VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Øget gennemførsel

Klare mål - EUD

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Viden Djurs har fokus på at understøtte dette mål, og arbejder med mange indsatsområder for at fastholde eleverne i uddannelse.

I 2020 er kravet om de obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse afskaffet. Tidligere års handlingsplaner kan ses i kolonnen til højre. Viden Djurs følger målsætningen i de fire klare mål tæt. Læs mere i skolens handlings- og opfølgningsplan (selvevaluering).

Målsætningen er, at der skal være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. For at sikre denne udvikling er der opstillet fire klare mål for erhvervsuddannelserne.

  1. Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
  2. Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
  3. Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
  4. Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

I forhold til Klare mål 4 – Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes udarbejder alle uddannelsesafdelinger afdelingsspecifikke handlings- og opfølgningsplaner, som tager udgangspunkt i de gennemførte obligatoriske trivsels- og tilfredshedsundersøgelser. Opfølgnings- og handlingsplanerne kan se her

Tidligere års handlings- og opfølgningsplaner

Skolens måltal og særlige indsatser til fastholdelse af eleverne fremgår af skolens handlingsplan for øget gennemførelse. Alle uddannelser i VID Erhvervsuddannelser arbejder med de obligatoriske indsatsområder specificeret i handlingsplanen. Afrapportering er sket i forbindelse med Handlingsplanen for øget gennemførelse det efterfølgende år.

Øget gennemførelse 2021
EUD Nøgletal for Klare Mål 2021 trukket (100221)
EUD 10 Indikatorer 2021 trukket (januar 20)

Øget gennemførelse 2020
EUD – Overblikstal for klare mål trukket (040320)
EUD – Kvalitetsindikatorer trukket 1. kvartal 2020

Øget gennemførelse 2019
Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 – Rapport

Øget gennemførelse 2018
Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 – Rapport
Digitalisering, talentspor og fag på højere niveau.

Følg os På Instagram