VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Elevuddannelser

Hos VID detail kan du tage forskellige elevuddannelser rettet mod detailhandlen. Vi udfordrer og udvikler dig, så du bliver en “god købmand”. Uddannelsen klæder dig på til hele tiden at være nysgerrig på, hvordan du forbedrer dig selv og den butik, du arbejder i.

Vores elevuddannelser sker i samarbejde med en stor del af dansk detailhandel. Vi fokuserer særligt på butikkerne og kædernes aktuelle uddannelsesbehov, og udvikler en attraktiv og spændende elevuddannelse.

Her får du en solid uddannelse, der ikke blot lever op til de lovmæssige krav, men også tager højde for elevernes personlige udvikling og karriereplanlægning på længere sigt. På den måde bliver du klædt bedst mulig på til fremtiden i detailbranchen. 

Handelsuddannelsen

Handelsuddannelsen giver dig et bredt kendskab til handel med varer i store partier. Det kan f.eks. være handel mellem en kunde i udlandet og en butikskæde. Alt efter dit speciale lærer du om forhandling, tilrettelæggelse af varetransport og indkøbs- og salgsmetoder.

Hos VID detail tilbyder vi to forskellige specialer på handelsuddannelsen: indkøbsassistent og handelsassistent

Indkøbsassistent
Indkøbsassistenter er hovedsageligt ansat i de store butikskæder. Indkøbsassistenter beskæftiger sig med områder som indkøbs- og forhandlingsmetoder, regler, bestemmelser og etiske overvejelser.

På uddannelsen til indkøbsassistent hos VID Detail udfordrer vi både din faglige og personlige udvikling. Vi arbejder med målsætninger for indkøbet og indkøbsafdelingens placering i virksomheden samt indkøbets forskellige faser, fra første indkøbsimpuls til forbrug, på hjemmemarkeder og udenlandske markeder. Som indkøbselev bearbejder og vurderer du prognoser for indkøbet og beregner, hvor lagrene skal placeres, og om man med fordel kan inddrage en tredje part i forsyningsarbejdet.

Som indkøbselev arbejder du med at vedligeholde og udvikle sortimentet og indkøbets forretnings- og arbejdsgange. Du arbejder med transportformer, forskellige godstyper, forsikring og betaling, samt kultur og geografi. Som indkøbselev indsamler du informationer, som virksomheden bruger til at optimere vare- og informationsstrømme i samarbejde med kunder og leverandører, så virksomhedens omkostninger minimeres.

Handelsassistent
Handelsassistenter er ofte ansat i engrosvirksomheder eller større virksomheder, der selv varetager engrosfunktionen. Opgaverne som handelsassistent kan være meget forskellige og afhænger af, hvad virksomheden handler med, og hvor stor virksomheden er.

Som handelsassistent opererer du på B2B-markedet og beskæftiger dig med salget af varer eller tjenesteydelser, betjener kunder og udarbejder priskalkulationer og tilbud og gennemfører ordrer.

På handelsassistentuddannelsen hos VIDdetail udfordrer vi både den faglige og personlige udvikling, og vi giver dig mulighed for at arbejde både bredt og dybt med f.eks. det personlige salg, salgsplanlægning, kommunikation, relationsmarkedsføring, produktkendskab og økonomistyring, herunder f.eks. regnskabsforståelse og budgettering samt analyse og beregning af relevante nøgletal.

Desuden tilbyder vi et udvalg af valgfrie tilvalgsfag som f.eks. international handel og spacemanagement.

Detailhandelsuddannelsen

Detailhandelsuddannelsen giver dig kendskab til handel og kundeservice i en butik. Alt efter speciale lærer du f.eks. at sælge fødevarer, rådgive om gaveartikler eller sportsartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab. Du får en bred viden om, hvordan detailhandel foregår.

Hos VID detail tilbyder vi specialet salgsassistent med profil

Salgsassistent med profil
Specialet salgsassistent med profil kan du gennemføre i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver dig gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget.

På hovedforløbet foregår undervisningen primært i den virksomhed, hvor du er under oplæring, men du skal også gennemføre 8 til 9 ugers skoleophold samt afholde den afsluttende fagprøve.

Skoleopholdene er tilrettelagt, således at du kommer til at arbejde i praksisnære situationer både individuelt og i grupper, og samtidig også får en teoretisk undervisning.

Digitale uddannelsesaftaler

Vi har lavet en guide, der på let vis hjælper dig igennem alle trin ved oprettelse af digitale uddannelsesaftaler på lærepladsen.dk

Se guiden her ...

Detailhandelsuddannelse med specialer, salgsassistent, dagligvarer 

Detailhandelsuddannelse med specialer, salgsassistent, kapitalkædedrift

Nyttig viden

Om VID detail

VID detail blev etableret omkring 1991 med det formål at være detailhandlens sparringspartner i relation til uddannelse af elever, medarbejdere og ledere i butikkerne. Der var på starttidspunktet tilknyttet én underviser og én administrationsmedarbejder. I dag er vi 26 undervisere og 10 administrative medarbejdere.

VID detail er en selvstændig del af Viden Djurs. Viden Djurs består udover VID detail også af VID Gymnasier, VID Erhvervsuddannelser, 10 KCD, EUD10, 3D College, Kalø Økologisk Landbrugsskole samt Game College og Brazil Football College.

 

Hvem er vi?

Enhver uddannelse kræver særlig tilpasning, både til virksomhedens og kursistens ønsker. Derfor indgår kunden altid i en løbende dialog omkring udvikling og tilpasning, så vi sammen kan lave Danmarks bedste uddannelse til detailhandlen

Vores undervisere har alle en praktisk baggrund i detailhandlen, og har alle lederjobs eller lignende inden for detailhandlen på deres CV. Mange har spidskompetencer inden for salg og service på forskellige niveauer.

Vi sætter uddannelse af vores egne undervisere højt. For at undervise ved VID Detail er det blandt andet et krav, at man har et bestået pædagogikum.

Egen uddannelsessekretær
Underviserne understøttes af en rutineret kursusadministration, som har stor ekspertise i styring og planlægning af alle typer uddannelser inden for detailhandel. Hver kunde har tilknyttet sin egen uddannelsessekretær fra administrationen, som står til rådighed for både virksomheden og de tilknyttede kursusledere. Hver virksomhed får desuden tilknyttet en projektleder.

Kundeliste

Hos VID detail arbejder vi sammen med flere store kæder. Her ser du et udpluk af vores seneste kunder. For disse kunder har vi bl.a. afholdt elevuddannelse, AMU-uddannelser, akademiuddannelser og skræddersyede forløb.

 • Salling Group A/S
 • Dagrofa S-Engros
 • Coop Danmark A/S
 • Lidl Danmark K/S
 • Bestseller A/S
 • Flying Tiger Copenhagen
 • Rema 1000
 • Maxizoo
 • Plantorama
 • Pergo Gulve
 • Danish Crown
 • IDA Ingeniørforeningen

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan tale nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation. 

 

Vil du være censor?

VID detail søger hele tiden censorer til bedømmelse af eleverne på hovedforløbet på elevuddannelserne. Der er tale om to forskellige uddannelser:

 • detailhandelsuddannelsen
 • handelsuddannelsen (salg og indkøb)

Før eksamen afleverer eleverne en dokumentation af det projekt, de har gennemført i virksomheden, hvor de er ansat i praktikforløbet samt en redegørelse for udførelsen af projektet. Til stede ved eksamen er underviser og censor.

Vi har på nuværende tidspunkt ca. 700 fagprøver/eksamener om året

Vi søger censorer der har:

 • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder
 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov
 • en faglig kompetencegivende uddannelse på et niveau svarende til en akademiuddannelse eller et højere niveau.

Som censor bliver du honoreret med 194,12 kr. + feriepenge pr. fagprøve. Dette dækker forberedelse og eksamination. Kørsel honoreres med kr. 206,22 kr. pr. time, og med kr. 1,93 kr. pr. kørt kilometer.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi er VR-eksperter

Hvis ét billede siger mere end 1000 ord, hvad siger et 360 graders billede så?
Med den seneste udvikling inden for Virtual Reality er der opstået nye muligheder for at levere nyt interaktivt indhold til træning. For eksempel kan 360 graders video give studerende en øget følelse af tilstedeværelse og kan fungere som et bedre læringsmiljø end en normal video.

Som WarpVR ekspert har vi mulighed for at understøtte virksomheder og skoler i Virtual Reality træning. VID detail kan levere en komplet løsning inden for træning med Virtual Reality, uanset om I er en virksomhed eller en skole.

Vi har både en teknisk indsigt i optagelser, udstyr og professionelt redigerings software samt en pædagogisk indsigt, som gør, at alle vores Virtual Reality træninger er nøje planlagt til målgruppen og altid med læring for øje.

Vi guider dig gennem hvert trin i processen af en Virtual Reality træning, lige fra planlægning, optagelser, redigering, afprøvning og til opfølgning. Det er helt op til jer, hvor meget I vil bruge vores team, men langt de fleste bruger os til de første 2-3 træninger. Efterhånden som I opbygger erfaring vil I selv kunne konstruere jeres egne træninger helt fra bunden.

Gode samarbejder
Vores samarbejde med WarpVR gør, at vi har adgang til andre eksperter, som udbyder Virtual Reality træning over hele verden. Eksempler på virksomheder som bruger denne form for træning med Virtual Reality tæller store virksomheder som KLM, AirFrance, Royal Ahold(detail), Booking.com, Huawei, BBC og mange flere.

Det lyder ret dyrt! Men det behøver det slet ikke at være. Vi har gode aftaler, som kan holde omkostningerne nede.

To typer af VR-træning
Vi anvender to typer optagelser til virtual reality træning – funktionstræning og situationstræning.

Funktionstræning
Funktionstræning kræver ro og fordybelse i emnet. Det er derfor ikke omgivelserne, der er det vigtigste i denne form for træning.

 • 360 graders billeder med greenscreen video
 • meget anvendeligt inden for træning af funktioner
  • kassebetjening – selvscannings kasser
  • procedure som skal gentages
  • politikker
  • nye rutiner som alle skal kende til
  • posthus udlevering
  • kvalitetskontrol

Situationstræning
Situationstræning kræver opmærksomhed på omgivelserne og situationen. Her skabes et miljø, hvor der kan ske mange ting på samme tid, og man skal forholde sig til en given udvikling eller case. Det er meget effektful, hvis det er opbygget rigtigt.

 • 360 graders video
 • meget anvendeligt inden for træning af situationer
  • konflikter
  • kundebetjening
  • ledelse
  • mødeledelse ”fluen på væggen”
  • den svære samtale

Digitalisering i undervisningen

VID detail anvender nu 360 graders billeder i undervisningen. Undervisning i koncepter, butiks layout, placering af udstillinger, kundestrøm og meget mere kan vi nu synliggøre ved hjælp af 360 graders billeder. VID detail har investeret i avanceret udstyr, der er med til at skabe en sammenhæng mellem teori og praksis for alle elever og kursister.

I samarbejde med vores kunder filmer vi butikker og anvender dem i undervisningen. Det er helt gratis at få optaget en butik, så længe at VID detail må anvende billederne i undervisningen. Virksomheden kan anvende billederne internt og modtager en speciel virksomhedsadgang.

Vi søger butikker til optagelser
Arbejder du i en butik, der er helt speciel, nybygget eller på anden måde skiller sig ud, så kontakt vores digitale projektleder Bo Størup på bost@videndjurs.dk for at høre om muligheden. 

Canvas

På vores elevsystem Canvas, kan du finde yderligere oplysninger om vores forskellige uddannelser og forløb.

Nyttige links

På de følgende sider kan du finde yderligere relevant information

Eksamensreglement for elever ved VID detail

Du kan læse om eksamensreglementet ved VID detail her.

Eksamensreglementet skal sikre, at eksamenen for elever i VID detail gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og egne interne regler.

Læs også ministeriets eksamensbekendtgørelse og karakterbekendtgørelse

Evaluering af elevtilfredshed

Eleverne på elevuddannelsen svarer efter hver endt skoleuge på en evaluering vedrørende deres tilfredshed med uddannelsesforløbet.

Der er brugt en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst, og 10 er bedst. Enkelte steder er det en skala fra 1 til 4, der er brugt.

Der bliver bl.a. vurderet på:

 • Undervisningen
 • Underviseren
 • Administrationen
 • lokaler og udstyr
 • undervisningsmiljøet

Karaktergennemsnit og beståelsesprocent

På denne side kan du se karaktergennemsnit og beståelsesprocent for eleverne ved VID Detail.

Formularer til uddannelsesaftaler

Her finder du formularer til uddannelsesaftaler. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde vejledninger til, hvordan du skal udfylde dem.

Lønrefusion og tilskud

Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med deres elevs skoleophold på skolehjem samt til elevens fagprøveuge efter den afsluttende eksamen. AUB udbetaler lønrefusion samt refusion af elevens befordring og udgifter.

Betingelsen for udbetaling af ovenstående er, at

 • Arbejdsgiver og eleven har en godkendt uddannelsesaftale
 • Eleven arbejder ikke samtidig med sit skoleophold
 • Arbejdsgiver udbetaler overenskomstmæssig løn

Befordringstilskud
Din virksomhed kan få refunderet 80 pct. af udgifterne til elevens transportudgifter til og fra skoleopholdet. Det gælder, når eleven tager med det billigste offentlige transportmiddel. AUB giver befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag).

Arbejdsgiver skal refundere eleven alle transportudgifter. VID detail sørger for at eleven indberetter transportudgifter på skoleopholdet.

Refusion af udgifter til elevens ophold på skolehjem
Når eleven har været afsted, indberetter VID detail befordring og lønrefusion til AUB. Herefter skal arbejdsgiver godkende refusionen på AUB’s hjemmeside. Lønrefusionen og evt. befordring bliver automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.

Refusion af udgifter
Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag her.

Samtykkeformular

Giv samtykke til at vi må bruge dit billede: https://videndjurs.youngcrm.com/signup/28019

Ordensregler på VID detail

Studie – og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som elev skal du følge disse studie- og ordensregler.  

Ordensreglerne omfatter også din adfærd uden for skolen, i det omfang den har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, ordenen og samværet på skolen.

Ordensreglementet er revideret august 2021

 

Aktiv deltagelse i undervisningen

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Du skal møde til og deltage i den undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • Du skal aflevere dine opgaver til tiden, og de skal følge de krav, der er fastsat. Du skal desuden selv have produceret dem.
 • Du skal deltage i eksamener, terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Du skal deltage i studieture, ekskursioner mv. Det gælder også ture med deltagerbetaling
 • Du skal deltage i andet fastlagt undervisning. Det gælder også selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 • Du skal deltage i vejledning

I hver lektion registreres fremmøde/fravær

Almindelig orden og adfærd på skolen

På skolen, og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet:

 • at du møder til tiden, rydder op efter dig selv, ikke taler i mobiltelefon i timerne og lignende
 • at du udviser respekt og taler ordentligt til de øvrige studerende på skolen og overfor skolens ansatte, både mundtligt og skriftligt.
 • at du udviser respekt overfor de fysiske rammer på skolen
 • at du uden tøven eller diskussion efterkommer anvisninger fra skolens ansatte
 • at du følger den gældende IT-politik på skolen
 • at du skriver i Studie+, hvis du er syg
 • at du passer på de materialer, du låner. Det er f.eks. bøger, computere mv.
 • de almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning, uønsket seksuel opmærksomhed eller anden form for diskrimination, herunder tilskyndelse eller påvirkning af elever til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd.
  Se ligeledes skolens Antimobbestrategi: https://videndjurs.dk/om-viden-djurs/politikker/antimobbestrategi

 Overtrædelse vil altid medføre en sanktion.

Mødepligt og fraværsregler

Der er mødepligt på uddannelsen. Du kan selvfølgelig blive forhindret i at komme i skole, f.eks. på grund af sygdom, akutte lægebesøg eller andet.

Det er dog vigtigt, at dit fravær er så lavt som overhovedet muligt, da du ellers vil have svært ved at nå at gennemføre undervisningsmålene på det enkelte modul.

Det er dit eget ansvar at indhente det, som er blevet gennemgået, mens du var fraværende.

Vurderet frafaldstruet:
Har du et højt fravær eller vurderes du på anden vis frafaldstruet fra uddannelsen vil du blive risikomarkeret i Studie+ i forhold til risiko for frafald fra uddannelsen og du vil blive kontaktet af Ungevejledningen i din kommune. Hvis du er under 18 år, orienteres dine forældre/værger ligeledes via Eboks.

Retningslinjer for virtuel undervisning

Ved al virtuel undervisning skal du, ligesom ved almindelig undervisning, rette dig efter lærerens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Derudover gælder følgende regler for virtuel undervisning.

 • Dit kamera skal være tændt under undervisningen, hvis læreren beder om det
 • Din mikrofon skal være slukket, når undervisningen går i gang
 • Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning
 • Det er ikke tilladt at udelukke eller mute andre elever fra Teams-undervisningen, eller at give adgang til uvedkommende deltagere
 • Du skal være undervisningsparat og deltage aktivt under hele den virtuelle undervisning. Det betyder, at du skal være til stede i hele modulet. Du kan blive ført som fraværende, hvis din underviser vurderer, at du ikke er til stede. Hvis du kommer for sent til online-undervisningen, skal du gøre underviseren opmærksom på, at du er ankommet

Den enkelte lærer har mulighed for at afvige fra ovenstående regler, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den virtuelle undervisning.

Overtrædelse af ovenstående retningslinjer og al øvrig misbrug af de virtuelle hjælpemidler kan føre til sanktioner.

Ordensregler på studieture

På VID detail passer vi på os selv og hinanden, når vi rejser. Derfor skal alle studerende underskrive og overholde disse regler.

 • Alle henstillinger og beskeder fra underviserne skal efterkommes
 • Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også på turen
 • Du må kun indtage alkohol i begrænsede mænger, hvis der er givet tilladelse hertil af uddannelseschefen eller dennes stedfortræder. Andre rusmidler må ikke indtages (se alkohol- og rusmiddelpolitik)
 • Ingen elever må færdes alene – ALLE har ansvar for, at alle hele tiden følges ad mindst to og to. Ingen må gå alene eller lade andre gå alene
 • Arrangementer eller aftaler, hvor der er mødepligt, skal overholdes. Gælder også fastsatte komme-hjem tider til hotellet eller lignende
 • Du skal udvise almindelig god opførsel i alle situationer og alle steder
 • Hvis du lider af en sygdom, eller bruger medicin, skal du oplyse det til underviserne før turen
 • Du er selv ansvarlig for at sikre, at du kan rejse på almindelige forsikringsvilkår

Overtrædelse af reglerne vil altid medføre en sanktion.

Evalueringer og eksamen

Læs skolens eksamensreglement her

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Det er ikke tilladt at møde påvirket op i skoletiden

 • Der må under ingen omstændigheder indtages, opbevares eller distribueres euforiserende stoffer på skolens område. Det er forbudt at møde op på skolen påvirket af stoffer. Dette gælder ligeledes på ekskursioner, studieture, introture mv. Skolen forbeholder sig ret til at teste dig, hvis der er en begrundet mistanke om, at du er påvirket af euforiserende stoffer. Er du under 18 år involveres dine forældre/værge altid.
 • Alle arrangementer på VID detail er som udgangspunkt alkoholfrie
 • Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens uddannelseschef eller dennes stedfortræder

Overtrædelse af reglerne vil altid medføre en sanktion.

Rygepolitik

På VID detail er der røgfri skoletid. Det gælder fra du møder ind, og indtil dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at du hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Reglerne om røgfri skoletid gælder alle tobaksrelaterede produkter. Det vil sige alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende. Det gælder også relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Disse regler gælder både elever, kursister, gæster og ansatte.

I visse tilfældegælder der særlige regler:

 • Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • På skolehjem er det tilladt at ryge på henviste områder efter skoletid.

Overtrædelse af reglerne vil altid medføre en sanktion.

Udspredelse af lyd og billeder

Det kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser af begivenheder på skolens område – eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – til internt brug på skolen. Lyd- og billedoptagelser skal altid ske med samtykke fra de involverede jf. proceduren vedrørende samtykkeerklæring. Udspredelse af optagelserne på internettet eller andre steder kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Det er ikke tilladt at udsprede/dele lyd- og billedoptagelser, som kan krænke elever eller personale på Viden Djurs. Det kan være optagelser, der handler om private forhold eller andre omstæn­digheder, som den pågældende ikke ønsker at dele. Det gælder ikke mindst optagelser med et indhold, som kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Forsikringsforhold

Som elev ved VID detail er du dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder eller modtager undervisning i et af skolens faglokaler (f.eks. øvebutik). Hvis skaden opstår på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved forkert brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skaden.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

Konsekvenser og sanktioner

Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilken konsekvens/sanktion der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel, før den griber til mere omfattende sanktioner. I særlige tilfælde kan skolens ledelse beslutte, at du ikke må være til stede på skolen, mens din sag undersøges nærmere.

Oversigt over mulige konsekvenser/sanktioner:

 • En eller flere samtaler
 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel. Er du under 18 år vil dine forældre/værge blive involveret
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i den pågældende uge (registreres som fravær)
 • Nægte en elev oprykning til næste modul
 • Bortvisning (Udskrivning fra skolen)
 • Involvering af forældre/værge, praktikvirksomhed, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til fagprøve
 • Ved snyd ved skriftlige afleveringer og/eller til interne prøver, beslutter skolens ledelse, hvilken sanktion der skal gives. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til fagprøve.
 • Ved snyd til eksamen bortvises eleven fra eksamen, og der skal efterfølgende tages stilling til, hvorvidt og hvornår eleven igen vil kunne aflægge prøve
 • Ved længerevarende sygdom kan skolen kræve, at du dokumenterer fravær med en lægeerklæring, som du selv skal betale
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer), jf. ordensregler på studieture.
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Kommunernes Rusmiddelcentre), jf. alkohol- og rusmiddelpolitikken.

 

Iværksættelse af en sanktion kan gøres betinget af at du gennemfører bestemte aktiviteter. Det kan f.eks. være mægling, forsoningsmøde, oprydning/rengøring mv.

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelser, skal du klage skriftligt og begrundet til skolens ledelse. En klage har ikke opsættende virkning. Proceduren er som følger:

 • Inden to uger efter at du har fået besked fra skolen, skal du aflevere din skriftlige klage til skolens leder
 • Skolens leder laver en udtalelse om sagen
 • Du har én uge til at kommentere udtalelsen skriftligt
 • Er klagen af principiel betydning for din uddannelse, kan skolens leder sende din klage, skolens egen udtalelse og din skriftlige kommentar til Børne- og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kommer herefter med en afgørelse i sagen.

Se underviserne og administrationen

Kontakt os

VID detail
Karen Blixens Vej 1
8500 Grenaa
Tlf. 40 28 45 00
kontakt@VIDdetail.dk

EANnr: 5798000554115
CVR: 10520509

Om os

Om VID detail

VID detail blev etableret omkring 1991 med det formål at være detailhandlens sparringspartner i relation til uddannelse af elever, medarbejdere og ledere i butikkerne. Der var på starttidspunktet tilknyttet én underviser og én administrationsmedarbejder. I dag er vi 26 undervisere og 10 administrative medarbejdere.

VID detail er en selvstændig del af Viden Djurs. Viden Djurs består udover VID detail også af VID Gymnasier, VID Erhvervsuddannelser, 10 KCD, EUD10, 3D College, Kalø Økologisk Landbrugsskole samt Game College og Brazil Football College.

 

Hvem er vi?

Enhver uddannelse kræver særlig tilpasning, både til virksomhedens og kursistens ønsker. Derfor indgår kunden altid i en løbende dialog omkring udvikling og tilpasning, så vi sammen kan lave Danmarks bedste uddannelse til detailhandlen

Vores undervisere har alle en praktisk baggrund i detailhandlen, og har alle lederjobs eller lignende inden for detailhandlen på deres CV. Mange har spidskompetencer inden for salg og service på forskellige niveauer.

Vi sætter uddannelse af vores egne undervisere højt. For at undervise ved VID Detail er det blandt andet et krav, at man har et bestået pædagogikum.

Egen uddannelsessekretær
Underviserne understøttes af en rutineret kursusadministration, som har stor ekspertise i styring og planlægning af alle typer uddannelser inden for detailhandel. Hver kunde har tilknyttet sin egen uddannelsessekretær fra administrationen, som står til rådighed for både virksomheden og de tilknyttede kursusledere. Hver virksomhed får desuden tilknyttet en projektleder.

Kundeliste

Hos VID detail arbejder vi sammen med flere store kæder. Her ser du et udpluk af vores seneste kunder. For disse kunder har vi bl.a. afholdt elevuddannelse, AMU-uddannelser, akademiuddannelser og skræddersyede forløb.

 • Salling Group A/S
 • Dagrofa S-Engros
 • Coop Danmark A/S
 • Lidl Danmark K/S
 • Bestseller A/S
 • Flying Tiger Copenhagen
 • Rema 1000
 • Maxizoo
 • Plantorama
 • Pergo Gulve
 • Danish Crown
 • IDA Ingeniørforeningen

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan tale nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation. 

 

Vil du være censor?

VID detail søger hele tiden censorer til bedømmelse af eleverne på hovedforløbet på elevuddannelserne. Der er tale om to forskellige uddannelser:

 • detailhandelsuddannelsen
 • handelsuddannelsen (salg og indkøb)

Før eksamen afleverer eleverne en dokumentation af det projekt, de har gennemført i virksomheden, hvor de er ansat i praktikforløbet samt en redegørelse for udførelsen af projektet. Til stede ved eksamen er underviser og censor.

Vi har på nuværende tidspunkt ca. 700 fagprøver/eksamener om året

Vi søger censorer der har:

 • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder
 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov
 • en faglig kompetencegivende uddannelse på et niveau svarende til en akademiuddannelse eller et højere niveau.

Som censor bliver du honoreret med 194,12 kr. + feriepenge pr. fagprøve. Dette dækker forberedelse og eksamination. Kørsel honoreres med kr. 206,22 kr. pr. time, og med kr. 1,93 kr. pr. kørt kilometer.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi er VR-eksperter

Hvis ét billede siger mere end 1000 ord, hvad siger et 360 graders billede så?
Med den seneste udvikling inden for Virtual Reality er der opstået nye muligheder for at levere nyt interaktivt indhold til træning. For eksempel kan 360 graders video give studerende en øget følelse af tilstedeværelse og kan fungere som et bedre læringsmiljø end en normal video.

Som WarpVR ekspert har vi mulighed for at understøtte virksomheder og skoler i Virtual Reality træning. VID detail kan levere en komplet løsning inden for træning med Virtual Reality, uanset om I er en virksomhed eller en skole.

Vi har både en teknisk indsigt i optagelser, udstyr og professionelt redigerings software samt en pædagogisk indsigt, som gør, at alle vores Virtual Reality træninger er nøje planlagt til målgruppen og altid med læring for øje.

Vi guider dig gennem hvert trin i processen af en Virtual Reality træning, lige fra planlægning, optagelser, redigering, afprøvning og til opfølgning. Det er helt op til jer, hvor meget I vil bruge vores team, men langt de fleste bruger os til de første 2-3 træninger. Efterhånden som I opbygger erfaring vil I selv kunne konstruere jeres egne træninger helt fra bunden.

Gode samarbejder
Vores samarbejde med WarpVR gør, at vi har adgang til andre eksperter, som udbyder Virtual Reality træning over hele verden. Eksempler på virksomheder som bruger denne form for træning med Virtual Reality tæller store virksomheder som KLM, AirFrance, Royal Ahold(detail), Booking.com, Huawei, BBC og mange flere.

Det lyder ret dyrt! Men det behøver det slet ikke at være. Vi har gode aftaler, som kan holde omkostningerne nede.

To typer af VR-træning
Vi anvender to typer optagelser til virtual reality træning – funktionstræning og situationstræning.

Funktionstræning
Funktionstræning kræver ro og fordybelse i emnet. Det er derfor ikke omgivelserne, der er det vigtigste i denne form for træning.

 • 360 graders billeder med greenscreen video
 • meget anvendeligt inden for træning af funktioner
  • kassebetjening – selvscannings kasser
  • procedure som skal gentages
  • politikker
  • nye rutiner som alle skal kende til
  • posthus udlevering
  • kvalitetskontrol

Situationstræning
Situationstræning kræver opmærksomhed på omgivelserne og situationen. Her skabes et miljø, hvor der kan ske mange ting på samme tid, og man skal forholde sig til en given udvikling eller case. Det er meget effektful, hvis det er opbygget rigtigt.

 • 360 graders video
 • meget anvendeligt inden for træning af situationer
  • konflikter
  • kundebetjening
  • ledelse
  • mødeledelse ”fluen på væggen”
  • den svære samtale

Undervisningen

Digitalisering i undervisningen

VID detail anvender nu 360 graders billeder i undervisningen. Undervisning i koncepter, butiks layout, placering af udstillinger, kundestrøm og meget mere kan vi nu synliggøre ved hjælp af 360 graders billeder. VID detail har investeret i avanceret udstyr, der er med til at skabe en sammenhæng mellem teori og praksis for alle elever og kursister.

I samarbejde med vores kunder filmer vi butikker og anvender dem i undervisningen. Det er helt gratis at få optaget en butik, så længe at VID detail må anvende billederne i undervisningen. Virksomheden kan anvende billederne internt og modtager en speciel virksomhedsadgang.

Vi søger butikker til optagelser
Arbejder du i en butik, der er helt speciel, nybygget eller på anden måde skiller sig ud, så kontakt vores digitale projektleder Bo Størup på bost@videndjurs.dk for at høre om muligheden. 

Canvas

På vores elevsystem Canvas, kan du finde yderligere oplysninger om vores forskellige uddannelser og forløb.

Nyttige links

På de følgende sider kan du finde yderligere relevant information

Praktisk info

Eksamensreglement for elever ved VID detail

Du kan læse om eksamensreglementet ved VID detail her.

Eksamensreglementet skal sikre, at eksamenen for elever i VID detail gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og egne interne regler.

Læs også ministeriets eksamensbekendtgørelse og karakterbekendtgørelse

Evaluering af elevtilfredshed

Eleverne på elevuddannelsen svarer efter hver endt skoleuge på en evaluering vedrørende deres tilfredshed med uddannelsesforløbet.

Der er brugt en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst, og 10 er bedst. Enkelte steder er det en skala fra 1 til 4, der er brugt.

Der bliver bl.a. vurderet på:

 • Undervisningen
 • Underviseren
 • Administrationen
 • lokaler og udstyr
 • undervisningsmiljøet

Karaktergennemsnit og beståelsesprocent

På denne side kan du se karaktergennemsnit og beståelsesprocent for eleverne ved VID Detail.

Formularer til uddannelsesaftaler

Her finder du formularer til uddannelsesaftaler. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden finde vejledninger til, hvordan du skal udfylde dem.

Lønrefusion og tilskud

Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med deres elevs skoleophold på skolehjem samt til elevens fagprøveuge efter den afsluttende eksamen. AUB udbetaler lønrefusion samt refusion af elevens befordring og udgifter.

Betingelsen for udbetaling af ovenstående er, at

 • Arbejdsgiver og eleven har en godkendt uddannelsesaftale
 • Eleven arbejder ikke samtidig med sit skoleophold
 • Arbejdsgiver udbetaler overenskomstmæssig løn

Befordringstilskud
Din virksomhed kan få refunderet 80 pct. af udgifterne til elevens transportudgifter til og fra skoleopholdet. Det gælder, når eleven tager med det billigste offentlige transportmiddel. AUB giver befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag).

Arbejdsgiver skal refundere eleven alle transportudgifter. VID detail sørger for at eleven indberetter transportudgifter på skoleopholdet.

Refusion af udgifter til elevens ophold på skolehjem
Når eleven har været afsted, indberetter VID detail befordring og lønrefusion til AUB. Herefter skal arbejdsgiver godkende refusionen på AUB’s hjemmeside. Lønrefusionen og evt. befordring bliver automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.

Refusion af udgifter
Læs mere om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag her.

Samtykkeformular

Giv samtykke til at vi må bruge dit billede: https://videndjurs.youngcrm.com/signup/28019

Ordensregler

Ordensregler på VID detail

Studie – og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som elev skal du følge disse studie- og ordensregler.  

Ordensreglerne omfatter også din adfærd uden for skolen, i det omfang den har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, ordenen og samværet på skolen.

Ordensreglementet er revideret august 2021

 

Aktiv deltagelse i undervisningen

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Du skal møde til og deltage i den undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen
 • Du skal aflevere dine opgaver til tiden, og de skal følge de krav, der er fastsat. Du skal desuden selv have produceret dem.
 • Du skal deltage i eksamener, terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Du skal deltage i studieture, ekskursioner mv. Det gælder også ture med deltagerbetaling
 • Du skal deltage i andet fastlagt undervisning. Det gælder også selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 • Du skal deltage i vejledning

I hver lektion registreres fremmøde/fravær

Almindelig orden og adfærd på skolen

På skolen, og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet:

 • at du møder til tiden, rydder op efter dig selv, ikke taler i mobiltelefon i timerne og lignende
 • at du udviser respekt og taler ordentligt til de øvrige studerende på skolen og overfor skolens ansatte, både mundtligt og skriftligt.
 • at du udviser respekt overfor de fysiske rammer på skolen
 • at du uden tøven eller diskussion efterkommer anvisninger fra skolens ansatte
 • at du følger den gældende IT-politik på skolen
 • at du skriver i Studie+, hvis du er syg
 • at du passer på de materialer, du låner. Det er f.eks. bøger, computere mv.
 • de almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning, uønsket seksuel opmærksomhed eller anden form for diskrimination, herunder tilskyndelse eller påvirkning af elever til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd.
  Se ligeledes skolens Antimobbestrategi: https://videndjurs.dk/om-viden-djurs/politikker/antimobbestrategi

 Overtrædelse vil altid medføre en sanktion.

Mødepligt og fraværsregler

Der er mødepligt på uddannelsen. Du kan selvfølgelig blive forhindret i at komme i skole, f.eks. på grund af sygdom, akutte lægebesøg eller andet.

Det er dog vigtigt, at dit fravær er så lavt som overhovedet muligt, da du ellers vil have svært ved at nå at gennemføre undervisningsmålene på det enkelte modul.

Det er dit eget ansvar at indhente det, som er blevet gennemgået, mens du var fraværende.

Vurderet frafaldstruet:
Har du et højt fravær eller vurderes du på anden vis frafaldstruet fra uddannelsen vil du blive risikomarkeret i Studie+ i forhold til risiko for frafald fra uddannelsen og du vil blive kontaktet af Ungevejledningen i din kommune. Hvis du er under 18 år, orienteres dine forældre/værger ligeledes via Eboks.

Retningslinjer for virtuel undervisning

Ved al virtuel undervisning skal du, ligesom ved almindelig undervisning, rette dig efter lærerens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Derudover gælder følgende regler for virtuel undervisning.

 • Dit kamera skal være tændt under undervisningen, hvis læreren beder om det
 • Din mikrofon skal være slukket, når undervisningen går i gang
 • Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning
 • Det er ikke tilladt at udelukke eller mute andre elever fra Teams-undervisningen, eller at give adgang til uvedkommende deltagere
 • Du skal være undervisningsparat og deltage aktivt under hele den virtuelle undervisning. Det betyder, at du skal være til stede i hele modulet. Du kan blive ført som fraværende, hvis din underviser vurderer, at du ikke er til stede. Hvis du kommer for sent til online-undervisningen, skal du gøre underviseren opmærksom på, at du er ankommet

Den enkelte lærer har mulighed for at afvige fra ovenstående regler, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den virtuelle undervisning.

Overtrædelse af ovenstående retningslinjer og al øvrig misbrug af de virtuelle hjælpemidler kan føre til sanktioner.

Ordensregler på studieture

På VID detail passer vi på os selv og hinanden, når vi rejser. Derfor skal alle studerende underskrive og overholde disse regler.

 • Alle henstillinger og beskeder fra underviserne skal efterkommes
 • Skolens almindelige studie- og ordensregler gælder også på turen
 • Du må kun indtage alkohol i begrænsede mænger, hvis der er givet tilladelse hertil af uddannelseschefen eller dennes stedfortræder. Andre rusmidler må ikke indtages (se alkohol- og rusmiddelpolitik)
 • Ingen elever må færdes alene – ALLE har ansvar for, at alle hele tiden følges ad mindst to og to. Ingen må gå alene eller lade andre gå alene
 • Arrangementer eller aftaler, hvor der er mødepligt, skal overholdes. Gælder også fastsatte komme-hjem tider til hotellet eller lignende
 • Du skal udvise almindelig god opførsel i alle situationer og alle steder
 • Hvis du lider af en sygdom, eller bruger medicin, skal du oplyse det til underviserne før turen
 • Du er selv ansvarlig for at sikre, at du kan rejse på almindelige forsikringsvilkår

Overtrædelse af reglerne vil altid medføre en sanktion.

Evalueringer og eksamen

Læs skolens eksamensreglement her

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Det er ikke tilladt at møde påvirket op i skoletiden

 • Der må under ingen omstændigheder indtages, opbevares eller distribueres euforiserende stoffer på skolens område. Det er forbudt at møde op på skolen påvirket af stoffer. Dette gælder ligeledes på ekskursioner, studieture, introture mv. Skolen forbeholder sig ret til at teste dig, hvis der er en begrundet mistanke om, at du er påvirket af euforiserende stoffer. Er du under 18 år involveres dine forældre/værge altid.
 • Alle arrangementer på VID detail er som udgangspunkt alkoholfrie
 • Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens uddannelseschef eller dennes stedfortræder

Overtrædelse af reglerne vil altid medføre en sanktion.

Rygepolitik

På VID detail er der røgfri skoletid. Det gælder fra du møder ind, og indtil dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at du hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Reglerne om røgfri skoletid gælder alle tobaksrelaterede produkter. Det vil sige alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende. Det gælder også relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Disse regler gælder både elever, kursister, gæster og ansatte.

I visse tilfældegælder der særlige regler:

 • Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • På skolehjem er det tilladt at ryge på henviste områder efter skoletid.

Overtrædelse af reglerne vil altid medføre en sanktion.

Udspredelse af lyd og billeder

Det kun tilladt at lave lyd- og billedoptagelser af begivenheder på skolens område – eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – til internt brug på skolen. Lyd- og billedoptagelser skal altid ske med samtykke fra de involverede jf. proceduren vedrørende samtykkeerklæring. Udspredelse af optagelserne på internettet eller andre steder kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Det er ikke tilladt at udsprede/dele lyd- og billedoptagelser, som kan krænke elever eller personale på Viden Djurs. Det kan være optagelser, der handler om private forhold eller andre omstæn­digheder, som den pågældende ikke ønsker at dele. Det gælder ikke mindst optagelser med et indhold, som kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Forsikringsforhold

Som elev ved VID detail er du dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder eller modtager undervisning i et af skolens faglokaler (f.eks. øvebutik). Hvis skaden opstår på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved forkert brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skaden.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

Konsekvenser og sanktioner

Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilken konsekvens/sanktion der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel, før den griber til mere omfattende sanktioner. I særlige tilfælde kan skolens ledelse beslutte, at du ikke må være til stede på skolen, mens din sag undersøges nærmere.

Oversigt over mulige konsekvenser/sanktioner:

 • En eller flere samtaler
 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel. Er du under 18 år vil dine forældre/værge blive involveret
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i den pågældende uge (registreres som fravær)
 • Nægte en elev oprykning til næste modul
 • Bortvisning (Udskrivning fra skolen)
 • Involvering af forældre/værge, praktikvirksomhed, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til fagprøve
 • Ved snyd ved skriftlige afleveringer og/eller til interne prøver, beslutter skolens ledelse, hvilken sanktion der skal gives. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til fagprøve.
 • Ved snyd til eksamen bortvises eleven fra eksamen, og der skal efterfølgende tages stilling til, hvorvidt og hvornår eleven igen vil kunne aflægge prøve
 • Ved længerevarende sygdom kan skolen kræve, at du dokumenterer fravær med en lægeerklæring, som du selv skal betale
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer), jf. ordensregler på studieture.
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Kommunernes Rusmiddelcentre), jf. alkohol- og rusmiddelpolitikken.

 

Iværksættelse af en sanktion kan gøres betinget af at du gennemfører bestemte aktiviteter. Det kan f.eks. være mægling, forsoningsmøde, oprydning/rengøring mv.

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelser, skal du klage skriftligt og begrundet til skolens ledelse. En klage har ikke opsættende virkning. Proceduren er som følger:

 • Inden to uger efter at du har fået besked fra skolen, skal du aflevere din skriftlige klage til skolens leder
 • Skolens leder laver en udtalelse om sagen
 • Du har én uge til at kommentere udtalelsen skriftligt
 • Er klagen af principiel betydning for din uddannelse, kan skolens leder sende din klage, skolens egen udtalelse og din skriftlige kommentar til Børne- og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kommer herefter med en afgørelse i sagen.

Kontakt os

Se underviserne og administrationen

Kontakt os

VID detail
Karen Blixens Vej 1
8500 Grenaa
Tlf. 40 28 45 00
kontakt@VIDdetail.dk

EANnr: 5798000554115
CVR: 10520509

Følg os på LinkedIn

Hos VID detail kan vi hjælpe med jeres udvikling. Vi tilbyder fleksible forløb, som blive sammensat efter jeres ønsker og behov.

Følg med på LinkedIn, hvor du løbende kan læse mere om vores aktiviteter.

Vi er stolte over at være blandt de bedste indenfor udvikling af ledere og medarbejdere. Hvad enten det drejer sig om strategisk ledelse, organisationsudvikling, personlig coaching eller uddannelse og udvikling af såvel elever, medarbejdere eller ledere, kan VID detail udføre opgaven.