VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Grundforløb 2

Bliv klogere på hvad Grundforløb 2 er, hvilke uddannelser vi udbyder, adgangskrav, eksamen og meget mere.

Grundforløb 2

Bliv klogere på hvad Grundforløb 2 er, hvilke uddannelser vi udbyder, adgangskrav, eksamen og meget mere.

Hvad er Grundforløb 2?

Efter grundforløb 1 fortsætter du på grundforløb 2 (GF2), som varer 20 uger. Hvis det er mere end to år siden, at du har afsluttet folkeskolen, eller hvis du er over 25 år, starter du din erhvervsuddannelse på grundforløb 2.

Før du starter på grundforløb 2, skal du vælge, hvilken erhvervsuddannelse du vil gennemføre. Undervisningen på grundforløb 2 er rettet mod den erhvervsuddannelse, du har valgt. Her får du forudsætningerne og kompetencerne til at starte på uddannelsens hovedforløb.

Ved afslutningen af grundforløb 2 skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skal være i oplæring i løbet af hovedforløbet. Hvis det ikke lykkes dig at lave en uddannelsesaftale, kan du eventuelt gennemføre hovedforløbet som skoleoplæringselev.

 

Adgangskrav til GF2

Du kan læse om adgangskravene til grundforløb 2 her.

Fag på GF2

På grundforløb 2 skal du have følgende fag

 • Et uddannelsesspecifikt fag: giver dig specifikke faglige kompetencer inden for dit fag
 • Grundfag: F.eks. matematik, naturfag, teknologi. Hvilke grundfag du skal have afhænger af din uddannelse
 • Valgfag: Grundfag, erhvervsfag eller støttefag

Afhængig af hvilken erhvervsuddannelse du har valgt, skal du eventuelt også tage forskellige certifikater.

Eksamen

Du afslutter grundforløb 2 med en grundforløbsprøve, som både består af en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og en prøve i et grundfag.

Uddannelsesstart

Du kan starte på grundforløb 2 på følgende tidspunkter

 • Januar
 • August

Uddannelsessted

Du kan tage grundforløb 2 følgende steder på VID Erhvervsuddannelser

 • Grenaa
 • Kalø (Rønde)

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser på Viden Djurs

Vi hjælper dig på rette vej

Vores studievejleder er altid klar til at

 • vejlede dig om, hvordan du bedst gennemfører din uddannelse
 • hjælpe dig, hvis du har faglige, sociale eller psykiske problemer på din uddannelse
 • give dig information om oplæring i udlandet (PIU-ordningen)
 • formidle kontakt til andre relevante studievejledere og videregående uddannelser
 • hjælpe i forbindelse med SU-ansøgning
 • hjælpe ved jobsøgning og udarbejdelse af jobansøgninger
 • tage en uformel snak med tavshedspligt

Kontakt vores studievejleder

Følg os På Instagram