VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

IT Politik

Denne vejledning for brug af undervisningsnettet på Viden Djurs beskriver regler og vilkår for elever, studerende og kursisters brug af IT-udstyr og -programmer. IT-vejledningen er gældende for alle uddannelser på Viden Djurs, men der kan være lokale variationer og justeringer.

Lov om ophavsret, persondataloven og anden dansk lovgivning er naturligvis også gældende på Viden Djurs.

Generelt

Viden Djurs stiller IT-faciliteter og ressourcer til rådighed for brugerne, og vi forventer til gengæld, at du som bruger anvender alle faciliteter på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde. Det er hensigten at give brugerne optimale vilkår, ved at faciliteter og ressourcer er tilgængelige og anvendelige med så få restriktioner som muligt.

IT-vejledningen er opdelt i en række situationer, som til sammen har til hensigt at give en samlet og dækkende beskrivelse af hele IT-anvendelsen i undervisningsmiljøet.

Brugerkonto

Som elev, studerende eller kursist på Viden Djurs bliver du tildelt en brugerkonto, så du kan logge på netværket og Office 365. Oprettelsen af brugerkontoen sker automatisk døgnet efter, at du som bruger er oprettet i skolens studieadministrative system.

Brugerkontoen eksisterer 200 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse eller er blevet udmeldt. Brugerkontoen er aktiv 24 timer i døgnet, dog er det kun i IT-afdelingens åbningstid, at der er systemovervågning. I forlængelse af oprettelsen af en brugerkonto genereres automatisk et dokument med oplysninger om brugernavn, adgangskode osv. Dette dokument ligger til rådighed for underviserne, så de kan udskrive dokumenterne klassevis. Brugernavnet vil altid være unikt for den enkelte bruger, og således vil en bruger få samme brugernavn, hvis han eller hun genoptager en studieaktivitet på et senere tidspunkt, uanset hvor lang tid der går.

Brugerkontoen er personlig og må ikke overdrages til andre. Det er brugeren selv, som er ansvarlig for kontoen og dens anvendelse.

Du skal skifte adgangskode ved første aktivering af kontoen, og derefter vil systemet kræve skift to gange om året. Du bedes anvende et kompleks password.

Med brugerkontoen følger en adgang til Office 365. Her finder du blandt andet et OneDrive, hvor der er 1TB lagerplads til dokumenter af enhver art. På OneDrive kan du gemme studierelevant data, og det er kun dig, der har læse- og skriverettigheder. I Office 365 kan du også tilgå din skolemail.

Viden Djurs’ PC’er, herunder bærbare, udleveret af Viden Djurs

PCerne er af forskellig kapacitet og størrelse. Programmellet på maskinerne kan også være forskelligt afdelingsmæssigt, afhængig af hvad uddannelserne har fundet relevant.

Såfremt PCen understøtter det, er det tilladt at anvende egne USB MemoryKeys samt at tilslutte hovedtelefoner, mikrofoner og andre eksterne enheder. Tilslutning af eget eksternt udstyr sker på eget ansvar, og Viden Djurs kan ikke drages til ansvar for evt. skade på eget eksternt udstyr, og det eksterne udstyr må ikke skade Viden Djurs ́ maskine.

Studierelevant data skal gemmes på Onedrive.

Det er ikke tilladt at overføre dele af licenseret programmel fra Viden Djurs udstyr til andre enheder. Det er ikke tilladt at installere programmel på Viden Djurs’ PC’er, som ikke er licenseret eller ikke er i overensstemmelse med gældende ophavsret.

Egen bærbar eller mobile enheder

Det er tilladt at tilslutte sin egne medbragte PC til netværket, hvor der er etableret trådløst netværk.

Det er tilladt at tilslutte en Viden Djurs’ projektorer til din egen medbragte bærbare PC.

Viden Djurs kan ikke drages til ansvar for evt. skade på egen medbragt bærbar PC.

Printere og kopimaskiner

Ved oprettelse af en brugerkonto får du mulighed for at tilslutte til Viden Djurs’ printere. Du vil ved første udskrift få tildelt en PIN-kode, du skal bruge for at logge ind på printerne.

Printere og kopimaskiner skal bruges med omtanke og må kun anvendes til printning af studierelevant materiale. Vi forventer, at brugerne medvirker til printernes vedligeholdelse ved at lægge nyt papir i. Skift af toner og evt. andre dele af printeren varetages af ansatte på Viden Djurs.

Internettet

Internettet er som udgangspunkt tilgængeligt for studerende, elever og kursister 24 timer i døgnet. Fra Internettet er det tilladt at downloade studierelevant data under skyldigt hensyn til ophavsret, persondataloven og anden dansk lovgivning. I forbindelse med eksamen kan internetadgangen og mailadgangen blive lukket.

Mail- og andre kommunikationssystemer på Viden Djurs

Ved oprettelse af en brugerkonto oprettes samtidig en mailkonto, som du kan anvende via en webbrowser, også uden for Viden Djurs. Mailsystemet er aktivt 24 timer i døgnet, dog er det kun i IT-afdelingens åbningstid, at der er systemovervågning. Mailsystemet kan ikke anvendes til at sende eller modtage vedhæftede filer, som indeholder eksekverbart programmel.

Det er vigtigt, at du dagligt tjekker din mailkonto, da officielle informationer fra Viden Djurs vil blive udsendt via mailsystemet. Det forventes, at du anvender din mailkonto og andre kommunikationssystemer hos Viden Djurs i overensstemmelse med god mailetik:

  • Brug de gængse regler for god skriftlig kommunikation: Det gælder om at sætte sig i modtagerens sted og skrive det vigtigste først.
  • Skriv altid i en venlig tone – ’sure opstød’ virker mere voldsomme på skrift, end når man står overfor modtageren.
  • Brug distributionslisterne med omtanke. Anvend kun distributionslister, der præcist rammer målgruppen.

Din mailkonto ligger hos Microsoft i Office365 og må højst fylde 50GB.  Du kan via en funktion i ”Slettet Post” gendanne mails i op til 30 dage.

Logning

IT-afdelingen foretager logning af elektroniske aktiviteter, herunder tilgang af ressourcer på netværk, Internet, e-mail m.v.
Logning gennemses såfremt der har været mistanke om eller konstateret ulovlig brug af ressourcer, retskrav mod skolen eller politianmeldelse.

Fejlmelding

Hvis udstyr er defekt, eller systemer ikke fungerer, skal det fejlmeldes til IT-afdelingens helpdesk. Du kan fejlmelde til helpdesk fra din mailkonto på adressen helpdesk@itcn.dk.

Eksamen

Vilkårene for anvendelse af IT til eksamen er beskrevet i ministerielle bekendtgørelser for uddannelsen, og der henvises derfor til disse. Det skal understreges, at anvendelsen af it-udstyr til eksamen udelukkende sker på brugeres eget ansvar. Under eksamen vil det kun være tilladt at gå på Internettet eller anvende mailsystemet, hvis de ministerielle bekendtgørelser tillader dette.

Sanktioner

Hvis der opstår usikkerhed om, hvad der er tilladt, kan brugerne altid sende en forespørgsel til IT- afdelingens helpdesk fra deres mailkonto.
Ved overtrædelse af IT-politikken gælder de samme sanktioner som i skolens studie-/ordensregler.

Yderligere informationer

Hvordan skolens netværk fungerer, hvilke tjenester du har adgang til og hvordan du tilgår dem, kan du til enhver tid finde der hvor skolens it-vejledninger findes: http://vejledninger.videndjurs.dk.

Her kan du logge ind som gæst eller via UNI-Login. Bruger du sidstnævnte skal du tilmelde dig som elev.

Følg os På Instagram