VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Akademiuddannelser

Det er aldrig for sent at lære nyt og udvikle sine kompetencer. Med en akademiuddannelse ved Dania kan du efter- og videreuddanne dig, mens du er i job. På den måde kan du sikre din faglige udvikling.

Akademiuddannelser er voksenuddannelser, som du kan tage på deltid. Du tilmelder dig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo. En akademiuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Erhvervsakademi Dania
Minervavej 63
8960 Randers SØ

 

 

 

www.eadania.dk

 

Akademiuddannelse i ledelse

På Danias hjemmeside eadania.dk kan du læse alt om akademiuddannelsen i Ledelse

Akademiuddannelse i ledelse er for dig, der ønsker at opkvalificere dig til at kunne analysere, planlægge og gennemføre ledelse ud fra personlige og ledelsesfaglige kompetencer i alle typer virksomheder.

Gennem uddannelsen bliver du mere fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer, du bliver bevidst om egne styrker og svagheder som leder, og samtidig får du et skarpt blik for medarbejdernes kompetencer og udviklingspotentialer.

Uddannelsen præsenterer dig for begreber og metoder til brug i virksomhedens strategiprocesser og for lederens rolle som formidler af virksomhedens mål og strategier. Ligesom du får redskaber til at gennemføre aktiverende ledelse med udgangspunkt i virksomhedens mål og strategier.

Uddannelsens struktur
Akademiuddannelsen i ledelse består af obligatoriske moduler på i alt 30 ECTS-point, et antal valgfrie moduler på i alt 20 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

Uddannelsens obligatoriske moduler:

  • Det strategiske lederskab
  • Ledelse i praksis
  • Organisation og arbejdspsykologi

Uddannelsens valgfrie moduler:

  • Coaching i organisationer
  • Lean ledelse i praksis
  • Projektstyring i praksis
  • Forandringsledelse

Akademiuddannelse i retail

På Danias hjemmeside eadania.dk kan du læse alt om akademiuddannelsen i Retail

Akademiuddannelsen i retail er for dig, der ønsker at gøre karriere i detailhandlen. Målet er at kvalificere dig til selvstændigt at kunne analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der vedrører konceptstyring, salg, indkøb, kommunikation, driftsoptimering og god ledelse i detailhandelsvirksomheder, detailkæder og disses bagland.

Uddannelsen giver dig både personlige og faglige kompetencer til at drive forretning og lede medarbejdere inden for detailvirksomhedens arbejdsområde.

Detailhandlen har stor brug for disse kompetencer i en stadig mere konkurrencepræget verden.

Uddannelsens struktur
Akademiuddannelsen i retail består af obligatoriske moduler på i alt 20 ECTS-point, et antal valgfrie moduler på i alt 30 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

Uddannelsens obligatoriske fag:

  • Konceptstyring i detailhandlen
  • Det personlige lederskab i detailhandlen

Følg os på LinkedIn

Hos VID detail kan vi hjælpe med jeres udvikling. Vi tilbyder fleksible forløb, som blive sammensat efter jeres ønsker og behov.

Følg med på LinkedIn, hvor du løbende kan læse mere om vores aktiviteter.

 

Vi er stolte over at være blandt de bedste indenfor udvikling af ledere og medarbejdere. Hvad enten det drejer sig om strategisk ledelse, organisationsudvikling, personlig coaching eller uddannelse og udvikling af såvel elever, medarbejdere eller ledere, kan VID detail udføre opgaven.