VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Samarbejdsaftaler

På erhvervsskoler og arbejdsmarkedsuddannelsesområdet forstås vigtigheden af at samarbejde om uddannelsesudbud for at skabe en stærk uddannelsesplatform til områdets elever og virksomheder.

Samarbejdsaftaler på erhvervsskoler træder i kraft, når institutioner ønsker at styrke deres uddannelsesudbud og udvide deres ressourcemuligheder gennem partnerskaber.

På arbejdsmarkedsuddannelser er indlåns- og udlånsaftaler derimod en nødvendighed for at lette adgangen til specialiseret udstyr og kompetencer. Nedenfor kan du se hvilke skoler vi samarbejder med.

Du kan se skolens aktuelle udbudsgodkendelse her

Samarbejdsaftale EUD/EUX

Viden Djurs har  indgået en række samarbejdsaftaler med andre uddannelsesudbydere på EUD, EUX og AMU områderne. Disse aftaler styrker skolens til at levere uddannelser af høj kvalitet og giver eleverne adgang til en bredere vifte af ressourcer og muligheder.

Samarbejdsaftaler EUD/EUX

Afholdende skole:
Viden Djurs
N. P. Jossiasens Vej 44E
8500 Grenaa

VID detail
Karen Blixens vej 1A
8500 Grenaa

Godkendte Erhvervsskole:
Tech College Ålborg, Øster Uttrup Vej 1 ,9000 Aalborg

 • Lastvognsmekaniker
 • Industritekniker

Aarhus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

 • Ernæringsassistent
 • Gastronom
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Elektriker
 • Web-Integrator
 • Gourmetslagter

Erhvervsskole College360, Bredhøjvej 8, 8600 Silkeborg

 • Ernæringsassistent
 • Tjener
 • Gastronom

Tradium, Vester Allé 26, 8900 Randers

 • Tømrer

Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70-76, 7500 Holstebro

 • Gourmetslagter

Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

 • Gourmetslagter

Tech College Ålborg, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

 • Bager og konditor

ZBC, Bredahlsgade 1B, 4200 Slagelse

 • Gourmetslagter
 • Bager og konditor

Samarbejdsaftaler med FGU skoler

FGU Djursland, Brusgårdvej 17, 8960 Randers SØ

 • Smed,
 • Kontoruddannelsen
 • Digital media

Samarbejdsaftaler med skoleoplæringscentre

Erhvervsskole College360, Bredhøjvej 8, 8600 Silkeborg

 • Ernæringsassistent
  Gastronom

Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M

 • Lastvognsmekaniker


Tech College Ålborg. Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

 • Lastvognsmekaniker

Aarhus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

 • Ernæringsassistent
 • Gastronom

Tradium, Vester Allé 26, 8900 Randers

 • Handelsuddannelsen m/s

Indlån & udlån arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Indlån: samarbejdsaftaler - arbejdsmarkeds kurser (AMU)

Både eksisterende og besluttet kommende udlægninger skal fremgå af begge institutioners hjemmesider og skal indeholde følgende oplysninger:

 • Uddannelsesnummer og navn på den/de udlagte uddannelser
 • Navn og adresse på både institutionen, der har udbudsgodkendelsen og den afholdende institution
 • Oplysninger om stedet, hvor den udlagte undervisning gennemføres
 • Perioden for den aftalte udlægning.

I de nedenstående filer kan perioderne for udlån ses:

Afholdende skole:
VID detail
Karen Blixens Vej 1A
8500 Grenaa

Udbudsgodkendte Erhvervsskole:
Uddannelsescenter Holstebro
Døesvej 70-76
7500 Holstebro

FKB Fag nr. Titel
2267 48132 Kvalitetssikring i bagerier

 

EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg

FKB Fag nr. Titel
  49376 Samarbejde i teams

 

Learnmark
Vejlevej 150
8700 Horsens

FKB Fag nr. Titel
2735 49376 Samarbejde i teams
2266 49264 Tavlemøder
2266 49259 Kommunikation i teams

 

Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst

FKB Fag nr. Titel
2245 45366 Kommunikation i teams
2285 40388 De svære samtaler – procedurer og værktøjer
2285 40399 Administration af MUS
2285 40381 Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering
2285 40380 Den professionelle tilrettelagte ansættelsessamtale
2285 40405 Kompetenceafklaring af medarbejdere
2256 47193 Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomhed
2256 47188 Logistikplanlægning

 

Tradium
Vester Allé 26
8900 Randers

FKB Fag nr. Titel
2650 40086 Lysbuesvejsning
2650 40112 TIG-svejsning
2650 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
  43996 Pers. sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater
2752 48143 Sikkerhed i industrien
2840 48074 Kommunikation om kvalitet i virksomheder
2266 48143 Sikkerhed 1
2266 49376 Samarbejde i teams
2266 49262 Brug lean i teams
2266 49264 Tavlemøde
2752 47075 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder
2650 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
2650 44676 MAG-svejsning proces 135
2266 49554 Bæredygtig produktion

 

Udlånd: samarbejdsaftaler - arbejdsmarkeds kurser (AMU)

Udbudsgodkendte skole:
VID detail
Karen Blixens vej 1A
8500 Grenaa

Afholdende skole:
Learnmark
Vejlevej 150
8700 Horsens

FKB Fag nr. Titel
2285 40383 Administrativ HR-støtte ved stress
2285 40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
2250 49728 Ledelse og det personlige lederskab
2250 49729 Kommunikation som ledelsesværktøj
2250 49730 Mødeledelse
2250 49733 Situationsbestemt ledelse
2250 49734 Forandringsledelse
2250 49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
2250 47753 Ledelse og samarbejde
2250 47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
2250 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
2250 47754 Mødeledelse
2250 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
2250 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
2250 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper
2250 47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse
2250 49445 Projektledelse
2266 49264 Tavlemøder

 

 

Driftsoverenskomstparter, VUC

Der udbydes ordblindeundervisning inkl. hensyntagende undervisning samt FVU på VUC Djursland og hos flere driftsoverenskomstparter i VUC Djurslands geografiske dækningsområde.

Oversigt over udbydere af FVU og OBU på Djursland:

Nærmere information om FVU- og OBU-hold kan findes på ovenstående links til de forskellige udbyderes hjemmesider.

Plan for udbuddet af FVU og ordblindeundervisning for voksne på Djursland

Prognose for behovet

Behovet for undervisning på FVU og OBU vurderes løbende i et samarbejde mellem driftsoverenskomstparterne og VUC Djursland. Det er vurderingen, at nuværende udbud imødekommer behovet på Djursland.

Mål for indsatsen

Vi ønsker med undervisningen at opfylde formålene for forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) for voksne som beskrevet herunder.

Målet for indsatsen for FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse. Derudover lægges der vægt på at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Ordblindeundervisning for voksne skal hjælpe ordblinde med at tilegne sig skriftsproget gennem særligt tilrettelagt individuel undervisning. Vi skal afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre voksnes muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder. Desuden skal undervisningen forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger deltagerens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

For at opfylde disse formål skal der være et varieret tilbud af undervisning både geografisk og på forskellige tidspunkter af dagen, så der er let adgang til undervisningen.

Ud over dette skal der være opsøgende indsats i forhold til foreninger og virksomheder, så de ansatte/medlemmernes adgang til uddannelse gøres let tilgængelig.

Følg os På Instagram