VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

De mest stillede spørgsmål om businessuddannelserne

Vil du gerne blive klogere på businessuddannelserne ved VID Erhvervsuddannelser? Her har vi samlet de mest stillede spørgsmål om uddannelserne og de forskellige muligheder.

Hvilke uddannelser kan jeg tage inden for businessområdet?

Ved VID Erhvervsuddannelser kan du vælge mellem tre forskellige businessuddannelser:

Hvad er forskellen på EUD og EUX?

EUD er den traditionelle erhvervsuddannelse, hvor du kombinerer skoleforløb og oplæring i en virksomhed. Du bliver klædt på til at arbejde i et bestemt fag og lærer de nødvendige håndværksmæssige metoder.

Med EUX får du to uddannelser i én. Du bliver faglært ligesom med EUD, og tager derudover en studentereksamen. Det vil sige, at du undervejs skal gennemføre en række fag på gymnasialt niveau. Efterfølgende kan du gå direkte i arbejde eller fortsætte på en videregående uddannelse.

Hvordan er businessuddannelserne bygget op?

Opbygningen af uddannelsen afhænger af, hvorvidt du vælger et EUD- eller et EUX-forløb.

Grundforløb
Uanset hvad du vælger, starter din uddannelse med et grundforløb i to dele. Grundforløb 1 varer 20 uger og giver dig en bred introduktion til erhvervslivet og det at arbejde. Grundforløb 2 varer ligeledes 20 uger. Her får du undervisning målrettet den uddannelse du har valgt.

Studieforberedende år
Hvis du vælger at tage din uddannelse som et EUX-forløb, skal du efter grundforløbet have et studieforberedende år, hvor du færdiggør den gymnasiale del af uddannelsen. Herefter er du kvalificeret til at tage en videregående uddannelse.

Hovedforløb
Den sidste del af uddannelsen er hovedforløbet, hvor du færdiggør den erhvervsfaglige del. Her er du undervejs i oplæring i en virksomhed.

Hvordan finder jeg en læreplads?

Undervejs i din uddannelse skal du i lære i en virksomhed, hvor du får mulighed for at træne og udvikle dine praktiske færdigheder.

Du skal selv finde din læreplads, men du får støtte af skolens vejledere, der hjælper dig gennem processen. Den bedste måde, du kan få en læreplads på, er ved at skrive en uopfordret ansøgning, som du personligt afleverer til den virksomhed, du gerne vil i lære hos. Skolens vejledere kan hjælpe dig med, hvordan du skal gribe ansøgningsprocessen an.

Du kan læse mere om oplæring her.

Hvad er mulighederne for skoleoplæring?

Hvis det ikke lykkes dig at finde en læreplads, kan du eventuelt fortsætte din uddannelse som skoleoplæringselev. Skoleoplæringscenteret ved Viden Djurs tilbyder skoleoplæring på både handelsuddannelsen, kontoruddannelsen og uddannelsen i detailhandel.

Du kan læse mere om dine muligheder for skoleoplæring her.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskravene til businessuddannelserne er de samme som til alle andre erhvervsuddannelser

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
  • Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
  • Du skal være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 9. eller 10. klasse

Du kan læse mere om adgangskravene til erhvervsuddannelser her.

Hvad er sport i skolen?

Som elev på EUD/EUX Business  på VID Erhvervsuddannelser i Grenaa har du mulighed for at kombinere fodbold og uddannelse på Brazil Football College.  

Du kan læse mere om sport i skolen her.

Kan jeg bo på skolehjem under min uddannelse?

Hvis du har mere end 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem dit hjem og skolen, har du mulighed for at bo på skolehjem under din uddannelse ved VID Erhvervsuddannelser.

Her bor du sammen med andre elever fra Viden Djurs og bliver en del af et fedt fællesskab på tværs af uddannelser og interesser.

Du kan læse mere om dine muligheder for at bo på skolehjem her.

Er det muligt at søge støtte?

Alle, der er optaget på en ungdomsuddannelse kan søge om statens uddannelsesstøtte (SU) – læs mere om kravene for at kunne få SU på www.su.dk eller kontakt SU-vejleder Bente Lund-Laursen på telefon 8758 0450 (dagligt kl. 08.00-12.00) eller på e-mail SU@videndjurs.dk.

Du har også mulighed for at søge legater og fonde, der støtter elever under uddannelse. Nogle er gratis at benytte, andre skal man betale for specifikke ydelser. Man kan f.eks. søge økonomisk støtte til udenlandsophold, studierejser og fritidsaktiviteter. Eksempler på hjemmesider, hvor du kan søge:

https://www.legatbogen.dk/

https://www.fundraising.how/

Følg os På Instagram