Søg på videndjurs.dk

Energi-iværksætterne på landet: Elever på Viden Djurs udvikler energiløsninger til fremtidens landbrug

Onsdag d. 8. maj blev der på VID Gymnasier i Grenaa afholdt udstilling af resultaterne fra projektet ”Energi-iværksætterne på landet”, hvor elever fra VID Gymnasier - HTX og Kalø Økologisk Landbrugsskole har arbejdet på at skabe bæredygtige løsninger til at optimere brugen af energiressourcerne på Kaløs skolelandbrug.

Landbruget kan spille en afgørende rolle som både energi- og fødevareproducent, og det kræver innovation og entreprenørskab fra både landmænd og ingeniører at nå dertil. I projektet ”Energi-iværksætterne på landet” har eleverne lært om bæredygtige forretningsmodeller og løsninger, som støtter deres læring om grøn omstilling og iværksætteri under deres uddannelse. Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets grønne iværksætterpulje og har kørt siden 1. december 2022.

De færdige projekter blev fejret med en udstilling på VID Gymnasier i Grenaa, hvor grupperne kunne fremlægge deres idéer for hinanden og en jury bestående af Kirsten Hasberg, PhD og iværksætter, som har været konsulent på projektet, og uddannelseskonsulent ved Fonden for Entreprenørskab, Lars Frisdahl.

Dagen sluttede af med en prisoverrækkelse til to projekter valgt af dommerne og en elevpris valgt af HTX og landbrugseleverne fra Kalø. Mere om prisvinderne senere.

Eleverne fra Kalø Økologisk Landbrugsskole og HTX Grenaa fik lejlighed til at lære om hinandens projekter.

Projektarbejde på tværs af fagene
Eleverne på Kalø Økologisk Landbrugsskole og HTX-eleverne har undersøgt områder, hvor de kan optimere på energiforbruget, både på Kaløs eget skolelandbrug, men også generelt i landbruget.

På HTX i Grenaa har 2.v arbejdet med projektet på tværs af fem fag, matematik, fysik, kemi, biologi og teknologi, hvor hvert fag har bidraget med at undersøge forskellige løsninger og aspekter af landbrugets energiforbrug.

Bl.a. har de i kemi arbejdet med bioethanol, og prøvet at udvikle det selv. I biologi har de taget jordprøver af markerne på Kalø og undersøgt næringsindholdet, mens de i fysik har lavet forsøg med solcellepaneler. Alt sammen noget, som de har kunne bruge til at udvikle deres projekter.

”Det har været fantastisk at have et gennemgående projekt hen over hele skoleåret, fordi vi for alvor er kommet i dybden med emnet,” fortæller Christina Lindegaard Klausen, som er uddannelsesleder på HTX.

Gymnasie- og landbrugselevernes arbejde udmøntede sig til en række spændende og løsningsorienterede projekter, som alle tog udgangspunkt i innovative og bæredygtige processer.

Eksempelvis:
- Opvarmning af lokalerne på Kalø Økologisk Landbrugsskole ved hjælp af et geotermisk anlæg.
- Vertikale solcellepaneler (agrovoltaics), som udover produktion af strøm også fungerer som læhegn for sarte planter.
- Et væksthus opsat ved et varmeværk, som bruger overskudsvarme til at fremme plantevækst.

 

Prisuddeling for innovation og formidling
Blandt de mange gode projekter blev der udvalgt tre grupper, som modtog en kurv med en masse lækkerier for deres gode arbejde.

Elevprisen gik til en Aksel, Kraka og Anna fra Kalø Økologisk Landbrugsskole, som havde brugt regnvand i nedløbsrør til at drive en turbine for at generere strøm. Den fik de, fordi det var innovativt og nytænkende og en tilgang til et negativt problem, for meget regn, der blev brugt til noget positivt.

Prisvindere fra KaløDerefter blev der uddelt en pris til en gruppe hver fra HTX og Kalø. HTX-eleverne Lucas og Kaspers projekt handlede om at udnytte spildevand fra landbrug og husholdning til at producere tang, som bruges til at lave brændstoffet bioethanol.

”Gruppen fik prisen fordi, fordi de havde integreret deres arbejde med bioethanol godt i projektet. Den faglige viden havde de brugt i deres innovation, og så havde de lavet en god analyse på, hvem kilderne er, og hvem der kan bruge det. Som vi diskuterede, kunne de komme med nye idéer undervejs,” fortæller Lars Frisdahl, uddannelseskonsulent ved Fonden for Entreprenørskab.

Gruppe som arbejdede med bioethanol

Fra Kalø fik Elvira, Botond, Alessandro og Vencel prisen for deres projekt om at opføre et fælles biogasanlæg med landmænd og andre aktører. Kirsten Hasberg fortæller om udvælgelsen:

”Projektet var velformidlet både visuelt og mundtligt og gennemarbejdet med et højt vidensniveau. De brugte en kendt teknologi, biogas, men i en ny organisering, nemlig som et fælles biogasanlæg, hvor flere landmænd eller leverandører af restprodukter fra landbruget går sammen om at producere biogas. En demokratisk virksomhedsform, altså andelstanken, overført til at biogasanlæg.”

 

Gruppe med biogasanlæg