VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

Øget gennemførsel

Klare mål - EUD

Regeringen har en uddannelsespolitisk målsætning om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Viden Djurs har fokus på at understøtte dette mål, og arbejder med mange indsatsområder for at fastholde de studerende i uddannelse.

I 2020 er kravet om de obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse afskaffet. Tidligere års handlingsplaner kan ses i kolonnen til højre. Viden Djurs følger målsætningen i de fire klare mål tæt og har i 1. kvartal 2021 trukket nøgletal fra uddannelsesstatistikkens dashboard. Læs mere i skolens handlings- og opfølgningsplan (selvevaluering).

I forhold til Klare mål 4 – Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes udarbejder alle uddannelsesafdelinger afdelingsspecifikke handlings- og opfølgningsplaner, som tager udgangspunkt i de gennemførte obligatoriske trivsels- og tilfredshedsundersøgelser. Opfølgnings- og handlingsplanerne kan se her

Tidligere års handlings- og opfølgningsplaner

Skolens måltal og særlige indsatser til fastholdelse af eleverne fremgår af skolens handlingsplan for øget gennemførelse. Alle uddannelser i VID Erhvervsuddannelser arbejder med de obligatoriske indsatsområder specificeret i handlingsplanen. Afrapportering er sket i forbindelse med Handlingsplanen for øget gennemførelse det efterfølgende år.

Øget gennemførelse 2020
EUD – Overblikstal for klare mål trukket (040320)
EUD – Kvalitetsindikatorer trukket 1. kvartal 2020

Øget gennemførelse 2019
Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 – Rapport

Øget gennemførelse 2018
Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 – Rapport
Digitalisering, talentspor og fag på højere niveau.

Følg os På Instagram