VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Grundforløb 1

Bliv klogere på hvad grundforløb 1 er, hvilke fagretninger vi udbyder på Viden Djurs, adgangskrav, eksamen og meget mere.

Grundforløb 1

Bliv klogere på hvad grundforløb 1 er, hvilke fagretninger vi udbyder på Viden Djurs, adgangskrav, eksamen og meget mere.

Hvad er Grundforløb 1?

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du din erhvervsuddannelse på grundforløb 1 (GF1), der varer 20 uger. Undervisningen på grundforløb 1 giver dig forudsætningerne for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse, og du får samtidig mulighed for at prøve kræfter med forskellige fag og områder, inden du skal vælge, hvilken erhvervsuddannelse du vil tage.

På grundforløb 1 følger du en fagretning, der matcher dine interesser og ønsker for fremtiden. Her får du en bred introduktion til uddannelser, der er fagligt beslægtede, og du bliver undervist i de teknikker, redskaber og fagudtryk, man bruger inden for denne branche.

Du får altså indblik i flere forskellige uddannelser, før du skal træffe dit endelige valg om, hvilken vej du vil gå. På grundforløb 1 bliver du samtidig klædt på til det at arbejde. Du opnår generelle erhvervsfaglige kompetencer, som er relevante, uanset hvilken retning du vælger at fortsætte i.

Når du afslutter grundforløb 1, skal du vælge, hvilken erhvervsuddannelse du vil fortsætte på. Herefter bliver du på grundforløb 2 klædt på til at gennemføre hovedforløbet på den uddannelse, du har valgt.

 

Adgangskrav til GF1

Læs mere om adgangskravene til grundforløb 1.

Fag på GF1

På grundforløb 1 har du følgende fag:

Erhvervsfag 1: Introducerende erhvervsfag, som du har de to første uger af GF1. Herefter vælger du fagretning

Erhvervsfag 2: Giver dig almene kompetencer i forhold til f.eks. arbejdspladskultur, sundhed og ansøgningsproces. Fagene er:

 • Arbejdspladskultur
 • Lærepladssøgning
 • Samfund og sundhed

Erhvervsfag 3: Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode. Fagene er:

 • Arbejdsplanlægning
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

Grundfag: Dansk på E- eller C-niveau

Valgfag: Grundfag, bonusfag, støttefag eller erhvervsfag

Uddannelsesstart

Du kan starte på grundforløb 1 hvert år i august.

Uddannelsessted

Du kan tage grundforløb 1 følgende steder på VID Erhvervsuddannelser

 • Grenaa
 • Rønde

Vi hjælper dig på rette vej

Vores studievejledere er altid klar til at

 • vejlede dig om, hvordan du bedst gennemfører din uddannelse
 • hjælpe dig, hvis du har faglige, sociale eller psykiske problemer på din uddannelse
 • give dig information om oplæring i udlandet (PIU-ordningen)
 • formidle kontakt til andre relevante studievejledere og videregående uddannelser
 • hjælpe i forbindelse med SU-ansøgning
 • hjælpe ved jobsøgning og udarbejdelse af jobansøgninger
 • tage en uformel snak med tavshedspligt

Kontakt vores studievejledere

Følg os På Instagram