VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

UNESCO Verdensmålsskole

Viden Djurs går all-in på bæredygtig udvikling og kan fremover officielt kalde sig for UNESCO Verdensmålsskole. Det er en titel, der forpligter til at tænke FN’s 17 verdensmål ind i undervisningen og driften, og som skal sikre en bæredygtig fremtid.

De farvestrålende plakater med FN’s verdensmål hænger allerede på gangene hos Viden Djurs’ afdelinger i Grenaa, Rønde og Kalø, men fremover kommer de til at have endnu større betydning for elever og medarbejdere. Med udnævnelsen til Verdensmålsskole er Viden Djurs blevet en del af et netværk af skoler, som alle arbejder på at skabe en fremtid med bæredygtig udvikling. Siden sidste år har det været en del af Viden Djurs’ strategi at integrere FN's verdensmål i hele organisationen, og derfor kommer udnævnelsen som en naturlig forlængelse af Viden Djurs’ målsætning om en mere bæredygtig fremtid.

- Vi er stolte af det skulderklap, at vi er blevet godkendt som Verdensmålsskole, siger Søren Hoffmann Hansen, Innovationschef i Viden Djurs, og fortsætter.

- Som skole og dannelsesinstitution har vi et ansvar for at gå forrest og omfavne verdensmålene. Vi skal væk fra den holdning, at forandringen skal komme udefra, så vi er nødt til at gribe i egen barm og gøre noget selv.

Fordelen ved at blive en del af netværket er, at skolerne kan inspirere hinanden og arbejde på projekter på kryds og tværs, men derudover følger der også nogle koncepter og en køreplan, som skolerne kan følge. Her spiller begrebet ”whole-school approach” en stor rolle.

- Det handler om, at man ikke kun skal undervise i bæredygtighed, men det skal være noget som gennemsyrer hele organisationen, både på undervisningsniveau, men også i driften af vores skoler, siger Søren Hoffmann Hansen.

Søren Hoffmann Hansen, tidl. Innovationschef på Viden Djurs

Fremtiden er bæredygtig
Selvom titlen som Verdensmålsskole er ny, er bæredygtighed langt fra et nyt begreb i Viden Djurs, og fundamentet af tiltag vejede tungt i udnævnelsen. Kalø Økologiske Landbrugsskole, landets eneste af slagsen, er stort set selvforsynende, og leverer undervisning i landbrug baseret på økologi og en bæredygtig tankegang. På N. P. Josiassens Vej 44E i Grenaa, hvor HTX og HHX har til huse, bliver ca. 75% af skolens energiforbrug dækket af et storstilet solcelleanlæg på taget, og så bruger man ikke sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudtet på skolens områder.

Som en del af den bæredygtige udvikling er det nu blevet muligt at få verdensmålene direkte ind på skoleskemaet. People, Planet, Profit er en nyoprettet studieretning på HHX-uddannelserne i Grenaa og Rønde, som gør verdensmålene til en central del af undervisningen. Her arbejder man med virksomheder og organisationers udvikling og med implementering af bæredygtige forretningsmodeller og strategier.

Hvor Viden Djurs er langt fremme på nogle punkter, er de bagefter på andre, og ifølge Søren Hoffmann Hansen handler det om at drage nytte af egne erfaringer, og brede det ud i resten af organisationen.  

Det næste skridt er, at Viden Djurs nedsætter et kommissorium, som skal omsætte den strategiske beslutning til konkrete handlinger. Udover områder som affaldssortering og den almene drift af Viden Djurs, er det en prioritet at oprette verdensmålsråd med lærere og elever, som sammen skal være med til at udstikke retningen for, hvordan den bæredygtige udvikling bliver en større del af undervisningen. Søren Hoffmann Hansen ser det som en opgave af stor betydning for at kunne uddanne unge, der tænker i bæredygtige løsninger.  

- Det er vigtigt, at eleverne selv er med til at løfte idéerne fra tegnebrættet og ud i virkeligheden. Som en uddannelsesinstitution er det vores opgave at forme eleverne og give dem en kritisk sans. Vi skal lære dem at kommunikere og samarbejde med andre, men også at tænke kreativt, siger Søren Hoffmann Hansen.

Den 26.-27. august deltog Søren Hoffmann Hansen i årsmødet for UNESCO Verdensmålsskoler i FN Byen i København, hvor der blev afholdt workshops og oplæg fra bl.a. Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som fortalte om den danske tilgang til verdensmålene.