VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Viden Djurs' bestyrelse

Bestyrelsesperiode: 1. maj 2022 til den 30 april 2026.

Der er 14 medlemmer i bestyrelsen - heraf er seks udpeget af arbejdsmarkedets partere. Norddjurs- og Syddjurs Kommuner har en plads, og bestyrelsen har udpeget tre selvsupplerende medlemmer. Yderligere er der to medarbejderrepræsentanter - en med stemmeret og en uden. Endelig er der to repræsentanter udpeget af eleverne - én med stemmeret og en uden. I forbindelse med fusionen mellem VUC Djursland og Viden Djurs vil bestyrelsessammensætningen frem til udløb af funktionsperioden dog bestå af 16 medlemmer, da et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, samt bestyrelsesmedlem udpeget af Regiom Midt fra den oprindelige VUC Djursland bestyrelse indtræder i skolens bestyrelse pr. 1. januar 2024.

Bestyrelsen ansætter skolens direktør og godkender bl.a. skolens årlige budget, udbud og uddannelsesaktiviteter.

Direktør Bø Nørregaard Jensen og Ressource- og bæredygtighedsdirektør ​Kim Petersen deltager i bestyrelsesmøderne som skolens tilforordnede.

Skolens bestyrelse og deres kontaktinformationer.

Dagsorden og referat:

Direktørens resultatkontrakt
Bestyrelsen har besluttet, at resultatkontrakt ikke er en del af direktørens lønpakke.

 

Årsrapporter og ESG-regnskaber

Årsrapporter:

ESG-rapporter:
Viden Djurs fusionerede i december 2023, med virkning tilbage fra 1. januar 2023, med VUC Djursland. Grundet at fusionen først blev en realitet så sent i 2023 indeholder denne ESG rapport kun data fra det oprindelige Viden Djurs.

Følg os På Instagram