VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Undervisningsmiljøvurdering

Den årlige løbende undervisningsmiljøvurdering gennemføres som en del af den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU), hvor spørgerammen er defineret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Temaerne for undervisningsmiljøvurdering er:

  • Det sociale miljø; læringsmiljø og velbefindende, herunder mobning/krænkende adfærd
  • De fysiske rammer
  • Det æstetiske miljø

Hvert 3. år gennemfører Viden Djurs  en decideret undervisningsmiljøvurdering på skolen. Den næste gennemføres i 2022. Denne spørgeramme er et supplement til den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) og her spørges mere dybdegående ind til elevernes

  • oplevelse af de lokaler, hvor de har den teoretiske undervisning, dvs. f.eks. et klasselokale eller et auditorium.
  • oplevelse af de steder, hvor de har den praktiske undervisning som f.eks. værksteder, laboratorier, landbrug eller maskinhaller.
  • Oplevelse af det fysiske og æsteriske undervisningsmiljø, herunder skolens fællesarealer og sikkerhed.

Undervisningsmiljøvurdering VID Erhvervsuddannelser

Datagrundlag er den årlige obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU), som senest er gennemført i november 2021.

Undervisningsmiljøvurdering 2021

Undervisningsmiljøvurdering 2021 sammenlignet med de to foregående år

Handlingsplaner sikrer, at vi som skole hele tiden har fokus på vores undervisningsmiljø. Alle afdelinger har i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen udarbejdet afdelingsspecifikke handlings- og opfølgningsplaner

Undervisningsmiljøvurderinger indgår ligeledes som datagrundlag for skolens selvevaluering.

Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier

Datagrundlag er den årlige obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU), som senest er gennemført i november 2021.

Undervisningsmiljøvurdering - VID Gymnasier 2021

Undervisningsmiljøvurdering 2021 - VID Gymnasier sammenlignet med de to foregående år

Undervisningsmiljøvurderinger indgår på VID Gymnasier ligeledes som datagrundlag for skolens selvevaluering 

Følg os På Instagram