VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

Skolepraktik

På Viden Djurs har du mulighed for at komme i skolepraktik i vores praktikcenter. Med skolepraktik er du sikret muligheden for at få dit svendebrev på et højt fagligt niveau.

Praktikcenteret bliver drevet som en rigtig virksomhed, så du kommer til at arbejde med mange forskelligartede opgaver fra det virkelige erhvervsliv. Vi tilpasser naturligvis sværhedsgraden til dit faglige niveau og det sted du er i din uddannelse, så du bliver udfordret med de rette opgaver. Hele vejen igennem dit forløb ved vores praktikcenter er der fokus på, at du skal finde en læreplads, så du kan færdiggøre din uddannelse i en ordinær virksomhed.

Du har mulighed for at færdiggøre din uddannelse inden for smedebranchen samt detail, handel- og kontorfagene som skolepraktikelev ved Viden Djurs Praktikcenter. Du skal altså have afsluttet et grundforløb inden for det merkantile eller metalområdet for at kunne starte i skolepraktik hos os.

Uddannelser du kan tage som skolepraktik

Hos Viden Djurs Praktikcenter tilbyder vi skolepraktik på følgende erhvervsuddannelser:

Økonomi i skolepraktik

Skolepraktikydelsen
Som skolepraktikelev er du berettiget til skolepraktikydelse. Skolepraktikydelsen fastsættes på den årlige finanslov og din ydelse er afhængig af din alder.

Har du anden offentlig forsørgelse, mens du er i skolepraktik, modtager du ikke skolepraktikydelse. Der udbetales heller ikke skolepraktikydelse til dig, hvis du samtidig modtager løn fra en arbejdsgiver.

Du kan finde den gældende sats for skolepraktikydelse her.

Skolepraktikydelsen beregnes fra den dag, du starter i skolepraktikken. Hvis du f.eks. starter den 15. i måneden, får du skolepraktikydelse fra den 15. og måneden ud.
Skolepraktikydelsen udbetales bagud og vil være til disposition den sidste hverdag i hver måned.

Godtgørelsen er skattepligtig som A-indkomst. Der skal imidlertid ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af godtgørelsen, da der ikke er tale om en lønindkomst fra et ansættelsesforhold.

Når du får kontrakt med en virksomhed, går du over til elevløn, som er overenskomstbestemt.

EMMA- kriterierne

At være elev i skolepraktik træder i stedet for at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Du skal ved optagelsen og under hele uddannelsen leve op til EMMA-kriterierne omkring egnethed, faglig og geografisk mobilitet samt aktivitet.

E: Du skal under hele forløbet være fagligt egnet
M: Du skal være parat til at flytte derhen, hvor der er en praktikplads
M: Du skal søge og tage imod praktikpladser indenfor alle uddannelser
A: Du skal fortsat søge praktikplads samt være registreret som praktikpladssøgende på www.praktikpladsen.dk

Skolepraktikken skal afbrydes, hvis du får en uddannelsesaftale, eller hvis du ikke lever op til ovennævnte EMMA-kriterier.

Skolepraktikken omfatter normalt højst halvdelen af den samlede praktiktid. Resten af praktikken skal afvikles i en eller flere praktikpladser, som du og skolen forsøger at skaffe.

Vi hjælper dig på rette vej

Sidder du med spørgsmål til dine muligheder som skolepraktikelev? Vores virksomhedskonsulenter er altid klar på at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine praktikforløb.

Af vores underviser på EUX-Business blev vi i klassen gjort opmærksomme på, at vi har en praktikvejleder på skolen, og jeg tog derfor kontakt til Mille.
Hun har hjulpet mig hele vejen fra de første ansøgninger til samtalerne og til uddannelsesaftalen var i hus. Hun har givet mig det lille skub, der skulle til for at søge i den retning, der gav mest mening for mig.

- Ilayda, elev på VID Erhvervsuddannelse.

Følg os På Instagram