VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Skoleoplæring

På Viden Djurs har du mulighed for at komme i skoleoplæring i vores skoleoplæringscenter (VID Skoleoplæring). Med skoleoplæring er du sikret muligheden for at få dit svendebrev på et højt fagligt niveau.

VID Skoleoplæring bliver drevet som en rigtig virksomhed, så du kommer til at arbejde med mange forskelligartede opgaver fra det virkelige erhvervsliv. Vi tilpasser naturligvis sværhedsgraden til dit faglige niveau og det sted du er i din uddannelse, så du bliver udfordret med de rette opgaver. Hele vejen igennem dit forløb i VID Skoleoplæring er der fokus på, at du skal finde en læreplads, så du kan færdiggøre din uddannelse i en ordinær virksomhed.

Du har mulighed for at færdiggøre din uddannelse inden for smedebranchen samt detail, handel- og kontorfagene som skoleoplæringselev i VID Skoleoplæring. Du skal altså have afsluttet et grundforløb inden for det merkantile eller metalområdet for at kunne starte i skoleoplæring hos os.

Uddannelser du kan tage som skoleoplæring

Hos Viden Djurs Skoleoplæringscenter tilbyder vi skoleoplæring på følgende erhvervsuddannelser:

Økonomi i skoleoplæring

Skoleoplæringsydelsen
Som skoleoplæringselev er du berettiget til skoleoplæringsydelse, som fastsættes på den årlige finanslov og din ydelse er afhængig af din alder.

Har du anden offentlig forsørgelse, mens du er i skoleoplæring, modtager du ikke skoleoplæringsydelse. 

Du kan finde den gældende sats for skoleoplæringsydelse her.

Skoleoplæringsydelsen beregnes fra den dag, du starter i skoleoplæring. Hvis du f.eks. starter den 15. i måneden, får du skoleoplæringsydelse fra den 15. og måneden ud.
Skoleoplæringsydelsen udbetales bagud og vil være til disposition den sidste hverdag i hver måned.

Godtgørelsen er skattepligtig som A-indkomst. Der skal imidlertid ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af godtgørelsen, da der ikke er tale om en lønindkomst fra et ansættelsesforhold.

Når du får kontrakt med en virksomhed, går du over til elevløn, som er overenskomstbestemt.

EMMA- kriterierne

At være elev i skoleoplæring træder i stedet for at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Du skal ved optagelsen og under hele uddannelsen leve op til EMMA-kriterierne omkring egnethed, faglig og geografisk mobilitet samt aktivitet.

E: Du skal under hele forløbet være fagligt egnet
M: Du skal være parat til at flytte derhen, hvor der er en læreplads
M: Du skal søge og tage imod lærepladser indenfor alle uddannelser
A: Du skal fortsat søge læreplads samt være registreret som lærepladssøgende på www.lærepladsen.dk

Skoleoplæringen afbrydes, når du får en uddannelsesaftale, eller hvis du ikke lever op til ovennævnte EMMA-kriterier.

Vi hjælper dig på rette vej

Sidder du med spørgsmål til dine muligheder som skoleoplæringselev? Vores virksomhedskonsulenter er altid klar på at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine oplæringsforløb.

Af vores underviser på EUX-Business blev vi i klassen gjort opmærksomme på, at vi har en virksomhedskonsulent på skolen, og jeg tog derfor kontakt til Mille.
Hun har hjulpet mig hele vejen fra de første ansøgninger til samtalerne og til uddannelsesaftalen var i hus. Hun har givet mig det lille skub, der skulle til for at søge i den retning, der gav mest mening for mig.

- Ilayda, elev på VID Erhvervsuddannelse.

Følg os På Instagram