VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Virksomhedstilfredshed - EUD

For Viden Djurs er det vigtigt at have et godt samarbejde og en god dialog med de virksomheder, vi samarbejder med. 

Skole-virksomhedssamarbejdet er en af hjørnestenene i vekseluddannelsesprincippet. Vi tager løbende ”pulsen” på tilfredsheden med dette samarbejde. Vi benytter både elektroniske spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview og besøg på virksomhederne af virksomhedskonsulenter.

Når vi snakker med virksomhederne, har vi blandt andet fokus på

 • Information, form og indhold
 • Eleven/lærlingen på skolen
 • Eleven fagpakke inkl. de almene fag
 • Eleven/lærlingen på arbejdspladsen
 • Branchens image

EUD - Virksomhedstilfredshedsmåling 2023

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne. Spørgerammen er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet. 

I 4. kvartal 2023 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer

Skolens samlede resultat VTU 2023

Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus

Handlings- og opfølgningsplaner 2024
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under Viden Djurs vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner kan dække flere uddannelser, hvor det er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

EUD - Virksomhedstilfredshedsmåling 2022

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne. Spørgerammen er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet. 

I 3. og 4. kvartal 2022 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer

Skolens samlede resultat VTU 2022

Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus

Handlings- og opfølgningsplaner 2023
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under Viden Djurs vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner kan dække flere uddannelser, hvor det er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

EUD – Virksomhedstilfredshedsmåling 2021

Viden Djurs gennemfører løbende måling af tilfredsheden hos de virksomheder, der er med til at uddanne de elever, vi har på erhvervsuddannelserne. Spørgerammen er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet. 

I 3. og 4. kvartal 2021 har vi på Viden Djurs gennemført undersøgelsen på uddannelserne

 • 1110 Smed
 • 1145 Industrioperatør
 • 1515 Digital Media
 • 16 Landbrugsuddannelser
 • 1932 Handelsuddannelsen med specialer
 • 1952 Detailhandelsuddannelsen med specialer

Skolens samlede resultat VTU 2021

Resultaterne vil ligeledes løbende blive tilgængelige i ministeriets Datavarehus. Resultaterne offentliggøres i datavarehuset marts 2022.

Handlings- og opfølgningsplaner 2022
På baggrund af den gennemførte virksomhedstilfredshedsundersøgelse har alle afdelinger i Viden Djurs fastlagt de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under Viden Djurs vil arbejde med i det kommende år. De enkelte handlings- og opfølgningsplaner kan dække flere uddannelser, hvor det er relevant. Disse bliver opdateret på denne side løbende.

Følg os På Instagram