VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

Ledelse og organisering

Viden Djurs Skillz er organiseret med en leder, der sikrer, at praktikcentrets samlede aktiviteter lever op til interne og eksterne kvalitetskrav, og lever op til de krav, der bekendtgørelsesmæssigt er fastsat for praktikcentre. Daglig leder er Torben Johansen.

Organisationsmodellen for praktikcentret bygger på en matrixmodel, hvor økonomi og drift af de forskellige udbudssteder (undervisning og de fysiske rammer) er placeret i de afdelinger, som de naturligt tilhører.

De enkelte brancher er repræsenteret af de to lokale uddannelsesudvalg (LUU) inden for Produktion og udvikling og Det merkantile område.

Lederen af Praktikcentret har det ledelsesmæssige ansvar for:

 • At praksis er i overensstemmelse med lovgivningen på området
 • Eksterne og interne kvalitetskrav
 • Overordnede procedurer og retningslinjer for elever
 • Håndtering af indsigelser fra elever (Klagevejledning)
 • Markedsføring
 • Henvendelser fra ministerier, organisationer m.m.
 • Koordinering af samarbejdet med de øvrige praktikcentre, der er indgået samarbejdsaftale med
 • Deltager i landsdækkende samarbejdsfora vedr. praktikcentre og skolebaseret praktik

Afdelingslederne har det overordnede ansvar for:

 • Personaleledelse
 • Økonomi og drift
 • Hvilke opgaver, der må/kan arbejdes med i Viden Djurs Skillz
 • Kontakt til skolens lokale uddannelsesudvalg, herunder aftaler om, hvilket arbejde, der må udføres i Viden Djurs Skillz
 • Uddannelse af instruktører
 • Uddannelse af medarbejdere, der skal udføre opsøgende arbejde

Instruktørerne og de opsøgende virksomhedskonsulenter har det overordnede ansvar for:

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdet i Viden Djurs Skillz
 • Skoleaftaler og uddannelsesplaner for elever (elevplan)
 • Opsøgende arbejde inden for egne brancher
 • Aftaler vedr. virksomhedsforlagt undervisning
Følg os På Instagram