VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

VUC på Djursland

VUC er en del af Viden Djurs, og vi arbejder i fællesskab på at blive en endnu mere markant uddannelsesinstitution på Djursland. På VUC udbyder vi HF, AVU og FVU samt ordblindeundervisning.

VUC på Djursland

VUC er en del af Viden Djurs, og vi arbejder i fællesskab på at blive en endnu mere markant uddannelsesinstitution på Djursland. På VUC udbyder vi HF, AVU og FVU samt ordblindeundervisning.

VUC er fleksibel uddannelse - og din vej videre

En uddannelse fra VUC er skridtet nærmere en erhvervs- eller gymnasieuddannelse og dermed vejen til dit fremtidige arbejdsliv. Her er rum til alle. Det gælder, uanset hvad du drømmer om og hvilket niveau, du vil uddanne dig på. Hos os finder du et varieret og fleksibelt udbud af uddannelser. Vores mål er at give dig de redskaber og ressourcer, du har brug for, for at nå dine mål og forme din egen fremtid. 

Vi har adresser i både Grenaa og Hornslet.

 

VUC Erhverv - for virksomheder og medarbejdere

VUC Erhverv er landsdækkende og vi hjælper med at implementere virksomheders kompetenceudviklingsplaner og dermed udvikle medarbejdernes færdigheder og kompetencer. På den måde får medarbejderne bedre forudsætninger for at løse deres arbejdsopgaver i en tid med store forandringer og et arbejdsmarked med fokus på fastholdelse, bevægelse og vækst.

Læs mere om VUC Erhverv 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores uddannelser.

Administrationen har åbent for fysisk fremmøde mandag-fredag 8.30-12:00 og 13:00-14:00

Telefonen er åben mandag-fredag 8:30-12:00. Kontakt os på 8758 0400.

 • Vestervej 3, 8500 Grenaa (HF, AVU, FVU og OBU)
 • Hematoften 1, 8543 Hornslet (HF, AVU, FVU og OBU)

Kontakt vores studievejledere

Kontakt

Nyttig Viden

Skema, fagpakker 2024/25

Skemaet er under udarbejdelse. Kontakt en studievejleder for evt. spørgsmål.

Skema, fagpakker 2023/24

Pædagog fagpakke | Grenaa og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 SAMF C / PSY C   DSA A / DA A DSA A / DA A SAMF C / PSY C
9.10 – 10.00 SAMF C / PSY C   DSA A / DA A DSA A / DA A SAMF C / PSY C
10.10 – 11.00 SAMF C / PSY C   DSA A / DA A DSA A/ DA A SAMF C / PSY C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A   EN B EN B  
12.25 – 13.15 DSA A / DA A EHØ C EN B EN B  
13.25 – 14.15 DSA A / DA A EHØ C EN B EN B  
14.20 – 15.10 DSA A / DA A EHØ C EN B EN B  

 

Socialrådgiver fagpakke | Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 *PSY C SAMF B DSA A / DA A DSA A / DA A *PSY C
9.10 – 10.00 PSY C SAMF B DSA A / DA A DSA A / DA A PSY C
10.10 – 11.00 PSY C SAMF B DSA A / DA A DSA A / DA A PSY C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A SAMF B EN B EN B SAMF B
12.25 – 13.15 DSA A / DA A   EN B EN B SAMF B
13.25 – 14.15 DSA A / DA A   EN B EN B SAMF B
14.20 – 15.10 DSA A / DA A   EN B EN B SAMF B

*PSY C fra januar 2024

 

Bioanalytiker fagpakke | Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 BIO C / KE C MAT C DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / KE C
9.10 – 10.00 BIO C / KE C MAT C DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / KE C
10.10 – 11.00 BIO C / KE C MAT C DSA A / DA A DSA A/ DA A BIO C / KE C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
12.25 – 13.15 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
13.25 – 14.15 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
14.20 – 15.10 DSA A / DA A   EN B EN B  

 

Sygeplejerske fagpakke | Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 BIO C / PSY C *BIO C-B DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / PSY C
9.10 – 10.00 BIO C / PSY C BIO C-B DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / PSY C
10.10 – 11.00 BIO C / PSY C BIO C-B DSA A / DA A DSA A/ DA A BIO C / PSY C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A BIO C-B EN B EN B *BIO C-B
12.25 – 13.15 DSA A / DA A BIO C-B EN B EN B BIO C-B
13.25 – 14.15 DSA A / DA A   EN B EN B BIO C-B
14.20 – 15.10 DSA A / DA A   EN B EN B BIO C-B
15.15 – 16.05         BIO C-B

*BIO C-B fra januar 2024

 

Optiker fagpakke | Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 BIO C / PSY C MAT C DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / PSY C
9.10 – 10.00 BIO C / PSY C MAT C DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / PSY C
10.10 – 11.00 BIO C / PSY C MAT C DSA A / DA A DSA A/ DA A BIO C / PSY C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
12.25 – 13.15 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
13.25 – 14.15 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
14.20 – 15.10 DSA A / DA A   EN B EN B  

 

En hel HF-eksamen – Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 BIO C / KE C MAT C HIS B FI C / ME C BIO C / KE C
9.10 – 10.00 BIO C / KE C MAT C HIS B FI C / ME C BIO C / KE C
10.10 – 11.00 BIO C / KE C MAT C HIS B FI C / ME C BIO C / KE C
11.10 – 12.00 HIS B FI C / ME C RE C / GEO C RE C / GEO C MAT C
12.25 – 13.15 HIS B FI C / ME C RE C / GEO C RE C / GEO C MAT C
13.25 – 14.15 HIS B FI C / ME C RE C / GEO C RE C / GEO C MAT C
14.20 – 15.10 PSY C-B   PSY C-B PSY C-B  
15.15 – 16.05 PSY C-B   PSY C-B PSY C-B  

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som kursist skal du følge disse studie- og ordensregler.

Aktiv deltagelse og studieaktivitet i undervisningen
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Du skal overholde mødetiderne, deltage aktivt i undervisning og gruppearbejde, samt du skal skrive fraværsårsag i LudusWeb hvis du er syg
 • Du skal bruge din computer til studiearbejde i undervisningstiden
 • Du skal aflevere dine opgaver til tiden. Du skal desuden selv have produceret dem. Enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • Du skal deltage i eksamener, terminsprøver og ekskursioner. Du har pligt til at deltage i ekskursioner med en deltagerbetaling, der alene vedrører og højest udgør 100 kr. pr. deltager.
 • Du skal holde dig orienteret om eksamensregler og eksamenstidspunkter

Almindelig orden og adfærd på skolen
På skolen, og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet:

 • at skolen er røgfri – både inde og ude
 • at du møder ind til tiden, at mobiltelefonerne er ikke fremme i undervisningstiden samt ingen spisning i timerne
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • de almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning, uønsket seksuel opmærksomhed eller anden form for diskrimination. Se ligeledes skolens Antimobbestrategi
 • at indtagelse af alkohol, stoffer eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffes en afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Fravær og studieaktivitet

Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal dine lærere informeres herom i LUDUS Web - brug taleboblefunktionen.

Alle former for fravær medregnes som fravær, herunder hvis man møder for sent eller forlader undervisningen før tid. Dette gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset at fraværet er velbegrundet.

Ved fravær er man selv ansvarlig for at orientere sig om holdets arbejde.

Viden Djurs har ret til at kræve lægeerklæring af kursister ved langvarigt eller hyppigt fravær. Lægeerklæringen betales af kursisten.

Husk, at en betingelse for at få SU er, at du er studieaktiv og går til prøve og eksamen.

Lærere, studievejledere og hf-leder følger med i din studieaktivitet. Studieaktiviteten vurderes løbende hen over skoleåret og bedømmes ud fra en helhedsvurdering af fremmøde, aktiv deltagelse og skriftlige afleveringer.

Hvis det skønnes, at du er i fare for at blive erklæret studieinaktiv, har det følgende konsekvenser:  

Du indkaldes til en samtale med en studievejleder, hvor I sammen laver en aftale for det videre forløb. Overholdes denne aftale ikke, vil du blive indkaldt til en samtale med hf-lederen. Dette møde skal ses som sidste chance. Hf-lederen kan ud fra en individuel og konkret vur­dering af din manglende studieaktivitet beslutte, om der skal tages særlige hensyn, eller om din SU skal stoppes.

Eksamen

Selvstuderende på HF skal tilmelde sig senest den 1. marts. Såfremt den 1. marts er en helligdag er fristen den første efterfølgende hverdag.

Eksamen på HF-enkeltfag

Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Alle eksamener afvikles efter 2017-bekendtgørelsen.

 • Er du i tvivl om noget, så spørg dine lærere, der selvfølgelig også har pligt til at informere dig om eksamen i netop deres fag.
 • Du skal aflevere din telefon til en eksamensvagt / din eksaminator i fuldstændigt slukket tilstand. Det er ikke nok at sætte på lydløs eller lignende. Du kan hente din telefon, når den samlede eksamen er slut, og en eksamensvagt giver tilladelse.
 • Du skal selv sørge for at medbringe pc til de eksamener, hvor du må bruge den. Du skal selv sørge for, at alle chatfunktioner mm. er lukket ned. Du skal slå internettet fra, med mindre det er tilladt til eksamen i det konkrete fag. Det er desuden dit ansvar, at din pc er fuldt opdateret og klar til brug.
 • Du skal møde i god tid før eksamensstart. Til skriftlig eksamen betyder det senest kl. 8.30. Til mundtlig eksamen mindst 15 minutter før.

Dette må du IKKE i forbindelse med din eksamen:

 • Al kommunikation med andre er forbudt. Det gælder både direkte og online kommunikation.
 • Al brug af internet er forbudt, med mindre det er en tilladt del af eksamensformen i det konkrete fag.

Der er følgende sanktionsmuligheder i forbindelse med snyd:

 • Bortvisning fra eksamen.
 • Hvis du har en eller anden form for funktionsnedsættelse, fx fysisk handicap, ordblindhed, diagnose eller lignende, kan du søge om at gå til eksamen på særlige vilkår. På den måde kan du afhængigt af din funktionsnedsættelse få dispensation til at bruge bestemte hjælpemidler. Du skal søge om dispensation, så hold øje med frister på skolen, og her skal du overholde de deadlines, der anvises.

Det er ikke tilladt at give eller at modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Det betragtes ligeledes som snyd, hvis du prøver på at anvende ikke tilladte hjælpemidler. 

 • Din faglærer oplyser om hjælpemidler
 • Konstateres det, at du har snydt, vil du omgående blive bortvist fra eksamen. 
 • Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon eller nogen form for spil, el lign. til forberedelse eller eksamen.
 • Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under forberedelse eller til eksamen.
 • Ved bortvisning bortfalder den pågældende karakter. Der vil ikke være mulighed for at deltage i en prøve på ny før efterfølgende ordinære eksamenstermin.

Særligt om skriftlig eksamen:

Ovennævnte generelle regler gælder også for skriftlig eksamen. Derudover skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal selv medbringe pc og et tomt usb-stik til besvarelse af eksamensopgaven. Det er dit ansvar, at pc’en har de rigtige programmer, og at den er opdateret og fungerer. Hvis din pc ikke virker, skal du fortsætte eksamen med papir og blyant.
 • Det er dit ansvar at gemme løbende på dit usb stik, så du har de nyeste udgaver i tilfælde af computernedbrud, strømsvigt e.l.
 • Du må ikke anvende hjælpeprogrammer e.l., med mindre de er tilladt i det konkrete fags prøveform, eller med mindre du har dispensation til at anvende dem.
 • Du er selv ansvarlig for, at du ikke bruger forbudte hjælpemidler eller på anden vis bryder eksamensreglementet. Du bekræfter personligt (vha. underskrift eller i Netprøver), at du ikke snyder, og at din opgave ikke indeholder plagiat. Det er dit ansvar at overholde dette.
 • Uanset om du afleverer på papir (fx skriftlig matematik delprøve 1) eller via Netprøver, er du selv ansvarlig for at aflevere de korrekte sider. Navn, kursistnummer, holdid og sidetal skal fremgå tydeligt på alle ark.
 • Og husk nu: Alle former for snyd medfører bortvisning fra eksamen.

Særligt om Netprøver:  

Ved afvikling af prøver i Netprøver vil du få vejledning og hjælp fra din lærer. Du skal have styr på dette inden eksamen. Er du i tvivl, så spørg din lærer.

 • For at logge på netprøver skal du bruge Unilogin eller nemID. Det er dit ansvar at have styr på det inden eksamen.
 • Du henter din opgaveformulering i Netprøver, og det er også her, du afleverer den. Dog foregår eventuelle delprøver uden hjælpemidler fortsat som papireksamen (delprøve 1 i matematik).
 • Du skal aflevere din besvarelse i pdf-format. Dette skal du øve dig i inden prøven, så du har styr på det i eksamenssituationen.
 • Når du har afleveret og vil forlade prøven, skal du først have tilladelse af en vagt, der kontrollerer i Netprøver, om afleveringen er registreret korrekt.

Matematik skriftlig eksamen (kl. 9-12)

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • KL. 9.00 Udleveres hæftet, der indeholder både delprøve 1 og 2. Delprøve 1 (kl. 9.00-10.00 for C niveau er helt uden hjælpemidler).

Skolen sørger for et eksemplar per kursist.

 • Din opgaveløsning til delprøve 1 sker på papir. Medbring derfor skriveredskaber, lineal, viskelæder o.l. Husk at du skal underskrive både opgaven og erklæringen på omslaget inden aflevering.
 • Man må gerne gå i gang med delprøve 2, inden den fastsatte tid er udløbet. Hjælpemidlerne må dog først tages frem efter delprøve 1 er indsamlet, og eksamensvagten har givet tilladelse til det.
 • Til delprøve 2 må du anvende din pc, og du må bruge alt materiale fra undervisningen og dine egne noter.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 15 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Delprøve 2 afleveres via Netprøver i pdf-format.

Engelsk på B- samt Dansk på A-niveau (9-14).

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • Prøven hentes via netprøver. Du logger på netproever.dk vha. Unilogin eller Nemid. Sørg for at have styr på det inden eksamen.
 • Til prøven skal du anvende din pc.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 30 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Prøven afleveres via Netprøver i pdf-format.

Hvis du udebliver fra eksamen, ikke overholder frameldingsfristen eller til en mundtlig eksamen trækker spørgsmål, men ikke vil eksamineres, indgår det i vurderingen af din studieaktivitet og kan dermed have konsekvenser for din SU.

Klageprocedure

Hvis du vil klage over en eksamen, skal du indgive din klage til skolen (afdelingsleder), senest to uger efter du har fået din karakter. Til din klagesag skal skolen udlevere en kopi af den stillede opgave og en kopi af din opgavebesvarelse (ved skriftlige prøver). Din klage skal være skriftlig, konkret og begrundet. En klage kan handle om:

 1. Eksaminationsgrundlaget
 2. Eksamensforløbet
 3. Bedømmelsen

Du får en afgørelse på din klage fra skolen hurtigst muligt. Hvis en klage resulterer i en ombedømmelse, kan det betyde, at du får en lavere karakter. Hvis du vil klage over skolens afgørelse i din klagesag, skal det ske til skolen senest to uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Læs mere om regler for klagesager i eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.

Overtrædelse af reglementet

Sker der under prøven en overtrædelse af reglementet, eller udvises der forstyrrende adfærd, kan du bortvises, og prøven kan normalt ikke bedømmes. 

Sygeeksamen

Er du forhindret i at komme til eksamen på grund af sygdom, skal du meddele dette inden prøvens start ved at ringe til skolen og dernæst udfylde formularen via dette link: Hent formular

Hvis du ønsker mulighed for at gå til sygeeksamen, skal du aflevere en lægeerklæring på kontoret senest dagen efter sygemeldingen.

Lægeerklæringen skal være dateret fra samme dag som eksamen afholdes. Du betaler selv for lægeerklæringen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 343 af 08/04/2016  om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

 

Optagelsesprocedure

HF-enkeltfag optagelsesprocedure Grenaa og Hornslet

For at blive optaget på et eller flere Hf-enkeltfag skal du have bestået 9. eller 10. klasse, mindst et år inden du søger om optagelse.

Optagelsesperioden begynder i første uge i maj og perioden afsluttes medio september. Optagelsen sker ud fra en individuel samtale med HF-studievejleder. Du skal medbringe eksamenspapirer til samtalen.

SPS-støtte og ordblindhed på HF

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

SPS skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

Der indgår elektroniske hjælpemidler i undervisningen, og du får it-programmer, der kan kompensere for dine læse- og skrivevanskeligheder. Nu og i fremtiden.

 • Du får ekstra træning og støtte i at læse, skrive og stave samt støttetimer, så du bliver ekspert i brug af hjælpemidler, som fx Appwriter
 • Du får adgang til Nota, hvor undervisningsmateriale er tilgængelig i digital form
 • Du får forlænget tid til eksamen og mulighed for at bruge dine hjælpemidler til eksamen

Hvad kan man søge om?

IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer, som du mødes med på et aftalt tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde.

OBS! Du kan søge om støtten ved at henvende dig til din studievejleder. 

Se video om SPS:

 

Parallel- og onlineundervisning

Parallelundervisning – flere steder på én gang

Parallelundervisning giver mulighed for, at læreren kan undervise på tværs af afdelinger i 2 lokaler ad gangen. Det betyder, at vi kan tilbyde flere fag og hold med få kursister i både Grenaa og Hornslet. Undervisningen foregår via det sidste nye it-udstyr, så vi kan understøtte den bedste kvalitet for både lærere og kursister.

Parallelundervisning betyder i praksis, at du den ene dag sidder med halvdelen af dit hold i et lokale i Grenaa og modtager undervisning fra en lærer, der befinder sig i Hornslet. Den næste dag vil din lærer undervise fra Grenaa i samme lokale som dig, og den anden halvdel af holdet i Hornslet er så med direkte online.

Læreren starter undervisningen, og du vil tilgå undervisning via en computer fra det tildelte lokale.

Nogle fag vil også kunne udbydes som onlineundervisning. Kontakt en studievejleder for evt. spørgsmål.

Regler om aktiv deltagelse og orden

At være studieaktiv, betyder at du

 • møder til tiden til alle timer på skemaet både på skolen og virtuelt over Teams
 • deltager aktivt i undervisningen
 • følger lærerens instrukser
 • deltager aktivt i gruppearbejde

Fravær

 • Alt fravær er fravær – ligegyldigt om det handler om sygdom, bussen er forsinket osv.
 • Fravær skal altid meldes ind på LUDUSWEB - inden undervisningen begynder.
 • Ved du, at du får fravær i en kommende periode, så lav aftaler med din lærer og studievejlederen.
 • Længerevarende sygdom eller karantæneforløb skal altid dokumenteres til studievejlederen.

Stigende fravær

Jo bedre kontakt, vi har med dig, jo bedre kan vi hjælpe dig. Hvis du har stigende fravær, forsøger vi altid at kontakte dig pr. telefon eller e-boks. Fravær bliver behandlet og set individuelt.

Hvis dit fravær er stigende, kan følgende ske:

 • din lærer kontakter dig i skolen, via telefon, sms eller Teams.
 • du modtager et brev om dit stigende fravær i E-boks (efter 3 breve udmeldes du)
 • du indkaldes til en samtale med studievejlederen og evt. afdelingslederen, hvor du får mulighed for at forklare din situation.
 • du udmeldes fra VUC, hvis dit fravær ikke forbedres vha. ovenstående indsats, eller hvis vi ikke har kontakt til dig. Ved udmeldelse stopper din SU.

Adfærd

Vi forventer, at alle kursister opfører sig som voksne mennesker og viser respekt over for hinanden og de ansatte på VUC. VUC accepterer ikke mobning, og afdelingslederen indkalder til samtale, såfremt VUC vurderer, at der er anledning til det.

VUC på Djursland tolererer ingen former for tobak eller rusmidler. Hvis vi observerer, at en kursist er påvirket eller har anden omgang med rusmidler i studietiden, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Studieordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter

at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

 • at skolen er røgfri - både inde og ude
 • at mødetiderne overholdes
 • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
 • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
 • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
 • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
 • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Eksamen

På AVU er du som udgangspunkt tilmeldt de skriftlige og mundtlige prøver, så snart du er tilmeldt et G- eller D-modul. Hvis du er selvstuderende på AVU, skal du tilmelde dig senest udgang af marts måned.

Selvstuderende på FVU tilmelder sig senest 2 uger før prøveafholdelse.

Ved frafald eller bortvisning fra undervisning efter denne frist kan en kursist tilmelde sig eksamen ved omgående henvendelse.

Mødetidspunkt

senest 30 minutter før din eksamensstart for skriftlig eksamen.

Ved mundtlig eksamen senest 1 plads før dit aftalte starttidspunkt 

Sygdom

Sygdom på eksamensdagen skal hurtigst muligt samme dag meddeles skolen.

Hvis du bliver syg i ugen for større skriftlig opgave eller ved tværfagligt eksamensprojekt, kan du enten få forlænget afleveringsfristen eller aflægge prøven i sygeeksamensperioden. Du skal kontakte skolen omgående, hvis du bliver syg.

Skolen sender dig en tilmelding til sygeeksamen, som du bedes returnere senest 3 dage før sommerferien.

Der kræves en lægeattest , hvis der skal afholdes sygeeksamen, eller du skal have forlænget afleveringsfristen. Du skal selv betale for lægeattesten. Skema til udfyldelse og aflevering sammen med lægeattest kan downloades herunder.

Hent formular...

På AVU tilbydes der ikke sygeeksamen.

For sent til skriftlig eksamen:

Kursister, der kommer efter eksamens begyndelse, vil som udgangspunkt ikke kunne deltage i prøven. Forstander træffer afgørelsen. Selv om du får lov til at deltage, får du ikke længere tid til prøven.

For sent til mundtlig eksamen:

Du kan ikke forvente at blive eksamineret umiddelbart efter dit fremmøde. Såfremt forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du i de fleste tilfælde blive eksamineret som dagens sidste eksaminand.

Udeblivelse 

Udebliver du fra eksamen, kan du tidligst komme til eksamen igen ved næste ordinære eksamenstermin. Normalt vil det da blive som selvstuderende.

Snyd

Det er ikke tilladt at give eller at modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Det betragtes ligeledes som snyd, hvis du prøver på at anvende ikke tilladte hjælpemidler. 

 • Din faglærer oplyser om hjælpemidler
 • Konstateres det, at du har snydt, vil du omgående blive bortvist fra eksamen. 
 • Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon eller nogen form for musik, spil, el lign. til forberedelse eller eksamen.
 • Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under forberedelse eller til eksamen.
 • Hvis en eksaminand er til prøve i et fag på grundlag af en gruppeopgave, må de øvrige i gruppen ikke være til stede i lokalet, før de er blevet eksamineret.
 • Ved bortvisning bortfalder den pågældende karakter. Der vil ikke være mulighed for at deltage i en prøve på ny før efterfølgende ordinære eksamenstermin.

Optagelsesprocedure

Optagelse til AVU

For at blive optaget på 9. eller 10. klasse for voksne skal du tale med en studievejleder.

Optagelsen sker efter en individuel vurdering, hvor vi vurderer dine forudsætninger for at kunne følge undervisningen. Under samtalen vurderer vi også, hvilket niveau der passer til dig.

Der findes flere forskellige fag og niveauer, og vi kan næste altid sammensætte et forløb, der passer netop dit niveau og behov. Vi tilbyder også ”Dansk som andetsprog” (evt. link).

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på AVU, men voksne under 25 år kan under særlige omstændigheder få adgang, f.eks. hvis du er selvforsørgende eller deltidsbeskæftiget. Spørg studievejlederen om de nærmere regler eller læs mere om AVU for dig under 25 år.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling for AVU. Den almindelige deltagerbetaling udgør aktuelt 140 kroner for kernefag, og 1.380 kroner for tilbudsfag.

Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, betaler en forhøjet deltagerbetaling på 750 kroner ekstra pr. fag.

Kursister, der har en videregående uddannelse, skal betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af uddannelsestiden og varierer derfor mellem cirka 4.600 kroner og 17.300 kroner. 

 

Optagelse til FVU

For at blive optaget på FVU skal du tale med en studievejleder. Du skal kunne tale, læse og forstå dansk i rimelig grad og tage en kort test, der viser, om du er berettiget til at modtage FVU-undervisning.

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på FVU, men du kan optages, hvis du er under 25 år (og over 18 år) og opfylder ét af følgende:

 • Selvforsørgende
 • Deltidsbeskæftiget (min. 20 timer om ugen)
 • I gang med HF-enkeltfag og ønsker faglig opkvalificering i højst ét AVU-fag hvert halvår
 • Har en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering
 • I gang med ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag

Der er løbende optag gennem året.

Læs mere om FVU for dig under 25 år.

FVU er gratis.

 

Optagelse til OBU

For at blive optaget på ordblindeundervisning skal du tale med en studievejleder, der også vil snakke med dig om en ordblindetest.

Det er nødvendigt, at du er testet ordblind for at kunne følge undervisningen.

Vi hjælper dig hele vejen igennem forløbet for at give dig en god og tryg oplevelse, og du møder kun professionelle ordblindelærere.

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på OBU, men du kan optages, hvis du er under 25 år (og over 18 år) og opfylder ét af følgende:

 • Selvforsørgende
 • Deltidsbeskæftiget (min. 20 timer om ugen)
 • I gang med HF-enkeltfag og ønsker faglig opkvalificering i højst ét AVU-fag hvert halvår
 • Har en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering
 • I gang med ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag

Der er løbende optag gennem året.

Læs mere om OBU for dig under 25 år.

OBU er gratis.

 

SPS

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du på VUC få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

SPS skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

Hvad kan man søge om?

IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et aftalt tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde.

OBS! Du kan søge om støtten på VUC ved at henvende dig til din studievejleder. 

Se video om SPS:

 

LudusWeb, MS TEAMS, Office 365 & UMS

Kursistrådet

Kursistrådet er kursisternes talerør og varetager alle kursisters interesser, der vedrører undervisningen, rammerne for undervisningen, forholdene på skolen samt studiemiljø og almindelig trivsel. Som medlem af Kursistrådet er din allervigtigste opgave at få gode ideer til, hvordan vi kan gøre skolen endnu bedre, og arbejdsmængden er for en stor del begrænset til deltagelse i de ca. 5-7 årlige kursistrådsmøder, så vidt muligt uden for planlagt undervisning.

Kursistrådet arbejder tæt sammen med skolens lærere og ledelse, så der er altid kort vej fra de gode ideer til konkret handling, og der er gode muligheder for at gøre god reklame for arrangementer m.m. I mange tilfælde vil det også være muligt at få tildelt midler til skolerelevante projekter.

Kalender og ferieplan VUC 2024

9. maj Kr. Himmelfart. Skolen er lukket 9. og 10. maj
13. maj Dansk sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 9.30
Dansk sproglig prøve, niveau D kl. 9.00 – 10.00
Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl. 10.00Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 10.00
Udlevering af hæfter dansk som andetsprog, niveau G+D kl. 10.00
14. maj Dansk skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30
Dansk skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30
Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00
15. maj AVU skriftlige prøver:Engelsk G
Engelsk D
16. maj AVU skr. Prøver. Matematik D, skriftlig prøve
17. maj Sidste skoledag HF
20. maj 2. pinsedag 
23. maj Første mulige prøvedag HFAVU - Dansk A og DSA A
23-28. maj HF skr. prøver (eksamen)
27. maj Engelsk B
28. maj Matematik C
26. juni Sidste mulige prøvedag HFSidste mulige prøvedag AVU
28. juni Translokation HF og AVUSommerferie. Kontoret lukker.

HF - vigtige datoer skoleåret 2024/25

7. august Første skoledag
19. september Foredrag v. Julius Mygind
Uge 42 Efterårsferie
29.november Sidste skoledag før vintereksamen
20. december Juleafslutning
6. januar Første skoledag efter juleferie
Uge 7 Vinterferie
Marts (datoen kommer senere) Terminsprøver i dansk A, dsa A, engelsk B og matematik c
Uge 16 Påskeferie
Uge 20 Sidste skoledag på HF (15. maj 2025)Skriftlig eksamen Dansk A (16.maj 2025)Offentliggørelse af sommereksamen
Uge 21 Skriftlig eksamen engelsk B (20 maj 2025) Skriftlig eksamen matematik C (21. maj 2025)
25.juni Sidste prøvedag på HF
27.juni Dimission i Grenaa

SU - Statens uddannelsesstøtte

Du er SU-berettiget, hvis du er over 18 år, har mindst 23 timer om ugen og er studieaktiv. Har du børn under 7 år, er kravet 17 timer om ugen, og derudover er der mulighed for at søge om et ekstra tillæg, hvis du er enlig forsørger. Der er desuden nedsat timetal, hvis du er i færd med en gymnasial supplering. Du kan søge SU via SU's hjemmeside. For at søge SU kræver det, at du har en digital signatur.

Se nærmere på SU's hjemmeside - www.su.dk eller kontakt SU-vejleder Bente Lund-Laursen på telefon 8758 0450 (dagligt kl. 08.00-12.00) eller på e-mail SU@videndjurs.dk.

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte gives til kortuddannede mellem 25 og 64 år. Du kan få støtte i op til 80 uger, og støtten kan søges af både beskæftigede og ledige (ledige dog kun i 6 uger). Er du i beskæftigelse, skal du have mindst 6 timer om ugen, og støtten kan udbetales til din arbejdsgiver, hvis din arbejdsgiver betaler dig løn, mens du deltager i undervisningen.

Statens voksenuddannelsesstøtte gives også til forberedende voksenundervisning (FVU), og her gælder lidt andre regler:

 • du skal være mellem 20 og 64 år
 • du skal have mindst 3 timer om ugen
 • du må gerne være faglært
 • du kan få SVU i 18 uger

Se nærmere på www.svu.dk

Revalidering

Hvis du er kommet i en situation, hvor du skal omskoles til et andet job, kræver det, at du og din sagsbehandler i kommunen sammen udarbejder en handlingsplan. Kontakt din sagsbehandler hos kommunen og hør om dine muligheder for en revalidering.

Kontanthjælp

Er du kontanthjælpsmodtager, har du mulighed for at gå på VUC. Der er to regler, du skal tage hensyn til:

Kontanthjælpsmodtager, der ikke er aktiveret

Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du ikke er aktiveret, skal du selv betale deltagergebyret. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet – dvs. at du har pligt til at søge arbejde og modtage anvist aktiveringstilbud.

Kontanthjælpsmodtager, der er aktiveret
Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du er i aktivperioden, skal der laves en aftale mellem kommunen og VUC. Undervisningen er så gratis for dig.

Dagpenge

Er du ledig, kan du gå på VUC og bevare dine dagpenge. Du skal dog samtidig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. På avu-niveau må du have alle de timer, du ønsker, og på hf må du have max. 18 timers undervisning om ugen.

Bemærk: du behøver ikke at bruge din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse som VUC-kursist.

Sygedagpenge

Modtager du sygedagpenge, kan du også gå på VUC, hvis din sagsbehandler giver dig lov til det.

Kontakt vejlederne på VUC og få yderligere oplysninger.

Priser på fag

Pris på HF

Følgende HF-enkeltfag koster 550 kr. pr. fag:

 • biologi
 • dansk
 • dansk som andetsprog
 • engelsk
 • geografi
 • historie
 • kemi
 • matematik
 • psykologi
 • religion
 • samfundsfag
 • mediefag

Følgende HF-enkeltfag koster 1.400 kr. pr. fag:

 • Filosofi
 • Erhvervsøkonomi

Refusion af deltagerbetaling HF-enkeltfag

Når du har bestået fagpakke eller en hel Hf-eksamen, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der står på dit eksamensbevis.

Du skal ansøge om at få tilbagebetalt din deltagerbetaling (skema kan hentes på kontoret).

 

Pris på AVU

Når du tilmelder dig et fag på AVU, er der et deltagergebyr. 

Kernefag koster 130 kr. pr. fag.

Kernefag på AVU er:

 • dansk
 • engelsk
 • naturvidenskab
 • historie
 • samfundsfag

Valgfag på AVU koster 1.300 kr. pr. fag

Valgfag kan være:

 • billedkunst
 • formidling
 • grundlæggende it
 • idræt
 • latin
 • livsanskuelse
 • psykologi
 • samarbejde & kommunikation

Særlige regler for dig med en videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, er prisen for alle fag på AVU højere, da du skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem 7.500 kr. og 25.000 kr. afhængig af fag og forløb. 

Særlige regler for dig, der er pensionist

Alderspensionister, dvs. folkepensionister og efterlønnere skal betale 750 kr. ekstra for hvert fag.

Se evt. mere på: Opslag af kursistpriser: https://statistik.uni-c.dk/Efteruddannelse/

 

Pris på OBU og FVU

OBU og FVU er gratis for alle.

Undtaget er dog FVU, hvis du samtidig er på kontanthjælp. Snak videre med en studievejleder, hvis det gælder dig.

 

 

Åbningstider for studievejledning

Studievejledning for HF-enkeltfag 

Åbningstider uge 30

Torsdag den 1.august

 • Grenaa fra 9-11 på N.P. Josiassens Vej 44E - med fysisk fremmøde eller telefon
 • Hornslet fra 13-15 på Hematoften 1 - med fysisk fremmøde eller telefon

Fredag den 2. august

 • 12.30-14.30 i Hornslet med fysisk fremmøde eller telefon

Grenaa - Vestervej 3 (Lone Yde)

Mandag kl. 9-11

 

Hornslet - Hematoften 1 (Lone Yde)

Onsdag kl. 11.15-13.15

 

Studievejledning for AVU

Grenaa - Vestervej 3 (Anitta Linde-Jørgensen)

Fredag d. 2. august kl 11-13

Tirsdag d. 6. august kl 11-13

Torsdag d. 8. august kl 11-13

Hornslet - Hematoften 1 (Jens Kappel Hansen)

Studievejledningens åbningstider i eksamensperioden - Hornslet

Torsdag 1. august kl. 12-14

Fredag 2. august kl. 12-14

Mandag 5. august kl. 9-11

Tirsdag 6. august kl. 12-14

Onsdag 7. august kl. 12-14

Torsdag 8. august kl. 12-14

Fredag 9. august kl. 12-14

Mandag 12. august kl. 12-14

 

Hvis studievejlederen ikke er til stede, så send en mail til ham på jkh@vucdjursland.dk og du vil blive kontaktet.

Du kan ringe på tlf: 8758 0400 eller møde os på skolerne i ovenstående tidsrum.

 

OBU (Ordblindeundervisning) Grenaa og Hornslet

Vores OBU-koordinator, Charlotte Mosbæk Jensen, er klar til at svare på spørgsmål om alt vedr. ordblindhed. Det kan være spørgsmål om ordblindetest, om optag på vores ordblindehold og om mulighederne for virksomhedshold.

Du er velkommen til at kontakte Charlotte på mail cm@videndjurs.dk eller ringe til hende direkte på tlf.: 6141 0074.

Du kan også ringe til VUCs hovednummer: 8758 0400. Herefter bliver du viderestillet til Charlotte.

Åbningstider

Administrationen har åbent for fysisk fremmøde mandag-fredag 8.30-12:00 og 13:00-14:00

Telefonen er åben mandag-fredag 8:30-12:00

 • Vestervej 3, 8500 Grenaa (HF, AVU, FVU og OBU)
 • Hematoften 1, 8543 Hornslet (HF, AVU, FVU og OBU)

HF enkeltfag

Skema, fagpakker 2024/25

Skemaet er under udarbejdelse. Kontakt en studievejleder for evt. spørgsmål.

Skema, fagpakker 2023/24

Pædagog fagpakke | Grenaa og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 SAMF C / PSY C   DSA A / DA A DSA A / DA A SAMF C / PSY C
9.10 – 10.00 SAMF C / PSY C   DSA A / DA A DSA A / DA A SAMF C / PSY C
10.10 – 11.00 SAMF C / PSY C   DSA A / DA A DSA A/ DA A SAMF C / PSY C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A   EN B EN B  
12.25 – 13.15 DSA A / DA A EHØ C EN B EN B  
13.25 – 14.15 DSA A / DA A EHØ C EN B EN B  
14.20 – 15.10 DSA A / DA A EHØ C EN B EN B  

 

Socialrådgiver fagpakke | Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 *PSY C SAMF B DSA A / DA A DSA A / DA A *PSY C
9.10 – 10.00 PSY C SAMF B DSA A / DA A DSA A / DA A PSY C
10.10 – 11.00 PSY C SAMF B DSA A / DA A DSA A / DA A PSY C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A SAMF B EN B EN B SAMF B
12.25 – 13.15 DSA A / DA A   EN B EN B SAMF B
13.25 – 14.15 DSA A / DA A   EN B EN B SAMF B
14.20 – 15.10 DSA A / DA A   EN B EN B SAMF B

*PSY C fra januar 2024

 

Bioanalytiker fagpakke | Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 BIO C / KE C MAT C DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / KE C
9.10 – 10.00 BIO C / KE C MAT C DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / KE C
10.10 – 11.00 BIO C / KE C MAT C DSA A / DA A DSA A/ DA A BIO C / KE C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
12.25 – 13.15 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
13.25 – 14.15 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
14.20 – 15.10 DSA A / DA A   EN B EN B  

 

Sygeplejerske fagpakke | Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 BIO C / PSY C *BIO C-B DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / PSY C
9.10 – 10.00 BIO C / PSY C BIO C-B DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / PSY C
10.10 – 11.00 BIO C / PSY C BIO C-B DSA A / DA A DSA A/ DA A BIO C / PSY C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A BIO C-B EN B EN B *BIO C-B
12.25 – 13.15 DSA A / DA A BIO C-B EN B EN B BIO C-B
13.25 – 14.15 DSA A / DA A   EN B EN B BIO C-B
14.20 – 15.10 DSA A / DA A   EN B EN B BIO C-B
15.15 – 16.05         BIO C-B

*BIO C-B fra januar 2024

 

Optiker fagpakke | Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 BIO C / PSY C MAT C DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / PSY C
9.10 – 10.00 BIO C / PSY C MAT C DSA A / DA A DSA A / DA A BIO C / PSY C
10.10 – 11.00 BIO C / PSY C MAT C DSA A / DA A DSA A/ DA A BIO C / PSY C
11.10 – 12.00 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
12.25 – 13.15 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
13.25 – 14.15 DSA A / DA A   EN B EN B MAT C
14.20 – 15.10 DSA A / DA A   EN B EN B  

 

En hel HF-eksamen – Grenå og Hornslet

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10 - 9.00 BIO C / KE C MAT C HIS B FI C / ME C BIO C / KE C
9.10 – 10.00 BIO C / KE C MAT C HIS B FI C / ME C BIO C / KE C
10.10 – 11.00 BIO C / KE C MAT C HIS B FI C / ME C BIO C / KE C
11.10 – 12.00 HIS B FI C / ME C RE C / GEO C RE C / GEO C MAT C
12.25 – 13.15 HIS B FI C / ME C RE C / GEO C RE C / GEO C MAT C
13.25 – 14.15 HIS B FI C / ME C RE C / GEO C RE C / GEO C MAT C
14.20 – 15.10 PSY C-B   PSY C-B PSY C-B  
15.15 – 16.05 PSY C-B   PSY C-B PSY C-B  

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til, at uddannelsernes formål opnås, samt at bidrage til et godt undervisningsmiljø. Som kursist skal du følge disse studie- og ordensregler.

Aktiv deltagelse og studieaktivitet i undervisningen
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen på skolen. Dette indebærer:

 • Du skal overholde mødetiderne, deltage aktivt i undervisning og gruppearbejde, samt du skal skrive fraværsårsag i LudusWeb hvis du er syg
 • Du skal bruge din computer til studiearbejde i undervisningstiden
 • Du skal aflevere dine opgaver til tiden. Du skal desuden selv have produceret dem. Enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • Du skal deltage i eksamener, terminsprøver og ekskursioner. Du har pligt til at deltage i ekskursioner med en deltagerbetaling, der alene vedrører og højest udgør 100 kr. pr. deltager.
 • Du skal holde dig orienteret om eksamensregler og eksamenstidspunkter

Almindelig orden og adfærd på skolen
På skolen, og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, gælder almindelige regler for god opførsel. Dette indebærer blandt andet:

 • at skolen er røgfri – både inde og ude
 • at du møder ind til tiden, at mobiltelefonerne er ikke fremme i undervisningstiden samt ingen spisning i timerne
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • de almindelige regler og normer for god opførsel gælder på hele skolen, og det forventes, at du behandler dine medmennesker og omgivelser med respekt. Skolen accepterer ikke mobning, uønsket seksuel opmærksomhed eller anden form for diskrimination. Se ligeledes skolens Antimobbestrategi
 • at indtagelse af alkohol, stoffer eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffes en afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Fravær og studieaktivitet

Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal dine lærere informeres herom i LUDUS Web - brug taleboblefunktionen.

Alle former for fravær medregnes som fravær, herunder hvis man møder for sent eller forlader undervisningen før tid. Dette gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset at fraværet er velbegrundet.

Ved fravær er man selv ansvarlig for at orientere sig om holdets arbejde.

Viden Djurs har ret til at kræve lægeerklæring af kursister ved langvarigt eller hyppigt fravær. Lægeerklæringen betales af kursisten.

Husk, at en betingelse for at få SU er, at du er studieaktiv og går til prøve og eksamen.

Lærere, studievejledere og hf-leder følger med i din studieaktivitet. Studieaktiviteten vurderes løbende hen over skoleåret og bedømmes ud fra en helhedsvurdering af fremmøde, aktiv deltagelse og skriftlige afleveringer.

Hvis det skønnes, at du er i fare for at blive erklæret studieinaktiv, har det følgende konsekvenser:  

Du indkaldes til en samtale med en studievejleder, hvor I sammen laver en aftale for det videre forløb. Overholdes denne aftale ikke, vil du blive indkaldt til en samtale med hf-lederen. Dette møde skal ses som sidste chance. Hf-lederen kan ud fra en individuel og konkret vur­dering af din manglende studieaktivitet beslutte, om der skal tages særlige hensyn, eller om din SU skal stoppes.

Eksamen

Selvstuderende på HF skal tilmelde sig senest den 1. marts. Såfremt den 1. marts er en helligdag er fristen den første efterfølgende hverdag.

Eksamen på HF-enkeltfag

Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Alle eksamener afvikles efter 2017-bekendtgørelsen.

 • Er du i tvivl om noget, så spørg dine lærere, der selvfølgelig også har pligt til at informere dig om eksamen i netop deres fag.
 • Du skal aflevere din telefon til en eksamensvagt / din eksaminator i fuldstændigt slukket tilstand. Det er ikke nok at sætte på lydløs eller lignende. Du kan hente din telefon, når den samlede eksamen er slut, og en eksamensvagt giver tilladelse.
 • Du skal selv sørge for at medbringe pc til de eksamener, hvor du må bruge den. Du skal selv sørge for, at alle chatfunktioner mm. er lukket ned. Du skal slå internettet fra, med mindre det er tilladt til eksamen i det konkrete fag. Det er desuden dit ansvar, at din pc er fuldt opdateret og klar til brug.
 • Du skal møde i god tid før eksamensstart. Til skriftlig eksamen betyder det senest kl. 8.30. Til mundtlig eksamen mindst 15 minutter før.

Dette må du IKKE i forbindelse med din eksamen:

 • Al kommunikation med andre er forbudt. Det gælder både direkte og online kommunikation.
 • Al brug af internet er forbudt, med mindre det er en tilladt del af eksamensformen i det konkrete fag.

Der er følgende sanktionsmuligheder i forbindelse med snyd:

 • Bortvisning fra eksamen.
 • Hvis du har en eller anden form for funktionsnedsættelse, fx fysisk handicap, ordblindhed, diagnose eller lignende, kan du søge om at gå til eksamen på særlige vilkår. På den måde kan du afhængigt af din funktionsnedsættelse få dispensation til at bruge bestemte hjælpemidler. Du skal søge om dispensation, så hold øje med frister på skolen, og her skal du overholde de deadlines, der anvises.

Det er ikke tilladt at give eller at modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Det betragtes ligeledes som snyd, hvis du prøver på at anvende ikke tilladte hjælpemidler. 

 • Din faglærer oplyser om hjælpemidler
 • Konstateres det, at du har snydt, vil du omgående blive bortvist fra eksamen. 
 • Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon eller nogen form for spil, el lign. til forberedelse eller eksamen.
 • Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under forberedelse eller til eksamen.
 • Ved bortvisning bortfalder den pågældende karakter. Der vil ikke være mulighed for at deltage i en prøve på ny før efterfølgende ordinære eksamenstermin.

Særligt om skriftlig eksamen:

Ovennævnte generelle regler gælder også for skriftlig eksamen. Derudover skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal selv medbringe pc og et tomt usb-stik til besvarelse af eksamensopgaven. Det er dit ansvar, at pc’en har de rigtige programmer, og at den er opdateret og fungerer. Hvis din pc ikke virker, skal du fortsætte eksamen med papir og blyant.
 • Det er dit ansvar at gemme løbende på dit usb stik, så du har de nyeste udgaver i tilfælde af computernedbrud, strømsvigt e.l.
 • Du må ikke anvende hjælpeprogrammer e.l., med mindre de er tilladt i det konkrete fags prøveform, eller med mindre du har dispensation til at anvende dem.
 • Du er selv ansvarlig for, at du ikke bruger forbudte hjælpemidler eller på anden vis bryder eksamensreglementet. Du bekræfter personligt (vha. underskrift eller i Netprøver), at du ikke snyder, og at din opgave ikke indeholder plagiat. Det er dit ansvar at overholde dette.
 • Uanset om du afleverer på papir (fx skriftlig matematik delprøve 1) eller via Netprøver, er du selv ansvarlig for at aflevere de korrekte sider. Navn, kursistnummer, holdid og sidetal skal fremgå tydeligt på alle ark.
 • Og husk nu: Alle former for snyd medfører bortvisning fra eksamen.

Særligt om Netprøver:  

Ved afvikling af prøver i Netprøver vil du få vejledning og hjælp fra din lærer. Du skal have styr på dette inden eksamen. Er du i tvivl, så spørg din lærer.

 • For at logge på netprøver skal du bruge Unilogin eller nemID. Det er dit ansvar at have styr på det inden eksamen.
 • Du henter din opgaveformulering i Netprøver, og det er også her, du afleverer den. Dog foregår eventuelle delprøver uden hjælpemidler fortsat som papireksamen (delprøve 1 i matematik).
 • Du skal aflevere din besvarelse i pdf-format. Dette skal du øve dig i inden prøven, så du har styr på det i eksamenssituationen.
 • Når du har afleveret og vil forlade prøven, skal du først have tilladelse af en vagt, der kontrollerer i Netprøver, om afleveringen er registreret korrekt.

Matematik skriftlig eksamen (kl. 9-12)

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • KL. 9.00 Udleveres hæftet, der indeholder både delprøve 1 og 2. Delprøve 1 (kl. 9.00-10.00 for C niveau er helt uden hjælpemidler).

Skolen sørger for et eksemplar per kursist.

 • Din opgaveløsning til delprøve 1 sker på papir. Medbring derfor skriveredskaber, lineal, viskelæder o.l. Husk at du skal underskrive både opgaven og erklæringen på omslaget inden aflevering.
 • Man må gerne gå i gang med delprøve 2, inden den fastsatte tid er udløbet. Hjælpemidlerne må dog først tages frem efter delprøve 1 er indsamlet, og eksamensvagten har givet tilladelse til det.
 • Til delprøve 2 må du anvende din pc, og du må bruge alt materiale fra undervisningen og dine egne noter.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 15 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Delprøve 2 afleveres via Netprøver i pdf-format.

Engelsk på B- samt Dansk på A-niveau (9-14).

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • Prøven hentes via netprøver. Du logger på netproever.dk vha. Unilogin eller Nemid. Sørg for at have styr på det inden eksamen.
 • Til prøven skal du anvende din pc.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 30 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Prøven afleveres via Netprøver i pdf-format.

Hvis du udebliver fra eksamen, ikke overholder frameldingsfristen eller til en mundtlig eksamen trækker spørgsmål, men ikke vil eksamineres, indgår det i vurderingen af din studieaktivitet og kan dermed have konsekvenser for din SU.

Klageprocedure

Hvis du vil klage over en eksamen, skal du indgive din klage til skolen (afdelingsleder), senest to uger efter du har fået din karakter. Til din klagesag skal skolen udlevere en kopi af den stillede opgave og en kopi af din opgavebesvarelse (ved skriftlige prøver). Din klage skal være skriftlig, konkret og begrundet. En klage kan handle om:

 1. Eksaminationsgrundlaget
 2. Eksamensforløbet
 3. Bedømmelsen

Du får en afgørelse på din klage fra skolen hurtigst muligt. Hvis en klage resulterer i en ombedømmelse, kan det betyde, at du får en lavere karakter. Hvis du vil klage over skolens afgørelse i din klagesag, skal det ske til skolen senest to uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Læs mere om regler for klagesager i eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.

Overtrædelse af reglementet

Sker der under prøven en overtrædelse af reglementet, eller udvises der forstyrrende adfærd, kan du bortvises, og prøven kan normalt ikke bedømmes. 

Sygeeksamen

Er du forhindret i at komme til eksamen på grund af sygdom, skal du meddele dette inden prøvens start ved at ringe til skolen og dernæst udfylde formularen via dette link: Hent formular

Hvis du ønsker mulighed for at gå til sygeeksamen, skal du aflevere en lægeerklæring på kontoret senest dagen efter sygemeldingen.

Lægeerklæringen skal være dateret fra samme dag som eksamen afholdes. Du betaler selv for lægeerklæringen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 343 af 08/04/2016  om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

 

Optagelsesprocedure

HF-enkeltfag optagelsesprocedure Grenaa og Hornslet

For at blive optaget på et eller flere Hf-enkeltfag skal du have bestået 9. eller 10. klasse, mindst et år inden du søger om optagelse.

Optagelsesperioden begynder i første uge i maj og perioden afsluttes medio september. Optagelsen sker ud fra en individuel samtale med HF-studievejleder. Du skal medbringe eksamenspapirer til samtalen.

SPS-støtte og ordblindhed på HF

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

SPS skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

Der indgår elektroniske hjælpemidler i undervisningen, og du får it-programmer, der kan kompensere for dine læse- og skrivevanskeligheder. Nu og i fremtiden.

 • Du får ekstra træning og støtte i at læse, skrive og stave samt støttetimer, så du bliver ekspert i brug af hjælpemidler, som fx Appwriter
 • Du får adgang til Nota, hvor undervisningsmateriale er tilgængelig i digital form
 • Du får forlænget tid til eksamen og mulighed for at bruge dine hjælpemidler til eksamen

Hvad kan man søge om?

IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer, som du mødes med på et aftalt tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde.

OBS! Du kan søge om støtten ved at henvende dig til din studievejleder. 

Se video om SPS:

 

Parallel- og onlineundervisning

Parallelundervisning – flere steder på én gang

Parallelundervisning giver mulighed for, at læreren kan undervise på tværs af afdelinger i 2 lokaler ad gangen. Det betyder, at vi kan tilbyde flere fag og hold med få kursister i både Grenaa og Hornslet. Undervisningen foregår via det sidste nye it-udstyr, så vi kan understøtte den bedste kvalitet for både lærere og kursister.

Parallelundervisning betyder i praksis, at du den ene dag sidder med halvdelen af dit hold i et lokale i Grenaa og modtager undervisning fra en lærer, der befinder sig i Hornslet. Den næste dag vil din lærer undervise fra Grenaa i samme lokale som dig, og den anden halvdel af holdet i Hornslet er så med direkte online.

Læreren starter undervisningen, og du vil tilgå undervisning via en computer fra det tildelte lokale.

Nogle fag vil også kunne udbydes som onlineundervisning. Kontakt en studievejleder for evt. spørgsmål.

AVU, FVU & OBU

Regler om aktiv deltagelse og orden

At være studieaktiv, betyder at du

 • møder til tiden til alle timer på skemaet både på skolen og virtuelt over Teams
 • deltager aktivt i undervisningen
 • følger lærerens instrukser
 • deltager aktivt i gruppearbejde

Fravær

 • Alt fravær er fravær – ligegyldigt om det handler om sygdom, bussen er forsinket osv.
 • Fravær skal altid meldes ind på LUDUSWEB - inden undervisningen begynder.
 • Ved du, at du får fravær i en kommende periode, så lav aftaler med din lærer og studievejlederen.
 • Længerevarende sygdom eller karantæneforløb skal altid dokumenteres til studievejlederen.

Stigende fravær

Jo bedre kontakt, vi har med dig, jo bedre kan vi hjælpe dig. Hvis du har stigende fravær, forsøger vi altid at kontakte dig pr. telefon eller e-boks. Fravær bliver behandlet og set individuelt.

Hvis dit fravær er stigende, kan følgende ske:

 • din lærer kontakter dig i skolen, via telefon, sms eller Teams.
 • du modtager et brev om dit stigende fravær i E-boks (efter 3 breve udmeldes du)
 • du indkaldes til en samtale med studievejlederen og evt. afdelingslederen, hvor du får mulighed for at forklare din situation.
 • du udmeldes fra VUC, hvis dit fravær ikke forbedres vha. ovenstående indsats, eller hvis vi ikke har kontakt til dig. Ved udmeldelse stopper din SU.

Adfærd

Vi forventer, at alle kursister opfører sig som voksne mennesker og viser respekt over for hinanden og de ansatte på VUC. VUC accepterer ikke mobning, og afdelingslederen indkalder til samtale, såfremt VUC vurderer, at der er anledning til det.

VUC på Djursland tolererer ingen former for tobak eller rusmidler. Hvis vi observerer, at en kursist er påvirket eller har anden omgang med rusmidler i studietiden, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Studieordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter

at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

 • at skolen er røgfri - både inde og ude
 • at mødetiderne overholdes
 • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
 • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
 • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
 • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
 • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Eksamen

På AVU er du som udgangspunkt tilmeldt de skriftlige og mundtlige prøver, så snart du er tilmeldt et G- eller D-modul. Hvis du er selvstuderende på AVU, skal du tilmelde dig senest udgang af marts måned.

Selvstuderende på FVU tilmelder sig senest 2 uger før prøveafholdelse.

Ved frafald eller bortvisning fra undervisning efter denne frist kan en kursist tilmelde sig eksamen ved omgående henvendelse.

Mødetidspunkt

senest 30 minutter før din eksamensstart for skriftlig eksamen.

Ved mundtlig eksamen senest 1 plads før dit aftalte starttidspunkt 

Sygdom

Sygdom på eksamensdagen skal hurtigst muligt samme dag meddeles skolen.

Hvis du bliver syg i ugen for større skriftlig opgave eller ved tværfagligt eksamensprojekt, kan du enten få forlænget afleveringsfristen eller aflægge prøven i sygeeksamensperioden. Du skal kontakte skolen omgående, hvis du bliver syg.

Skolen sender dig en tilmelding til sygeeksamen, som du bedes returnere senest 3 dage før sommerferien.

Der kræves en lægeattest , hvis der skal afholdes sygeeksamen, eller du skal have forlænget afleveringsfristen. Du skal selv betale for lægeattesten. Skema til udfyldelse og aflevering sammen med lægeattest kan downloades herunder.

Hent formular...

På AVU tilbydes der ikke sygeeksamen.

For sent til skriftlig eksamen:

Kursister, der kommer efter eksamens begyndelse, vil som udgangspunkt ikke kunne deltage i prøven. Forstander træffer afgørelsen. Selv om du får lov til at deltage, får du ikke længere tid til prøven.

For sent til mundtlig eksamen:

Du kan ikke forvente at blive eksamineret umiddelbart efter dit fremmøde. Såfremt forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du i de fleste tilfælde blive eksamineret som dagens sidste eksaminand.

Udeblivelse 

Udebliver du fra eksamen, kan du tidligst komme til eksamen igen ved næste ordinære eksamenstermin. Normalt vil det da blive som selvstuderende.

Snyd

Det er ikke tilladt at give eller at modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Det betragtes ligeledes som snyd, hvis du prøver på at anvende ikke tilladte hjælpemidler. 

 • Din faglærer oplyser om hjælpemidler
 • Konstateres det, at du har snydt, vil du omgående blive bortvist fra eksamen. 
 • Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon eller nogen form for musik, spil, el lign. til forberedelse eller eksamen.
 • Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under forberedelse eller til eksamen.
 • Hvis en eksaminand er til prøve i et fag på grundlag af en gruppeopgave, må de øvrige i gruppen ikke være til stede i lokalet, før de er blevet eksamineret.
 • Ved bortvisning bortfalder den pågældende karakter. Der vil ikke være mulighed for at deltage i en prøve på ny før efterfølgende ordinære eksamenstermin.

Optagelsesprocedure

Optagelse til AVU

For at blive optaget på 9. eller 10. klasse for voksne skal du tale med en studievejleder.

Optagelsen sker efter en individuel vurdering, hvor vi vurderer dine forudsætninger for at kunne følge undervisningen. Under samtalen vurderer vi også, hvilket niveau der passer til dig.

Der findes flere forskellige fag og niveauer, og vi kan næste altid sammensætte et forløb, der passer netop dit niveau og behov. Vi tilbyder også ”Dansk som andetsprog” (evt. link).

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på AVU, men voksne under 25 år kan under særlige omstændigheder få adgang, f.eks. hvis du er selvforsørgende eller deltidsbeskæftiget. Spørg studievejlederen om de nærmere regler eller læs mere om AVU for dig under 25 år.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling for AVU. Den almindelige deltagerbetaling udgør aktuelt 140 kroner for kernefag, og 1.380 kroner for tilbudsfag.

Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, betaler en forhøjet deltagerbetaling på 750 kroner ekstra pr. fag.

Kursister, der har en videregående uddannelse, skal betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af uddannelsestiden og varierer derfor mellem cirka 4.600 kroner og 17.300 kroner. 

 

Optagelse til FVU

For at blive optaget på FVU skal du tale med en studievejleder. Du skal kunne tale, læse og forstå dansk i rimelig grad og tage en kort test, der viser, om du er berettiget til at modtage FVU-undervisning.

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på FVU, men du kan optages, hvis du er under 25 år (og over 18 år) og opfylder ét af følgende:

 • Selvforsørgende
 • Deltidsbeskæftiget (min. 20 timer om ugen)
 • I gang med HF-enkeltfag og ønsker faglig opkvalificering i højst ét AVU-fag hvert halvår
 • Har en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering
 • I gang med ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag

Der er løbende optag gennem året.

Læs mere om FVU for dig under 25 år.

FVU er gratis.

 

Optagelse til OBU

For at blive optaget på ordblindeundervisning skal du tale med en studievejleder, der også vil snakke med dig om en ordblindetest.

Det er nødvendigt, at du er testet ordblind for at kunne følge undervisningen.

Vi hjælper dig hele vejen igennem forløbet for at give dig en god og tryg oplevelse, og du møder kun professionelle ordblindelærere.

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på OBU, men du kan optages, hvis du er under 25 år (og over 18 år) og opfylder ét af følgende:

 • Selvforsørgende
 • Deltidsbeskæftiget (min. 20 timer om ugen)
 • I gang med HF-enkeltfag og ønsker faglig opkvalificering i højst ét AVU-fag hvert halvår
 • Har en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering
 • I gang med ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag

Der er løbende optag gennem året.

Læs mere om OBU for dig under 25 år.

OBU er gratis.

 

SPS

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du på VUC få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

SPS skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

Hvad kan man søge om?

IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et aftalt tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde.

OBS! Du kan søge om støtten på VUC ved at henvende dig til din studievejleder. 

Se video om SPS:

 

Studieliv

LudusWeb, MS TEAMS, Office 365 & UMS

Kursistrådet

Kursistrådet er kursisternes talerør og varetager alle kursisters interesser, der vedrører undervisningen, rammerne for undervisningen, forholdene på skolen samt studiemiljø og almindelig trivsel. Som medlem af Kursistrådet er din allervigtigste opgave at få gode ideer til, hvordan vi kan gøre skolen endnu bedre, og arbejdsmængden er for en stor del begrænset til deltagelse i de ca. 5-7 årlige kursistrådsmøder, så vidt muligt uden for planlagt undervisning.

Kursistrådet arbejder tæt sammen med skolens lærere og ledelse, så der er altid kort vej fra de gode ideer til konkret handling, og der er gode muligheder for at gøre god reklame for arrangementer m.m. I mange tilfælde vil det også være muligt at få tildelt midler til skolerelevante projekter.

Kalender og ferieplan VUC 2024

9. maj Kr. Himmelfart. Skolen er lukket 9. og 10. maj
13. maj Dansk sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 9.30
Dansk sproglig prøve, niveau D kl. 9.00 – 10.00
Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl. 10.00Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 10.00
Udlevering af hæfter dansk som andetsprog, niveau G+D kl. 10.00
14. maj Dansk skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30
Dansk skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30
Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00
15. maj AVU skriftlige prøver:Engelsk G
Engelsk D
16. maj AVU skr. Prøver. Matematik D, skriftlig prøve
17. maj Sidste skoledag HF
20. maj 2. pinsedag 
23. maj Første mulige prøvedag HFAVU - Dansk A og DSA A
23-28. maj HF skr. prøver (eksamen)
27. maj Engelsk B
28. maj Matematik C
26. juni Sidste mulige prøvedag HFSidste mulige prøvedag AVU
28. juni Translokation HF og AVUSommerferie. Kontoret lukker.

HF - vigtige datoer skoleåret 2024/25

7. august Første skoledag
19. september Foredrag v. Julius Mygind
Uge 42 Efterårsferie
29.november Sidste skoledag før vintereksamen
20. december Juleafslutning
6. januar Første skoledag efter juleferie
Uge 7 Vinterferie
Marts (datoen kommer senere) Terminsprøver i dansk A, dsa A, engelsk B og matematik c
Uge 16 Påskeferie
Uge 20 Sidste skoledag på HF (15. maj 2025)Skriftlig eksamen Dansk A (16.maj 2025)Offentliggørelse af sommereksamen
Uge 21 Skriftlig eksamen engelsk B (20 maj 2025) Skriftlig eksamen matematik C (21. maj 2025)
25.juni Sidste prøvedag på HF
27.juni Dimission i Grenaa

Økonomi

SU - Statens uddannelsesstøtte

Du er SU-berettiget, hvis du er over 18 år, har mindst 23 timer om ugen og er studieaktiv. Har du børn under 7 år, er kravet 17 timer om ugen, og derudover er der mulighed for at søge om et ekstra tillæg, hvis du er enlig forsørger. Der er desuden nedsat timetal, hvis du er i færd med en gymnasial supplering. Du kan søge SU via SU's hjemmeside. For at søge SU kræver det, at du har en digital signatur.

Se nærmere på SU's hjemmeside - www.su.dk eller kontakt SU-vejleder Bente Lund-Laursen på telefon 8758 0450 (dagligt kl. 08.00-12.00) eller på e-mail SU@videndjurs.dk.

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte gives til kortuddannede mellem 25 og 64 år. Du kan få støtte i op til 80 uger, og støtten kan søges af både beskæftigede og ledige (ledige dog kun i 6 uger). Er du i beskæftigelse, skal du have mindst 6 timer om ugen, og støtten kan udbetales til din arbejdsgiver, hvis din arbejdsgiver betaler dig løn, mens du deltager i undervisningen.

Statens voksenuddannelsesstøtte gives også til forberedende voksenundervisning (FVU), og her gælder lidt andre regler:

 • du skal være mellem 20 og 64 år
 • du skal have mindst 3 timer om ugen
 • du må gerne være faglært
 • du kan få SVU i 18 uger

Se nærmere på www.svu.dk

Revalidering

Hvis du er kommet i en situation, hvor du skal omskoles til et andet job, kræver det, at du og din sagsbehandler i kommunen sammen udarbejder en handlingsplan. Kontakt din sagsbehandler hos kommunen og hør om dine muligheder for en revalidering.

Kontanthjælp

Er du kontanthjælpsmodtager, har du mulighed for at gå på VUC. Der er to regler, du skal tage hensyn til:

Kontanthjælpsmodtager, der ikke er aktiveret

Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du ikke er aktiveret, skal du selv betale deltagergebyret. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet – dvs. at du har pligt til at søge arbejde og modtage anvist aktiveringstilbud.

Kontanthjælpsmodtager, der er aktiveret
Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du er i aktivperioden, skal der laves en aftale mellem kommunen og VUC. Undervisningen er så gratis for dig.

Dagpenge

Er du ledig, kan du gå på VUC og bevare dine dagpenge. Du skal dog samtidig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. På avu-niveau må du have alle de timer, du ønsker, og på hf må du have max. 18 timers undervisning om ugen.

Bemærk: du behøver ikke at bruge din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse som VUC-kursist.

Sygedagpenge

Modtager du sygedagpenge, kan du også gå på VUC, hvis din sagsbehandler giver dig lov til det.

Kontakt vejlederne på VUC og få yderligere oplysninger.

Priser på fag

Pris på HF

Følgende HF-enkeltfag koster 550 kr. pr. fag:

 • biologi
 • dansk
 • dansk som andetsprog
 • engelsk
 • geografi
 • historie
 • kemi
 • matematik
 • psykologi
 • religion
 • samfundsfag
 • mediefag

Følgende HF-enkeltfag koster 1.400 kr. pr. fag:

 • Filosofi
 • Erhvervsøkonomi

Refusion af deltagerbetaling HF-enkeltfag

Når du har bestået fagpakke eller en hel Hf-eksamen, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der står på dit eksamensbevis.

Du skal ansøge om at få tilbagebetalt din deltagerbetaling (skema kan hentes på kontoret).

 

Pris på AVU

Når du tilmelder dig et fag på AVU, er der et deltagergebyr. 

Kernefag koster 130 kr. pr. fag.

Kernefag på AVU er:

 • dansk
 • engelsk
 • naturvidenskab
 • historie
 • samfundsfag

Valgfag på AVU koster 1.300 kr. pr. fag

Valgfag kan være:

 • billedkunst
 • formidling
 • grundlæggende it
 • idræt
 • latin
 • livsanskuelse
 • psykologi
 • samarbejde & kommunikation

Særlige regler for dig med en videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, er prisen for alle fag på AVU højere, da du skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem 7.500 kr. og 25.000 kr. afhængig af fag og forløb. 

Særlige regler for dig, der er pensionist

Alderspensionister, dvs. folkepensionister og efterlønnere skal betale 750 kr. ekstra for hvert fag.

Se evt. mere på: Opslag af kursistpriser: https://statistik.uni-c.dk/Efteruddannelse/

 

Pris på OBU og FVU

OBU og FVU er gratis for alle.

Undtaget er dog FVU, hvis du samtidig er på kontanthjælp. Snak videre med en studievejleder, hvis det gælder dig.

 

 

Kontakt

Åbningstider for studievejledning

Studievejledning for HF-enkeltfag 

Åbningstider uge 30

Torsdag den 1.august

 • Grenaa fra 9-11 på N.P. Josiassens Vej 44E - med fysisk fremmøde eller telefon
 • Hornslet fra 13-15 på Hematoften 1 - med fysisk fremmøde eller telefon

Fredag den 2. august

 • 12.30-14.30 i Hornslet med fysisk fremmøde eller telefon

Grenaa - Vestervej 3 (Lone Yde)

Mandag kl. 9-11

 

Hornslet - Hematoften 1 (Lone Yde)

Onsdag kl. 11.15-13.15

 

Studievejledning for AVU

Grenaa - Vestervej 3 (Anitta Linde-Jørgensen)

Fredag d. 2. august kl 11-13

Tirsdag d. 6. august kl 11-13

Torsdag d. 8. august kl 11-13

Hornslet - Hematoften 1 (Jens Kappel Hansen)

Studievejledningens åbningstider i eksamensperioden - Hornslet

Torsdag 1. august kl. 12-14

Fredag 2. august kl. 12-14

Mandag 5. august kl. 9-11

Tirsdag 6. august kl. 12-14

Onsdag 7. august kl. 12-14

Torsdag 8. august kl. 12-14

Fredag 9. august kl. 12-14

Mandag 12. august kl. 12-14

 

Hvis studievejlederen ikke er til stede, så send en mail til ham på jkh@vucdjursland.dk og du vil blive kontaktet.

Du kan ringe på tlf: 8758 0400 eller møde os på skolerne i ovenstående tidsrum.

 

OBU (Ordblindeundervisning) Grenaa og Hornslet

Vores OBU-koordinator, Charlotte Mosbæk Jensen, er klar til at svare på spørgsmål om alt vedr. ordblindhed. Det kan være spørgsmål om ordblindetest, om optag på vores ordblindehold og om mulighederne for virksomhedshold.

Du er velkommen til at kontakte Charlotte på mail cm@videndjurs.dk eller ringe til hende direkte på tlf.: 6141 0074.

Du kan også ringe til VUCs hovednummer: 8758 0400. Herefter bliver du viderestillet til Charlotte.

Åbningstider

Administrationen har åbent for fysisk fremmøde mandag-fredag 8.30-12:00 og 13:00-14:00

Telefonen er åben mandag-fredag 8:30-12:00

 • Vestervej 3, 8500 Grenaa (HF, AVU, FVU og OBU)
 • Hematoften 1, 8543 Hornslet (HF, AVU, FVU og OBU)
Følg os På Instagram