VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

De mest stillede spørgsmål om håndværkssuddannelserne

Overvejer du at tage en erhvervsuddannelse? Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores håndværksuddannelser her og bliv klogere på, om det er det rette valg for dig.

Hvilke håndværksuddannelser kan jeg tage ved VID Erhvervsuddannelser?

Ved VID Erhvervsuddannelser kan du vælge mellem et stort udvalg af uddannelser, der tager udgangspunkt i arbejdet i værksteder, på byggepladser og i køkkenet.

Hvad er forskellen på EUD og EUX?

EUD er den traditionelle erhvervsuddannelse, hvor du kombinerer skoleforløb og oplæring  i en virksomhed. Du bliver klædt på til at arbejde i et bestemt fag og lærer de nødvendige håndværksmæssige metoder.

Med EUX får du to uddannelser i én. Du bliver faglært ligesom med EUD, og tager derudover en studentereksamen. Det vil sige, at du undervejs skal gennemføre en række fag på gymnasialt niveau. Efterfølgende kan du gå direkte i arbejde eller fortsætte på en videregående uddannelse.

Hvordan er uddannelserne bygget op?

Erhvervsuddannelserne består af to grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløb 1
GF1 varer 20 uger. Her følger du en fagretning, der giver dig en bred introduktion til det at arbejde. Samtidig bliver du klædt på til at vælge, hvilken specifik uddannelse du vil fortsætte på.

Grundforløb 2
GF2 varer 20 uger. Her får du undervisning målrettet den uddannelse, du har valgt, og du bliver klædt på til at kunne gennemføre hovedforløbet.

Hovedforløbet
På hovedforløbet udbygger du din viden og dine færdigheder inden for den uddannelse, du har valgt. Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og oplæring i en virksomhed. Længden af hovedforløbet afhænger af din uddannelse, og hvilken specialisering du vælger.

Hvordan finder jeg en læreplads?

Undervejs i din uddannelse skal du i lære i en virksomhed, hvor du får mulighed for at træne og udvikle dine praktiske færdigheder.

Du skal selv finde din læreplads, men du får støtte af skolens vejledere, der hjælper dig gennem processen. Den bedste måde, du kan få en læreplads på, er ved at skrive en uopfordret ansøgning, som du personligt afleverer til den virksomhed, du gerne vil i lære hos. Skolens vejledere kan hjælpe dig med, hvordan du skal gribe ansøgningsprocessen an.

Du kan læse mere om oplæring her.

Hvad er mulighederne for skoleoplæring?

Hvis det ikke lykkes dig at finde en læreplads, kan du eventuelt fortsætte din uddannelse som skoleoplæringselev. Skoleoplæringscenteret ved Viden Djurs tilbyder skoleoplæring på uddannelsen til smed og industrioperatør.

Du kan læse mere om dine muligheder for skoleoplæring her.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskravene til håndværksuddannelserne er de samme som til alle andre erhvervsuddannelser

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
  • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
  • Du skal være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 9. eller 10. klasse

Du kan læse mere om adgangskravene til erhvervsuddannelser her.

Kan jeg bo på skolehjem under min uddannelse?

Hvis du har mere end 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem dit hjem og skolen, har du mulighed for at bo på skolehjem under din uddannelse ved VID Erhvervsuddannelser.

Her bor du sammen med andre elever fra Viden Djurs og bliver en del af et fedt fællesskab på tværs af uddannelser og interesser.

Du kan læse mere om dine muligheder for at bo på skolehjem her.

Er det muligt at søge støtte?

Alle, der er optaget på en ungdomsuddannelse kan søge om statens uddannelsesstøtte (SU) – læs mere om kravene for at kunne få SU på www.su.dk eller kontakt SU-vejleder Bente Lund-Laursen på telefon 8758 0450 (dagligt kl. 08.00-12.00) eller på e-mail SU@videndjurs.dk.

Du har også mulighed for at søge legater og fonde, der støtter elever under uddannelse. Nogle er gratis at benytte, andre skal man betale for specifikke ydelser. Man kan f.eks. søge økonomisk støtte til udenlandsophold, studierejser og fritidsaktiviteter. Eksempler på hjemmesider, hvor du kan søge:

https://www.legatbogen.dk/

https://www.fundraising.how/

Følg os På Instagram