VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Igangværende projekter

På Viden Djurs arbejder vi med at udvikle vores uddannelser og vores skole med støtte fra diverse projektmidler.

Som en aktiv uddannelsesinstitution er det væsentligt at vi løbende holder os ajour med den seneste viden indenfor de områder, vi underviser i, og at den viden også omsættes til gode læringsforløb til gavn for vores elever.

Med baggrund i vores strategiske indsatsområder er vi dermed kontinuerligt med i adskillige projekter, såvel lokalt forankrede såvel som nationale og internationale.

Kontakt Projekt- og udviklingschef Anne Birthe Mortensen på mail abmo@videndjurs.dk eller på mobil: +45 26722805, hvis du vil vide mere om vores projekter

Herunder kan du se hvilke projekter vi har gang i på Viden Djurs.

socialfondsprojekt med fokus på trivsel og fastholdelse

Omkring 4500 erhvervsskoleelever i Region Midtjylland kommer over de næste tre år i direkte berøring med et nyt socialfondsprojekt, der gennem fokus på en god skolestart og trivsel skal sikre, at flere unge gennemfører deres erhvervsuddannelse.

Fra årsskiftet skal 11 erhvervsskoler i Region Midtjylland samarbejde om at udvikle metoder, der øger trivslen og får flere erhvervsskoleelever til at gennemføre deres uddannelse. 

Alle ombord
Projektet kommer i berøring med ca. 4500 elever, der går på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2. Eleverne skal blandt andet understøttes før og under uddannelsesforløbet, så de oplever et trygt læringsmiljø, der både fremmer deres trivsel og faglige udvikling.

Elevernes skolestart, eller onboarding som det også kaldes, giver eksempelvis et vigtigt fundament for, at eleverne kommer godt igennem deres uddannelse. 

For at sikre sammenlignelige resultater arbejder alle skoler i projektet blandt andet med fælles metode og datadrevne trivselsmålinger.

Nye tilgange til at skabe trivsel
En vigtig forudsætning for at arbejde med gode læringsmiljøer er, at medarbejderne har de rette kompetencer til det. Derfor er det også en del af projektet at efteruddanne lærere og ledere på de 11 skoler, der er med i projektet. 

Fakta
Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD (PSB) er finansieret af EU’s socialfond, Region Midtjyllands uddannelsespulje og skolerne selv med en samlet projektsum på kr. 32.762.614,25

De 11 skoler, der deltager i projektet er: Aarhus TECH, College 360, Den Jyske Håndværkerskole, Herningsholm, Learnmark, Mercantec, Skive College, Tradium, Uddannelsescenter Holstebro, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern samt Viden Djurs.

Projektet samarbejder med CompanYoung og Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

Kritiske faser i elevernes uddannelsesrejse

Kritiske faser i elevernes uddannelsesrejse

 • På tværs af erhvervsuddannelserne udvikler, afprøver og implementerer vi fælles koncepter for de mest kritiske faser i grundforløbelevernes uddannelsesforløb. Vi arbejder med standarder for fælles mål og værdier, og omsætter disse til konkrete aktiviteter, der understøtter elevernes oplevelse af sammenhæng i løbet af deres grundforløb.

 • Projektperiode: August 2021 -30. juni 2023

 • UVM-pulje til styrkede undervisningsmiljøer i erhvervsuddannelserne.

Meningsfulde koblinger mellem skole og praktik

Meningsfulde koblinger mellem skole og praktik

 • På hovedforløbet af vores tekniske erhvervsuddannelser arbejder vi med at skabe større sammenhæng mellem dét, eleverne oplever ifm. deres oplæring i virksomhederne og dét, som eleverne oplever ifm. undervisningen på skolen. Virksomheder fra lokalområdet inddrages i projektet.

 • Projektperiode: august 2021 - 30 Juni 2023.

 • UVM-pulje til styrkede undervisningsmiljøer i erhvervsuddannelserne.

Digital Fashion

Digital Fashion

 • I projektet arbejder vi med grøn omstilling ift. tekstil- og modebranchen. På vores uddannelsesspeciale ”Multimedia Animator” inkluderer vi tekstilbranchen, og giver dermed mulighed for at designe nye kollektioner digitalt. Vi opretter elevpladser indenfor branchen, og arbejder på at tiltrække flere piger til uddannelsen.

 • Projektperiode: 1. januar 2022 – 30. juni 2023.

 • Tilskudspulje: Region Midtjyllands uddannelsespulje.

Erasmus+ elevmobilitet

Erasmus+ elevmobilitet

 • På tværs af samtlige uddannelser arbejder vi med at få etableret tilbud om udlandsophold som en integreret del af hver uddannelse. Eleverne får dermed mulighed for at tage en del af deres uddannelse i udlandet, få opkvalificeret deres sprogkompetencer, få en større kulturforståelse og blive klogere på det globale arbejdsmarked samtidig med at de selv bliver mere attraktive nationalt og internationalt.

 • Tilskudspulje: EU’s uddannelsesprogram (Erasmus+ )

 • Læs mere om internationalisering her.

Grønt iværksætteri på Viden Djurs

Grønt iværksætteri på Viden Djurs

 • På vores tekniske gymnasium arbejder vi med upcycling og grønt iværksætteri. I projektet laver vi plantekasser ud af udslidte møllevinger, og eleverne planter og følger udviklingen ifm. deres undervisning. Lokale virksomheder indgår i projektet.

 • Projektperiode: december 2021 - juni 2023.

 • Tilskudspulje: UVM grøn iværksætterpulje 2021.

Flere og tidligere lærepladser

Flere og tidligere lærepladser
På vores erhvervsuddannelser laver vi en særlig indsats for at sikre et godt match mellem elever og oplæringsvirksomhederne. Vi arbejder med at gøre eleverne arbejdsmarkedsparate på et tidligere tidspunkt, og vi går i dialog med potentielle oplæringsvirksomheder.

Tilskudspulje: Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB)

Følg os På Instagram