VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Ledelse og organisering

VID Skoleoplæring er organiseret med en afdelingskoordinator, der sikrer, at skoleoplæringscenterets samlede aktiviteter lever op til interne og eksterne kvalitetskrav, og lever op til de krav, der bekendtgørelsesmæssigt er fastsat for skoleoplæring. VID Skoleoplæring er en afdeling under VID Erhvervsuddannelser.

De enkelte brancher er repræsenteret af de to lokale uddannelsesudvalg (LUU) inden for områderne Teknologi, byggeri og transport og Kontor, handel og forretningsservice.

Lederen af VID Skolepålæring har det ledelsesmæssige ansvar for:

 • At praksis er i overensstemmelse med lovgivningen på området
 • Eksterne og interne kvalitetskrav
 • Overordnede procedurer og retningslinjer for elever/lærlinge
 • Håndtering af indsigelser fra elever (Klagevejledning)
 • Markedsføring
 • Henvendelser fra ministerier, organisationer m.m.
 • Koordinering af samarbejdet med de øvrige skoleoplæringscentre, der er indgået samarbejdsaftale med
 • Deltager i landsdækkende samarbejdsfora vedr. skoleoplæring og skolebaseret oplæring

 Lederen har ligeledes det overordnede ansvar for:

 • Personaleledelse
 • Økonomi og drift
 • Hvilke opgaver, der må/kan arbejdes med i VID Skoleoplæring
 • Kontakt til skolens lokale uddannelsesudvalg, herunder aftaler om, hvilket arbejde, der må udføres i skoleoplæringen
 • Uddannelse af instruktører

Instruktørerne har det overordnede ansvar for:

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdet i VID Skoleoplæring
 • Skoleaftaler og uddannelsesplaner for elever 
 • Opsøgende arbejde inden for egne brancher
 • Aftaler vedr. virksomhedsforlagt oplæring
Følg os På Instagram