VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Formål og værdigrundlag

Formålet for VID Skoleoplæring er at afhjælpe det tilbagevendende problem med lærepladsmangel. VID Skoleoplæring skal derfor sikre en kvalificeret organisering af elevers og lærlinges hovedforløb og dermed give en garanti for, at alle elever/lærlinge får mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse.

 • at sikre elever/lærlinge, der ikke opnår uddannelsesaftale eller der har udløb af en kort aftale/delaftale eller uforskyldt mister en uddannelsesaftale, en praktisk oplæring i forhold til uddannelsens praktikmål, så eleven kan færdiggøre den valgte uddannelse (95 % -målsætningen og uddannelsesgaranti)
 • i samarbejde med virksomheder at sikre, at elever/lærlinge opnår arbejdsmarkedskompetencer (faglige og personlige), der gør, at eleverne/lærlingene, efter endt uddannelse, er attraktive i forhold til ansættelse på arbejdsmarkedet, både nationalt og internationalt
 • at medvirke til, at elever/lærlinge i VID Skoleoplæring opnår en ordinær aftale/delaftale/kort aftale/OPU-aftaler/restlæreaftale med en virksomhed
 • at sikre, at der uddannes tilstrækkeligt med arbejdskraft i forhold til arbejdsmarkedets behov (lokalt, regionalt og nationalt) både på kort og lang sigt
 • at medvirke til, at flere virksomheder uddanner elever/lærlinge enten via ordinære uddannelsesaftaler eller ved korte-, del-, kombinations- eller restaftaler
 • at forbedre erhvervsuddannelsernes image ved at udbyde oplæring, der fagligt og kvalitativt matcher det, der kan opnås ved oplæring i en virksomhed

Skoleoplæringscenterets formål
VID Skoleoplæring vil i samspil med det omgivende lokalsamfund sikre eleverne/lærlingene en meningsfuld uddannelse, der kvalitetsmæssigt er på fuld højde med den, de kan få med en ordinær uddannelsesaftale.

I VID Skoleoplæring er der særlig fokus på følgende værdier:

 • faglig dannelse
 • kvalitet og faglighed
 • personlig udvikling
 • samarbejdsevner og fleksibilitet
 • garanti for uddannelse – også på Djursland

VID Skoleoplæring lægger stor vægt på at uddanne eleverne/lærlingene til at blive aktive medborgere, der tager ansvar for eget liv og egen fremtid. Så selvom elevernes/lærlingenes uddannelse tilrettelægges, så deres uddannelsesforløb bliver en kombination af delaftaler med virksomheder og perioder i skoleoplæringscenteret, er der i hele forløbet stor fokus på, at de selv er meget aktive i forhold til at sikre sig en restlæreplads.

Et forløb i VID Skoleoplæring er en mulighed, der også indeholder forpligtelser. Der stilles de samme krav til eleverne/lærlingene, som på en almindelig arbejdsplads. Der gælder de samme regler vedr. arbejdstidsaftaler og adfærd, som de vil møde på en arbejdsplads. Ligeledes er der fokus på kvalitet i udførelsen af opgaverne, som VID Skoleoplæring påtager sig at udføre, og er der aftalt et leveringstidspunkt med kunden, skal dette overholdes,

I de fleste danske virksomheder løser man mange opgaver i teams. Derfor arbejdes der i VID Skoleoplæring meget med elevers/lærlinges fleksibilitet og samarbejdsevne. Det er vigtigt at vise hinanden respekt og forståelse, dette gælder naturligvis inden for eget team, men også i forhold til andre afdelinger. På en arbejdsplads er man afhængig af hinandens delleverancer, hvis man skal overholde virksomhedens leveringsfrister.

Følg os På Instagram