VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Igangværende projekter

På Viden Djurs arbejder vi med at udvikle vores uddannelser og vores skole med støtte fra diverse projektmidler.

Som en aktiv uddannelsesinstitution er det væsentligt at vi løbende holder os ajour med den seneste viden indenfor de områder, vi underviser i, og at den viden også omsættes til gode læringsforløb til gavn for vores elever.

Med baggrund i vores strategiske indsatsområder er vi dermed kontinuerligt med i adskillige projekter, såvel lokalt forankrede såvel som nationale og internationale.

Kontakt Projekt- og udviklingschef Anne Birthe Mortensen på mail abmo@videndjurs.dk eller på mobil: +45 26722805, hvis du vil vide mere om vores projekter

Herunder kan du se hvilke projekter vi har gang i på Viden Djurs.

Sammen om naturfag – En samarbejdsguide til bedre naturfagsundervisning på Djursland

Sammen om naturfag – En samarbejdsguide til bedre naturfagsundervisning på Djursland

Sammen om naturfag er et femårigt projekt, der sigter mod at styrke rekrutteringen til erhvervsuddannelser på Djursland ved at forbedre naturfagsundervisningen på 6. og 7. klassetrin. Projektet er et samarbejde mellem Viden Djurs, Norddjurs- og Syddjurs Kommune, folkeskoler og virksomheder med det overordnede mål at motivere flere unge til at vælge en faglært uddannelse. Novo Nordisk Fonden støtter projektet med en bevilling på 5,4 millioner kr.

Læs projektets pressemeddelelse

 • Projektperiode: 01.02.2024 – 31.01.2029
 • Samlet budget: 8,3 millioner – heraf støtter Novo Nordisk Fonden med 5,4 millioner

Gamebadges - Skill Mapping and Micro-credentials for the Game Industry

Digitale badges bliver mere og mere udbredt som anerkendelse af en afgrænset specifik kvalifikation. Særligt i udlandet er tendensen klar, men også uddannelses- og kursusudbydere i Danmark er begyndt at udstede egne digitale badges. I dette projekt udvikles et officielt anerkendt digitalt badge system der vil være gældende på tværs af EU, så det også bliver lettere at arbejde og videreuddanne sig på tværs af landegrænser. Konkret fokuserer vi på at udvikle et digitalt badge-system indenfor spiludviklingsbranchen, der allerede har en ret international arbejdsstyrke. Projektet gennemføres og testes af ansatte og elever på VID Medie.

Projektperiode: 1. februar 2024 – 31. januar 2027.

Projektet koordineres af Metropolia University of Applied Sciences (Finland) og gennemføres sammen med otte andre projektpartnere:

Projektet støttes af EU's uddannelsesprogram Erasmus+

socialfondsprojekt med fokus på trivsel og fastholdelse

Viden Djurs er en af de 11 erhvervsskoler i Region Midtjylland, der samarbejder om at udvikle metoder, som øger trivsel og mulighed for, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse.

Med afsæt i målgruppefokuseret kompetenceudvikling understøttes et trygt læringsmiljø, der fremmer elevernes trivsel og faglige udvikling.

PSB har bl.a. fokus på digital trivsel, virksomhedsrelationer og overgangsstøtte.

Varighed
06/2022 - 12/2025

Samlet budget
32.762.614 DKK

EU-midler
13.105.046 DKK

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Yderligere oplysninger:
Asbjørn Kurup
Specialkonsulent
Mail: askc@videndjurs.dk Mobil: +4523341660

 

Erasmus+ elevmobilitet

Erasmus+ elevmobilitet

 • På tværs af samtlige uddannelser arbejder vi med at få etableret tilbud om udlandsophold som en integreret del af hver uddannelse. Eleverne får dermed mulighed for at tage en del af deres uddannelse i udlandet, få opkvalificeret deres sprogkompetencer, få en større kulturforståelse og blive klogere på det globale arbejdsmarked samtidig med at de selv bliver mere attraktive nationalt og internationalt.

 • Tilskudspulje: EU’s uddannelsesprogram (Erasmus+ )

 • Læs mere om internationalisering her.

Flere og tidligere lærepladser

Flere og tidligere lærepladser
På vores erhvervsuddannelser laver vi en særlig indsats for at sikre et godt match mellem elever og oplæringsvirksomhederne. Vi arbejder med at gøre eleverne arbejdsmarkedsparate på et tidligere tidspunkt, og vi går i dialog med potentielle oplæringsvirksomheder.

Tilskudspulje: Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB)

Fra grundskole til fremtidens business

Fra grundskole til fremtidens business

 • Projektet har til formål at vise elever i 5.- 8. klasse, de mange spændende job- og karrieremuligheder der findes, hvis man vælger en business-uddannelse. Projektet gennemføres i samarbejde mellem erhvervsskolerne Campus Vejle, Tietgenskolen i Odense og Viden Djurs.

 • Projektet er støttet af Tietgenfonden og løber i perioden 2023 – 2025.

 • Læs mere på https://grundskoletilbusiness.dk/

Energi-iværksætterne på landet

Energi-iværksætterne på landet

 • I dette projekt bringes elever fra hhv. HTX og fra landmandsuddannelsen sammen omkring energi-tematikker og iværksætteri i landbruget. Netop landbruget kan spille en afgørende rolle som såvel energi- som fødevareproducent, fx gennem dobbelt anvendelse af jorden til både solceller og fødevareproduktion (agrivoltaics). Dette kræver dog en stor portion entreprenørskab fra alle involverede - fra landmænd til ingeniører. Eleverne vil således blive inspireret og introduceret til bæredygtige forretningsmodeller og løsninger, som understøtter elevernes dannelsesmæssige behov for at gøre sig egne erfaringer med grøn omstilling og iværksætteri i forbindelse med deres ungdomsuddannelse.

 • Projektperiode: 01.12.2022 – 30.06.2024

 • Projektet er medfinansieret af BUVMs grønne iværksætterpulje og vi får konsulentbistand fra den grønne iværksætter Kirsten Hasberg, PhD, der har omfattende branchekendskab fra solcelleindustrien og tilmed forsknings- og undervisningserfaring i innovation og grøn omstilling.

Projekt Faglig Læsning EUD

Projekt Faglig Læsning EUD

 • Mange elever på ungdomsuddannelserne og FGU har læsevanskeligheder, hvilket betyder, at deres udbytte af læsningen ikke svarer til den indsats, eleverne lægger. Dette projekt skal derfor styrke eleverne i deres faglige læsning, så de får nemmere ved at forstå og at arbejde med uddannelsernes mange og fremmedartede fagord. Projektet udvikler en didaktisk model for, hvordan alle faglærere arbejder systematisk med faglig læsning i deres fag og dermed gør alle elever til bedre læsere. Desuden arbejder projektet på at lette overgangen mellem FGU og EUD.

 • Projektperiode: 0.01.2023 – 01.06.2025
 • Viden Djurs er gået sammen med SOSU-Randers og FGU Østjylland om projektet.

 • Projektet er finansieret af Region Midtjylland og får konsulentbistand fra Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.

Fagintegreret læsning

Fagintegreret læsning - UVM-pulje til svage læsere

 • På trods af mange initiativer til at gøre eleverne på ungdomsuddannelserne til bedre læsere, er der stadig mange problemer. Derfor vil dette projekt afprøve en ny metode, nemlig en holistisk tilgang til læsetræning, hvor der arbejdes med hele klasser og alle fag. En vigtig del af projektet er opkvalificering af lærere i brug af projektets værktøjer og metoder, hvilket skal sikre at modellen forankres på skolerne og dermed gør arbejdet med fagintegreret læsetræning til en fast rutine fremover. Målgruppe for projektet er de gymnasiale uddannelser, og partnernetværket repræsenterer HHX, HTX, STX og HF.

 • Projektperioden er fra 1. januar 2023 til 30. juni 2025.

 • Viden Djurs er projektkoordinator, og partnere i projektet er: Learnmark, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, IBC, ZBC, Grenaa Gymnasium og Next København.

 • Projektet modtager støtte fra ”Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2022” under temaet Understøttelse af svage læsere.

Grøn Tråd

Grøn Tråd

 • Dette projekt involverer forskellige erhvervsskoler og -uddannelser i den samlede kæde ”fra jord til bord” for herigennem at sikre fremtidens arbejdskraft de fornødne tværfaglige kompetencer i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Fra Viden Djurs involveres uddannelserne til hhv. landmand, ernæringsassistent og gastronom (kok). Projektets grundidé er at tilvejebringe en ny undervisningspakke, som kan bringe elever og deres lærere sammen på tværs af fag og brancher, og hvor der skabes mulighed for deling af lærere mellem skolerne.

 • Projektperiode: 01.01.2023 – 31.12.2025

 • Projektet er finansieret af BUVMs grønne omstillingspulje, og Viden Djurs gennemfører projektet sammen med hhv. Jordbrugets Uddannelsescenter, Aarhus Tech og Mercantec.

Grøn omstilling på Djursland

Grøn omstilling på Djursland

 • Som erhvervsuddannelsesinstitution har vi en væsentlig opgave ift. at uddanne fremtidens grønne håndværkere – og med dette projekt investeres i udstyr, der bidrager til undervisning om CO2-reduktion eller på anden vis understøtte den grønne omstilling i undervisningen. Projektet bidrager også til kompetenceudvikling af underviserne ift. brug af det nye udstyr.
 • Projektperiode: december 2022 – 31. december 2025

 • Projektet er medfinansieret af BUVMs grønne omstillingspulje.

Attraktive uddannelsespakker

Attraktive uddannelsespakker

 • Projektets formål er at rekruttere og tiltrække de unge til erhvervsuddannelserne ved at oplyse grundskoleleverne på 6. – 10. klassetrin om de mange forskellige faglærte jobs og karrierer, der findes i de lokale virksomheder på Djursland. I projektet skabes således platforme for at lokale virksomheder og grundskoleelever let kan få kontakt med hinanden og med de tilhørende erhvervsuddannelser. I projektet arbejdes også med fastholdelse af erhvervsuddannelseseleverne via en tidlig indgåelse af uddannelsesaftale mellem virksomhed og elev, samt ved at fremme trivsel og fællesskaber gennem nøje udvalgte fordelselementer målrettet de unge.

 • Projektet løber frem til 30/9-2024, og gennemføres i samspil med Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune samt Dansk Industri og Business Djursland.

 • Projektet medfinansieres af Tietgenfonden (tidligere Nordea Bank-fonden).

Bedre overgange fra FGU til EUD

Bedre overgange fra FGU til EUD

 • Projektet adresserer den problematik, at der er forholdsvis få unge på FGU, der søger ind på en erhvervsuddannelse. Samtidig har FGU-elever, der kommer ind på en erhvervsuddannelse, en forholdsvis høj frafaldsprocent i løbet af grundforløbet, og har tilsvarende svært ved at klare overgangskravene til hovedforløbene. I dette projekt vil vi derfor i et tæt samarbejde med den lokale FGU-institution undersøge mulighederne for en bedre overgang for FGU-eleverne og samtidigt løfte de unges basale kompetencer.

 • Projektet gennemføres i perioden 1. aug. 2023 – 31. dec. 2025.

 • Projektet medfinansieres af Region Midtjyllands Uddannelsespulje, og gennemføres sammen med FGU Østjylland samt tre andre FGU’er og 10 andre erhvervsskoler i regionen.

Grøn Innovation - Grønt iværksætteri for business- og landbrugselever

Formålet med projektet er at understøtte vores nuværende undervisning med et bæredygtighedsperspektiv, så vores elever opnår øget indsigt i og erfaring med grønt iværksætteri. Som UNESCO Verdensmålsskole, er dette et naturligt næste skridt for os, og som erhvervsskole har vi en væsentlig opgave ift. at uddanne til bæredygtighed i såvel ord som handling. På verdensplan udgør fødevareproduktion pt. omtrent en tredjedel af verdens udledning af drivhusgasser, og frem mod 2050 forventes den globale fødevareproduktion endog at skulle øges med 45 pct. for at kunne mætte den stigende befolkningsvækst. I dette projekt vil vi bringe eleverne på Business og Landbrugsuddannelsen sammen således at de kan inspirere hinanden på tværs og således at begge elevtyper får en bred indsigt i grønt iværksætteri samtidigt med at deres respektive fagligheder bringes i spil. Eleverne vil forstå, at grønt iværksætteri kan dække fx bæredygtig fødevareproduktion og nedbringelse af udledte drivhusgasser såvel som grønne regnemodeller og cirkulære forretningsmodeller. I projektet tager vi udgangspunkt i business-elevernes tema-forløb omkring ”Start af egen virksomhed”, som vi vil tilrette og koble sammen med landbrugseleverne undervisning i innovation og nicheproduktion.

Projektperiode: 01.12.2024 – 30.06.2025

Projektet er medfinansieret af BUVMs grønne iværksætterpulje og gennemføres sammen med den grønne iværksættervirksomhed Mariendal Mosteri Djursland samt Innovationscenteret for Økologisk Landbrug. Herforuden indgår studietursbesøg hos udvalgte iværksættervirksomheder.

Følg os På Instagram