VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Viden Djurs udbyder træfagsuddannelse i samarbejde med Tradium

Fra januar 2023 bliver det muligt at starte sin tømreruddannelse i Grenaa, når Tradium i Randers udlægger en del af grundforløbet af Træfagenes Byggeuddannelse til Viden Djurs. Initiativet skal styrke uddannelsesmulighederne på Djursland og giver flere unge chancen for at starte deres tømreruddannelse i nærområdet.

Står du som ung på Djursland med drømmen om at blive tømrer, har du tidligere måtte søge til Randers, Hadsten eller Aarhus for at starte din uddannelse, men det bliver der nu lavet om på.

Tradium har fået godkendt ansøgningen om at udlægge Grundforløb 2 af Træfagenes Byggeuddannelse til Viden Djurs, som i forvejen tilbyder en lang række erhvervsuddannelser indenfor bl.a. Teknologi, Byggeri og Transport.

- Vi skal sikre, at flere unge får mulighed for at tage en træfaglig uddannelse på Djursland. Lang transporttid har betydning for unges valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, og med dette tiltag vil flere unge kunne starte deres drømmeuddannelse på Djursland, siger Rikke Aavad, Uddannelseschef for VID Erhvervsuddannelser og 10. klasse.  

Undervisningen på grundforløbet bliver tilrettelagt af Viden Djurs i et tæt samarbejde med Tradium om indholdet, og det gennemføres af Viden Djurs lokalt på VID Erhvervsuddannelser i Grenaa. Efter grundforløbet skal eleven i lære i en virksomhed og tage resten af uddannelsen på en hovedforløbsskole.  

- På Tradium er vi glade for, at det gode samarbejde med Viden Djurs. Tradium har mange års erfaring med undervisning i træfagene, og den erfaring vil vi nu bidrage med i tilrettelæggelsen af grundforløbet i Grenaa, så der er en stærk sammenhæng med det eleverne møder på hovedforløbet, siger Lars Bagger Hansen, uddannelseschef for de tekniske erhvervsuddannelser på Tradium.  

 

Rikke Aavad og Ulf Ibsgaard Wernberg-Møller fra VID Erhvervsuddannelser ser frem til at tage imod endnu et grundforløb, når Træfagenes Byggeuddannelse i samarbejde med Tradium flytter til Grenaa.

Et stort potentiale for lærepladser
- Vi ser frem til at kunne tilbyde grundforløbet for unge mennesker fra Djursland, som gerne vil uddanne sig indenfor træfagene. Med Træfagenes Byggeuddannelse føjer vi endnu et vigtigt grundforløb til vores brede vifte af håndværksuddannelser. På den måde skaber vi både gode faglige rammer og et godt studiemiljø omkring de unge, og samtidig er der et stort lærlingepotentiale blandt virksomhederne på Djursland, siger Ulf Ibsgaard Wernberg-Møller, afdelingsleder på VID Værksted.

På Djursland findes der 192 tømrervirksomheder, hvoraf 69 virksomheder er godkendt til at ansætte lærlinge, og koblet med et øget fokus på at skaffe lærepladser, jf. trepartsaftalen fra 2021, er der gode muligheder for at udnytte potentialet for både virksomheder og elever.

- Vi glæder os meget til at bidrage med flere stærke, lokale håndværkere, siger Ulf Ibsgaard Wernberg-Møller, afdelingsleder på VID Værksted.

Elever der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, og som ønsker at starte på Træfagenes Byggeuddannelse i Grenaa til januar 2023, kan påbegynde deres uddannelse til august 2022 ved at tilmelde sig en af følgende fagretninger på grundforløb 1: ”Håndværker med hue” og ”Teknologi, Byggeri og Auto”.