VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

Virksomhedstilfredshed - EUD

For Viden Djurs er det vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog med de virksomheder, vi samarbejder med. 

Skole-virksomhedssamarbejdet er en af hjørnestenene i vekseluddannelsesprincippet. Vi tager løbende ”pulsen” på tilfredsheden med dette samarbejde. Vi benytter både elektroniske spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview og besøg på virksomhederne af virksomhedskonsulenter.

Når vi snakker med virksomhederne, har vi blandt andet fokus på

 • Information, form og indhold
 • Eleven/lærlingen på skolen
 • Eleven fagpakke inkl. de almene fag
 • Eleven/lærlingen på arbejdspladsen
 • Branchens image

EUD – Virksomhedstilfredshedsmåling 2021

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne. Spørgerammen er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet. 

I 3. og 4. kvartal 2021 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer

Skolens samlede resultat vil blive uploadet, når alle uddannelser har gennemført undersøgelsen.

Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus. Resultaterne offentliggøres i datavarehuset marts 2022.

Handlings- og opfølgningsplaner 2022
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under Viden Djurs vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner kan dække flere uddannelser, hvor det er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

 • Kalø Økologiske Landbrugsskole (Landbrugsuddannelsen)
 • VID Værksted (Smed og Industrioperatøruddannelsen)
 • VID Detail (Detailhandelsuddannelse med specialer og Handelsuddannelsen med specialer)
 • VID Medie (Digital Media)

EUD – Virksomhedstilfredshedsmåling 2020

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne. Spørgerammen er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet.

I 3. og 4. kvartal 2020 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer

Samlede rapport for virksomhedernes tilfredshed – Viden Djurs

Spørgeramme er defineret af Undervisningsministeriet. Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus. Resultaterne offentliggøres i datavarehuset marts 2021.

Handlings- og opfølgningsplaner 2021
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under Viden Djurs vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner kan dække flere uddannelser, hvor det er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

EUD - Virksomhedstilfredshedsmåling 2019

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne.

I 3. kvartal 2019 har virksomhederne med elever på uddannelserne deltaget i målingen.

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelse

I 4. kvartal 2019 har virksomheder med elever på uddannelserne deltaget i målingen:

 • 1932 Handelsuddannelse med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelse med specialer

Den samlede VTU rapport for Viden Djurs 2019

Målingen gennemføres hen over året. Spørgeramme er defineret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus.

Handlings- og opfølgningsplaner 2019
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under VID Erhvervsuddannelser vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner dækker både grundforløb og hovedforløb i de afdelinger, hvor dette er relevant. Handlings- og opfølgningsplanerne kan omhandle flere uddannelser, da dette i nogle afdelinger giver mest mening. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

EUD - Virksomhedstilfredshedsmåling 2018

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne.

I 3. og 4. kvartal 2018 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer

Den samlede rapport for virksomhedernes tilfredshed – Viden Djurs

Spørgeramme er defineret af Undervisningsministeriet. Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus. Resultaterne offentliggøres i datavarehuset marts 2019.

Handlings- og opfølgningsplaner for kalenderåret 2019
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2018 har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelsesafdelingerne under VID Erhvervsuddannelser vil arbejde med i det kommende år.  Disse bliver opdateret på denne side løbende.

Følg os På Instagram