VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Bliv elev/lærling i vores skoleoplæringscenter

For at være berettiget til skoleoplæring på Viden Djurs skal du opfylde følgende krav:

 • du skal have bestået et grundforløb, der giver adgang til skoleoplæring
 • du skal opfylde EMMA-kravene
 • du skal være aktiv lærepladssøgende

Før skoleoplæring

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Senest 2 uger efter opstart af grundforløb

 • Intro til vejledning
 • Kort orientering om skoleoplæring
 • Eleven angiver tre uddannelsesønsker i personlig uddannelsesplan i Studie+
 • Uddannelsesplanen godkendes
 • Aktiv lærepladssøgende på Lærepladsen.dk

Elev
Kontaktlærer 
Studievejleder
Virksomhedskonsulenter

Under grundforløbet

 • Alle elever får undervisning i lærepladssøgning, herunder udarbejdelse af ansøgninger og CV, læsning af stillingsopslag, uopfordret henvendelse til virksomheder (mundtlig/skriftlig), samt samtaleteknik mv.
 • Krav til dokumentation af lærepladssøgning i Lærepladsen.dk
 

Senest 5 uger før afslutning af grundforløb

 • Yderligere orientering om skoleoplæring og EMMA-kriterier
 • Profil på www.lærepladsen.dk oprettes eller opdateres
 • Uddannelsesplan opdateres
 • Krav til lærepladssøgning i sidste periode af grundforløbet og dokumentation af lærepladssøgning i Lærepladsen.dk

Elev
Kontaktlærer
Studievejleder

2 uger før til en uge efter afsluttet grundforløb

 • Informationsmøde om skoleoplæring (skriftlig indkaldelse)
 • Tjek om de elever, der ønsker en skoleoplæringsplads, opfylder betingelserne. Eleverne fremviser dokumentation www.lærepladsen.dk.
 • Individuel samtale med instruktør
 • Meddelelse til elever om optagelse, krav til lærepladssøgning og mødetidspunkt
 • Udfyldelse af skoleaftale om skoleoplæring
 • Orientering om krav til lærepladssøgning inden start på skoleoplæring, og krav om dokumentation for praktikpladssøgning i Lærepladsen.dk
 • Instruktør sender skoleaftale til elevadministration for de elever, som er optaget. Oploades i Studie+.

Elev
Virksomhedskonsulent
Instruktør
Studievejleder
Elevadministration

 

Inden start i VID Skoleoplæring
Perioden fra afslutning af grundforløbet til start i VID Skoleoplæring

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Lærepladssøgning

 • Eleven er lærepladssøgende og dokumenterer på Lærepladsen.dk, at eleven har været lærepladssøgende.
 • Eleven skal påbegynde skoleoplæring præcis en kalendermåned efter afsluttet grundforløb.

Eleven

Under skoleoplæring

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Opstartsdag i VID Skoleoplæring

 • Tjek af fremmøde i forhold til holdliste.
 • Kontakt til ikke mødte elever 

Instruktør

 

Egnethed
Vurdering af egnethed foregår løbende under hele forløbet i VID Skoleoplæring, samt under virksomhedsforlagt oplæring. Det vurderes om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, samt om elevens samlede adfærd lever op til, hvad der forventes i forhold til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet. I den forbindelse lægges det ligeledes vægt på, om eleven overholder mødetider og aftaler.

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Oplæringsmål og vurdering af fagligt niveau

 • Eleven bedømmes i forhold til oplæringsmål for uddannelsen.
 • Oplæringsmål  dokumenteres i Studie+
 • Tildelte opgaver skal løses tilfredsstillende både med hensyn til kvalitet, tidsforbrug og materialeforbrug.
 • Samtaler med eleven om fagligt niveau, og opfyldelse af oplæringsmål dokumenteres i Studie+ 

Instruktør

Fremmøde og mødedisciplin

 • Fremmøde registeres i Studie+.
 • Sygdom meddeles telefonisk eller skriftligt til instruktør.
 • Sygdom under virksomhedsforlagtoplæring VFO meddeles telefonisk til virksomhed og til instruktør.
 • Advarsler i forhold til overtrædelse af mødedisciplin skrives ind i Studie+ under Noter

Instruktør

 

Mobilitet fagligt og geografisk
Det vurderes løbende om eleven søger og er indstillet på at tage en læreplads i et andet fag end elevens førstevalg. Ligeledes tjekkes det, om eleven søger og tager imod læreplads uden for eget nærområde.

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Fagligt

 • Vejledning af elever i forhold til alternative uddannelsesønsker.

Instruktør

Geografisk

 • Søge lærepladser i et rimeligt geografisk område set i forhold til elevens/lærlingens muligheder for mobilitet, eksempelvis familieforhold.

Instruktør

Aktiv lærepladssøgende

Det er elevens ansvar at være aktiv lærepladssøgende.

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Lærepladsen.dk

 • Eleven opdaterer sin profil på www.lærepladsen.dk minimum hver 2. måned

Eleven

 
 • Eleven skal løbende søge et passende antal læreplader, både mundligt og skriftligt, såvel som opfordret som uopfordret.
 • Al lærepladssøgning registreres på Lærepladsen.dk som minimum med:
  Hvor man har søgt
  Hvornår man har søgt
  Hvem  man har talt med i virksomheden
 • Elektronisk ansøgning uploades på Lærepladsen.dk
 
Følg os På Instagram