VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Praktik for folkeskolelærere øger kendskabet til erhvervsuddannelser

Folkeskolelærere og UU-vejledere fra Norddjurs Kommune været i praktik på Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskoles afdeling i Grenaa. Besøgene har øget lærerne kendskab til erhvervsskolerne og gjort dem i stand til bedre at kunne vejlede deres elever om erhvervsuddannelserne.

Når eleverne i landets 9. og 10. klasser får deres eksamensbevis til sommer, skal de videre på en ungdomsuddannelse og i Norddjurs Kommune vælger knap hver tredje en erhvervsuddannelse. Den andel ønsker man at øge i Norddjurs Kommune, hvor man i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole og Viden Djurs i et projekt har sendt folkeskolelærere og UU-vejledere i to-dages praktik på en af erhvervsskolerne.

Målet har været, at lærerne bliver klædt på til at kunne vejledede deres elever mere kvalificeret om mulighederne i en erhvervsuddannelse. Og det har været en stor succes, og kommune og skoler har besluttet at fortsætte projektet til næste skoleår.

Lærerne og UU-vejlederne oplever, at de kommer hjem fra deres praktik med større viden om erhvervsuddannelserne og den undervisning, der foregår og at de bedre kan vejlede deres elever om deres uddannelsesvalg.

Fysik er også for mekanikere
Vibeke Fitros og Anton Høgh fra Søren Kanne-skolen i Grenaa har tilbragt deres praktik på VID Erhvervsuddannelser i Grenaa. Her har de fået en indsigt i, hvad det kræver at gå på en erhvervsuddannelse, og hvordan de bedst kan vejlede deres egne elever.

Anton Høgh er lærer i fysik og kemi, og har på autoværkstedet set, hvordan teori fra fysiklokalet bliver brugt i praksis, og hørt fra eleverne selv, hvad mange har svært ved, når de starter på uddannelsen. Det er især matematik og fysik, som volder problemer.

- Der har været lidt en holdning blandt mange af vores elever at hvis de skal være mekanikere, så skal de ikke bruge det her fysik til noget. Så kan de godt blive lidt tilbagelænede, men nu kan vi sige, det passer ikke, siger Anton Høgh.

Både Anton Høgh og Vibeke Fitros, der til daglig er matematiklærer, har mødt tidligere elever, som er blomstret på deres erhvervsuddannelse, fordi det er noget, de selv har valgt.

Motivationen er altafgørende, og derfor er det vigtigt at finde frem til den, allerede når eleverne i folkeskolen skal vejledes i uddannelsesvalg. 

- Når jeg skal vejlede børn, så skal de tænke: Hvad kan jeg rigtig godt lide at lave, og hvordan kommer jeg derhen? Så finder vi sammen vejen dertil. Mange tager på gymnasiet og ved stadig ikke hvad skal, men jeg synes det er vigtigt, at vi får erhvervsuddannelserne italesat som noget, der er vigtigt. For hvis ikke vi har håndværkerne, så falder alt jo fra hinanden, siger Vibeke Fitros.

Vibeke Fitros og Anton Høgh fra Søren Kanne-skolen i Grenaa har været på besøg på Viden Djurs, hvor de blandt andet har oplevet, hvordan teori fra skolen bliver omsat i praksis på erhvervsuddannelserne.

Vil skabe en ny fortælling om erhvervsuddannelser
På Randers Social- og Sundhedsskoles afdeling i Grenaa har Casper Zolon fra Auning Skole og Diana Wallentin fra Søren Kanne-skolen været i praktik.
De har været med på et hold pædagogiske assistenter og har blandt andet brugt en dag med skolens social- og sundhedsassistentelever i simulationslokalet, hvor eleverne kan træne deres færdigheder i de sundhedsfaglige dele af uddannelsen.

De har begge fået ny viden om SOSU-uddannelserne med hjem og de har særligt bidt mærke i de forskellige kompetencer, man lærer på skolens uddannelser.

- Det har været lærerigt og jeg har set, hvor mange forskellige kompetencer, der er i spil på sådan en skole. At gå på en SOSU-uddannelse er ikke noget, man bare lige gør. Jeg kom her med en tanke om, at jeg gerne vil bidrage til at skabe en ny fortælling om SOSU-uddannelserne, og det er tydeligt at fagligheden er høj, og det er vigtigt, at vi som lærere i grundskolen bidrager til den fortælling, siger Casper Zolon

Efter de to dage på skolen føler de sig bedre klædt på til at vejlede deres elever i deres uddannelsesvalg og til at fortælle deres elever om, hvilke muligheder, de har med en erhvervsuddannelse.

- Da jeg startede som lærer, kendte jeg mere til gymnasierne, dels fordi jeg selv har gået den vej, men især efter det her forløb, vil jeg slå et større slag for erhvervsuddannelserne. De er jo også adgangsgivende til mange uddannelser, og du kan lige så godt blive sygeplejerske gennem en erhvervsuddannelse, siger Diana Wallentin.

Indtil videre har 32 lærere og UU-vejledere været i praktik, og Norddjurs Kommune og skolerne planlægger at endnu flere får muligheden i det kommende skoleår. Indsatsen er støttet af puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet.