VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Viden Djurs' bestyrelse

Bestyrelsesperiode: 1. maj 2022 til den 30 april 2026.

Der er 14 medlemmer i bestyrelsen - heraf er seks udpeget af arbejdsmarkedets partere. Desuden har Norddjurs- og Syddjurs Kommuner en plads, og bestyrelsen har udpeget tre selvsupplerende medlemmer. Yderligere er der to medarbejderrepræsentanter - en med stemmeret og en uden. Endelig er der to repræsentanter udpeget af eleverne - én med stemmeret og en uden.

Bestyrelsen ansætter skolens direktør og godkender bl.a. skolens årlige budget, udbud og uddannelsesaktiviteter.

Direktør Bø Nørregaard Jensen og Ressource- og bæredygtighedsdirektør ​Kim Petersen deltager i bestyrelsesmøderne som skolens tilforordnede.

Se skolens bestyrelse og deres kontaktinformationer HER.

Dagsorden og referat:

Direktørens resultatkontrakt
Bestyrelsen har besluttet, at resultatkontrakt ikke er en del af direktørens lønpakke.

 

Følg os På Instagram