VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Afsluttede projekter

På Viden Djurs fokuserer vores Projektafdeling på konstant forbedring og udvikling af vores uddannelsesprogrammer og skolemiljø. Dette opnår vi ved at søge støtte fra forskellige projektfinansieringskilder.

Som en aktiv uddannelsesinstitution er det af afgørende betydning for os at forblive opdaterede inden for de fagområder, vi underviser i. Vi stræber efter at omsætte den nyeste viden inden for vores fagområder til meningsfulde læringsoplevelser, der gavner vores elever.

I overensstemmelse med vores strategiske prioriteringer deltager vi konstant i en række forskellige projekter. Disse projekter spænder over lokale, nationale og internationale initiativer og er afgørende for vores evne til at levere kvalitetsuddannelse.

Hvis du vil vide mere om vores projekter på Viden Djurs, så tag kontakt til Projekt- og udviklingschef Anne Birthe Mortensen på mail abmo@videndjurs.dk eller på mobil: +45 26722805.

Herunder kan du en liste med afsluttede projekter på Viden Djurs.

Digital Fashion

På vores uddannelse i Digital Media har vi arbejdet med den grønne omstilling ift. tekstil- og modebranchen. I uddannelsen er blevet arbejdet med nyt software til udarbejdelse af digitale kollektioner, og de første lærepladser med reference til digital fashion projektet er blevet skabt. Der er igennem projektet blevet skabt tydeligere uddannelsesveje og jobsigter, og andelen af piger på uddannelsen er forhøjet.

Meningsfulde koblinger mellem skole og praktik

Meningsfulde koblinger mellem skole og praktik

 • På hovedforløbet af vores tekniske erhvervsuddannelser har vi arbejdet med at skabe større sammenhæng mellem dét, eleverne oplever ifm. deres oplæring i virksomhederne og dét, som eleverne oplever ifm. undervisningen på skolen. I projektet har vi udviklet en samarbejdsmodel for, hvordan vi på VID Erhvervsuddannelser samarbejder med eleverne og oplæringsvirksomhederne, og det er blevet udmøntet i et besøgs- og samarbejdskoncept for henholdsvis smede- og landbrugsuddannelsen

 • Projektperiode: august 2021 - 31. december 2023.

 • UVM-pulje til styrkede undervisningsmiljøer i erhvervsuddannelserne.

 

Koncepter udviklet i projektet:

Samarbejdsmodellen mellem VID Erhvervsuddannelser og oplæringsvirksomhederne
Besøgs- og samarbejdskoncept smede
Besøgs- og samarbejdskoncept Kalø

Bilag

Bilag til besøgskoncept - smed
Bilag til besøgskoncept - landbrug

Video

Se video med Fokusgruppe interview

 

Kritiske faser i elevernes uddannelsesrejse inkl. produkter

Kritiske faser i elevernes uddannelsesrejse

 • På tværs af erhvervsuddannelserne har vi udviklet, afprøvet og implementeret syv fælles koncepter for de mest kritiske faser i grundforløbelevernes uddannelsesforløb. Vi har arbejdet med standarder for fælles mål og værdier, og har omsat disse til konkrete aktiviteter, der understøtter elevernes oplevelse af sammenhæng i løbet af deres grundforløb.

 • Projektperiode: August 2021 -30. juni 2023

 • UVM-pulje til styrkede undervisningsmiljøer i erhvervsuddannelserne.

 

Koncepter udviklet i projektet:

Koncept 1: Mødet med eleven inden opstarten på GF1

Koncept 2: Intro-forløb GF1

Koncept 3: Afklaring GF1 - Intro til hovedområdets erhvervsuddannelser

Koncept 4: Afslutning og overgang til GF2

Koncept 5: Mødet med eleven inden opstarten på GF2

Koncept 6: Intro-forløb på GF2

Koncept 7: Afslutning og overgang til elev-/læreplads

Grønt iværksætteri på Viden Djurs

Grønt iværksætteri på Viden Djurs

På vores tekniske gymnasium HTX har vi arbejdet vi med upcycling og grønt iværksætteri. I projektet lavedeeleverne plantekasser ud af udslidte møllevinger, og eleverne har plantet kassrne til med urter og blomster, som de løbende har fulgt udviklingen af ifm. deres undervisning. Lokale virksomheder har indgået i projektet.

 • Projektperiode: december 2021 - juni 2023.
 • Tilskudspulje: UVM grøn iværksætterpulje 2021.

 

produkter udviklet i projektet:

Merkantil dannelse i et STEM perspektiv

Merkantil dannelse i et STEM perspektiv

Projektets formål har været at øge andelen af elever der søger ind på hovedforløbet og gennemfører en merkantil erhvervsuddannelse, samt at flere søger ind på erhvervsuddannelserne generelt. Projektet har således taget afsæt i to store udfordringer på det merkantile område:

 1. den manglende overgangsfrekvens fra grundforløb til hovedforløb, og

 2. en øgede digitalisering i faget, som understreger behovet for at styrke STEM-kompetencer på området

Projektet er blevet varetaget af Viden Djurs i tæt samarbejde med Tietgen, IBC, Campus Vejle og Tradium og med opbakning fra Uddannelsesnævnet, de faglige udvalg, Dansk Erhverv og virksomheder i skolernes netværk.

 • Projektperiode: juni 2019 - december 2022.
 • Tilskudspulje: Socialfonden (ESF)

 

Produkter udviklet i projektet:

Følg os På Instagram