VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Succes og resultater

Gennem måling og dialog får vi et reelt billede af den indsats, vi gør i dagligdagen. Vi bliver klogere på, hvordan vores indsats stemmer overens med egne og andres forventninger.

Både elevtilfredshed og virksomhedstilfredshed spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelserne under Viden Djurs opfattes, og er derigennem medbestemmende for skolens fremtidige succes og resultater.

Krav om åbenhed
Det politiske krav om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, har sat øget fokus på skolens kvalitetsstyring. Fakta om bl.a. karakterer, gennemførselstid og tilfredshedsanalyser skal derfor samles og lægges ud på internettet.

Følg os På Instagram