VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

KVALITET PÅ VIDEN DJURS

Viden Djurs arbejder med kvalitet og kvalitetssikring af alle skolens aktiviteter for at sikre et højt uddannelsesniveau på
alle skolens uddannelser. Skolen tager afsæt i de formelle krav, der stilles i det lovmæssige grundlag for skolens virksomhed og i skolens pædagogiske strategi.

Vi arbejder blandt andet med:

  • Evaluering af undervisningsforløb
  • Fokus- og dialoggruppeinterview med eleverne
  • Elevtrivelsundersøgelser
  • Virksomhedstilfredshedsundersøgelser
  • Undervisningsmiljø
  • Medarbejdertrivselsundersøgelser
  • Medarbejderudviklingssamtaler
  • Arbejdspladsvurderinger

Viden Djurs indgår i et samarbejde med de øvrige Erhvervsskoler i region Midt og i 10 skolesamarbejdet (kun merkantile uddannelser) omkring en fælles kvalitetskultur, hvor det er et bærende princip, at kvalitetssikring angår alle medarbejdere og funktioner, og at holdninger til kvalitet og engagement er afgørende for kvalitetsudvikling.

Har du spørgsmål til skolens kvalitetsudvikling er du velkommen til at kontakte kvalitetschef Marianne Skov på 29 72 99 43 eller mgs@videndjurs.dk

Niveauer i kvalitetsarbejdet

Skolens kvalitetsarbejde skaber fælles rammer for undervisernes og uddannelsesafdelingernes arbejde for derved at udvikle organisationen og uddannelsesudbuddene på Viden Djurs. Viden Djurs arbejder med kvalitetsudvikling på tre niveauer; Elev-, Undervisning- og institutionsniveau. 

 

Kvalitetssystem

For at sikre, at vi arbejder på alle tre kvalitetsniveauer, er arbejdet struktureret i et årsflow. 

Love og regler

Viden Djurs er underlagt en række krav i love og bekendtgørelser, som dels stiller skarpt på at synliggøre kvaliteten – og dels tager sigte på at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelserne. Nedenstående er link til udvalgte love og regler vedrørende kvalitet. På uvm.dk kan du se alle gældende love og bekendtgørelser.

Følg os På Instagram