VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Undervisningsevaluering

Undervisningsevaluering er et væsentligt element i arbejdet med kvalitetssikring på Viden Djurs.  

Evalueringen har mange formål:

  • At give underviseren et værktøj til evaluering og kvalitetsudvikling af egen undervisning
  • At lederen kan give sparring og supervision til underviseren
  • At give lederen indblik i undervisernes praksis

 

VID Gymnasier - undervisningsevaluering

Underviserne på VID Gymnasier gennemfører løbende undervisningsevaluering i egne fag og klasser.

En gang årlig gennemfører VID Gymnasier en elektronisk undervisningsevaluering, hvor alle elever evaluerer alle fag.

VID Detail - elevtrivselsundersøgelse

Eleverne på elevuddannelserne svarer efter hver endt skoleuge på en evaluering vedrørende deres tilfredshed med uddannelsesforløbet.

Der er brugt en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst. Enkelte steder er det en skala fra 1 til 4, der er brugt.

Der bliver bl.a. vurderet på:

  • undervisningen
  • underviseren
  • administrationen
  • lokaler og udstyr
  • undervisningsmiljøet

Herunder kan du se de samlede resultater af de løbende evalueringer.

1952 Detailhandelsuddannelsen

1932 Handelsuddannelsen

Følg os På Instagram