VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Politikker for Viden Djurs Praktikcenter

Viden Djurs Praktikcenter dokumenterer løbende elevens opnåede kompetencer, praktikpladssøgning m.m.

Det betyder, at elever har individuelle uddannelsesplaner i Elevplan, hvor skoleophold, praktikophold, ferie m.m. er langtidsplanlagt, og at kommunikation mellem skole og Praktikcenter om skoleophold, opnåede karakterer m.m. foregår via Elevplan.

Det betyder, at:

 • Praktikcentereleven har ansvaret for at holde sin uddannelsesplan opdateret og for at dokumentere sin praktikpladssøgning.
 • Praktikinstruktøren registrerer tilstedeværelse/fravær i Elevplan (arbejdstid).
 • Praktikadministrationen sørger for at vælge en oplæringsansvarlig for alle praktikcenterelever i virksomhedens Elevplan.
 • Praktikadministrationen tilføjer ferie/orlov og andre relevante begivenheder til elevoversigten i virksomhedens Elevplan.
 • Opnåede kompetencemål vinges af i Elevplan eller tilsvarende systemer.
 • Praktikadministrationen tilføjer skoleperioder i elevens uddannelsesplan.

Elevtilfredshedsundersøgelse

Se resultater, handlings- og opfølgningsplaner i menuen nedenfor.

Arbejdspladsvurdering

En gang årlig laves der en arbejdspladsvurdering blandt eleverne i smedeværkstedet. Det har to formål; dels at styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på værkstedet, dels at lære eleverne om betydningen af at have et godt arbejdsmiljø og dermed et godt arbejdsliv.

Se spørgerammen

De lokale uddannelsesudvalg (LLU)

Mindst én gang om året drøftes “kvalitet i Praktikcenteret” med de lokale uddannelsesudvalg. Der vil være en besigtigelse af de fysiske rammer, som skolen afvikler skolepraktikken i, samt mulighed for at snakke med elever og instruktører.

Forsikringsforhold

Som elev i Viden Djurs Praktikcenter er du dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med “arbejde under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder/modtager instruktion på et af praktikcenterets værksteder eller kontorer, eller du er i virksomhedsforlagt undervisning (VFU). Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader.

En elev i virksomhedsforlagt undervisning er ikke fra praktikcentrets side forsikret for skader forvoldt på arbejdsopgaver og for skader på virksomhedens eller andres ejendom. Det forudsættes, at eleven er dækket af virksomhedens driftstabs- eller tingskadeforsikring.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

Elevtilfredshed i Viden Djurs Praktikcenter

To gange hvert år laves der målinger af elevtilfredshed hos vores elever i Viden Djurs Skillz.

Se spørgerammen

Resultaterne af vores undersøgelser skaber synlighed og understøtter beslutningsprocesserne vedr. fremtidige indsatsområder i vores skolepraktik. En gang årlig benchmarker vi vores resultater med en lang række erhvervsskoler i region Midt (EØS samarbejdet). Du kan se det samlede resultat af vores gennemførte tilfredshedsundersøgelser (akkumuleret) og afdelingernes handlings- og opfølgningsplaner:

 

Akkumulerede resultater august 2017

 • Smed
 • Kontor
 • Detail og handel

Handlings- og opfølgningsplaner

 • Handlings- og opfølgningsplan 2017 – kontor, detail og handel
 • Handlings- og opfølgningsplan 2017 – smed
 • Handlings- og opfølgningsplan 2016 for den merkantile afdeling
 • Handlings- og opfølgningsplan 2014/2015 for den merkantile afdeling
 • Handlingsplan 2015 for smedafdelingen
Følg os På Instagram