VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) TIl dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi sætter fokus på din udvikling og gør dig klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
10KCD, Grenaa EUD10, Kalø

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College Danish Horse College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Søg på videndjurs.dk

Faglært landmand

Uddannelsen til faglært landmand på Kalø Økologisk Landbrugsskole er for dig, der drømmer om en fremtid med økologisk landbrug og fødevareproduktion. Her bliver du klogere på planteavl, husdyr, maskinføreropgaver, økologi og bæredygtighed.

Faglært landmand

Uddannelsen til faglært landmand på Kalø Økologisk Landbrugsskole er for dig, der drømmer om en fremtid med økologisk landbrug og fødevareproduktion. Her bliver du klogere på planteavl, husdyr, maskinføreropgaver, økologi og bæredygtighed.

Uddannelsen til faglært landmand

På uddannelsen til faglært landmand bliver du uddannet økologisk landmand og lærer, hvordan du på en bæredygtig og rentabel måde kan gøre en forskel i landbruget. Du lærer om alt fra økonomi til fodring af husdyr og pleje af afgrøder. Du kan se frem til en spændende fremtid, hvor du er med til at udvikle fødevareproduktionen og sikre økologiske og bæredygtige råvarer til forbrugeren.

Som elev på uddannelsen til faglært landmand skal du have fingrene i jorden. Her får du praktisk erfaring med landbruget, når du hjælper med at drive vores skolelandbrug. Du er med i stalden, på marken, i drivhuset og i værkstedet. På den måde får du mulighed for at koble din teoretiske viden fra klasseværelset til det virkelige arbejde som landmand.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til faglært landmand skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Have afsluttet folkeskolen med et karaktergennemsnit på minimum 2,0 i dansk og matematik
 • Været uden for folkeskolen i minimum ét år eller have afsluttet grundforløb 1 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du blive optaget via en optagelsesprøve og en samtale.

Dit uddannelsesforløb vil variere afhængigt af, hvilke relevante fag du har gennemført på forhånd. Kontakt vores studievejledere, hvis du har spørgsmål til adgangskravene eller sammensætningen af dit uddannelsesforløb

Grundforløb 1 - for dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 (GF1) varer 20 uger og er første skridt på vejen til at blive faglært landmand, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. 

På grundforløb 1 på Kalø Økologisk Landbrugsskole følger du fagretningen Landbrug, maskiner og økologi. Her vil du opleve et kreativt undervisningsmiljø, hvor du bliver udfordret på alle dine færdigheder, så både hoved og hænder bliver bragt i spil.

Formålet med grundforløb 1 er ligeledes at udvide dine personlige og faglige kompetencer og gøre dig mere afklaret omkring, hvad det er for en uddannelsesretning, du vil vælge, ligesom du bliver klar til at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse.

På fagretningen Landbrug maskiner og økologi kommer du blandt andet til:

 • At passe dyr i tilknytning til skolen
 • At tilse skolens mark og dyrke grøntsager
 • At arbejde med håndværk i skolens værksted
 • At opfinde produkter til landbruget
 • At søge, besøge og arbejde på en mulig praktikplads i landbruget
 • At kende økologiske landbrugs rolle i det danske samfund

Efter grundforløb 1 starter du på grundforløb 2 på den erhvervsuddannelse, du gerne vil tage.

Grundforløb 2 - for studenter med bestået biologi og kørekort

Hvis du har en studentereksamen eller HF, hvor du har bestået biologi, og du samtidig har kørekort til almindelig bil, vil dit grundforløb 2 vare 10 uger. Her bliver du introduceret til erhvervet som fødevareproducent.

Undervisningsformen
Vores undervisningsform er en kombination af teori og praktisk træning. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m. 

I den praktiske undervisning, kommer du til at være en del af selve driften af skolelandbruget - herunder skolens produktion af fødevarer, som du selv kommer til at spise i skolens kantine.

Husdyr
Fodring af grise, køer og får er blot én af de mange spændende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd, og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.

Mark og Maskiner
Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I den praktiske undervisning lærer du, hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og du bliver introduceret til kunsten at vedligeholde en traktor.

Grøntsager, Frugt og Fjerkræ
Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens økologiske køkken og detailmarkedet på Djursland med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og smagen, passe hønsene og høste frugten af din egen indsats.

De uddannelsesspecifikke fag er opdelt i temaerne:

 • Husdyr kvæg
 • Husdyr svin
 • Arbejdssikkerhed
 • Samfund og erhverv
 • Mark og maskiner
 • Virksomhedsforlagt undervisning

Derudover skal du gennemføre en række certifikatfag:

 • Arbejdsmiljø ved svejsning (§17)
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp
 • Håndtering af medicin mv.
 • Hygiejnekursus – håndtering af svin 

 

Grundforløb 2 - for øvrige elever

Hvis du ikke har en studentereksamen eller HF, hvor du har bestået biologi, eller hvis du ikke har kørekort, vil dit grundforløb 2 vare op til 20 uger. Her bliver du introduceret til erhvervet som fødevareproducent. 

Undervisningsformen
Vores undervisningsform er en kombination af teori og praktisk træning. Den praktiske træning foregår på forskellige hold hos husdyrene, på markerne, i drivhuset og i værkstedet. Teorien formidles gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og opgaver m.m. 

I den praktiske undervisning, kommer du til at være en del af selve driften af skolelandbruget - herunder skolens produktion af fødevarer, som du selv kommer til at spise i skolens kantine.

Husdyr
Fodring af grise, køer og får er blot én af de mange spændende opgaver arbejdet med vores husdyr har at byde på. På Kalø lærer du også om dyrenes adfærd, og hvordan du skaber sundhed og trivsel hos dyrene på marken og i stalden.

Mark og Maskiner
Landmandens arbejde med jorden kræver omtanke og trækkraft. I den praktiske undervisning lærer du, hvordan, hvorfor og hvornår de forskellige markredskaber anvendes og du bliver introduceret til kunsten at vedligeholde en traktor.

Grøntsager, Frugt og Fjerkræ
Vores drivhus og frilandsgartneri forsyner skolens økologiske køkken og detailmarkedet på Djursland med et stort udvalg af årstidens frugt og grønt. Du lærer at dyrke jorden og smagen, passe hønsene og høste frugten af din egen indsats.

Uddannelsesspecifikke fag
De uddannelsesspecifikke fag er opdelt i temaerne:

 • Husdyr kvæg
 • Husdyr svin
 • Arbejdssikkerhed
 • Samfund og erhverv
 • Mark og maskiner
 • Virksomhedsforlagt undervisning

Grundfag
Udover de uddannelsesspecifikke fag, skal du bestå biologi og naturfag på F-niveau

Certifikatfag
Du skal desuden gennemføre en række certifikater:

 • Arbejdsmiljø ved svejsning (§17)
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp
 • Kørekort, minimum traktor
 • Håndtering af medicin mv.
 • Hygiejnekursus – håndtering af svin 

Valgfag
Du kan yderlige vælge mellem forskellige valgfag:

 • Innovation F
 • Teknologi F

Praktik

I løbet af uddannelsen skal du i praktik i en virksomhed, hvor du afprøver de ting, du har lært på skolen. Du bliver rutineret i arbejdet og oplever hverdagen i jobbet som landmand samtidig med, at du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til uddannelsen.

Sådan finder du praktikplads
Du skal selv finde din praktikplads, men du får støtte af vores vejledere gennem processen.

Der findes forskellige måde at afvikle praktikken på. Du kan finde en virksomhed, der dækker hele dit praktikforløb, eller du kan kombinere flere kortere aftaler med flere forskellige virksomheder.

Du kan se oversigten med godkendte praktikpladser i Danmark her: www.praktikpladsen.dk

Praktik i udlandet
Du har også mulighed for at tage din praktik i udlandet.

Den samlede praktikperiode
Den samlede længde af dine praktikperioder afhænger af, hvilken baggrund du kommer med :

 • For unge (under 25 år ved uddannelsens start) uden studentereksamen/HF er den samlede praktikperiode 26-32 måneder
 • For unge (under 25 år ved uddannelsens start) med studentereksamen/HF er den samlede praktikperiode 20-26 måneder
 • For voksne (+25 år ved uddannelsens start) uden studentereksamen/HF er den samlede praktikperiode 24-30 måneder
 • For voksne (+25 år ved uddannelsens start) med studentereksamen/HF er den samlede praktikperiode 19-25 måneder

Den første praktikperiode
Længden af din første praktikperiode afhænger af, hvilken baggrund du kommer med:

 • Hvis du IKKE har en studentereksamen eller HF, varer din første praktikperiode 13 måneder
 • Hvis du har en studentereksamen eller HF varer din første praktikperiode 6-13 måneder

Den anden praktikperiode
Den anden praktikperiode på uddannelsen varer op til 13 måneder. Her skal du ligesom i den første praktikperiode selv finde din praktikplads.

Spørgsmål?
Du kan læse mere om dine muligheder for praktik her www.borger.dk/aub. Du er også velkommen til at kontakte vores studievejleder, hvis du har yderligere spørgsmål.

Første hovedforløb

Den første del af hovedforløbet varer op til 16 uger. Her foregår undervisningen som en kombination af normal klasseundervisning, selvstændige opgaver og projektrelateret arbejde. Derudover får du praksisnær undervisning i skolens landbrug, stalde, værksted, maskinhal og i marken. Fælles for undervisningen er, at den er tværfaglig og alsidig.

Grundfag
På hovedforløbets første del skal du bestå grundfagene biologi på E-niveau og matematik på F-niveau.

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
Du skal desuden have følgende uddannelsesspecifikke fag:

 • Landbrugsproduktion (planter og husdyr)
 • Grundlæggende økonomi
 • Økologiske grundprincipper
 • Bæredygtighed
 • Plantebeskyttelse

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag
Du kan yderligere vælge følgende uddannelsesspecifikke fag:

 • Specialproduktion (planteavl og husdyr)
 • Nicheproduktion

Du kan se valgfagskataloget her.

Andet hovedforløb

Den anden del af hovedforløbet varer op til 20 uger, og er sidste skridt på vejen for at blive uddannet faglært landmand. Her fordyber du dig yderligere i fagområderne, og der sættes fokus på økonomi både nationalt og internationalt. Samtidig arbejder du videre med emner som bæredygtighed, globalisering og internationalisering inden for landbruget.

Vi fokuserer på at trække tråde mellem fagene og at koble dem med ”det virkelige liv” i landbruget.

Grundfag
På hovedforløbets anden del skal du bestå grundfagene samfundsfag, erhvervsøkonomi og fremmedsprog på F-niveau.

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
Du skal desuden have følgende uddannelsesspecifikke fag:

 • Iværksætteri og innovation
 • Bæredygtighed
 • Naturpleje og naturforvaltning.

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag
Du kan yderligere vælge følgende uddannelsesspecifikke fag:

 • Husdyr
 • Teknik
 • Økologi
 • Økonomi og afsætning
 • Økologisk produktion

Du kan se valgfagskataloget her.

Specialefag

Derudover kan du vælge mellem følgende specialefag:

 • Husdyr
 • Planter

Uddannelsesstart

Du kan starte på uddannelsen til faglært landmand på følgende tidspunkter

 • Januar
 • August

Eksamen

Du afslutter det første hovedforløb med et projekt, hvor du skal udarbejde planerne for driften af en økologisk gård. Derudover skal du til en mundtlig eksamen.

Det andet hovedforløb afslutter du med en mundtlig eksamen i det specialefag, du har valgt. Det kan enten være husdyr eller planter.

Du kan afslutte uddannelsen efter første hovedforløb som landbrugsassistent eller efter det andet hovedforløb som faglært landmand med speciale i planter eller husdyr.

 

Studieture

I løbet af uddannelsen deltager du i besøg og studieture hos danske landmænd og gartnerier. Her har du mulighed for at høre om virksomhedernes succeser og udfordringer. Samtidig kan du finde inspiration til, hvilken vej du selv vil gå efter endt uddannelse.

Fremtidsmuligheder

Når du er uddannet faglært landmand, kan du videreuddanne dig og tage en af landbrugets lederuddannelser – først som produktionsleder og efterfølgende som agrarøkonom. 

Uddannelsen til produktionsleder kan du også tage ved Kalø Økologisk Landbrugsskole. Du kan læse mere om den her.

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på uddannelsen til faglært landmand på Kalø Økologiske Landbrugsskole.

Vi er klar til at hjælpe dig

Sidder du med spørgsmål til uddannelsen og dine muligheder? Vores studievejledere er altid klar på at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig både før og under din uddannelse.

Du har også mulighed for at booke en rundvisning på skolen, hvor vores studievejleder viser dig rundt og fortæller mere om livet på skolen.

Kontakt vores studievejleder

Nyttig viden

Om skolen

Kalø Økologisk Landbrugsskole er den eneste økologiske landbrugsskole i Danmark. Vi har omkring 80-100 elever og 20 ansatte, der alle brænder for økologisk landbrug.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole tilbyder vi dig en økologisk og bæredygtig uddannelse, der tager udgangspunkt i den verden, vi står overfor netop nu, og den verden vi kommer til at stå overfor i fremtiden. I en tid med klimaforandringer, fokus på den globale fødevareproduktion, miljøhensyn og en politisk dagsorden, er det vigtigt med en uddannelse, som varetager netop dette.

Kalø Økologisk Landbrugsskole ligger i landlige omgivelser i udkanten af ​​skov og tæt på havet, tre kilometer fra Rønde, der er en mellemstor by med alle de nødvendige faciliteter. Der er 30 kilometer til Aarhus, der er den næststørste by i Danmark.

Skolen lægger vægt på praktiske færdigheder, og skolelandbruget er derfor en vigtig del af uddannelsen og hverdagen. De praktiske læringsfaciliteter inkluderer omkring 50 hektar økologiskdyrket landbrugsjord til afgrøder og grøntsager, drivhuse, maskinpark og faciliteter til opdræt af vores svin, får, malkekøer mm.

Historie

Djursland Højskole/Kalø Landboskole i Lyngby på Djursland blev etableret i 1897, hvor de første få elever ankom til skolen i en tid med stor fremgang for de danske høj- og landbrugsskoler.

Skolen lå på det tidspunkt i Lyngby, 10 kilometer nordøst for den nuværende placering. Skolen udviklede sig senere til Kalø Landboskole & Sproghøjskolen på Kalø, derefter til Kalø Landboskole og til sidst til Kalø Økologisk Landbrugsskole.

I dette perspektiv har Kalø Økologisk Landbrugsskole rødder i de gamle, ædle danske traditioner for folkelig oplysning og politisk frigørelse.

Den Økologiske Jordbrugsskole i Store Vildmose i Vendsyssel

Den 15. september 1982 begyndte det første hold håbefulde elever på Den Økologiske Jordbrugsskole, som dengang lå i Store Vildmose i Vendsyssel.

I månederne forinden var det lykkedes en flok økologiske pionerer at få oprettet Den Økologiske Jordbrugsskole. De havde stærke, markante holdninger og et ønske om at komme med et alternativt bud på, hvordan man kunne dyrke landbrug Danmark, med både større respekt for og i et meget tættere samspil med naturen.

Kalø Økologisk Landbrugsskole på Kalø på Djursland

Den 1. marts 2003 fusionerede Kalø Landboskole med Den Økologiske Jordbrugsskole, og Kalø Økologisk Landbrugsskole var en realitet - en helt ny skole med alle de endnu uprøvede muligheder og spændte forventninger, der hører sig til.

I 2014 fusionerede Kalø Økologisk Landbrugsskole med Viden Djurs, som er den væsentligste uddannelsesaktør på Djursland. Dette har givet endnu flere muligheder for skolen, og Kalø Økologisk Landbrugsskole udbyder i dag som den eneste skole i Europa en økologisk landbrugsuddannelse på engelsk.

Ansatte

Se de ansatte på Kalø Økologisk Landbrugsskole her

Uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, som udvalget dækker, og skal fremme samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og skolen. Derudover rådgiver det lokale uddannelsesudvalg skolen om nye efteruddannelsesbehov på lokalt og regionalt plan og om behov for fornyelse og revision af de eksisterende efteruddannelser.

De overordnede rammer for indholdet af undervisningen og gennemførelse af grundforløbsprøven godkendes af det lokale uddannelsesudvalg. Det lokale uddannelsesudvalg på Kalø Økologiske Landbrugsskole er:

Samarbejdspartnere

På Kalø Økologisk Landbrugsskole arbejder vi sammen med følgende samarbejdspartnere

Kvalitet

Læs mere om kvalitet her

Studieliv

Skolens faciliteter står til rådighed for dig gennem hele dit uddannelsesforløb. Vi tilbyder et stort udendørsområde, hvor der er mulighed for en aktiv fritid. Vi har f.eks. boldbane og beachvolleybane, og der er gode løbe og cykelruter i skoven, der støder op til skolen.

Af indendørsaktivitet kan nævnes et træningslokale, spillerum og film-stue. Herudover kan du låne en indendørs sportshal ved forespørgsel.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er fritidsaktiviteter varetaget af eleverne selv, hvilket betyder, at du som elev har mulighed for at påvirke hvilke aktiviteter og faciliteter, der er til rådighed under din skolegang.

De elevstyrede aktiviteter kan f.eks. være:

 • Diverse foredrag i “Laden”
 • Dokumentar-aften i filmlokalet
 • Fælles aktiviteter med Kalø Højskole
 • Yoga
 • Bålaftener
 • Musiklokale (medbring egne instrumenter)

Udvalg

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er der to faste udvalg.

 • et elevråd, som varetager og bestyrer midlerne til arrangementer og aktiviteter
 • et café-udvalg, som står for den ugentlige café og de månedlige fester i “Hegnet”

Maden

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er vi meget stolte af vores køkken. Vi har et engageret køkkenpersonale, der laver sund og varieret kost af økologiske råvarer, hvor en stor del produceres på skolen. Køkkenet tilbyder både vegetar- og veganerretter.

På skolen producerer vi både grøntsager, mælk, ost og honning samt lamme-, grise- og oksekød, og som elev tager du del i produktionen som led i undervisningen.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er økologisk mad en selvfølge, og vores køkkenpersonale bestræber sig på løbende at øge procentdelen af økologiske ingredienser, der bruges til at tilberede måltiderne til vores studerende.

Vores dygtige køkkenpersonale er dedikerede til at tilberede friske, sæsonbetonede og økologiske måltider til vores studerende og personale. Der serveres både traditionel dansk mad samt retter inspireret af andre landes traditioner og naturligvis efter køkkenets egen kreativitet.

Køkkenet har stort kendskab til og viden om vegetarisk og vegansk mad og ernæring. Ved specielle behov, f.eks. allergier, bestemte diæter osv., skal du kontakte køkkenet, så finder I sammen den rette løsning

Priser

Forplejning på Kalø Økologisk Landbrugsskole inkluderer tre måltider samt kaffe/te og brød om eftermiddagen.

Hvis du ikke bor på skolen, er prisen for et dagligt måltid 250 kr. om ugen. Du kan læse mere om priserne, hvis du bor på skolehjemmet, under punktet ”økonomi”.

Hvis du får gæster på besøg til spisning, skal du kontakte forstanderen samt køkkenet mindst to dage i forvejen om priser mm.

Skolehjem

De fleste elever på Kalø Økologisk Landbrugsskole vælger at bo på skolen under deres studie. Det er en billig måde at bo på, og på den måde får du som elev mest muligt ud af uddannelsen og de sociale aktiviteter på stedet.

Vi har hyggelige værelser i forskellige størrelser, og alle værelser er fuldt møbleret med fælles sanitære faciliteter på gangene. Hver gang har små tekøkkener med siddepladser. Det er muligt at leje sengetøj, dyne og pude.

Vi tilbyder fuld pension for alle elever her på skolen under uddannelsen. Dette betyder, at du kan bo på skolen under dit grundforløb samt første og andet hovedforløb. Under dit praktikophold skal du finde din egen bolig. Ofte tilbyder gårde indkvartering eller hjælper dig med at finde noget passende lokalt.

Under dit ophold på skolen kan du blive bedt om at dele et værelse med en anden person afhængigt af antallet af ledige værelser. Gangene er ikke kønsopdelt. Dette betyder, at mandlige og kvindelige elever deler gang og sanitære faciliteter.

Uden for perioder med epidemier vil det er muligt at have gæster (familie eller venner) på besøg. Det er gratis, hvis din gæst overnatter på dit eget værelse, men det er også muligt at leje et ekstra værelse til vedkommende. Din gæst kan deltage i måltiderne, men alle gebyrer for mad og indkvartering skal betales på kontoret inden ankomst.

Økonomi

Skoleopholdet er gratis, hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale.

For øvrige elever er prisen for mad og ophold mandag-fredag under grundforløbet 565 kr. Hvis vores værelseskapacitet kan være med til det, kan du søge om at komme til at bo på eneværelse. I det tilfælde vil prisen være 250 kr. ekstra pr. uge – altså 815 kr. i alt.

Hvis du vælger et eneværelse, binder du dig til dette i hele skoleperioden.

Opkrævning for leje af dit værelse sker efter indflytning.

Ønsker du forplejning i weekenden koster det 125,- pr. dag. I alt 250,- for både lørdag og søndag. Dette beløb opkræves løbende. Hvis du bor på skolen i weekenden uden at spise med, skal du ikke betale 250 kr. for lørdag og søndag.

Bor du ikke på skolen, er prisen for mad mandag-fredag 250 kr. Betaling for mad opkræves den 1. i hver måned.

Spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte vores vejleder Annette Esbjerg Jensen på tlf. 20 37 30 05

SU

SU, hvis du er dansk statsborger

Enhver dansker der er fyldt 18 har ret til offentlig støtte til sin uddannelse. Eleverne får tilskud fra staten til dækning af leveomkostninger, så de fuldt ud kan koncentrere sig om deres uddannelse.

Hvis du er fyldt 18 år og endnu ikke har en uddannelsesaftale med en landmand, kan du få SU under grundforløbet. Hvis du har en uddannelsesaftale, får du elevløn i stedet.

Du får kun SU på grundforløbet. Under praktikperioderne og skoleopholdene på hovedforløbet, får du elevløn.

Da uddannelsen på Kalø Økologisk Landbrugsskole er klassificeret som en ungdomsuddannelse, bruger du ingen SU-klip i løbet af uddannelsen.

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned før du starter på grundforløbet.

Hvis du har yderligere spørgsmål til SU, kan du kontakte vores SU-sekretær Bente på su@videndjurs.dk eller tlf: 30 44 88 23.

SU, hvis du ikke er dansk statsborger

Normalt skal du være statsborger i Danmark for at have ret til SU. Hvis du er udenlandsk statsborger, har du dog muligheden for at ansøge om lige status som danske statsborgere og dermed blive godkendt til at modtage SU.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du opfylde visse betingelser for at opnå samme status som danske statsborgere og modtage SU til uddannelse i Danmark.

Du kan læse mere om dine muligheder for SU her.

Løn

Har du en uddannelsesaftale med en landmand, betaler denne dig løn både i praktikperioden og under dine skoleophold. Lønnen under skoleopholdene afhænger af, hvor langt du er i din uddannelse.

Du kan besøge Landbrugsskolernes og Jordbrugets uddannelsers hjemmesider og læse om landbrugsuddannelsen generelt, samt mere om de vejledende lønninger

Løn som voksenlærling (+25 år ved grundforløbets start)

I sjældne tilfælde kan det lade sig gøre at få uddannelsesaftaler som voksenlærling. Dette betyder en noget højere løn under skoleopholdene. Voksenlærling er en aftale mellem elev, lærested og dit jobcenter.

Praktik

Praktikophold er en væsentlig del af uddannelsen i forhold til at tilegne sig praktiske landbrugsfærdigheder og uddybe sit landbrugskendskab. Her får du muligheden for virkelig at føre teorien ud i praksis. Din tid på en gård vil være en vigtig del i processen med at blive økologisk landmand.

I samspil med Kalø Økologisk Landbrugsskole kommer praktikvirksomheden til at spille en vigtig rolle for dig elev under din uddannelse. Praktikvirksomheden gennemfører praktikuddannelsen, så den sammen med skoleundervisningen fører til, at du når uddannelsens mål. Virksomheden samarbejder med skolen om fastsættelsen af din personlige uddannelsesplan efter reglerne herom. Praktikvirksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion.

Hvordan finder jeg en praktikplads?
Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads, men vores studievejledere støtter dig i denne proces.

Det kan tage tid at finde det rigtige praktiksted. Landmændene har travlt og er ikke altid lette at komme i kontakt med. Vi anbefaler derfor, at du begynder at kigge efter en praktikplads, når du starter dit grundforløb.

Vi har mange kontakter til forskellige landmænd, men det er en vigtig del af din læring at finde den rigtige gård til dig selv. Husk, at den gård, du vælger, ikke behøver at være økologisk for at blive godkendt.

Her finder du en oversigt over godkendte praktiksteder i Danmark: www.praktikpladsen.dk.

Vores to overordnede normer for god adfærd

1. Din adfærd må ikke begrænse andre studerendes muligheder for at gennemføre deres uddannelse på bedst mulig måde.

2. Din adfærd må ikke begrænse din egen mulighed for at gennemføre din uddannelse på bedst mulig måde.

Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning, gangmøder (herunder rengøring), deltagelse i køkkentjans samt andre obligatoriske arrangementer der eventuelt placeres uden for normal undervisning.

Arbejdstid

Alle skoleforløb på Kalø er fuldtidsstudier. Det betyder, at du skal forvente en arbejdsindsats på 37 timer om ugen. De fordeles mellem lærerstyret undervisning, lektiecafé samt hjemmearbejde.

Sygdom

Ved sygdom og fravær, skal du meddele det på Uddata+ inden kl. 8.00.

Sygdom og fravær registreres ved at gå til skemaet i Uddata+ og klikke på de 3 prikker ved den relevante skemabrik og vælge årsag. Registreringen skal foretages i browserudgaven af Uddata+ på en computer, da den endnu ikke er fuldt ud implementeret i app-udgaven.

Hvis du er så syg, at du ikke selv kan sygemelde dig, må du få fat på en kammerat eller en lærer, der kan hjælpe, evt. også for at tilkalde en læge. Er du syg mere end 1 dag bør du tage hjem til din familie eller nærmeste pårørende.

Hvis du er syg eller forsinket, skal du derudover også kontakte din arbejdsgiver, hvis du har en dansk uddannelsesaftale.

HUSK at du skal melde dig syg hver dag – også selv om du har en længevarende periode med sygdom.

Er du syg, har du ikke adgang til skolens spisesal. En klassekammerat er velkommen til at hente mad til dig.

Procedurer ved registrering af bevilget fravær

Din kontaktlærer skal godkende fraværet, og skrive det ind i UDDATA+. Du skal ansøge om fri senest dagen før, du er fraværende.

For elever under 18 år, sendes automatisk mail til væger ved fravær via Uddataplus.

Følgende giver ret til bevilget fravær:

 • Speciallæge, sygehus og akutte aftaler med tandlæge, læge el. lign. Der kan kræves dokumentation for fravær via lægeerklæring eller kopi af indkaldelse fra speciallæge. Dokumentation afleveres til studievejleder. Skolens leder og din klasselærer har adgang til dokumentationen.
 • Der kan kræves dokumentation for samtalen eller arbejdsgiveren kan kontakte skolen.
 • Skolerelateret arbejde aftalt med skolen, eleven skal registrere årsagen i UDDATA+
 • Officielle eksamener og prøver, der relaterer sig til uddannelsen, samt evt. undervisning uden for skolen.
 • Teoriprøve, køreprøve, glatbane og motorvejskørsel – dvs. IKKE almindelige teori- og køretimer.
 • Forsvarets dag
 • Selve dagen for dødsfald og begravelse i nærmeste familie.

Procedurer ved registrering af ulovligt fravær

Underviseren er ansvarlig for at registrere fravær ved hver lektions start.

Ulovligt fravær

Ved udeblivelse uden besked på UDDATA+ udløser det ulovligt fravær. Det er den enkelte underviser, der kan ændre registreringen.

Elever der kommer for sent registreres med ulovlig fravær hele lektion.

Opfølgning på fravær

Via fraværsstatistik er klasselærer forpligtet til at holde sig ajour med fraværet. Fravær følges som minimum op hver mandag.

Kommer en elev op over 5 % i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder faglærer/klasselærer en indledende samtale.

Kommer en elev op over 10% i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder skolens leder en samtale, hvor der gives en mundtlig advarsel.

Kommer en elev op over 15% i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder skolens leder en samtale, hvor der gives en skriftlig advarsel.

I alle tilfælde orienteres værger for elever under 18 år.

Konsekvenser og sanktioner ved fravær

Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilken konsekvens/sanktion, der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel, før den griber til mere omfattende sanktioner.

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i et aftalt tidsrum (registreres som ulovlig fravær)
 • Bortvisning (udskrivning fra skolen)
 • Stop af SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Involvering af forældre/værge, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Ved snyd til interne afleveringer og prøver: Skriftlig advarsel. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til eksamen
 • Ved for sent aflevering af opgave: Tæller som ikke afleveret opgave. Ved opgave forstås både skriftlige og mundtlige afleveringer.
 • Ved snyd til eksamen: Bortvisning fra eksamen, og der kan først aflægges prøve til næstkommende eksamenstermin
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Erstatningskrav ved manglende aflevering af skolens materialer, bøger, computere mv. Der opkræves nypris
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer)
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Syddjurs Rusmiddelcenter)

Andet fravær

Som udgangspunkt skal jobsamtaler mv. placeres uden for undervisningstidspunkterne. Hvis dette ikke kan lade sig gøre (ved f.eks. familiebegivenheder), skal du på forhånd aftale fraværet direkte med din klasselærer eller uddannelseslederen.

Ved fravær er du forpligtiget til, at holde dig orienteret omkring skolearbejdet herunder lektier og meddelelser.

Studerende med uddannelsesaftale

Ved sygdom skal du ligeledes sygemelde dig hos din arbejdsgiver efter de retningslinjer, der er gældende i den pågældende virksomhed.

Øvrigt fravær ud over 1 dag skal også aftales med din arbejdsgiver på forhånd. Din arbejdsgiver skal give sin accept skriftligt i form af en e-mail til din klasselærer.

I sjældne tilfælde kan vi skride til bortvisning eller udmeldelse, hvis ingen af ovenstående samtaler har haft den ønskede effekt.

For studerende under 18 år vil forældre eller værge blive informeret. For studerende over 18 år kan forældre eller værge informeres efter aftale med den studerende.

IT

Alle studerende samt personale har adgang til vores trådløse netværk. Netværket kan belastes til ugunst for alle, når nogen vælger at benytte ulovlige programmer til bl.a. fildeling. Derfor er det naturligvis ikke tilladt at benytte ulovlige programmer endsige at belaste nettet generelt ved at downloade store datamængder.

Orden

 • Generelt – ryd op efter dig, hvor du færdes.
 • Efterlev til enhver tid udmeldte beskeder fra personalet.
 • Service og mad ikke må fjernes fra spisesalen, medmindre der skal bringes mad ved sygdom. Efterlev altid køkkenets anvisninger.
 • Biler skal parkeres på parkeringspladsen.
 • Cykler skal parkeres under halvtaget.
 • Der må ikke medbringes husdyr på skolen.

Euforiserende stoffer og alkohol

Euforiserende stoffer
Besiddelse og/eller brug af alle former for euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen.
Måtte nogen udvise en adfærd som berettiger til mistanke om brug af stoffer, vil der fra skolens side stilles krav om urinprøve. Måtte man undsige sig denne test, medføre det øjeblikkelig bortvisning.

Alkohol
Landbrugsskolen er et sted for mange mennesker med forskellige baggrunde, og det er et læringssted samt en arbejdsplads. Dette betyder, at alle skal tidligt op hver dag for at kunne følge undervisningen eller passe deres arbejde.

Derfor har vi følgende regler for alkohol:
Alle arrangementer på Kalø Økologiske Landbrugsskole er som udgangspunkt alkoholfrie

Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens uddannelseschef eller dennes stedfortræder

Der må ikke forefindes eller drikkes alkohol på værelserne eller i værelsesfløjens arealer

Der kan nydes alkohol på cafeaftner i Hegnet i tidsrummet kl.19-22. Disse aftner er ikke til decideret fest, endsige umådelig stor indtagelse af alkohol for den enkelte

Der festes kun i weekend (fredag el. lørdag) og udelukkende når der er ansvarlige deltagere fra Hegns- og cafeudvalget tilstede (mindst 2) og altid efter aftale med ansvarlig lærer

Alkohol der kan nydes på Landbrugsskolen er begrænset til: øl, vin og Breezers. Stærk alkohol som eksempelvis vodka er ikke tilladt

Det er ikke tilladt at medbringe dine egne drikkevarer i Hegnet/Cafeen, de skal købes der

Vi forbeholder os retten til suverænt at lave aftaler med enkelte klasser og elever i forhold til ændrede regler, når evt. alder og erfaring tilsiger det.

Hegnet/cafeen er kun åben for studerende på landbrugsskolen og højskolen. Hvis du vil invitere en gæst, skal du udfylde en gæstetilmelding på kontoret efter gældende regler for gæster.

Tilladelser fra forældre eller værger
For unge under 18 år, der skal have tilladelse til at indtage alkohol eller ryge, fremsendes til klasselæreren.

Røgfri skoletid

På Kalø Økologiske Landbrugsskole er der røgfri skoletid gældende fra du møder ind til dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at man således hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Dette gælder for alle tobaksrelaterede produkter, dvs. produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lign. – men også øvrige relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Supplerende information

 • Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • Ved fredagscaféer er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved svendeprøver og afslutninger er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved elevfester og andre særlige arrangementer kan der gives tilladelse til at bruge tobak uden for skolens matrikel.
 • På skolehjem er det tilladt at ryge under udhænget ved Højskolens bygning ”Gadekæret” efter skoletid. Rygning foretaget på værelset medfører rengøring fra ekstern leverandør. Du får en regning på Kr. 2.500. Afmontering af brandalarmer udløser én bøde på kr. 5.000.

Tilladelser fra forældre eller værger
For unge under 18 år, der skal have tilladelse til at indtage alkohol eller ryge, fremsendes til klasselæreren.

Vold og trusler om vold

Vold og/eller trusler om vold over for elever, personale og eventuelle gæster medfører politianmeldelse samt øjeblikkelig bortvisning.

Tyveri

Tyveri fører til politianmeldelse og udvisning med øjeblikkelig virkning

Privatlivspolitik

Du kan læse vores privatlivspolitik her.

Åbent hus

Hvis du gerne vil høre mere om uddannelsen på Kalø Økologisk Landbrugsskole, kan du besøge os til Åbent Hus. Her kan du se vores faciliteter, snakke med elever og undervisere og mærke studiemiljøet på skolen.

 • D. 4. december 2021 kl. 10.00 – 14.00
 • D. 29. januar 2022 kl. 11.00 – 14.00

Post

Postkassen er placeret ved indgangen til forhallen fra gården. Den tømmes alle hverdage tidligst kl. 8.00. Pakker afhentes på kontoret.

Måltider

Du skal huske at tilmelde dig torsdag middag, hvis du deltager i måltider den efterfølgende weekend.

Hvis du har tilmeldt dig specialmad (vegetarmad eller ej svinekød e.lign.), så husk at melde fra til køkkenet, hvis du ikke deltager i middagsmaden. Middagsmad spises kl. 12.10 præcis. Der er selvbetjening ved øvrige måltider

Spisetider hverdage:
Morgenmad: ​kl. 07.15 - 07:45
Middagsmad: kl. 12.00 - 12.30
Eftermiddagskaffe: kl. 14.45
​Aftensmad: kl. 17:30 - 18.15

Spisetider hverdage:
Mo-kost (ta' selv): ​kl. 07.00 - 15.00
​Aftensmad: kl. 17:30 - 18.00
Aftenkaffe: kl. 20.30

 

Gæster

Hvis du får besøg af familie eller venner, skal du senest to dage før deres ankomst gå op på kontoret, melde det samt betale for mad og evt. overnatning. Du giver selv køkkenet besked om dine gæster. Du kan have gæster 2-4 dage – men ikke i længere perioder.

Gæstepriser

Overnatning pr. person (hvis gæsten kan sove i dit eget værelse, er det gratis): kr. 130,- pr. overnatning pr. person

Leje af sengelinned og håndklæde: kr. 70,-

Morgenmad: kr. 35,-

Frokost: kr. 50,-

Aftensmad: kr. 50,-

 

Betales på forhånd på Mobilpay 54789.

Sengetøj, vaskeri samt førstehjælpskasse

Ekspeditionstid på kontoret for elever er: mandag, onsdag og fredag mellem kl. 12.30 og 13.15.

 • Elever, der lejer sengetøj, bytter sengelinned hver anden uge, pris: 120 kr./md. Byttes hos pedellerne, betales på kontoret.
 • Der findes møntvaskeri i kælderen i Rugen, hvor der er sæbe i maskinerne. Poletter kan købes på kontoret, til 12 kr. pr stk.
 • Eleverne afholder selv udgifter til medicin m.v. Skolen har en førstehjælpskasse med begrænset sortiment, der i nødstilfælde kan benyttes. Henvendelse til personalet eller på lærerværelset eller til forstanderen.

Eksamensbevis

Du skal give skolen en kopi af dit eksamensbevis med karakterer for de relevante fag. Dette er en forudsætning for din optagelse.

Kørekort

Da en stor del af uddannelsen involverer arbejde med maskiner og traktorer, er det nødvendigt at have kørekort. Hvis du ikke har kørekort, når du starter din uddannelse, er et traktorkørekort en obligatorisk del af din undervisning.

Computer

Du skal medbringe en computer / bærbar computer; dette er en forudsætning for din uddannelse. E-læring og skriftlige opgaver er en vigtig del af vores undervisning, og du arbejder dagligt med din computer. Som studerende på Kalø har du adgang til bl.a. Microsoft Office 365.

Bøger

Skolen udlåner alle de bøger, der er nødvendige for din uddannelse. Når du er færdig med fagene, skal alle bøger returneres til kontoret, ellers vil du blive opkrævet betaling for dem. Det er muligt at købe nogle af bøgerne, hvis det ønskes.

Wi-Fi

Der er gratis trådløs internetadgang på skolen for alle studerende.

Offentlig transport

Der er et busstoppested lige ved skolen, og der kører busser til Århus (55 min) og Ebeltoft (20 min) på timebasis. Bus 123 til Århus stopper i Rønde, hvor der er supermarkeder, et apotek og butikker til hverdagsbehov.

Forsikringsforhold

Vi anbefaler på det kraftigste at tegne en ulykkesforsikring og en indboforsikring. Der er hjemmesider, der specialiserer sig i at finde den billigste forsikring til dig.

Studerende er dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med “undervisning under arbejdspladslignende forhold”.

Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke.

I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader.

På studieture til udlandet tegner VID Erhvervsuddannelser en rejseforsikring for alle deltagere på turen.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

Elevrådet

Studerende er velkomne til at deltage i elevrådet og hjælpe med at dele medstuderendes ideer, interesser og bekymringer med lærerne. Det er en fritidsaktivitet og giver en stor mulighed for at være en del af skolens udvikling.

Tjekliste

Husk at medbringe følgende til Kalø:

 • Arbejdstøj
 • Sikkerhedsgummistøvler og / eller sikkerhedssko
 • 2 fotos i passtørrelse, hvis du ikke er fra Danmark
 • Dit kørekort
 • Dit CV
 • Europæisk sygesikring (blåt kort). Det dækker dig indtil din registrering i det danske system
 • Sovepose og liggeunderlag
 • Dyne og pude, håndklæder og sengetøj (du kan leje på skolen, så hvis du har brug for det, så send en mail til Bente på bll@videndjurs.dk)
 • Skrivematerialer
 • Bærbar computer.

Nyttige telefonnumre

Underviser Louise Øe Madsen: 25214241
Underviser og driftsleder Frederik Møller: 30615001
Forstander Nikolaj Houkjær: 30328545

 

Læger

Lægevagten: 7011 3131

Lægerne Solsortevej: 86371255
Solsortevej 10, 8410 Rønde
Telefonkonsultation kl. 8.00-9.00.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-12.00.
Konsultation efter aftale.

Læge Marianne Bjerager: 86367922
Hovedgaden 11, 1., 8410 Rønde
Telefonkonsultation kl.8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Tidsbestilling kl. 09.00-12.00

Lægerne Ulrik & Stork86372888
Birkevej 37, 8410 Rønde
Telefonkonsultation kl.8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-14.00.

Lægerne Birger Kilde & Tor Skottun: 86372888
Telefonkons. kl.8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-14.00.

Læge Claus Tideman-Dal: 86372866
Telefonkons. kl. 8.00-9.00.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-13.30.

Tandlæger

Linda & Ole Torkov: 86371101
Gartnervangen 1, 8410 Rønde
Konsultation kl. 8.15 – 17.00.

Tandlægehuset  Rønde: 70110110
Birkevej 9, 8410 Rønde
Konsultation kl. 8.00 – 17.00

Postbutik, Rønde

Postbutik, Rønde
Hovedgaden 49, 8410 Rønde

Åbningstid:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag 14.00 – 17.00
Tirsdag: 10.00 – 17.00

Skolen

Om skolen

Kalø Økologisk Landbrugsskole er den eneste økologiske landbrugsskole i Danmark. Vi har omkring 80-100 elever og 20 ansatte, der alle brænder for økologisk landbrug.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole tilbyder vi dig en økologisk og bæredygtig uddannelse, der tager udgangspunkt i den verden, vi står overfor netop nu, og den verden vi kommer til at stå overfor i fremtiden. I en tid med klimaforandringer, fokus på den globale fødevareproduktion, miljøhensyn og en politisk dagsorden, er det vigtigt med en uddannelse, som varetager netop dette.

Kalø Økologisk Landbrugsskole ligger i landlige omgivelser i udkanten af ​​skov og tæt på havet, tre kilometer fra Rønde, der er en mellemstor by med alle de nødvendige faciliteter. Der er 30 kilometer til Aarhus, der er den næststørste by i Danmark.

Skolen lægger vægt på praktiske færdigheder, og skolelandbruget er derfor en vigtig del af uddannelsen og hverdagen. De praktiske læringsfaciliteter inkluderer omkring 50 hektar økologiskdyrket landbrugsjord til afgrøder og grøntsager, drivhuse, maskinpark og faciliteter til opdræt af vores svin, får, malkekøer mm.

Historie

Djursland Højskole/Kalø Landboskole i Lyngby på Djursland blev etableret i 1897, hvor de første få elever ankom til skolen i en tid med stor fremgang for de danske høj- og landbrugsskoler.

Skolen lå på det tidspunkt i Lyngby, 10 kilometer nordøst for den nuværende placering. Skolen udviklede sig senere til Kalø Landboskole & Sproghøjskolen på Kalø, derefter til Kalø Landboskole og til sidst til Kalø Økologisk Landbrugsskole.

I dette perspektiv har Kalø Økologisk Landbrugsskole rødder i de gamle, ædle danske traditioner for folkelig oplysning og politisk frigørelse.

Den Økologiske Jordbrugsskole i Store Vildmose i Vendsyssel

Den 15. september 1982 begyndte det første hold håbefulde elever på Den Økologiske Jordbrugsskole, som dengang lå i Store Vildmose i Vendsyssel.

I månederne forinden var det lykkedes en flok økologiske pionerer at få oprettet Den Økologiske Jordbrugsskole. De havde stærke, markante holdninger og et ønske om at komme med et alternativt bud på, hvordan man kunne dyrke landbrug Danmark, med både større respekt for og i et meget tættere samspil med naturen.

Kalø Økologisk Landbrugsskole på Kalø på Djursland

Den 1. marts 2003 fusionerede Kalø Landboskole med Den Økologiske Jordbrugsskole, og Kalø Økologisk Landbrugsskole var en realitet - en helt ny skole med alle de endnu uprøvede muligheder og spændte forventninger, der hører sig til.

I 2014 fusionerede Kalø Økologisk Landbrugsskole med Viden Djurs, som er den væsentligste uddannelsesaktør på Djursland. Dette har givet endnu flere muligheder for skolen, og Kalø Økologisk Landbrugsskole udbyder i dag som den eneste skole i Europa en økologisk landbrugsuddannelse på engelsk.

Ansatte

Se de ansatte på Kalø Økologisk Landbrugsskole her

Uddannelsesudvalg

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, som udvalget dækker, og skal fremme samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og skolen. Derudover rådgiver det lokale uddannelsesudvalg skolen om nye efteruddannelsesbehov på lokalt og regionalt plan og om behov for fornyelse og revision af de eksisterende efteruddannelser.

De overordnede rammer for indholdet af undervisningen og gennemførelse af grundforløbsprøven godkendes af det lokale uddannelsesudvalg. Det lokale uddannelsesudvalg på Kalø Økologiske Landbrugsskole er:

Samarbejdspartnere

På Kalø Økologisk Landbrugsskole arbejder vi sammen med følgende samarbejdspartnere

Kvalitet

Læs mere om kvalitet her

Livet på Kalø

Studieliv

Skolens faciliteter står til rådighed for dig gennem hele dit uddannelsesforløb. Vi tilbyder et stort udendørsområde, hvor der er mulighed for en aktiv fritid. Vi har f.eks. boldbane og beachvolleybane, og der er gode løbe og cykelruter i skoven, der støder op til skolen.

Af indendørsaktivitet kan nævnes et træningslokale, spillerum og film-stue. Herudover kan du låne en indendørs sportshal ved forespørgsel.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er fritidsaktiviteter varetaget af eleverne selv, hvilket betyder, at du som elev har mulighed for at påvirke hvilke aktiviteter og faciliteter, der er til rådighed under din skolegang.

De elevstyrede aktiviteter kan f.eks. være:

 • Diverse foredrag i “Laden”
 • Dokumentar-aften i filmlokalet
 • Fælles aktiviteter med Kalø Højskole
 • Yoga
 • Bålaftener
 • Musiklokale (medbring egne instrumenter)

Udvalg

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er der to faste udvalg.

 • et elevråd, som varetager og bestyrer midlerne til arrangementer og aktiviteter
 • et café-udvalg, som står for den ugentlige café og de månedlige fester i “Hegnet”

Maden

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er vi meget stolte af vores køkken. Vi har et engageret køkkenpersonale, der laver sund og varieret kost af økologiske råvarer, hvor en stor del produceres på skolen. Køkkenet tilbyder både vegetar- og veganerretter.

På skolen producerer vi både grøntsager, mælk, ost og honning samt lamme-, grise- og oksekød, og som elev tager du del i produktionen som led i undervisningen.

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er økologisk mad en selvfølge, og vores køkkenpersonale bestræber sig på løbende at øge procentdelen af økologiske ingredienser, der bruges til at tilberede måltiderne til vores studerende.

Vores dygtige køkkenpersonale er dedikerede til at tilberede friske, sæsonbetonede og økologiske måltider til vores studerende og personale. Der serveres både traditionel dansk mad samt retter inspireret af andre landes traditioner og naturligvis efter køkkenets egen kreativitet.

Køkkenet har stort kendskab til og viden om vegetarisk og vegansk mad og ernæring. Ved specielle behov, f.eks. allergier, bestemte diæter osv., skal du kontakte køkkenet, så finder I sammen den rette løsning

Priser

Forplejning på Kalø Økologisk Landbrugsskole inkluderer tre måltider samt kaffe/te og brød om eftermiddagen.

Hvis du ikke bor på skolen, er prisen for et dagligt måltid 250 kr. om ugen. Du kan læse mere om priserne, hvis du bor på skolehjemmet, under punktet ”økonomi”.

Hvis du får gæster på besøg til spisning, skal du kontakte forstanderen samt køkkenet mindst to dage i forvejen om priser mm.

Skolehjem

De fleste elever på Kalø Økologisk Landbrugsskole vælger at bo på skolen under deres studie. Det er en billig måde at bo på, og på den måde får du som elev mest muligt ud af uddannelsen og de sociale aktiviteter på stedet.

Vi har hyggelige værelser i forskellige størrelser, og alle værelser er fuldt møbleret med fælles sanitære faciliteter på gangene. Hver gang har små tekøkkener med siddepladser. Det er muligt at leje sengetøj, dyne og pude.

Vi tilbyder fuld pension for alle elever her på skolen under uddannelsen. Dette betyder, at du kan bo på skolen under dit grundforløb samt første og andet hovedforløb. Under dit praktikophold skal du finde din egen bolig. Ofte tilbyder gårde indkvartering eller hjælper dig med at finde noget passende lokalt.

Under dit ophold på skolen kan du blive bedt om at dele et værelse med en anden person afhængigt af antallet af ledige værelser. Gangene er ikke kønsopdelt. Dette betyder, at mandlige og kvindelige elever deler gang og sanitære faciliteter.

Uden for perioder med epidemier vil det er muligt at have gæster (familie eller venner) på besøg. Det er gratis, hvis din gæst overnatter på dit eget værelse, men det er også muligt at leje et ekstra værelse til vedkommende. Din gæst kan deltage i måltiderne, men alle gebyrer for mad og indkvartering skal betales på kontoret inden ankomst.

Økonomi

Skoleopholdet er gratis, hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale.

For øvrige elever er prisen for mad og ophold mandag-fredag under grundforløbet 565 kr. Hvis vores værelseskapacitet kan være med til det, kan du søge om at komme til at bo på eneværelse. I det tilfælde vil prisen være 250 kr. ekstra pr. uge – altså 815 kr. i alt.

Hvis du vælger et eneværelse, binder du dig til dette i hele skoleperioden.

Opkrævning for leje af dit værelse sker efter indflytning.

Ønsker du forplejning i weekenden koster det 125,- pr. dag. I alt 250,- for både lørdag og søndag. Dette beløb opkræves løbende. Hvis du bor på skolen i weekenden uden at spise med, skal du ikke betale 250 kr. for lørdag og søndag.

Bor du ikke på skolen, er prisen for mad mandag-fredag 250 kr. Betaling for mad opkræves den 1. i hver måned.

Spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte vores vejleder Annette Esbjerg Jensen på tlf. 20 37 30 05

Uddannelsen

SU

SU, hvis du er dansk statsborger

Enhver dansker der er fyldt 18 har ret til offentlig støtte til sin uddannelse. Eleverne får tilskud fra staten til dækning af leveomkostninger, så de fuldt ud kan koncentrere sig om deres uddannelse.

Hvis du er fyldt 18 år og endnu ikke har en uddannelsesaftale med en landmand, kan du få SU under grundforløbet. Hvis du har en uddannelsesaftale, får du elevløn i stedet.

Du får kun SU på grundforløbet. Under praktikperioderne og skoleopholdene på hovedforløbet, får du elevløn.

Da uddannelsen på Kalø Økologisk Landbrugsskole er klassificeret som en ungdomsuddannelse, bruger du ingen SU-klip i løbet af uddannelsen.

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse – og tidligst en måned før du starter på grundforløbet.

Hvis du har yderligere spørgsmål til SU, kan du kontakte vores SU-sekretær Bente på su@videndjurs.dk eller tlf: 30 44 88 23.

SU, hvis du ikke er dansk statsborger

Normalt skal du være statsborger i Danmark for at have ret til SU. Hvis du er udenlandsk statsborger, har du dog muligheden for at ansøge om lige status som danske statsborgere og dermed blive godkendt til at modtage SU.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du opfylde visse betingelser for at opnå samme status som danske statsborgere og modtage SU til uddannelse i Danmark.

Du kan læse mere om dine muligheder for SU her.

Løn

Har du en uddannelsesaftale med en landmand, betaler denne dig løn både i praktikperioden og under dine skoleophold. Lønnen under skoleopholdene afhænger af, hvor langt du er i din uddannelse.

Du kan besøge Landbrugsskolernes og Jordbrugets uddannelsers hjemmesider og læse om landbrugsuddannelsen generelt, samt mere om de vejledende lønninger

Løn som voksenlærling (+25 år ved grundforløbets start)

I sjældne tilfælde kan det lade sig gøre at få uddannelsesaftaler som voksenlærling. Dette betyder en noget højere løn under skoleopholdene. Voksenlærling er en aftale mellem elev, lærested og dit jobcenter.

Praktik

Praktikophold er en væsentlig del af uddannelsen i forhold til at tilegne sig praktiske landbrugsfærdigheder og uddybe sit landbrugskendskab. Her får du muligheden for virkelig at føre teorien ud i praksis. Din tid på en gård vil være en vigtig del i processen med at blive økologisk landmand.

I samspil med Kalø Økologisk Landbrugsskole kommer praktikvirksomheden til at spille en vigtig rolle for dig elev under din uddannelse. Praktikvirksomheden gennemfører praktikuddannelsen, så den sammen med skoleundervisningen fører til, at du når uddannelsens mål. Virksomheden samarbejder med skolen om fastsættelsen af din personlige uddannelsesplan efter reglerne herom. Praktikvirksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion.

Hvordan finder jeg en praktikplads?
Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads, men vores studievejledere støtter dig i denne proces.

Det kan tage tid at finde det rigtige praktiksted. Landmændene har travlt og er ikke altid lette at komme i kontakt med. Vi anbefaler derfor, at du begynder at kigge efter en praktikplads, når du starter dit grundforløb.

Vi har mange kontakter til forskellige landmænd, men det er en vigtig del af din læring at finde den rigtige gård til dig selv. Husk, at den gård, du vælger, ikke behøver at være økologisk for at blive godkendt.

Her finder du en oversigt over godkendte praktiksteder i Danmark: www.praktikpladsen.dk.

Normer og regler

Vores to overordnede normer for god adfærd

1. Din adfærd må ikke begrænse andre studerendes muligheder for at gennemføre deres uddannelse på bedst mulig måde.

2. Din adfærd må ikke begrænse din egen mulighed for at gennemføre din uddannelse på bedst mulig måde.

Mødepligt

Der er mødepligt til al undervisning, gangmøder (herunder rengøring), deltagelse i køkkentjans samt andre obligatoriske arrangementer der eventuelt placeres uden for normal undervisning.

Arbejdstid

Alle skoleforløb på Kalø er fuldtidsstudier. Det betyder, at du skal forvente en arbejdsindsats på 37 timer om ugen. De fordeles mellem lærerstyret undervisning, lektiecafé samt hjemmearbejde.

Sygdom

Ved sygdom og fravær, skal du meddele det på Uddata+ inden kl. 8.00.

Sygdom og fravær registreres ved at gå til skemaet i Uddata+ og klikke på de 3 prikker ved den relevante skemabrik og vælge årsag. Registreringen skal foretages i browserudgaven af Uddata+ på en computer, da den endnu ikke er fuldt ud implementeret i app-udgaven.

Hvis du er så syg, at du ikke selv kan sygemelde dig, må du få fat på en kammerat eller en lærer, der kan hjælpe, evt. også for at tilkalde en læge. Er du syg mere end 1 dag bør du tage hjem til din familie eller nærmeste pårørende.

Hvis du er syg eller forsinket, skal du derudover også kontakte din arbejdsgiver, hvis du har en dansk uddannelsesaftale.

HUSK at du skal melde dig syg hver dag – også selv om du har en længevarende periode med sygdom.

Er du syg, har du ikke adgang til skolens spisesal. En klassekammerat er velkommen til at hente mad til dig.

Procedurer ved registrering af bevilget fravær

Din kontaktlærer skal godkende fraværet, og skrive det ind i UDDATA+. Du skal ansøge om fri senest dagen før, du er fraværende.

For elever under 18 år, sendes automatisk mail til væger ved fravær via Uddataplus.

Følgende giver ret til bevilget fravær:

 • Speciallæge, sygehus og akutte aftaler med tandlæge, læge el. lign. Der kan kræves dokumentation for fravær via lægeerklæring eller kopi af indkaldelse fra speciallæge. Dokumentation afleveres til studievejleder. Skolens leder og din klasselærer har adgang til dokumentationen.
 • Der kan kræves dokumentation for samtalen eller arbejdsgiveren kan kontakte skolen.
 • Skolerelateret arbejde aftalt med skolen, eleven skal registrere årsagen i UDDATA+
 • Officielle eksamener og prøver, der relaterer sig til uddannelsen, samt evt. undervisning uden for skolen.
 • Teoriprøve, køreprøve, glatbane og motorvejskørsel – dvs. IKKE almindelige teori- og køretimer.
 • Forsvarets dag
 • Selve dagen for dødsfald og begravelse i nærmeste familie.

Procedurer ved registrering af ulovligt fravær

Underviseren er ansvarlig for at registrere fravær ved hver lektions start.

Ulovligt fravær

Ved udeblivelse uden besked på UDDATA+ udløser det ulovligt fravær. Det er den enkelte underviser, der kan ændre registreringen.

Elever der kommer for sent registreres med ulovlig fravær hele lektion.

Opfølgning på fravær

Via fraværsstatistik er klasselærer forpligtet til at holde sig ajour med fraværet. Fravær følges som minimum op hver mandag.

Kommer en elev op over 5 % i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder faglærer/klasselærer en indledende samtale.

Kommer en elev op over 10% i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder skolens leder en samtale, hvor der gives en mundtlig advarsel.

Kommer en elev op over 15% i det enkelte fag og/eller i samlet fravær afholder skolens leder en samtale, hvor der gives en skriftlig advarsel.

I alle tilfælde orienteres værger for elever under 18 år.

Konsekvenser og sanktioner ved fravær

Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilken konsekvens/sanktion, der er passende i den konkrete situation. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde behøver skolen ikke udstede en advarsel, før den griber til mere omfattende sanktioner.

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i et aftalt tidsrum (registreres som ulovlig fravær)
 • Bortvisning (udskrivning fra skolen)
 • Stop af SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Involvering af forældre/værge, kommunen, politi og/eller andre offentlige instanser
 • Ved snyd til interne afleveringer og prøver: Skriftlig advarsel. Ved gentagne tilfælde kan der ikke indstilles til eksamen
 • Ved for sent aflevering af opgave: Tæller som ikke afleveret opgave. Ved opgave forstås både skriftlige og mundtlige afleveringer.
 • Ved snyd til eksamen: Bortvisning fra eksamen, og der kan først aflægges prøve til næstkommende eksamenstermin
 • Erstatningskrav i forbindelse med ting eller personskade (evt. via forsikringsselskab)
 • Erstatningskrav ved manglende aflevering af skolens materialer, bøger, computere mv. Der opkræves nypris
 • Hjemsendelse for egen regning (f.eks. fra studieture og andre arrangementer)
 • Krav om et behandlingsforløb (f.eks. Syddjurs Rusmiddelcenter)

Andet fravær

Som udgangspunkt skal jobsamtaler mv. placeres uden for undervisningstidspunkterne. Hvis dette ikke kan lade sig gøre (ved f.eks. familiebegivenheder), skal du på forhånd aftale fraværet direkte med din klasselærer eller uddannelseslederen.

Ved fravær er du forpligtiget til, at holde dig orienteret omkring skolearbejdet herunder lektier og meddelelser.

Studerende med uddannelsesaftale

Ved sygdom skal du ligeledes sygemelde dig hos din arbejdsgiver efter de retningslinjer, der er gældende i den pågældende virksomhed.

Øvrigt fravær ud over 1 dag skal også aftales med din arbejdsgiver på forhånd. Din arbejdsgiver skal give sin accept skriftligt i form af en e-mail til din klasselærer.

I sjældne tilfælde kan vi skride til bortvisning eller udmeldelse, hvis ingen af ovenstående samtaler har haft den ønskede effekt.

For studerende under 18 år vil forældre eller værge blive informeret. For studerende over 18 år kan forældre eller værge informeres efter aftale med den studerende.

IT

Alle studerende samt personale har adgang til vores trådløse netværk. Netværket kan belastes til ugunst for alle, når nogen vælger at benytte ulovlige programmer til bl.a. fildeling. Derfor er det naturligvis ikke tilladt at benytte ulovlige programmer endsige at belaste nettet generelt ved at downloade store datamængder.

Orden

 • Generelt – ryd op efter dig, hvor du færdes.
 • Efterlev til enhver tid udmeldte beskeder fra personalet.
 • Service og mad ikke må fjernes fra spisesalen, medmindre der skal bringes mad ved sygdom. Efterlev altid køkkenets anvisninger.
 • Biler skal parkeres på parkeringspladsen.
 • Cykler skal parkeres under halvtaget.
 • Der må ikke medbringes husdyr på skolen.

Euforiserende stoffer og alkohol

Euforiserende stoffer
Besiddelse og/eller brug af alle former for euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen.
Måtte nogen udvise en adfærd som berettiger til mistanke om brug af stoffer, vil der fra skolens side stilles krav om urinprøve. Måtte man undsige sig denne test, medføre det øjeblikkelig bortvisning.

Alkohol
Landbrugsskolen er et sted for mange mennesker med forskellige baggrunde, og det er et læringssted samt en arbejdsplads. Dette betyder, at alle skal tidligt op hver dag for at kunne følge undervisningen eller passe deres arbejde.

Derfor har vi følgende regler for alkohol:
Alle arrangementer på Kalø Økologiske Landbrugsskole er som udgangspunkt alkoholfrie

Alkoholiske drikke er tilladt på skolen ved særlige lejligheder, men kun hvis der foreligger en aftale med skolens uddannelseschef eller dennes stedfortræder

Der må ikke forefindes eller drikkes alkohol på værelserne eller i værelsesfløjens arealer

Der kan nydes alkohol på cafeaftner i Hegnet i tidsrummet kl.19-22. Disse aftner er ikke til decideret fest, endsige umådelig stor indtagelse af alkohol for den enkelte

Der festes kun i weekend (fredag el. lørdag) og udelukkende når der er ansvarlige deltagere fra Hegns- og cafeudvalget tilstede (mindst 2) og altid efter aftale med ansvarlig lærer

Alkohol der kan nydes på Landbrugsskolen er begrænset til: øl, vin og Breezers. Stærk alkohol som eksempelvis vodka er ikke tilladt

Det er ikke tilladt at medbringe dine egne drikkevarer i Hegnet/Cafeen, de skal købes der

Vi forbeholder os retten til suverænt at lave aftaler med enkelte klasser og elever i forhold til ændrede regler, når evt. alder og erfaring tilsiger det.

Hegnet/cafeen er kun åben for studerende på landbrugsskolen og højskolen. Hvis du vil invitere en gæst, skal du udfylde en gæstetilmelding på kontoret efter gældende regler for gæster.

Tilladelser fra forældre eller værger
For unge under 18 år, der skal have tilladelse til at indtage alkohol eller ryge, fremsendes til klasselæreren.

Røgfri skoletid

På Kalø Økologiske Landbrugsskole er der røgfri skoletid gældende fra du møder ind til dit sidste undervisningsmodul slutter. Det betyder, at man således hverken må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på skolens arealer eller uden for skolens område.

Dette gælder for alle tobaksrelaterede produkter, dvs. produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lign. – men også øvrige relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Supplerende information

 • Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
 • Ved fredagscaféer er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved svendeprøver og afslutninger er det tilladt at bruge tobak uden for skolens område efter sidste undervisningsmodul.
 • Ved elevfester og andre særlige arrangementer kan der gives tilladelse til at bruge tobak uden for skolens matrikel.
 • På skolehjem er det tilladt at ryge under udhænget ved Højskolens bygning ”Gadekæret” efter skoletid. Rygning foretaget på værelset medfører rengøring fra ekstern leverandør. Du får en regning på Kr. 2.500. Afmontering af brandalarmer udløser én bøde på kr. 5.000.

Tilladelser fra forældre eller værger
For unge under 18 år, der skal have tilladelse til at indtage alkohol eller ryge, fremsendes til klasselæreren.

Vold og trusler om vold

Vold og/eller trusler om vold over for elever, personale og eventuelle gæster medfører politianmeldelse samt øjeblikkelig bortvisning.

Tyveri

Tyveri fører til politianmeldelse og udvisning med øjeblikkelig virkning

Privatlivspolitik

Du kan læse vores privatlivspolitik her.

Praktisk info

Åbent hus

Hvis du gerne vil høre mere om uddannelsen på Kalø Økologisk Landbrugsskole, kan du besøge os til Åbent Hus. Her kan du se vores faciliteter, snakke med elever og undervisere og mærke studiemiljøet på skolen.

 • D. 4. december 2021 kl. 10.00 – 14.00
 • D. 29. januar 2022 kl. 11.00 – 14.00

Post

Postkassen er placeret ved indgangen til forhallen fra gården. Den tømmes alle hverdage tidligst kl. 8.00. Pakker afhentes på kontoret.

Måltider

Du skal huske at tilmelde dig torsdag middag, hvis du deltager i måltider den efterfølgende weekend.

Hvis du har tilmeldt dig specialmad (vegetarmad eller ej svinekød e.lign.), så husk at melde fra til køkkenet, hvis du ikke deltager i middagsmaden. Middagsmad spises kl. 12.10 præcis. Der er selvbetjening ved øvrige måltider

Spisetider hverdage:
Morgenmad: ​kl. 07.15 - 07:45
Middagsmad: kl. 12.00 - 12.30
Eftermiddagskaffe: kl. 14.45
​Aftensmad: kl. 17:30 - 18.15

Spisetider hverdage:
Mo-kost (ta' selv): ​kl. 07.00 - 15.00
​Aftensmad: kl. 17:30 - 18.00
Aftenkaffe: kl. 20.30

 

Gæster

Hvis du får besøg af familie eller venner, skal du senest to dage før deres ankomst gå op på kontoret, melde det samt betale for mad og evt. overnatning. Du giver selv køkkenet besked om dine gæster. Du kan have gæster 2-4 dage – men ikke i længere perioder.

Gæstepriser

Overnatning pr. person (hvis gæsten kan sove i dit eget værelse, er det gratis): kr. 130,- pr. overnatning pr. person

Leje af sengelinned og håndklæde: kr. 70,-

Morgenmad: kr. 35,-

Frokost: kr. 50,-

Aftensmad: kr. 50,-

 

Betales på forhånd på Mobilpay 54789.

Sengetøj, vaskeri samt førstehjælpskasse

Ekspeditionstid på kontoret for elever er: mandag, onsdag og fredag mellem kl. 12.30 og 13.15.

 • Elever, der lejer sengetøj, bytter sengelinned hver anden uge, pris: 120 kr./md. Byttes hos pedellerne, betales på kontoret.
 • Der findes møntvaskeri i kælderen i Rugen, hvor der er sæbe i maskinerne. Poletter kan købes på kontoret, til 12 kr. pr stk.
 • Eleverne afholder selv udgifter til medicin m.v. Skolen har en førstehjælpskasse med begrænset sortiment, der i nødstilfælde kan benyttes. Henvendelse til personalet eller på lærerværelset eller til forstanderen.

Eksamensbevis

Du skal give skolen en kopi af dit eksamensbevis med karakterer for de relevante fag. Dette er en forudsætning for din optagelse.

Kørekort

Da en stor del af uddannelsen involverer arbejde med maskiner og traktorer, er det nødvendigt at have kørekort. Hvis du ikke har kørekort, når du starter din uddannelse, er et traktorkørekort en obligatorisk del af din undervisning.

Computer

Du skal medbringe en computer / bærbar computer; dette er en forudsætning for din uddannelse. E-læring og skriftlige opgaver er en vigtig del af vores undervisning, og du arbejder dagligt med din computer. Som studerende på Kalø har du adgang til bl.a. Microsoft Office 365.

Bøger

Skolen udlåner alle de bøger, der er nødvendige for din uddannelse. Når du er færdig med fagene, skal alle bøger returneres til kontoret, ellers vil du blive opkrævet betaling for dem. Det er muligt at købe nogle af bøgerne, hvis det ønskes.

Wi-Fi

Der er gratis trådløs internetadgang på skolen for alle studerende.

Offentlig transport

Der er et busstoppested lige ved skolen, og der kører busser til Århus (55 min) og Ebeltoft (20 min) på timebasis. Bus 123 til Århus stopper i Rønde, hvor der er supermarkeder, et apotek og butikker til hverdagsbehov.

Forsikringsforhold

Vi anbefaler på det kraftigste at tegne en ulykkesforsikring og en indboforsikring. Der er hjemmesider, der specialiserer sig i at finde den billigste forsikring til dig.

Studerende er dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med “undervisning under arbejdspladslignende forhold”.

Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke.

I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader.

På studieture til udlandet tegner VID Erhvervsuddannelser en rejseforsikring for alle deltagere på turen.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer, ved tyveri mv. er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring. Skolen opfordrer dig til at have en gyldig indbo-, rejse-, ansvars- og ulykkesforsikring.

Elevrådet

Studerende er velkomne til at deltage i elevrådet og hjælpe med at dele medstuderendes ideer, interesser og bekymringer med lærerne. Det er en fritidsaktivitet og giver en stor mulighed for at være en del af skolens udvikling.

Tjekliste

Husk at medbringe følgende til Kalø:

 • Arbejdstøj
 • Sikkerhedsgummistøvler og / eller sikkerhedssko
 • 2 fotos i passtørrelse, hvis du ikke er fra Danmark
 • Dit kørekort
 • Dit CV
 • Europæisk sygesikring (blåt kort). Det dækker dig indtil din registrering i det danske system
 • Sovepose og liggeunderlag
 • Dyne og pude, håndklæder og sengetøj (du kan leje på skolen, så hvis du har brug for det, så send en mail til Bente på bll@videndjurs.dk)
 • Skrivematerialer
 • Bærbar computer.

Nyttige telefonnumre

Underviser Louise Øe Madsen: 25214241
Underviser og driftsleder Frederik Møller: 30615001
Forstander Nikolaj Houkjær: 30328545

 

Læger

Lægevagten: 7011 3131

Lægerne Solsortevej: 86371255
Solsortevej 10, 8410 Rønde
Telefonkonsultation kl. 8.00-9.00.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-12.00.
Konsultation efter aftale.

Læge Marianne Bjerager: 86367922
Hovedgaden 11, 1., 8410 Rønde
Telefonkonsultation kl.8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Tidsbestilling kl. 09.00-12.00

Lægerne Ulrik & Stork86372888
Birkevej 37, 8410 Rønde
Telefonkonsultation kl.8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-14.00.

Lægerne Birger Kilde & Tor Skottun: 86372888
Telefonkons. kl.8.00-9.00.
Konsultation efter aftale.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-14.00.

Læge Claus Tideman-Dal: 86372866
Telefonkons. kl. 8.00-9.00.
Medicin- og tidsbestilling kl. 9.00-13.30.

Tandlæger

Linda & Ole Torkov: 86371101
Gartnervangen 1, 8410 Rønde
Konsultation kl. 8.15 – 17.00.

Tandlægehuset  Rønde: 70110110
Birkevej 9, 8410 Rønde
Konsultation kl. 8.00 – 17.00

Postbutik, Rønde

Postbutik, Rønde
Hovedgaden 49, 8410 Rønde

Åbningstid:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag 14.00 – 17.00
Tirsdag: 10.00 – 17.00

Følg os På Instagram