VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

Efteruddannelse og kurser

Deltagertilfredshed – AMU

På AMU-området følger Viden Djurs den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Undervisningsministeriet, herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Evalueringen omfatter:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling og sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v., samt tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU. Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk

 

Karaktergennemsnit

Der gives ikke karakterer i enkeltfag på arbejdsmarkedsuddannelserne, i stedet udstedes der uddannelsesbevis til elever, der med tilfredsstillende resultat har opfyldt målene for en given uddannelse. Se nedenstående oversigt med beståelses- og gennemførelsesprocenter for kalenderårene 2015 – 2017 for samtlige AMU-aktiviteter på Viden Djurs.

  • Beståelses- og gennemførelsesprocenter 2016
  • Beståelses- og gennemførelsesprocenter 2015
Følg os På Instagram