VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Madens fremtid er vores fremtid - Kalø Økologisk Landbrugsskole med i bæredygtighedsprojekt

Projektets formål er at samle den nyeste viden samt de mest relevante erfaringer inden for alt, der drejer sig om produktion og forbrug af mad - særligt med fokus på hvilken indvirkning det har på klima, miljø og samfund. Ud fra denne samlede videnspulje skal der udvikles handlingsplaner for at flytte den danske fødevareproduktion i en mere bæredygtig retning.

”Madens Fremtid er Vores Fremtid” er faciliteret af organisationen Det Fælles Bedste og udføres i samarbejde med 17 andre organisationer – heriblandt Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, NOAH, Regenerativt Jordbrug og nu altså også vores skole.

Projektet består af 5 dele:

Et seminarforløb bestående af 12 eftermiddage, hvor forskere, politikere, eksperter og andre aktører, der har relevant viden indenfor mad, fødevarer, miljø, klima, mm.

Formulering af drejebog, som skal fungere som en skitse til hvordan en omstilling af mad- og fødevareproduktionen og forbrug kan gennemføres. Dette samles til en temadag på Christiansborg i 2023.

Inspirationstur til Amsterdam med særlig fokus på cirkulær økonomi (såkaldt doughnutøkonomi) i april 2023.

Opstart af Omstillingsgrupper, hvor repræsentanter fra civilsamfund, forskermiljøer samt den offentlige og den private sektor laver forslag til praktiske handlingsplaner for omstilling. De bedste forslag arbejdes på at blive implementeret nationalt.

En Global Webkonference med udveksling af erfaringer fra projektet med internationale forskere og organisationer.

Projektets første del, seminarforløbet, er åbent for alle uanset tilknytning eller faglig viden – blot en sund interesse for produktion af mad, ansvarligt forbrug og en bæredygtig fremtid.

Kalø Økologisk Landbrugsskole er blandt oplægsholderne: Første gang d. 24. januar, hvor to tidligere elever fortæller om deres eget landbrug og hvordan de praktisk bidrager til lokal fødevareforsyning. Anden gang d. 7. februar, hvor to undervisere giver deres input til hvad der skal til for at sikre uddannelsen af fremtidens landbrugere.

Man kan gå mere i dybden med seminarets temaer i programmet nedenunder. Fælles for dem er følgende, som beskrevet af Det Fælles Bedste:

”Maden - den måde vi dyrker, producerer, transporterer, opbevarer, handler med, forbruger og spilder maden på - er fuldstændig afgørende for klodens klima, biodiversitet, vand, muld, ulighed, folkesundhed. Og dermed for vores fremtid. Oplægsholderne er nogle af landets mest kompetente forskere, praktikere og eksperter.”

PROGRAM: https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/08/Seminarforloebet_21.pdf

TILMELDING: mail til sekretariat@detfaellesbedste.dk med oplysning om navn, adresse, mail, mobil senest den 9. sept. 2022. Mærk mailen ’Madprojektet’.

Alle seminarer foregår på Elværket, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj. De bliver optaget og kan efterfølgende streames.