VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Politikker for VID Skoleoplæring

VID Skoleoplæring dokumenterer løbende elevens opnåede kompetencer, lærepladssøgning m.m.

Det betyder, at elever har individuelle uddannelsesplaner i Studie+, hvor skoleophold, skoleoplæringsperioder, ferie mv. fremgår. 

Det betyder, at:

  • Eleven og instruktøren har ansvaret for at holde uddannelsesplan opdateret
  • Eleven har ansvaret for at dokumentere sin lærepladspladssøgning på Lærepladsen.dk
  • Instruktøren registrerer tilstedeværelse/fravær i Studie+ (arbejdstid)
  • Elevadministrationen tilføjer ferie/orlov og andre relevante begivenheder til elevoversigten på Lærepladsen.dk
  • Opnåede kompetencemål dokumenteres i Studie+
  • Elevadministrationen tilføjer skoleperioder i elevens uddannelsesplan.

Elevtilfredshedsundersøgelse

VID Skoleoplæring laver tilfredshedsundersøgelse blandt vores elever i skoleoplæring. Resultaterne af vores undersøgelser skaber synlighed og understøtter beslutningsprocesserne vedr. fremtidige indsatsområder i vores skoleoplæring. En gang årlig benchmarker vi vores resultater med en lang række erhvervsskoler i region Midt (ESØ samarbejder).

Spørgeramme 2023

Handlings- og opfølgningsplan 2024

Arbejdspladsvurdering

Elever i VID Skoleoplæring laver arbejdspladsvurdering på samme tidpunkt som øvrige medarbejdere på Viden Djurs. Sidste gang var i 2022.  Det har to formål; dels at styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i skoleoplæringen, dels at lære eleverne om betydningen af at have et godt arbejdsmiljø og dermed et godt arbejdsliv.

De lokale uddannelsesudvalg (LLU)

Mindst én gang om året drøftes “kvalitet i VID Skoleoplæring” med de lokale uddannelsesudvalg. Der vil være en besigtigelse af de fysiske rammer, som skolen afvikler skoleoplæring i, samt mulighed for at snakke med elever og instruktører.

Forsikringsforhold

Som elev i VID Skoleoplæring er du dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med “arbejde under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder/modtager instruktion på et af oplæringscenterets værksteder, butik eller kontorer, eller du er i virksomhedsforlagt oplæring (VFO). Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader.

En elev i virksomhedsforlagt oplæring er ikke fra oplæringscentrets side forsikret for skader forvoldt på arbejdsopgaver og for skader på virksomhedens eller andres ejendom. Det forudsættes, at eleven er dækket af virksomhedens driftstabs- eller tingskadeforsikring.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

Følg os På Instagram