VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

'Fra student til faglært' i Rønde

Tirsdag d. 27. februar var der stuvende fuldt på Syddjurs Gymnasium, som lagde hus til 'Fra student til faglært' arrangeret i samarbejde med Viden Djurs og Business Djursland.

Der var i alt 10 HHX-, STX og EUX-klasser forbi for at blive klogere på karrieremulighederne som faglært efter endt studentereksamen, og der stod 15 veloplagte virksomheder klar til at møde de unge ansigt til ansigt.

Herudover var der 7 vejlederstande fra erhvervsskolerne på Djursland, VID Erhvervsuddannelser, Kalø Økologisk Landbrugsskole, 3D College, Skovskolen, Københavns Universitet, Randers Social- og Sundhedsskole og Ungevejledningen fra Syddjurs Kommune.

På Djursland er der mangel på faglært arbejdskraft inden for en række sektorer såsom håndværk, industri, handel, fødevareindustri, medier og velfærd. Dette problem kan kun løses ved at få flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse gennem et lærlingeforløb.

Samtidig ser vi også en gruppe studenter, der ikke påbegynder en videregående uddannelse, enten fordi de har erkendt, at de foretrækker en mere praktisk orienteret uddannelse, eller fordi deres karaktergennemsnit ikke var tilstrækkeligt højt til at opnå deres ønskede uddannelsesretning. Målet med "Fra student til faglært" er netop, at overbevise de unge om, at der bestemt er en fremtid som faglært.

Samarbejdet om vejledningsarrangementet er nu inde i sit tredje år, og i år så vi resultaterne af dette samarbejde. Yasmin, en tidligere STX-elev på Syddjurs Gymnasium, deltog i arrangementet, men denne gang på den anden side af bordet. Under arrangementet i 2022 havde Yasmin en samtale med Apoteket om en potentiel karriere som farmakonom, hvilket satte tankerne i gang hos hende.

Denne samtale inspirerede Yasmin og førte hende på rette spor mod sin drømmeuddannelse. I går stod Yasmin som repræsentant for Apoteket og delte sine erfaringer og muligheder med de studerende, hvilket var en direkte konsekvens af den samtale, hun havde haft to år tidligere.

Tak for en inspirerende dag. Vi gentager succesen i 2025!

Bilforhandler fortæller om karrieremulighederFra student til faglærtPiger hører om karriere som faglærtArrangementet Fra student til faglært i Rønde