VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

Undervisningsmiljøvurdering

Viden Djurs gennemfører hvert 3. år en undervisningsmiljøvurdering på skolen.

Undersøgelsen gennemføres i ugerne 43-45 i samarbejde med @venQuest. Undervisningsmiljøvurderingen er gennemført som en den af den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse, hvor spørgerammen er defineret af Undervisningsministeriet.

Temaerne for undervisningsmiljøvurderingen er:

  • Det sociale miljø, herunder mobning
  • De fysiske rammer
  • Det æstetiske miljø

Undervisningsmiljøvurdering VID Erhvervsuddannelser

Læs resultaterne her for uddannelserne under VID Erhvervuddannelser:

Handlingsplaner sikrer, at vi som skole hele tiden har fokus på vores undervisningsmiljø. Alle afdelinger har i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen udarbejdet afdelings handlingsplaner. Her kan udviklingen følges fra 2017 til og med 2018

Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier

Læs resultaterne her for VID Gymnasier:

Handlingsplaner sikrer, at vi som skole hele tiden har fokus på vores undervisningsmiljø. VID Gymnasier har i forbindelse med trivselsundersøgelsen udarbejdet denne opfølgnings- og handlingsplan sammen med skolens elevråd.

Følg os På Instagram