsforløb á tre dages varighed. Her giver faglærere fra forskellige ungdomsuddannelser dig indblik i undervisningen og indholdet på uddannelsen.

Du kan både vælge forløb fra gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Du har også mulighed for at komme i praktikforløb i stedet, hvis det giver mere mening for dig i forhold til dine ønsker for fremtiden.

Du kan læse mere om de forskellige afklaringsforløb her.

Aktivitetskalender (LOGIN)

Se aktivitetskalender for 10KCD

Kræver login til Studie+

Studielivet

Introtur

I starten af skoleåret bliver der arrangeret en introtur. Her lærer vi hinanden at kende og bliver rustet godt sammen socialt. Vi kører sammen i bus ud til et sted, hvor vi laver nogle fede aktiviteter, laver mad sammen, spiller spil og hygger os.

Introturen plejer at være med én overnatning. Yderligere information om tid og sted for turen bliver sendt ud til elever og forældre i god tid.

Læsecamp

Hvert år afholder vi på EUD10 og 10KCD en læsecamp. Her får vi besøg af en forfatter, der holder et foredrag for os.

Herefter finder alle elever en plads på skolen, hvor de sidder og læser. Det handler dog ikke kun om læsning, ro og fordybelse, men også om samvær, chips, cola og masser af grin.

Om aftenen kan der være film, bordtennis, bordfodbold eller andet på programmet. Nogle elever er oppe hele natten, mens andre tager plads i soveposen hen på aftenen eller natten.

Studietur

STUDIETUR

I løbet af skoleåret har vi tre studieture

 • I uge 41 tager vi på sprog og kultur rejse til Dublin
 • I uge 41 kan man også komme en tur til København
 • I uge 10 tager vi på skitur til Sverige

Brazil Football College

Kombiner dit år på 10KCD med fodboldtræning på Brazil Football College. Her bliver du en del af et fedt fællesskab, hvor du udvikler dig som fodboldspiller.

På Brazil Football College har du tre ugentlige træninger – to morgentræninger og én eftermiddagstræning. Vi har de rette faciliteter, så du kan træne på højt niveau hele året rundt. I sommerhalvåret træner vi på gode græsbaner, mens vi i efteråret og vinteren rykker træningen til en moderne kunstgræsbane. I vintermånederne træner vi futsal indendørs til de to ugentlige morgentræninger.

Hvis du er interesseret i at blive en del af Brazil Football College, så kontakt Anette Liebe på telefon 2344 6745 eller e-mail: anli@videndjurs.dk

Optagelse

Vores 10KCD er for alle, uanset om du er erklæret uddannelsesparat eller ej. Du tilmelder dig på www.optagelse.dk senest d. 1. marts. Hvis du er i tvivl om noget, kan du kontakte din nuværende UU-vejleder.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil både du og dine forældre blive inviteret til et informationsmøde. Her vil du høre mere om det kommende skoleår, få en rundvisning og du vil møde dine kommende klassekammerater.

Praktisk info

Åbent hus

 • Torsdag d. 14. november 2024, 15:00-18:00 på VID Erhvervsuddannelser (Århusvej 49, 8500 Grenaa)
 • Lørdag d. 25. januar 2025, 10:00-14:00 hos os på Stadion Allé 5, 8500 Grenaa

Er du interesseret i at besøge os og blive klogere på, hvad du får ud af et år i 10. klasse? Vi har åbent for besøg efter aftale. Her vil en underviser vise dig rundt på skolen og fortælle om de mange forskellige aktiviteter.

Kontakt Trine Rossau Haugaard på tlf. 23 67 84 44 for at aftale en tid, der passer dig. Hvis du foretrækker et online møde, er det også en mulighed.

Du kan læse mere om Åbent Hus her

Buskort

Der kan søges buskort til 10KCD for elever bosiddende i Norddjurs kommune og med mere end 9 km afstand til skolen.

Der kan søges buskort for elever EUD10 bosiddende i både nord - og Syddjurs kommune med mere end 9 km afstand til skolen.

Alle elever tilmeldt EUD10 i Syddjurs Kommune får buskort betalt af Syddjurs Kommune.

UU-vejleder

Vores UU-vejleder følger dig hele skoleåret, uanset om du er elev på EUD10 eller 10KCD. Hun kan give dig vejledning om dine mange muligheder efter 10. klasse.

Du vil også få tilknyttet en kontaktlærer. Hvis du har behov for yderligere støtte og vejledning, er der tilknyttet flere mentorer til skolen, som kan hjælpe dig både fagligt og personligt.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores UU-vejledere

10KCD: Gitte Banner Jespersen gibj@norddjurs.dk, tlf. 29650549

Skolens madbod

I den første pause kan du købe en bolle eller en lille snack i vores egen kantine. I 12 pausen har vi en aftale med Campus, om at I må gå derned og købe varmt mad.

Studie- og ordensregler

Tal pænt

Vi taler pænt både i skolen, og når vi har fri. Både ansigt til ansigt, på sociale medier og eller via mobiltelefon, iPad og computer.

Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning og øvrige aktiviteter som fremgår af skemaet.

Sygefravær

Hvis du bliver syg, skal du skrive en fraværsbesked på Studie+ senest kl. 8. Det gælder ALLE dage, hvor du er syg. Husk også at skrive, hvis du har fravær i forbindelse med andre ting.

Orden

Ryd op efter dig. Alle deltager i let rengøring og oprydning (også efter andre).

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være ”usynlige” i undervisningstiden, hvis ikke andet er meldt ud fra underviseren. Hvis I har aftale om brug af stille musik i ørerne, SKAL dette foregå fra playlister som ligger på PC’er, og KUN efter aftale med underviseren.

Mad og drikkevarer

Frugt, myslibarer og vand må tages med i klassen. Energidrikke må ikke medbringes i skolen. Mad spises i pauserne i kantinen

Røgfri skole

På 10KCD og EUD10 er der røgfri skoletid. Det gælder fra du møder ind, og indtil dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at du hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Reglerne om røgfri skoletid gælder alle tobaksrelaterede produkter. Det vil sige alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende. Det gælder også relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Disse regler gælder både elever, gæster og ansatte.

Alkohol og euforiserende stoffer

Al indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt hverken i skoletiden eller på ture eller andre arrangementer i regi af 10. klasse.

Ved deltagelse i fredagscaféer eller øvrige festarrangementer i regi af Viden Djurs, gør de gældende regler for indtagelse af alkohol i forhold til alder sig gældende. Derudover gælder selvfølgelig de aftaler, du måtte have med dine forældre.

Kontakt

Personale

UU Vejledere

10KCD

Gitte Banner Jespersen, gibj@norddjurs.dk, tlf. 29650549

Følg os På Instagram