VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Bæredygtigheden på skoleskemaet

People, Planet, Profit er navnet på den nye studieretning på HHX i Rønde og Grenaa, hvor eleverne skal arbejde med grønne og bæredygtige løsninger, som tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Snart skal 1.g’erne vælge studieretning, og på Viden Djurs er der kommet en retning for dem, der drømmer om at gøre en forskel og skabe en mere bæredygtig fremtid. Eleverne skal arbejde med virksomheder og organisationers udvikling og implementering af bæredygtige forretningsmodeller og strategier.

Asbjørn Riis-Søndergaard er konsulent på projektet, og ifølge ham er det en vigtig udvikling, både for vores alles fremtid, men også for eleverne, der skal ud og arbejde i en verden i forandring.

- Alle de store virksomheder efterspørger unge talenter, der ved noget om den grønne omstilling, og gymnasierne skal være med til at sikre at unge har den rette viden og relevante kompetencer. Det er vigtigt, at en uddannelse kommer i øjenhøjde med virkeligheden og arbejdsmarkedet, og det gør man med den her studieretning, siger Asbjørn Riis-Søndergaard, Cand.Mag. i Filosofi og Historie og rådgiver i bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål, og fortsætter:

- Bæredygtighed er det 21. århundredes vigtigste idé. Det er der vi kommer til at se en kæmpe forandring, når det kommer til grøn omstilling, når det kommer til at tiltrække kapital og investeringer for virksomheder, og i udviklingen af nye forretningsmodeller og produkter, siger Asbjørn Riis-Søndergaard.

En ny tankegang
Udviklingen af den nye studieretning People, Planet, Profit er støttet af Region Midtjyllands Uddannelsespulje og sker i samarbejde med fem andre handelsgymnasier, Tradium i Randers, Uddannelsescenter Holstebro, Skive College, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern.

Idéen med at bringe bæredygtigheden ind i undervisningen på HHX går imod den traditionelle tankegang om, at profitten er styringsværktøjet, men ligestiller i stedet de tre bæredygtige fokusområder: people, planet og profit. Her kommer FN’s 17 verdensmål ind i billedet, der vil udgøre et stort fokusområde i undervisningen. Derudover vil studieretningen have de samme læringsmål, som øvrige studieretninger, men med en lidt anden toning.

- Der hvor den nye studieretning adskiller sig er, at vi kommer til at arbejde med cases på bæredygtige forretningsmodeller og med virksomheder, som arbejder med bæredygtige løsninger. Vi skal arbejde med teorier som doughnut-økonomi og økologisk økonomi, der skiller sig ud fra de andre linjer, siger Jan Sørensen, lektor og underviser i afsætning og matematik på HHX.