VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Elevtilfredshed

Viden Djurs gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser blandt de studerende, og det er meget glædeligt, at skolens elever generelt er godt tilfredse med at gå på Viden Djurs. 

Forskningen viser, at der er en sammenhæng mellem elevernes trivsel og motivation på erhvervsuddannelserne og kvaliteten i undervisning og fuldførelse af en uddannelse. Trivsel er endvidere tæt forbundet med det samspil og læringsmiljø, som eleverne indgår i. Trivsel har dermed betydning for, at eleverne bliver fagligt udfordrede, og at de oplever, at de lærer noget og bliver så dygtige, de kan.

På denne side kan du se forskellige data og undersøgelsesresultater, som indgår i skolens selvevaluering og løbende kvalitetssikring.

Resultaterne af vores undersøgelser skaber synlighed og understøtter beslutningsprocesserne vedr. fremtidige indsatsområder på alle niveauer i organisationen.

 

EUD/EUX - elevtrivselsundersøgelse 2023

Målingerne af elevtrivsel er gennemført på alle vores erhvervsuddannelser i november 2023. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet og gennemført af Børne- og Undervisningsministeriet. Data stilles til rådighed i Datavarehuset i løbet af 1. kvartal 2024.

Alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, har deltaget i elevtrivselsmålingen. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv.

Handlings- og opfølgningsplaner 2023-24
På baggrund af den gennemførte elevtrivselsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner kan omhandle flere uddannelser. Se nedenfor.

Uddannelsesstatistik
På Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik kan man søge alle nøgletal for elevtrivslen på erhvervsuddannelserne.

EUD/EUX - elevtrivelsundersøgelse 2022

Målingerne af elevtrivsel er gennemført på alle vores erhvervsuddannelser i november 2022. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet og gennemført af Børne- og Undervisningsministeriet. Data stilles til rådighed i Datavarehuset i løbet af 1. kvartal 2023.

Alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, har deltaget i elevtrivselsmålingen. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv.

Handlings- og opfølgningsplaner 2023
På baggrund af den gennemførte elevtrivselsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner kan omhandle flere uddannelser. Se nedenfor.

Uddannelsesstatistik
På Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik kan man søge alle nøgletal for elevtrivslen på erhvervsuddannelserne.

EUD - elevtrivselsundersøgelse 2021

Målingerne af elevtrivsel er gennemført på alle vores erhvervsuddannelser i november 2021. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet og gennemført af Børne- og Undervisningsministeriet. Data stilles til rådighed i Datavarehuset i løbet af 1. kvartal 2022.

Alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, har deltaget i elevtrivselsmålingen, også elever på tidligere uddannelsesordninger. Der skelnes ikke imellem elever på eud, eux eller euv.

Handlings- og opfølgningsplaner 2022
På baggrund af den gennemførte elevtrivselsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner omhandler flere uddannelser. Det er blevet besluttet, at afdelingerne arbejder videre med initiativer fastsat for året 2022. Se nedenfor.

Uddannelsesstatistik
På Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik kan man søge alle nøgletal for elevtrivslen på erhvervsuddannelserne.

VID Gymnasier - elevtrivselsundersøgelse 2023

VID Gymnasier har gennemført elevtrivselsundersøgelsen i november 2023. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet og undersøgelsen er gennemført af Styrelsen for It og Læring i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll. Yderligere information kan ses på Uddannelsesstatistik.dk

Alle igangværende hold på de tre årgange har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne  af årets undersøgelse:

Data indsamlet under elevtrivselsundersøgelsen indgår i skolens selvevaluering. Selvevalueringen er dels en proces, hvor skolerne systematisk indsamler information og viden om undervisningen og rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling, og dels er selvevalueringen den enkelte skoles kritiske gennemgang og vurdering af egen praksis. Læs mere her.

VID Gymnasier - elevtrivselsundersøgelse 2022

VID Gymnasier har gennemført elevtrivselsundersøgelsen i november 2022. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet og undersøgelsen er gennemført af Styrelsen for It og Læring i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll. Yderligere information kan ses på Uddannelsesstatistik.dk

Alle igangværende hold på de tre årgange har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne  af årets undersøgelse:

Data indsamlet under elevtrivselsundersøgelsen indgår i skolens selvevaluering. Selvevalueringen er dels en proces, hvor skolerne systematisk indsamler information og viden om undervisningen og rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling, og dels er selvevalueringen den enkelte skoles kritiske gennemgang og vurdering af egen praksis. Læs mere her.

VID Gymnasier - elevtrivselsundersøgelse 2021

VID Gymnasier har gennemført elevtrivselsundersøgelsen i november 2021. Spørgerammen til denne obligatoriske elevtrivselsmåling er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet og undersøgelsen er gennemført af Styrelsen for It og Læring i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll. Yderligere information kan ses på Uddannelsesstatistik.dk

Alle igangværende hold på de tre årgange har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne  af årets undersøgelse:

Data indsamlet under elevtrivselsundersøgelsen indgår i skolens selvevaluering. Selvevalueringen er dels en proces, hvor skolerne systematisk indsamler information og viden om undervisningen og rammerne herfor, med henblik på at afdække potentialer for forbedringer og fortsat kvalitetsudvikling, og dels er selvevalueringen den enkelte skoles kritiske gennemgang og vurdering af egen praksis. Læs mere her.

Følg os På Instagram