VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Bliv elev i vores praktikcenter

For at være berettiget til praktik i praktikcenteret ved Viden Djurs skal du opfylde følgende krav:

 • du skal have bestået et grundforløb, der giver adgang til skolepraktik
 • du skal opfylde EMMA-kravene
 • du skal være aktiv praktikpladssøgende

Før skolepraktikken

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Senest 2 uger efter opstart af grundforløb

 • Intro til vejledning
 • Kort orientering om skolepraktik
 • Eleven angiver tre uddannelsesønsker i personlig uddannelsesplan i Elevplan
 • Uddannelsesplanen godkendes

Elev
Kontaktlærer 
Studievejleder

Under grundforløbet

 • Alle elever får undervisning i praktikpladssøgning, herunder udarbejdelse af ansøgninger og CV, læsning af stillingsopslag, uopfordret henvendelse til virksomheder (mundtlig/skriftlig), samt samtaleteknik mv.
 • Krav til dokumentation af praktikpladssøgning i Elevplan
 

Senest 5 uger før afslutning af grundforløb

 • Yderligere orientering om skolepraktik og EMMA-kriterier
 • Profil på praktikpladsen.dk oprettes eller opdateres
 • Uddannelsesplan opdateres
 • Krav til praktikpladssøgning i sidste periode af grundforløbet og dokumentation af praktikpladssøgning i Elevplan

Elev
Kontaktlærer
Studievejleder

2 uger før til en uge efter afsluttet grundforløb

 • Informationsmøde om skolepraktik (skriftlig indkaldelse)
 • Eleven udarbejder “ansøgning” til skolepraktik
 • Tjek om de elever, der ønsker en skolepraktikplads, opfylder betingelserne. Eleverne fremviser dokumentation via Elevplan.
 • Individuel samtale med instruktør
 • Meddelelse til elever om optagelse, krav til praktikpladssøgning og mødetidspunkt
 • Udfyldelse af skoleaftale om skolepraktik
 • Orientering om krav til praktikpladssøgning inden start på skolepraktik, og krav om dokumentation for praktikpladssøgning i Elevplan
 • Instruktør sender skoleaftale til elevadministration for de elever, som er optaget. Oploades i Elevplan.

LOP-medarbejder 
Instruktør
Studievejleder
Elevadministration

 

Inden start i praktikcenteret
Perioden fra afslutning af grundforløbet til start i praktikcenter

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Praktikpladssøgning

 • Eleven er praktikpladssøgende og dokumenterer på Elevplan, at eleven har været praktikpladssøgende.
 • Eleven skal påbegynde skolepraktik præcis en kalendermåned efter afsluttet grundforløb.

Eleven

Under skolepraktikken

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Opstartsdag Praktikcenter

 • Tjek af fremmøde i forhold til holdliste.
 • Meddelelse til LOP-konsulent vedr. elever der ikke er mødt.
 • Kontakt til ikke mødte elever

Instruktør
LOP-konsulent

I løbet af de første 14 dage

 • Alle elever får i et intensiv kursus i praktikpladssøgning, herunder udarbejdelse af ansøgninger og CV, læsning af stillingsopslag, uopfordret henvendelse til virksomheder (mundtlig/skriftlig), samt samtaleteknik mv.
 • Tjek af dokumentation for praktikpladssøgning på Elevplan og profil på praktikpladsen.dk

Instruktør

 

Egnethed
Vurdering af egnethed foregår løbende under hele forløbet i praktikcenteret, samt under virksomhedsforlagt undervisning. Det vurderes om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, samt om elevens samlede adfærd lever op til, hvad der forventes i forhold til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet. I den forbindelse lægges det ligeledes vægt på, om eleven overholder mødetider og aftaler.

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Praktikmål og vurdering af fagligt niveau

 • Eleven bedømmes i forhold til praktikmål for uddannelsen.
 • Praktikmål vinges af i Elevplan eller dokumenteres på anden vis.
 • Tildelte opgaver skal løses tilfredsstillende både med hensyn til kvalitet, tidsforbrug og materialeforbrug.
 • Samtaler med eleven om fagligt niveau, og opfyldelse af praktikmål skrives ind i Elevplan under “evaluering” eller dokumenteres på anden vis.

Instruktør

Fremmøde og mødedisciplin

 • Fremmøde registeres i Elevplan.
 • Sygdom meddeles telefonisk til instruktør.
 • Sygdom under VFU meddeles telefonisk til virksomhed og til instruktør.
 • Advarsler i forhold til overtrædelse af mødedisciplin skrives ind i Elevplan under “aftaler” eller dokumenteres på anden vis

Instruktør

 

Mobilitet fagligt og geografisk
Det vurderes løbende om eleven søger og er indstillet på at tage en praktikplads i et andet fag end elevens førstevalg. Ligeledes tjekkes det, om eleven søger og tager imod praktikplads uden for eget nærområde.

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Fagligt

 • Vejledning af elever i forhold til alternative uddannelsesønsker.

Instruktør

Geografisk

 • Søge praktikpladser i et rimeligt geografisk område set i forhold til elevens muligheder for mobilitet, eksempelvis familieforhold.

Instruktør

Aktiv pladssøgende

Det er elevens ansvar at skaffe sig en praktikplads og eleven skal være aktiv praktikpladssøgende.

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Praktikplads.dk

 • Eleven opdaterer sin profil på praktikpladsen.dk minimum hver 2. måned

Eleven

 
 • Eleven skal løbende søge et passende antal praktikplader, både mundligt og skriftligt, og såvel som opfordret som uopfordret.
 • Al praktikpladssøgning registreres i Elevplan som minimum med:
  Hvor man har søgt
  Hvornår man har søgt
  hvem  man har talt med i virksomheden
 • Elektronisk ansøgning uploades i Elevplan.
 
Følg os På Instagram